1 de mayo de 2017

VIDA PARROQUIAL (55): SETMANA SANTA 2017

1- Un esplendit Volteig General de Campanes va concloure una Setmana Santa igualment esplendida.  Després de la missa de Pasqua en què el Rector va donar les gràcies a les Autoritats de Moixent per la seua col·laboració i per la seua presència en els actes de la Setmana Santa.  Després d’eixa Missa va haber dos batejos i després es realitza el gloriós Volteig de Campanes.  Però la participación de Confrares en eixa Missa de Pasqua no es correspon ni esta a to amb eixa esplendida Setmana Santa, potser l’horari de misses i la processó del Encontre seria convenient modificar els horaris per afavorir una major presència de confrares participant amb les Autoritats i el poble de Déu.

2- També un Volteig però sense la campana Sant Pere Apòstol assenyala el tercer toc de la convocatoria per a la Benedicció de Rams.  Abans de la Benedicció es va procedir a fer memoria agraïda als confrares difunts des de la Pasqua passada que han sigut: Juan Francisco Navarro Belda (Cofradía la Soledad), Salvador Sanchis Gómez (Cofradía la Dolorosa), i Nora Gómez Quiles, Maruja Jimenez Vergara i el portador de la imatge Alejandro Marti Ureña (Hermandad Cristo Crucificado.). Després del responso es realitza la Benedicció de Rams.

3- Enguany la imatge de María al peu de la Creu estava preparada amb més antelació respecte a altres anys per aprofitar per part dels pintors per a respassar i pintar el nínxol de la imatge. 

4- En els primers dies de la Setmana Santa de nou es va poder sentir el toc de confessar que ja ho havia avisar el Rector en les misses dominicals i que apareix en el fullet del programa d’actes de la Setmana Santa.  Ja resulta familiar, perquè al sonar en altres moments durant l’any indica la presència del confessor en el confessionari.

5- Per a la processó del Silenci el Dijous Sant, la Confraría la Soledad, estrena bàculs, elegants amb el mateix dibuix que l’estendard (cor amb espases) com a capçal en una esfera de què brollen unes llums.

6- Les bandes de tambors, cal felicitar a les Confraríes i Hermandad per la superació de cada any que va en augment tant enriquint amb més tambors i bombos com amb la renovació i enriquiments de nous repics. 

7- El Divendres Sant per a la processó i Via Crucis constantem un any més que es tracta d’un acte excessivament llarg.  Crida l’atenció que el Via Crucis és curt a penes sobrepassa els 30 minuts: ho vam poder resar quasi integrament estant tots en el recorregut de les “voltetes”.  Però la processó dura quasi un hora.  La megafonía pública no funciona correctament però es va poder seguir.   El calvari oferia enguany la novetat de menys pins degut a les caigudes d’alguns produÏdes pels vents i el temporal d’aigua durant febrero i el tall de molts altres que hi havia perill de caiguda.  Els obrers i voluntaris de la parroquia van arreglar tot el recorregut setmanes abans i que resultava net i ara amb molta millor llum i visibilitat de tot el poble, inclús la comarca.   Amb l’increment dels tambors el res del Rosari de la Plaça major fins el calvari resulta amb més dificultat. 

8- La celebració de la Mort del Senyor va comptar per tercer any seguit amb el Lignum Crucis visible als fidels en el presbiteri.

9- Al finalitzar la processó del Sant Soterrament es resà una oració onclusiva de l’acte (l’oració del dissabte sant) una vegada estaven les imatges de Crist Jacent i la Soledat dins de l’església.  Això augmenta el sentit religiós de la processó.

10- Les imàtges entren a l’església ja totes de cara als qui están en la plaça de l’església.

11- Per sext any seguit la Matraca a complot la seua funció de convocar als fidels en substitució de les campanes per la mort de Crist.

12- Enguany s’ha pogut mostrar en el balcó de la casa Coromines el primer estendart de la Confraría la Dolorosa de l’any 1954.  També com l'any passat l'anterior estandart de la Cofradía de Jesús Nazareno de l'any 1956 es podia vorer en un balcó en una casa de la Plaça de l'Església.

13- Per  a afavorir un horari més adequat per a la tamborrada del dissabte sant i celebrar la Vigilia Pasqual amb més alleujament se celebra a les 19:30 amb molta participación del poble, com sol pasar des que es cambia a la vesprada.  Acabà a les 21:08 amb la qual cosa quedava prou temps per a baixar assosegadament a la plaça i així va ocórrer.  En anys anteriors les bandes de tambors estaven esperant, enguany ha ocorregut al contrari, i inclús es van retardar.  Finalment va ser un èxit.

14- Per a coronar una setmana magnífica el Diumenge de Resurrecció vam tindre un dia lluminós.  Encara que la processó va començar amb retard, el desenrotllament es millora d’anys anteriors perquè la coordinació de les imatges en l’Encontre va eixir sense llargues esperes.  Va tancar la processó la imatge de Crist Ressucitat, com la propia del dia i de l’acte, com litúrgicament ha de ser.

15- Per a este any la fotografía del programa d’actes de la Setmana Santa era la sexta estació del Via Crucis, on apareix Jesús portant la Creu i la Verònica amb el rostre de Jesús sobre el llenç, i també apareix un soldat.  Ceràmiques del Via Crucis que estaven en l’Ermita de la Puríssima Concepció (Casa Rabosa) i que menys dos, van ser robades en desembre de 2004.