8 de mayo de 2017

AGENDA 2017: SANT ISIDRE I RENOVACIÓ DE LES PROMESES DEL BATEIG

SANT ISIDRE: El dia 15, es el dia litúrgic de Sant Isidre.   En el Presbiteri de l'Església Parroquial hi ha una imatge del Sant de l'escultor moixenti Virgilio Sanchis, regalada a la Parroquia per la Germandat de Llauradors de Moixent en 1953.  La campana més antiga del campanar de Moixent fundida l'any 1792 esta dedicada Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, per aixó enguany al complir els 225 anys de la seua vida, en este dia, voltejara de forma especial.

Sant Isidre, 15 de maig
- Tres Repics diaris a missa de 18:30.  En el primer toc Volteig amb Sant Isidre.


RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS:  La celebració de la Primera Comunió es pensa que tot són gastos, atordint als xiquets amb gastos,  quan l'essencial és que el xiquet i xiqueta rep Jesucrist.
A Moixent com a celebració preparatoria a la Primera Comunió està la Renovació de les Promeses Baptismals. Els xiquets i xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició  de viure com a Cristians i la professió de Fe: Es la Renovació de les Promeses del Bateig.  La missa s'oferix en sufragi de les catequistes difuntes de Moixent.
Com acontecimient local de la vida cristiana, es fa un Volteig de Sant Antoni fins a Santes Relíquies.  Este Volteig de tres campanes es el mateix que s’executa quant s’acaba la celebració de la missa quant es bateja a un xiquet o xiqueta.

Renovació Promeses Baptismals,  21 de maig
- Tres Repics Festius d’avís a missa de 11:30.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.