20 de mayo de 2017

AGENDA 2017: ASCENSIÓ DEL SENYOR, MES DE JUNY I PENTECOSTA

ASCENSIÓ DEL SENYOR.   (1er torn de Comunions):    En la missa de 12, pren el primer grup de xiquets i xiquets la Primera Comunió.  La missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30.  Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia, i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats per els pares i familiars i de la Banda de Música.
En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes. Les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia: una Estampa sobre la Iniciació Cristiana.  Les altres coses presenten en les ofrenes seran entregats en distintins moments de la Iniciació Cristiana.
Al finalitzar la Missa,  tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu, i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal

Vespra de la Ascensió del Senyor, 27 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Ascensió del Senyor, 28 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Voltejos d’avís a missa de 12 amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


MES DE JUNY – DEDICAT AL SAGRAT COR DE JESÚS: Durant tot este mes l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament.
Al finalitzar la Missa de dilluns a divendres hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oración propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.
A més es fa un Triduo preparatori per a la Festa, la Solemnitat del Corpus i la missa de festa amb processó, que sol celebrar-se prop del del dia del Patró Sant Pere Apòstol, al final de mes; es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits.

La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, volteja de dilluns a divendres  en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició menor.  


PENTECOSTA (2on torn de Comunions): És en la litúrgia catòlica la festa més important després de la Pasqua i la de Nadal.  També se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant.

Com en el primer torn, es la missa de 12, en que els xiquets i xiquetes recibixen la Primera Comunió,  la missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30. Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats de la Banda de Música. En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes. Les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia: una Estampa sobre la Iniciació Cristiana.  Les altres coses presenten en les ofrenes seran entregats en distintins moments de la Iniciació Cristiana.
Al finalitzar tornen a la Residencia el Volteig final de la missa de 12 será el Volteig que tancara el temps Pasqual.  Allí.fan un cant a la Mare de Déu i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal.

Vespra de Pentecosta, 3 de juny
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Volteig de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.

Pentecosta, 4 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

-Tres Vols d’avís a missa de 12,  Sant Pere Apòstol.  El tercer, Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.