29 de abril de 2017

TREBALLS VOLUNTARIS (42): DURANT LA SETMANA SANTA I OCTAVA DE PASQUA 2017

Com ja son varios anys els qui vinguem col·laborant amb les tasques de preparar andes per a les procesons i disposar l’església per a les celebracions de la Setmana Santa quant arriba el final de la quaresma ens vam els  campaners per a preparar les andes i la imatge de Jesús Resucitat i col·locar-la en la nau lateral de l’església i aixi poder netejar tant les andes com la imatge.  Es va preparar l’estendard de la Cofradía la Dolorosa i preparar les barres per a la imatge de Maria al peu de la Creu.
El dilluns sant vam retirar les creus dels altars laterals i la Creu Parroquial, el dijous sant per el mati vam cobrir la imatge del Crist del Perdó que està en el Presbiteri amb dos teles de color morat. 

Vam preparar el Monument disposant la flor i neteja de la Capella del Santíssim.  Al acabar la missa del dijous Sant vam llevar el mantel del Altar Major.

En les procesons vam estar apartant els bancs de una nau per a poder pasar les imatges.
Vam disposar la imatge del Crist de l’Agonia per a l’Adoració de la Creu el Divendres Sant.  Enguany de nou, vam portar a l’Església el Lignum Crucis per a col·locar-lo amb un suport en el presbiteri i acabada la celebració de la Mort del Senyor el vam portar de nou al Museu
.
El dissabte Sant per el mati, com els últims anys, vam dedicar tot el matí a llevar la flor de les andes de les imatges i del Monument i col·locar-les en el Presbiteri per a la Solemne Vigilia Pasqual.  Es va disposar el Ciri Pasqual, el foc, l’Aigua per a beneïr, les candeles,… es va llevar la tela al Crist del Perdó, vam tornar a col·locar les creus en els altars laterals així com la Creu Parroquial en la Capella del Santíssim…

El dijous de l’Octava de Pasqua de nou ens convocarem per abaixar les andes amb la imatge del Resucitat del Presbiteri a la nau lateral, i preparem el Pal·li per a la processó de “Combregar d’Impedits” per al dia de Sant Vicent Ferrer, tasca que requerix de varies persones perquè s’han de col·locar en el suport les dos primers barres metàl·liques que sostenen la faldeta que porta l’escut de Moixent per a eixir al càrrer i després col·locar les altres barres.
Al col·locar els confrares la imatge de Maria al peu de la Creu al seu lloc, així com el sagrari de metal, es va colocar el conopeo de color blanc, així com guardar el estandard de la Dolorosa.

El passat diumenge es va baixar la imatge Sant Vicent Ferrer per a la seua solemnitat i al acabar esta es va tornar al seu lloc.
També apunt de començar el mes de maig, mes de Mare de Déu, vam col·locar el estandard de la Puríssima davant del seu retaule.

Amb el pas dels anys anem adquirint practica y ens resulta més fácil, amb moments divertits compartits no sols els tocs manuals de campanes sino també la col·laboració amb la nostra parroquia.