18 de septiembre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: SERVENT DE DÉU RAFAEL CIRUGEDA, ACCIÓ DE GRÀCIES A DÉU PELS 21 ANYS DE RECTOR EN MOIXENT D'EN ANTONIO I ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÓNICA DE LES SANTES RELÍQUIES

Foto enviada per la Delegació
de les Causes dels Sants de València a
Felipe Sanchis
SERVENT DE DÉU RAFAEL VICENTE CIRUGEDA TORTOSA MÀRTIR:  El 21 de setembre, és l'Aniversari del Martiri del Servent de Déu Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, naixcut a Moixent  el dia 10 d’octubre de 1916, però que residia a Alzira.  Va entregar la vida per la Fe, a pocs dies de complir 20 anys, estava en l'Acció Catòlica en la que havia obstentat càrrecs de caracter local i també en l’Adoració Nocturna, sent martiritzat el 21 de setembre de 1936. Està inclòs en el procés de martiri dels servents de Déu “Miguel Paya Alonso de Medina i CCXLIX companys màrtirs”, obert a valència en 2004. 
En el presbiteri es col·loca una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris, i desde l'any 2011 es volteja la campana Santes Relíquies.

Desde l'any 2009 es va recuperant en Moixent el record dels mártirs que donaren la seua vida per la fe, vinculats a Moixent, el president de l'Associació Campaners de Moixent, s'he preocupa per investigar sobre els nostres màrtirs i donar-los a conéixer, en Moixent tenim a quatre sacerdots (dos fills de la nostra Comunitat Cristiana) i al Jove Moixenti Rafael Cirugeda.  
Es preciso que las Iglesias locales hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria“.  (Carta Apóstolica Novo Millennio Ineutne de Sant Joan Pau II)

Servent de Déu, Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, Màrtir, 21 de setembre
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


ACCIÓ DE GRÀCIES A DÉU PELS 21 ANYS DE SACERDOT EN MOIXENT DE EN ANTONIO: Les misses de dissabte 22 de setembre i diumenge 23 (que coincidix amb l'aniversari de la benedicció de la finalització de les obres de l'església en l'any 1889), seran en Acció de Gràcies a Déu pels 21 anys de Rector en Moixent de En Antonio Rafael González González, que eixe mateix diumenge per la vesprada fara la la seua entra com a Rector en la Parròquia de la Nativitat de Nostra Senyora en La Llosa de Ranes.
En Antonio, com ja em indicat en anteriors articles, es Rector de Sant Pere Apóstol de Moixent des del 18 d’octubre de 1997. 
Entre altres restauracions a nivel inmoble han sigut la restauració de la torre campanar i les campanes, logrant recuperar la campana de 1792 Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni i fer tres noves qui ell mateix va voler que es dedicaren al: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, Santes Relíquies i Santa Maria Mare de Déu i que va beneïr el 29 de abril de 2007 completant així un conjunt de campanes amb armonia musical i amb gust, i que després es van completar amb les dos campanes procedents de les Alcusses i la Matraca per al Triduo Pasqual. Va animar e impulsar deseguida l’Associació Campaners de Moixent, i ajudant als membres en la creació d’aquesta web i noticies...  Entre les moltes ocasions que ha visitat la sala de les campanes ha voltejant inclús les campanes en tres ocasions (l'ultima volta va ser en el programa "España Directo").

El Cor Parroquial interpretara el Cant en la missa del dissabte a la que també assitiran les Autoritats.
Campaners de Moixent hem pensat fer sonar eixes tres campanes en cadascún dels tocs d’avís en les tres misses.
Possiblement el dissabte a migdia En Antonio putje a la sala de les campanes on els campaners voltejarem les huit campanes del campanar i així glorificar a Déu.

Missa Acció de Gràcies pels 21 anys com a Rector en Moixent de En Antonio R.González González, 22 i 23 de setembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 20; 10:30 i 12.  Primer toc Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.   Segon amb Santes Relíquies.  Tercer amb Santa Maria Mare de Déu.


ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÒNICA DE LES SANTES RELÍQUIES: El 24 de setembre, es l’Aniversari de la Coronació de les Santes Relíquies.  Este dia l’any 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula.  Concluint el I Centenari de la Construcció del Temple, i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Relíquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregeren tots els carrers de la població celebrant la Eucarisita en cada barri,  amb els balcons engalanats amb les colgadures que es realitzaren per a este acontecimient.  Video de la celebració de la Santa Missa on va tindre lloc la Coronació Canónica de les Santes Relíquies: https://www.youtube.com/watch?v=ITPXYtHJYg8

Al no haber sacerdot el dilluns (com el dimarts, el Rector En Antonio o indicara que pasara fins l'entrada del nou Rector En Lisardo), una persona de la parròquia resara el Rosari, les Lletanies dels Sants del Reliquiari i els Gojos a les Santes Relíquies; i es farà la celebració de la Paraula per un ministre de l’Eucaristia.

Per a este dia Voltejara la campana Santes Relíquies, que te gravades les efigies dels Bustos de les Santes Relíquies i del Pare Moreno.

Aniversari de la Coronació Canónica de les Santes Relíquies  (29 anys), 24 de setembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies. 

16 de septiembre de 2018

MANTENIMENT DE LES CAMPANES 2018

El dies 29 d’agost i 13 de setembre, avistats pels campaners, es van personar els tècnics de l’empresa Electorecamp S.L., encarregada del manteniment de tot el sistema de les campanes, per a efectuar la minuciosa revisió dels diversos elements, amb el fi de vigilar la seguretat per a tocar manualment i perquè no hi ha elements que puguen perillar la seua caiguda al carrer i garantir l’adequada conservació del patrimoni campaner.  

Van procedir al repret, pintat i envernissat de les trujes de fusta, revisió i ajust dels electromalls, ajust dels parametres dels grups electrònics de volteig, i repàs dels batalls.  També van revisar i envernissar la campana dedicada als Sants de la Pedra de l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari.

Es va col·locar un cable de seguretat a la campana Sant Jaume.
En el programador de les campanes s’elimina el colp de Sant Pere en el toc de difunts.  El repic era amb colps distanciats de Santes Relíquies, Sant Isidre, Santa Maria Mare de Déu, Santes Relíquies Sant Isidre i Sant Pere així varies vegades, i els corresponents trancs de les 4 campanes al mateix temps. 
Per alleujar l’estructura de la torre ara será amb Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria Mare de Déu, les mateixes campanes que realitzen el Mig vol, de manera que també es protegix la campana Titular Sant Pere Apòstol que sols s’utlizara per avisar el numero de tocs, el toc d’alçar a Déu i les hores.

També ha instal·lat en la sala de les campanes una “Botonera” per a poder accionar i parar les campanes de forma mecánica quan un decidisca en la mateixa sala, podent voltejar les campanes de forma manual amb més atenció i en falta de campaners poder accionar les altres de forma mecánica; i una curiola per a poder voltejar a corda millor la campana Sant Jaume. 

També la empresa Electrorecamp, ens ha facilitat una “pata de cabra” per a poder ajudar-nos millor per a llevar les cadenes o posar falques als motots; un millor ganxo a la paret per a la cadena de Santa Maria Mare de Déu, i una cadena nova per a Sant Pere Apòstol que tenia Felipe en sa casa.

Amb esta revisió i millores, es garantix una conservació de les campanes que complixen una gran funció per a la vida litúrgica de la parroquia i costums del nostre poble. 

14 de septiembre de 2018

VIDA PARROQUIAL: RITO DE ENTRADA DEL NUEVO PÁRROCO EN LA PARROQUIA

Constituye un gran acontecimiento de singular importancia para nuestra Parroquia que va a recibir al que será nuestro Pastor, enviado por el Obispo.  Deberá cumplir las funciones de enseñar, santificar y regir con la colaboración de los fieles laicos de la Parroquia.  ¿Y como se celebra esa entrada?  Trataremos de explicar brevemente los momentos más importantes de dicha celebración.

1- Recibimiento: congregados en la Iglesia Parroquial para la misa, llegará a la puerta acompañado por el Vicario Episcopal, Sr.Acipreste y otros sacerdotes: probablemente le acompañen también el Alcalde y miembros del Consejo Pastoral de la Parroquia.  Se le entregará la llave para que habrá la puerta (suele ser la persona que habitualmente abre la Iglesia, o bien un miembro del Consejo Pastoral) y se le ofrecerá agua bendita con la que el nuevo Párroco asperjará al pueblo, como signo memorial del Bautismo que a todos nos incorpora a Cristo.  Con el bautismo comienza nuestra vida cristiana, y con esa referencia al bautismo comienza el nuevo Párroco.  Le acompañarán al Sagrario, para adorar un momento, y recorrerá la nave central, o Via Sacra, para saludar el Altar Mayor en que oficiará la misa, a partir de ese dia.

2- Comienza la misa, con la entrada solemne acompañada del canto.  Tras el saludo del que Preside hay una monición que situa a todos los presentes ante lo que se va a celebrar, que suele leer un miembro de la Comunidad Parroquial.  Tras ella, el Arcipreste lee el nombramiento del nuevo Párroco.  A continuación el nuevo Párroco proclama la Profesión de Fe (el Credo según le facilita el Vicario Episcopal, y cuyo texto, después de proclamarlo ante la Comunidad Cristiana, tiene que firmar y entregarlo al Vicario Episcopal para el Archivo del Arzobispado).
Es un momento que conviene que sigamos atentamente y orando por el nuevo Párroco, para que con el auxilio divino y la intercesión de nuestros Patronos logre realizar fielmente el compromiso de ser testigo y educador de la Fe, con la enseñanza y con la vida.

3- Evangelio: Siguen las Lecturas de la Palabra de Dios, que suelen ser las propias del Domingo, y para proclamar el Evangelio el Vicario Episcopal le entrega el Leccionario el cual deberá ser proclamado por el nuevo Párroco, diciéndole estas palabras “Recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero; anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la Palabra de Dios.  En el nombre del Padre, y del Hijo †  y del Espíritu Santo “. El nuevo Párroco responde “Amén”.
Al acabar de proclamar el Evangelio, la homilía la pronuncia el que preside la celebración, el Vicario Episcopal.

4-Entrega de los lugares de la celebración.  No es obligado realizar la entrega de todos los lugares, pero suele hacerse en todas las ocasiones.  Se le acompaña hasta la Pila Bautismal, la venera y la besa porque allí introducirá a la vida cristiana por el bautismo a los que ira bautizando.

Acuden al Confesionario, sede de la Penitencia, y se sentará en el un momento para orar, y se le recuerda que ha de acoger con amor a los penitentes y ser signo y instrumento de la misericordia divina.  
Se le llevará ante el Sagrario y se le invitará a orar y adorar ante el Santísimo, intercediendo por todo su pueblo, así como llevar la Comunión a los enfermos.   
Se le invitará que accione alguna de las campanas que sirven para convocar a los fieles y avisar de las celebraciones de la Iglesia.  

Finalmente se sienta en la Sede del Presbiterio, como signo de presidencia en el amor al pueblo de Dios y signo de que actúa en nombre, en la persona y con la autoridad de Cristo, como colaborador del Obispo.
 A continuación la misa como de costumbre, y terminada la Comunión se le confía la llave del Sagrario al nuevo Párroco, invitándole a llevar la Comunión a los enfermos y a procurar la adoración eucarística de los fieles, y se le dice “Recibe la llave del sagrario.  Conserva con todo cuidado el Pan eucarístico, para llevarlo a los enfermos y moribundos, a los ancianos y a cuantos no pueden tomar parte en la Eucaristía.  Procura también que tus fieles se dediquen a la adoración eucarística, y cuida de que esta luz permanezca siempre ardiendo para señalar la presencia del Señor “. 

Antes de la Bendición final el Párroco suele dirigir unas palabras de agradecimiento y de saludo a los que concelebran, Autoridades y fieles presentes y finalmente impartirá la Bendición.  Pero antes de despedirse se entona un canto o gozos al Titular o a un Patrón según la devoción de cada parroquia, (aquí en Moixent los Gozos a las Santas Reliquias).

8 de septiembre de 2018

VIDA PARROQUIAL: FINAL DEL MINISTERIO PASTORAL DE DON ANTONIO


Resulta imposible condensar en un artículo los 21 años de ministerio sacerdotal que nuestro actual Párroco concluye entre nosotros.  Es muy fácil constatar que le notamos feliz, porque evidentemente así se ha mostrado siempre en el dia a dia, entre nosotros.  No puede ocultar que ha vivido muy a gusto en Moixent y que nuestra Parroquia le ha venido como anillo al dedo. 

Él mismo confesó, el dia que anunció su nuevo nombramiento (días 28 y 29 de julio en las misas dominicales), que para él había sido una hermosa experiencia poder celebrar la Eucaristia diariamente por la mañana en la Capilla de la Milagrosa en la Residencia, y por la tarde en la Iglesia Parroquial, Eucaristía precedida del rezo del Santo Rosario.  En esa misma ocasión comentó, que lo esencial del Sacerdote, es servir de instrumento para que el creyente se encuentre con Cristo: el anuncio vivo del Evangelio, facilitando que la comunidad responda “Gloria a Ti Señor Jesús” y después cuando te dice “El Cuerpo de Cristo”.

Don Antonio fue ordenado Sacerdote en la Alameda de Valencia por el Papa San Juan Juan Pablo II el dia 8 de noviembre de 1982,  su nombramiento como Párroco de Moixent esta firmado el 16 de septiembre de 1997 y el sábado por la tarde del dia 18 de octubre de dicho año tomo posesión de nuestra Parroquia.   Su madre fallecida el pasado año es mogentina, siendo bautizada en nuestra Parroquia.   Don Antonio es el séptimo Párroco con más años en nuestra Parroquia. 

Él mismo confesó, el dia que anunció su nuevo nombramiento (días 28 y 29 de julio en las misas dominicales), que para él había sido una hermosa experiencia poder celebrar la Eucaristia diariamente por la mañana en la Capilla de la Milagrosa en la Residencia, y por la tarde en la Iglesia Parroquial, Eucaristía precedida del rezo del Santo Rosario.  En esa misma ocasión comentó, que lo esencial del Sacerdote, es servir de instrumento para que el creyente se encuentre con Cristo: el anuncio vivo del Evangelio, facilitando que la comunidad responda “Gloria a Ti Señor Jesús” y después cuando te dice “El Cuerpo de Cristo”.

Es un sacerdote que le gusta hacer las cosas bien preparadas,  con gran sentido del humor.  Nada mas llegar se le nombro Arcipreste. Su inquietud son los jóvenes, la Nueva Evangelización, y la Pastoral Parroquial.  Se preocupa por el mantenimiento del Templo tanto los tejados como la conservación de sus piezas. 
En cuanto a la vida litúrgica, es decir, las celebraciones propias de la parroquia, y la acción catequética y pastoral, notamos que ha habido una continuidad respecto al estilo y la marcha que le venía dada del anterior párroco D.Antonio Marín. 
En este aspecto no vemos que haya grandes celebraciones dignas de mención, o quizá podemos referirnos a la discreta celebración del 4º centenario de la muerte del Venerable Padre Moreno, pero que ha tenido su continuidad desde 2003 en signos y acciones que colaboran a mantener más viva la memoria del Padre Moreno, pues va resultando ya habitual rezar las Letanias de los Santos del Relicario en muchos momentos del año, así como los Gozos a las Santas Reliquias, la celebración del “dies natalis” y la referencia también, durante el año, del aniversario traslado de los restos mortales de Fray Cristóbal de Valencia a Moixent; y también el aniversario del traslado de las Santas Reliquias del Convento a la Iglesia.  Si bien todo esto no es aportación original del Párroco, sino que se ha hecho eco de las sugerencias que los fieles de la parroquia han ido proponiendo o indicando. 

Otra efeméride a destacar, fue la Primera Visita a nuestro pueblo de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados los días 13 y 14 de agosto de 2011 que todo el pueblo vivió con gran emoción e intensidad, pero también esta celebración no fue propuesta original del Párroco, sino que la aceptó y la secundó como propuesta original de la Comisión de Fiestas del año 2011.  Pero sí notamos que puso todo su interés y sus mejores disposiciones para que la visita de la Patrona de los Valencianos resultara, no meramente un acto folcklórico, sino de expresión de Fe y fecundidad apostólica. 
En cuanto a la devoción a la Virgen Maria ha seguido rezando el Rosario cada día, como venia haciendo D.Antonio Marín el anterior párroco. 

En estos 21 años se deja ver que D.Antonio es más de vida ordinaria, que promotor de acontecimientos extraordinarios, pues teniendo motivos que reclabamban una dedicación más clamorosa, se ha quedado más bien en una celebración discreta, como ha sido el caso de los 50 años de la Imagen de San Pedro que preside el Presbiterio y los 75 años de la imagen procesión de nuestro Titular; así como los también 75 años de la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario, entre otras imágenes, los 125 años de la Bendición de la Iglesia Parroquial, 50 de la Consagración del Altar y 25 de la Consagración de la Iglesia Parroquial, como los 25 años de la Coronación Canónica de las Santas Reliquias, entre otros aniversarios.  
Ni siquiera se ha atrevido a llamar a un Obispo o Sacerdotes para dichas celebraciones, cuando vemos que acuden a otras parroquias por motivos menos fundados.

Queremos hacer mención del capítulo de restauraciones y conservación del Patrimonio de la Parroquia, tareas a las que sí vemos que ha dedicado mucho tiempo, viajes y afán.  Comenzamos con la restauración de las campanas, con el acierto de encargar el conjunto de campanas, con cierta armonía musical de las seis campanas desde San Antonio hasta la de San Pedro Apóstol.  Le siguió la tremenda restauración de la Torre Campanario que en su parte superior estaba en muy mal estado, y de momento vemos que ha resultado porque la estructura permanece sólida.  Estas dos restauraciones con ayudas de la Diputación de Valencia.   Después se han intervenido los tejados de la parte de la Sacristia y Presbiterio, y seguidamente ha venido la restauración de las dos cúpulas de la Iglesia Parroquial, restauración que ha sido acometida íntegramente con las aportaciones del pueblo.  Además de esas grandes obras ha tenido la preocupación de, poco a poco, restaurar y mejorar la conservación de muchos piezas de bienes muebles, como  las recientes imágenes restauradas antiguas de San Pedro y San Pablo, Virgen de la Asunción, San Antonio Abad, Virgen de la Salud…

A nivel coloquial, en los encuentros con él, en las reuniones en la Sacristia y hasta en la Predicación, se advierte su gran preocupación por la transmisión de la Fe, aunque después no logra articular propuestas que puedan hacerla posible.  Y así le vemos muy dedicado en la preparación en la Primera Comunión con los niños a nivel de la participación de la Eucaristia, pero que después no da los resultados deseados.  Para adolescentes y jóvenes a intentado varias propuestas en la Confirmación: cursillos breves, otros de un año, otros de oración en la Capilla con la liturgia de las horas, también con la lectura alternada del Evangelio de S.Marcos, pero sin que todo ello llegue a buen puerto.  Finalmente ha intentado la “Iniciación Cristiana” buscando una continuidad entre la Primera Comunión y una posible Confirmación: y en ello estamos.
Queda así una gran carencia de cara a adolescentes y jóvenes, que no encuentran caminos de incorporación a la vida cristiana.  Su fe religiosa queda reducida a unos breves contactos y escasa formación en torno a la Primera Comunión.  En esta línea de propuestas de Formación tampoco ha sabido hacer propuestas de Formación Cristiana para adultos, a fin de que puedan madurar la vida cristiana, y resultar testigos de la Fe, que es lo que más necesita la Iglesia.  Es casi inexistente la Formación bíblica, doctrinal, pastoral, sobre la Doctrina Social de la Iglesia, Litúrgica, la Pastoral Familiar, etc.

Se ha preocupado en favorecer horarios a una mejor participación en las procesiones y en la misa de nochebuena y Vigilia Pascual por la tarde con mucha más participación que antes incluso con niños/as.   De promover la Adoración Eucarística y las devociones populares. 
Se ha prestado en bendecir en en los años 2015-20107 el toro en cuerda dedicado a S.Pedro.
Se ha preocupado por el buen estado del Calvario y eliminar peligros así como en la plantación del nuevo arbolado.  De mantener la finca Casa Rabosa, siendo propiedad de la Parroquia San Pedro Apóstol.
Incluso por no pedir y gastar dinero, ha realizado pequeñas reparaciones primarias “al menos para tirar adelante”.
Ha animado la constitución de la Asociación “Campaners de Moixent”, de continuar con las Obras Parroquiales a través del “Consejo Ecónomico” y del “Consejo Parroquial Pastoral”.
Lo ultimo que ha sugerido ha sido ante la dificultad de encontrar portadores plantear que la Comisión de fiestas del año en curso complete su misión con la procesión y subida de la imagen del Cristo y de la procesión de las Santas Reliquias del año siguiente, de modo que protagonizan la “Baixà” del Cristo y terminan con la “pujà” y la procesión de las Santas Reliquias.   Como hemos visto este año ha resultado muy bien.
Muchas veces ha consentido cosas…
Ha recorrido nuestro termino caminando hacia el Bosquet, el Pedregal, la Font de les Arenetes…

Podeis leer esta noticia publicada en esta web el dia 12 de febrero de 2014 http://campanersmoixent.blogspot.com/2014/02/nuestra-iglesia-de-moixent-recuperando_12.html

D.Antonio con su cáliz y patena
en la sacristia de Moixent en la
que ha estado tanto tiempo y tan a
gusto
Se nos presenta ahora una nueva experiencia propiciada por el nuevo Pastor que quizá podría resultar beneficiosa para subsanar tantas carencias como hemos señalado.  Necesitamos ser evangelizados para poder ser testigos del evangelio.  Moixent sabemos que tiene muchas manifestaciones de religiosidad popular, devociones, pero que necesitan ser evangelizadas, a fin de que sirvan como puerta o camino hacia una vida cristiana, más consciente y más consecuente.  Le hemos oído decir muchas veces a D.Antonio, que D.Lisardo tiene “don de gentes y explica que se trata de algo asi como un carisma de Dios para servir de vehículo de atracción hacia el encuentro con Cristo, hacia la pertenencia a la Iglesia.  Cualidades y facetas personales que puestas al servicio del Evangelio, pueden favorecer una respuesta de Fe.  Don Antonio nos dice que el nuevo Párroco que bien esta dotado de esas cualidades, pero también está nuestra respuesta, con nuestros deseos de aprovechar, nuestra inquietud y nuestro interés por la vida cristiana, por la Iglesia, y no caprichos.

¿Despertaremos nuestro interés por conocer mejor la Sagrada Escritura, o seguiremos ignorándola?
¿No necesitamos una catequesis de adultos para asimilar mejor el mensaje cristiano y poder dar así testimonio de él?
¿Seguiremos ignorando los contenidos fundamentales de la vida litúrgica de la Iglesia que nos ayudarían a conocer mejor el mensaje cristiano?
D.Antonio con un cuadro de nuestra iglesia
de recuerdo para la Llosa de Ranes
¿No nos vendría bien avivar nuestro deseo de Adoración Eucarística a fin de que la Parroquia ofrezca oportunidades de Adoración, y Oración en horarios adecuados a la vida laboral?  
¿No deberíamos sentirnos más corresponsables y más participativos en las tareas de la transmisión de la Fe? o basta con los actuales catequistas? y luego que?

El nuevo Párroco es una puerta abierta a nuevas oportunidades, pero de poco valdrá sino despertamos nuestro interés, y nuestra  parroquia seguirá empobreciéndose de personas y de vida.

Don Antonio celebrara en las misas de los días 22 y 23 de septiembre las misas de acción de Gracias a Dios por los 21 años como sacerdote en Moixent, antes de tomar posesión en La Llosa de Ranes.

Como decía el mensaje que se publico en el instagram de Campaners de Moixent con una foto suya y que inmediatamente circulo por el whatsapp “Muchas Gracias por los 21 años como Párroco en Moixent y por su constante ayuda a nuestra Asociación.  Enhorabona por su nombramiento  como Párroco en La Llosa de Ranes”.    Don Antonio celebrara en las misas de los días 22 y 23 de septiembre las misas de acción de Gracias a Dios por los 21 años como sacerdote en Moixent. 

7 de septiembre de 2018

NOTICIA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO “LAS PROVINCIAS”, EL DIA 4 DE JULIO DE 2018

Visitas guiadas en Moixent.  Un total de 250 visitas ha recibido el campanario de La localidad.  Éste ha sido el segundo año que más visitantes ha tenido. ::LP

PUBLICACIÓ EN EL PERIÒDIC L'INFORMADOR, EL DISSABTE 1 DE SETEMBRE DE 2018

S’ha celebrat l’onzena edició de les visites guiades al campanar de Moixent coincidint amb les festes patronals.  En aquesta ocasió han sigut 250 persones que han ascendit els 82 escalons per visitar la sala de campanes.  Es tracta de l’any amb més visitants junt a la primera edició. Els visitants, que van arribar de diferents punts de la provincia i, fins i tot, d’Itàlia o els Estats Units, van conèixer les campanes del campanar i la matraca i van rebre les explicacions al voltant de la primera esfera del rellotge del campanar.

4 de septiembre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: "DIES NATALIS" DEL PARE MORENO I ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL

A primers de setembre tingem en Moixent unes celebracions molt entranyables per a la Comunitat Crisitana local: el dia 7, la Mort o Naixement a la Glòria del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino; i el 9 l’Aniversari de la Consagració de l’Església Parroquial, un dia molt important.
No podem deixar de fer constar commemoracions com estes, que sent senzilles han servit per a mantindre la memòria i devoció cap al Pare Moreno, com els nostres avantpassats al construir i consagrar l'Església Parroquial

ANIVERSARI DE LA MORT DEL VENERABLE PARE MORENO:   Encara que va morir a València en el Convent de Franciscans de Sant Llorenç el dia 7 de setembre de 1603, l'Ajuntament i Poble de Moixent l'any 1838 van reclamar les seus restes mortals a fi que reposaren en el seu volgut Moixent.   
El seu Sepulcre està en la Capella de les Santes Relíquies de l'Església Parroquial, junt a les Santes Relíquies que Ell mateix va portar amb tant d'amor al Convent de Franciscans de Sant Antoni de Pàdua (actualment “Museu Pare Moreno”) que va fundar a Moixent, sent Provincial de l’orde.

El  Pare Moreno, com es conegut familiarement, va naìxer a Moixent l’any 1520, va vestir els hàbits de monjo dels jeronis, i més tart el Papa li va conecidr vestir l’hàbit franciscà.  Ordenat Sacerdot, va ser un gran predicador, sent un dels més famosos de València, després de Sant Vicent Ferrer, inclús va conseguir nombroses conversions.  Va tenir el càrrec de Provincial de l’orde l’any 1583.  Va escriure molts llibres de “devoció i espérit” (alguns d’ells els pots vorer en la web del la Biblioteca Digital Valenciana). A Moixent va fundar dos Convents: un en 1583 sota la invocació de Sant Cristòfol; i l’altre en 1585 dedicat a Sant Antoni de Padua.
Portador de les Santes Relíquies com ja em dit en anteriors articles.
Se li atribuixen alguns miracles representats en les pintures del Presbiteri.
Va tenir una gran amistat amb el Beat Pedro Nicolas Factor.  També com a religiós rellevant de l’època va tenir relació amb el patriarca  Sant Joan de Ribera, Arquebisbe de València, prova d’aço són la Casulla, i el calze entre altres regals que va fer l’Arquebisbe al Pare Moreno.
Reconegut també per la noblesa, va ser confessor de les Monjes Descalces Reials, de l’emperadriu Na Maria d’Àustria que li va regalar un “Lignum Crucis” i relíquies de Santa Ùrsula i Santa Córdula.

La figura del Pare Moreno ha deixat moltes emprentes en el seu poble natal, que han arribat fins a hui en dia.  Els moixentins i moixentines del segle XXI continuen estimant i recordant un fill il·lustre del poble que va viure cinc segles abans.  Sens dubte el carisma i la personalitat de Fra Cristóbal fan que açò siga possible.  Indicis claus de l’alta valoració que ha aconseguit a la seua terra son:
Pîntures sobre la vida del P.Moreno
en la part dreta segons es 
mira al Presbiteri. 
Foto: J.Lluís Cebrián
En la part dreta segons es mira al Presbiteri i han sis pintures pintades a l’oleo per Salvador Gil Camarena, de la Academia de Sant Carles de València, col·locades per a les Festes Patronals d’agost de 1965. Relaten alguns moments de la vida del Pare Moreno en Moixent, com: 
-El Pare Moreno en el Calvari i en els fons la cova que porta el seu nom.
-El Pare Moreno arriba des de Madrid per a visitar al seu poble i ixen a rebre-ho
-El Pare Moreno beneint el Convent de Sant Antoni de Pàdua de Moixent fundat per Ell
-Brota d'un pou, miraculosament, l'aigua que necessitava el Convent
-Un xiquet cau en la séquia i discorre per damunt de l'aigua amb l'hàbit de Sant Francesc sense ofegar-se
-Trasllat de les restes mortals del Pare Moreno des de València a Moixent.

●La Cova on el seu pare el va portar per a evitar el contagi de l'epidemia, porta el seu nom, així, com el paseig més important de Moixent i el col·legi públic.  Este passeig te un bust de bronze amb la seua efigie beneït en la festa de les Santes Relíquies de 2003, copia del que es conserva en el Museu que també porta el seu nom.  
●En març de 2007 es va inaugurar el Museu Pare Moreno en la Capella de les Santes Relíquies, la unica edificació que queda del Convent de Sant Antoni de Pàdua.  Una exposició sobre el Pare Moreno que mostra el context en el que Fra Cristóbal va viurer, desenvolupar la seua labor religiosa.  (Entre les peçes que es mostren en el Museu hi ha un bust de l'any 1954 del escultor moixentí Virgilio Sanchis)
 Son molts els xiquets que han estat batejats amb el nom de Cristóbal.
●Durant molts anys els xiquets anaven vestits amb l'hàbit franciscà, algunes persones al morir, se'ls vestien en el feretre amb l'hábit franciscà, inclús persones van ser sepultades dins del mateix Convent.
 El dia del Funeral per els Moixentins Difunts (divendres de Festes Patronals), es sol fer una ofrena floral al bust del flare en el passeig que porta el seu nom.
Desde l’any 2003 (Quart Centenari de la seua mort),  a més de folletos es van repartir estampes amb la seua imatge, una oració privada i una breu biografia. Eixe any Antonio Ricardo Marín Gomez, Rector de Moixent (1970-1997) el seu magnific llibre "Grato Recuerdo" sobre el Pare Moreno i les Santes Relíquies fruit d'una laboriosa informació i gran amor a Moixent.
La campana Santes Relíquies fundida l’any 2006 te gravada la efigie del Pare Moreno.
● Fa dos anys la Parroquia Sant Pere Apòstol va editar un fullet amb il·lustracions i relats sobre la Vida del Venerable Pare Moreno amb el títol “Para conocer al Padre Moreno”.
● L'Associació Campaners de Moixent vam publicar l'any 2016 un llibret titulat "Las Campanas en un escrito del Padre Moreno" que relata el ritual de la Benedicció de les campanes que diu el Pare Moreno en un dels seus llibres "Excelencias del Agua Bendita" on un Capitol trata sobre com beneïr una campana. 
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie del Pare Moreno com una de les pintures Retaule del Presbiteri.
El Sepulcre del P.Moreno i les Reliquies que va portar
Foto en l'estiu de 2015 quant es van col·locar
les reliquies com estaven abans per a unes fotografies
Felipe Sanchis


Hi un document eclesiàstic de caràcter oficial, que fa referència a eixa fama de santedat. Es tracta del “Testimonio del Expediente referente á las traslaciones de los restos del Venerable Padre Fray Cristóbal Moreno que tuvieron lugar en diferentes epocas, para archivar el de esta Iglesia”.  Estan els que donen compte dels trasllats del Convent de València on va viure i va morir, li seguix a què correspon al trasllat del Convent a la parròquia de Sant Martí de València, però a Moixent en 1866 també va haver un trasllat de la part dreta a la part esquerra de la Capella de les Santes Relíquies de l'anterior església.  Per a efectuar eixe trasllat es demana permís a l'Arquebisbat, qui anomena una Comissió encarregada de portar a efecte eixa tasca.  Actua de notari de Moixent En Jose Gines Martinez i Lopez, el qual redacta i dóna fe de les activitats dutes a terme pel trasllat i a més arreplega literalment l'Expedient que arreplega i dóna compte dels anteriors trasllats del Venerable Pare Moreno, i en tal expedient, pagines 54 i 55, en referencia al trasllat del Convent de Sant Francesc a Sant Martí en gener de 1838 se cita literalment: "comisionamos  a V. en debida forma para que acompañado de dos Eclesiasticos de su confinaza proceda a la exhumación de dicho Cadaver y a su colocación en una Caja construida al efecto con las diligencias que el caso exige para que siempre conste la identidad de ser los mismos restos del referido Venerable, cuya causa de Beatificación se halla pendiente en la Curia Romana, alargandose a continuación de este Oficio las diligencias que se practicaren".
Este títol de "Venerable" ja apareix quant en el primer trasllat de les seues restes dins del mateix Convent de Sant Francesc de València, l'any 1695, quant dins del feretre van col·locar entre altres coses un canó xicotet de vindre que tènia la següent nota "Hacemos fe los reverendos padres Guardián y Discretos de este Real Convento de S.Francisco, de Valencia, como el cuerpo contenido en esta arca es del Venerable P.Cristóbal Moreno, sacerdote provincial que fue de esta provincia y fundador del Convento de S.Antonio, de Mogente".  Este pergami estaba firmat i segellat  el dia 31 d'agost de 1695 i que en els posterios trasllats va apareixer dins del feretre, tal i com apareix en el "Testimonio del Expediente referente á las traslaciones de los restos del Venerable Padre Fray Cristóbal Moreno que tuvieron lugar en diferentes epocas, para archivar el de esta Iglesia" págines 65 i 66, en que es fa referencia al trasllat de Sant Martí de València fins a Moixent.
El títol de Venerable, ja se li aplica com em vist noranta-dos anys després de morir el Pare Moreno i  des de entonces apareix sempre en els altres documents com en l'any 1826 en el segon trasllat de les seues restes dins del mateix Convent de València.  En la Escritura pública de la que fem referencia i que es conserva en l'Arxiu Parroquial de Moixent, consta la transcripció literal del segon dels pergamins que van apareixer dins del canut de vindre quant es va obrir la sepultura en 1826 i se li cita com "Venerable Cuerpo... Venerable Siervo de Dios Fray Cristobal Moreno"; així com un plafó ceràmic.

Este dia es ressen les Lletanies dels Sants del Relíquiari i també es canten els “Gojos a les Santes Relíquies”.   El quadre que es va pintar amb motiu del seu 400 aniversari de la seua mort, l’any 2003, i beneït en la Solemnitat de Sant Pere d’eixe any, i que està damunt del Sepulcre del Venerable, es col·loca per a este dia en el Presbiteri, amb un ciri roig, i davant del Sepulcre es col·loca un ciri blanc.


El poble té gran Veneració i Estima, i d'acord amb eixe record i afecte, les Campanes també es fan ressò d'eixa devoció popular. Desde l’any 2003 (que es van complir els 400 anys de la seua mort) es voltegen les campanes i desde la restauració de les campanes, per a este dia, Volteja de manera particular la campana Santes Relíquies, bronze que té gravades la efigie del Venerable Pare Moreno i dels Bustos de les primeres relíquies que va portar a Moixent les Santes Úrsula i Còrdula.
La seua influencia perdura en Moixent per què estava ple de Déu, convençut d'amor, bondat, no s'oblida del seu poble. Per això els moixentins del segle XXI, el veneren i s'encomanen a Ell en les seues oracions, el estimen i recorden al seu fill mes il·lustre.  El Pare Moreno es un model com a cristià, però també com a moixenti.

Enguany la missa es farà en el barri de Villa Maria, allí es resaran les Lletanies dels Sants del Reliquiari.

Mort del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino, 7 de setembre
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies. 


ANIVERSARI DE LA CONSAGRACIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
: Es el 9 de setembre, té categoría de Solemnitat, per este motiu es Voltejaran totes les campanes.  Este dia l’any 1989,  el llavors Bisbe Auxiliar de València En José Vilaplana Blasco va consagrar les parets del Temple, finalitzant la Consagració que va començar l'any 1964 amb la Consagració de l'Altar Major.  Este dia coincidix en l'Aniversari de la Benedicció de la Capella del Santíssim Sacrament de l'any 1917 construÏda a expenses de Victoria Liñana Sales.

Este dia s'iluminen els ciris que estan en les quatre creus on el Bisbe va consagrar les parets que estan al costat dels Retaules del Cor de Jesús i de la Puríssima.
Davall d'una placa on esta marcada la creu del Crisma, en la part dreta segons es mira el Retaule de la Puríssima, a l'entrada de la Capilla de les Santes Relíquies, hi ha una placa recordatoria de la Consagració de l'Església i una breu informació.
La Missa s’oferix en sufragi dels Sacerdots nascuts en Moixent i els que han exercit el seu Ministeri Pastoral en la nostra Parròquia. Al final de la missa es canten els “Goigs a Sant Pere Apòstol” Titular de l’Ésglésia.

Aniversari de la Consagració del Temple Parroquial (29 anys), 9 de setembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 10:30 i de 12, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer Volteig General

2 de septiembre de 2018

VIDA PARROQUIAL (76): FESTES PATRONALS 2018

Con exquisita puntualidad se presento la Comisión de Fiestas 2017 y 2018 en la Ermita del Cristo.  Los quintos portadores no podían ocultar que se trata de un grupo muy compenetrados, resulto fenomenal.  La plaza de la Hispanidad estaba a rebosar de personas para contemplar el desfile procesional al igual que todo el recorrido de la procesión favorecido sin duda por el buen horario de la procesión, cuyo final resulta propicio para acometer la cena después de la procesión.

Se hace evidente que al celebrar la fiesta de los Santos de la Piedra en la iglesia Parroquial,  favorece una mayor participación no solo de la Comisión de fiestas Patronales sino de todos los fieles.

Se ha mejorado el horario de realización de la Ofrenda de flores a las Santas Reliquias, lo cual favore una mayor asistencia de fieles.  Ya que son muchos años ya los que los fieles artos de esperar no minutos, sino horas en la iglesia y se iban a casa. 
Como por la mañana hubo un entierro, se hizo notar que muchos fieles que participan por la tarde asistieron por la mañana lo cual indica que para ese dia de la Ofrenda, quizá resulte mejor celebrar la misa por la mañana.

Durante toda la semana aprovechando el horario de las visitas guiadas al Campanario, el Párroco estuvo en la Sacristia por si algún miembro de la Comisión de fiestas Patronales quisiera Confesarse y asi poder comulgar debidamente

Las Misas dedicadas a los Difuntos, Santísimo Cristo de Monte Calvario y las Santas Reliquias, la Comisión de fiestas Patronales fueron puntuales incluso hubo tiempo para reposo y preparación personal antes de la misa y para hacer memoria de las funciones y lecturas de quienes intervenían.  Destacar el buen comportamiento e incluso fervoroso del conjunto de la comisión.  El servicio de ofrendas se hizo correctamente y se notaba que estaba preparado, lo cual colabora en la belleza de la liturgia.

Las imágenes del Santísimo Cristo del Monte Calvario y de las Santas Reliquias  con las andas estuvieron colocadas en el Presbiterio labor que realiza la Asociación Campaners de Moixent, facilitando la visibilidad para los fieles y su preparación para la procesión.

En las dos misas se rezo la Plegaria y los Gozos al Santísimo Cristo del Monte Calvario antes de la ultima oración.  Ya resulta familiar para todos, dado que se reza durante los días que esta la imagen en la Iglesia y durante la Cuaresma. 
Al entrar la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario a su Ermita se cantaron los Gozos y la Plegaria.  Se canto la oración y la Bendición.  La Ermita con la nueva iluminación,  estaba a rebosar.

El dia de las Santas Reliquias, el Párroco en la homilía anunció el dia de la Toma de Posesión como Párroco del Rvdo.D.Lisardo aprovechando que estaban las Autoridades y la juventud representada en la Comisión de fiestas y mogentinos y otros que residen fuera.  Tuvo palabras para animar para hacerse presentes el 13 de octubre para acompañar al nuevo Párroco.  También anunció su entrada como Párroco en Llosa de Ranes.  En la misa de 10:30 se rezaron las Letanias de los Santos del Relicario, como se viene haciendo desde que se recuperaron en el año 2011.

Tal como se había indicado en la misa de las Santas Reliquias, aprovechando la presencia de las Santas Reliquias en la Capilla de lo que fue el Convento (ahora Museo) y antes de cantarse los Gozos a las Santas Reliquias, el Párroco con micrófono para que todos pudieran escucharle pronuncio la oración de  bendición de las reformas e imágenes en la Capilla –Museo Padre Moreno. 

En la procesión de las Santas Reliquias además de la Corporación Municipal asistieron el Sr.Juez, Cronista Oficial, Capo de la Policia Local y Municipal de Valencia y representantes políticos como Elena Bastidas (Diputada Nacional por Valencia), Modesto Martinez  (Diputado Provincial), y concejales de Benifaió, de La Font de la Figuera y el Alcalde de Cerdà.

En las dos procesiones de la subida del Cristo a la Ermita y de las Santas Reliquias hubo excesivos cortes.  Habrá que poner todos y todas de nuestra parte por evitar dichos cortes y no hacer parar a los portadores y dignificar las procesiones patronales.

En las dos procesiones se presentaron un grupo de personas de la Comisión de Fiestas Patronales 2017, no estaban todos, que aceptaron la propuesta de portadores y otro joven que se sumo.  Confiemos que las siguientes comisiones de fiestas Patronales continúen con este compromiso para finalizar su dedicación a nuestras Fiestas Patronales.

Este año también ha estado con nosotros en las tres ultimas celebraciones el mogentino Fray Ramón Belda Ruiz, Franciscano de Cruz Blanca, que se encuentra en Hellín (Albacete).

En todas las celebraciones religiosas los cantos fueron a cargo del Coro Parroquial; y también los toques de campanas en gran parte se realizaron de forma manual por los miembros de la Asociación Campaners de Moixent.

31 de agosto de 2018

VIDA PARROQUIAL (75): PORTADORES COMISIÓN FIESTAS PATRONALES 2017

Hace ya mucho tiempo que en la parroquia sentimos la preocupación de los “Portadores” de imágenes sobretodo para ahora las Fiestas Patronales.  Recordamos a Joaquin “Xocat” que se ocupaba de este tema y parecía dificl substituirle en esa función.  La Comisión de fiestas Patronales de 2017 presentaba la ventaja de contar con un grupo de portadores que asumieron esta función como inicio de un nuevo compromiso para las sucesivas Comisiones de Fiestas Patronales:  Se trata de que la Comisón de fiestas del año en curso complete su misión con la procesión y subida de la imagen del Cristo y de la procesión de las Santas Reliquias del año siguiente, de modo que protagonizan la “Baixà” del Cristo y terminan con la “pujà” y la procesión de las Santas Reliquias.  

La propuesta fue pensada por el Párroco D.Antonio y aprobada por el Consejo Pastoral Parroquial.  El mismo D.Antonio hizo públicamente la propuesta en la procesión de la “Baixà” y afortunadamente la aceptaron.  Y la ejecución del trabajo tanto de la subida del Santísimo Cristo como de las Santas Reliquias ha resultado inmejorable.  Se personaron festeros mayores y quintos y niños de familia.  Estaban el Presidente de la Comisión  que ha coordinado todo y la Reina de Moixent. 
Para la procesión llevaban ocho portadores el anda perfectamente integrados y armonizados, de modo que siguiendo fielmente el compas con muy pocas paradas recorrieron todas las calles de la procesión hasta Santa Ana.  Al entrar en el barrio de Santa Ana quiso añadirse un joven que se hospeda en dicho barrio durante las fiestas, vecino de Valencia y que el año pasado ya colaboro como portador, aliviendo asi la mayor fatiga de la subida.  Se da el caso también de que la Reina de Moixent, al iniciar les “voltetes” quiso también colaborar como portadora y los varones la integraron rápidamente en la tarea, llevaba calzado y ropa a propósito, pues todos los miembros de la Comisión iban con una camiseta negra muy elegante que usban para las actividades de la semana de fiestas Patronales del pasado año. 
Pilar siguió como portadora hasta el interior de la Ermita del Cristo.  Resulto asi una tarea de portadores elegante, eficaz y compartida.  En el interior de la Ermita recibieron la felicitación y el aplauso espontaneo de todos los presentes  y la felicitación del Párroco invitándolos a la procesión del dia siguiente.
Los portadores que han sido anotados en el Libro de Portadores de nuestros Patronos fueron: Rafael Calatayud Bacete, Marc Pérez Olmo, Jesús Micó Beneito, Andreu Butiña Navarro, Pedro Micó  Beneito, David Jorques Bacete, Juan Vicente Calatayud Navalón, Mari Carmen Cirugeda Jordán, Oscar Martínez Belda, Vanessa  Mollá Revert, Miguel Navalón Bas, Gracia Navalón Villaescusa, Pilar Bellot Rodriguez de Paterna, David Ferrero Plá, Toni Jorda Calero, José Antonio Calabuig Gassó, Adrian Campos Avendaño.

Para la procesión de las Santas Reliquias también acudieron con puntualidad y asi se distribueron según alturas cada uno.  También actuaban 8 portadores que se iban rebelando,  también para loa ocasión se presento el Joven portador del barrio de Santa Ana, quien también vestia camiseta negra.  Como ya estaban entrenados todo resulto mejor, más elegante y armoniosa la labor de todo el recorrido. También la que fue Reina de la Comisión, Pilar se añadió como Portadora. También al finalizar reciberon el reconocimiento y la felicitación de todos agradeciéndoles haber aceptado ese compromiso como iniciadores de una nueva costumbre que debería tener continuidad de modo que la Comisión de Fiestas Patronales del presente año allí presente, se sintiera también animada a actuar de portadores para la procesión y subida de la imagen del Santísimo Cristo del Monte Calvario y de las Santas Reliquias para le próximo año, a lo caul se noto que asintieron con la cabeza.
Confiemos que asi lo harán.
Solo nos faltaría encontrar personas voluntarias para llevar la imagen del también Patrón y Titular de nuestra Iglesia San Pedro. 

Los portadores y portadoras para la procesión de las Santas Reliquias fueron: Rafael Calatayud Bacete, Gracia Navalón Villaescusa, Juan Vicente Calatayud Navalón, Pilar Bellor Rodriguez de Paterna, Miguel Navalón Bas, David Ferrero Plá, Toñi Gómez Moreno, Tomás Sanchiz Repullés, Rafael Martí Martinez, David Jorques Bacete, Mari Carmen Cirugeda Jordán, Vanessa Molla Revert, Esmeraldo Cano Bas, Adrian Campos Avendaño.
Todo el pueblo siente la satisfacción que de este modo son jóvenes los portadores y portadoras, festeros mayores festeras y quintos, incluso reinas, aportando asi una nota de juventud, de fuerza y de vigor a las Sagradas Imágenes Patronales.  A la vez, hay que hacer notar que de seguir esta costumbre todos los que lo deseen podrán actuar de portadores de nuestros Santos Patronos, al menos un par de veces en la vida, como quintos y como festeros mayores, si bien se acepta la generosidad de quien desee también aun no perteneciendo a la quinta.  Tambien esto podría favorer una especie de “experiento” de portador, pues a veces la falta de colaboración se debe a no atreverse con la tarea por no haberla hecho nunca, con la duda de si podre o no podre.  Al actual de portador con otros se experimenta que pueden muchos más de los que creen.

Ahí queda el testimonio de Pilar.  También desde aquí felicitamos a la Comisión de fiestas Patronales 2017 por iniciar esta buena costumbre.  Nuestro aplauso a su Presidente Rafael Calatayud y a todos los portadores y portadoras de la Comisión.