14 de diciembre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: NAIXEMENT DE JESÚS, SANT ESTEVE (ANIVERSARI TRASLLAT S.RELÍQUIES CONVENT-ESGLÉSIA) I SAGRADA FAMILIA

NAIXEMENT DE JESÚS: Des del primer diumenge d’advent ja està col·locada la Cova amb el bou i la mula als peus de l’Altar Major en el Presbiteri, i en està gran Solemnitat és col·loquen les figures de la Sagrada Familia.  En la Capella del Santíssim davant del altar es col·loca el Xiquet Jesús gran, en l'encaixonada de la Sagristia un Jesuset xicotet, i s’illumina el Betlem que està en el Retaule de Sant Antoni de Pàdua.  Les cantores de la missa de 10:30 monten en la Residencia un betlem.

Desde l’any 2008, la primera missa de Nochebuena es celebra per la vesprada, dirigida als xiquets,  que depositen unes ofrenes junt amb el Naixement que està en el Presbiteri davant de l'Altar Major, i canten unes nadales o bé oferir versos relatius al Naixement.  Es una de les misses en que el Temple Parroquial més s’ompli de tot l’any, per la nit la missa del gall a les 24hs; i el dia 25 de desembre la missa és a les 12 del migdia, concorreguda per les famílies i persones majors.  Celebració assossegada i lluminosa.  Al finalitzar les tres misses de Nadal s’adora al Xiquet Jesús.

Foto: MªCarmen Vidal 24-12-2012
Estos dies de Nadal, per la megafonia pública posen unes nadales, i alguns balcons de les cases estan amb colgadures del Jesuset.  Una de les Nadales més tradicionals, i que continuament es canten en la nostra Església Parroquial, “Campana sobre Campana” fa menció d’eixa menció festiva tan apropiada per als nostres dies de les nostres campanes.  Les Campanes col·laboren al servici de la Litúrgia en estos dies a posar en sintonía els misteris que celebra l’Església amb les festes que invadixen els carrers.   Amb els seus sons col·laboren a la gloria de Déu que canta l’Església i vol oferir a tots sons d’alegria i de pau.  

Vespra del Naixement de Jesús, 24 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 18:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves.  El tercer, Vol General.
- Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.

NAIXEMENT DE JESÚS, 25 de desembre
- Tres Vols d’avís a missa de 12 amb Sant Pere Apòstol. El tercer, Volteig General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.


SANT ESTEVE.  ANIVERSARI TRASLLAT SANTES RELÍQUIES DEL CONVENT A LA ESGLÉSIA PARROQUIAL:  El segon dia de Nadal, festa del Martiri de Sant Esteve, en Moixent se celebra l'Aniversari del trasllat de les Santes Relíquies que va ocorrer l’any 1835, des de la Capella del deruit Convent de Franciscans fins a la Capella que rep d'ella el seu nom en el Temple Parroquial. 
Les Santes Relíquies van rebre culte en el Convent de Sant Antoni de Pàdua, fins que a causa de la llei de desamortització queda suprimit el Convent.  Després d'una sol·licitud de l'Ajuntament de Moixent per a traslladar les Santes Relíquies al anterior Església, es va obtindre el permís per part de l'Arquebisbat, i es realitza el trasllat “Con una lucidísima procesión y acompañamiento del pueblo, siendo colocadas en el altar Mayor de la Capilla de la Asunción, perteneciente al Muy Ilustre Sr.Marqués de la Romana".  Segons l’Acta que es conserva en l'Arxiu (junt amb altres Documents de les Santes Relíquies), firmanda davant de l'Escriba de Sa Majestat, pel Sacerdot i components de l'Ajuntament, entre altres acords, es van comprometre a celebrar tres festes a l'any en honor de les S.Relíquies. Se suposa que l'orige de les nostres festes va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció a elles és el que registra el trasllat de les mateixes a la nostra Parròquia en 1835.  
 
En la missa es ressen les Lletanies dels Sants del Reliquiari, i es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”. 
Este dia Campaners de Moixent obrirem el Museu Pare Moreno de 17 a 18 hores.

Sant Esteve (Aniversari trasllat S.Reliquies del Convent-Església, 183 anys), 26 de desembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies. 


SAGRADA FAMILIA: Es celebra el primer diumenge següent a la Solemnitat del Naixement de Jesús.   Es la Jornada per la Familia i per la Vida, l'exemple dels pares, influïx en la conducta dels fills.  

Sagrada Familia, 30 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves.  El tercer, Volteig de  Sant Antoni a Santes Relíquies.  


Campaners de Moixent els desitgem un Bon Nadal!

3 de diciembre de 2018

MUSEU PARE MORENO (19): ORNAMENTS LITÚRGICS

Seguint amb l’afan d’oferir elements nous que renoven i donen vida al Museu Pare Moreno, hem introduït algunes peces d’ornaments litúrgics, que estaven guardats en la Sagristia de l’Esglésiia Parroquial. 
Per a exposar-los en millors condicions visuals, vam pensar en adquirir uns maniquins que afavoriren la disposició de dits ornaments. i hem tingut molta sort localitzant per internet nou maniquins, i a molt bon preu.
Els nous maniquins estan revestits amb roba litúrgica, 5 d'ells amb "amits" Alba (2 amb  un cingul), Estola i Casulla, Dalmatica o Capa Pluvial.
  La Casulla que Sant Joan de Ribera que va regalar al Pare Moreno ha quedat en el centre mirant al Presbiteri, de manera que al mirar a la Capella fa la impressió que hi ha un sacerdot celebrant la missa, perquè el maniquí esta revestit amb roba litúrgica com si fóra un sacerdot celebrant, i als costats dos maniquíns, un amb dalmática i un altre amb “un paño de hombros per a donar la comunió”.
En el presbiteri, com si foren concelebrants, també hi han dos maniquins revestits amb capa pluvial, però també al voltant de la Capella hi ha altres revestits amb casulles i capes pluvials.
Vam comprar també dos perxes movibles pera exposar també algunes casulles “de guitarra” i 5 roquetes. 

Una vegada disposat tot, ens adonem que proporciona un ambient vital: com si la Capella estiguera habilitada amb els religiosos franciscans tal i com va establir el Venerable Pare Moreno.

El Rector va pensar en portar la Creu Parroquial a l’Església Parroquial i col·locar-la en el Presbiteri.  També es va propsar a traslladar l’antiga imatge de Sant Sebastia que procedía de l’Ermita del Crist del Calvari, i ubicarl-la en el Retaule de la Capella de les Santes Reliquias, ja que hi han l’església hi ha una imatge ja de la Mare de Déu del Rosari, i com en el Reliquiari hi ha reliquia del Sant i així, la imatge de la Mare de Déu del Rosari, molt bonica i antiga que estava en dit Retaule, pot aprofitar amb més facilitat per a la presentación dels xiquets i xiquetes en el dia del seu bateig.
En estos dies previs a la Solemnitat de la Puríssima Concepció es portà la imatge que abans eixia en processó de la Puríssima i que estava en la hornacina del retaule de la capella del Convent a l’església, ja que enguany complix 75 anys, així com l’altra que precidix el Retaule lateral de l’església.

Els ornaments litúrgics i altres peçes exposats en el Museu Pare Moreno-Capella del Convent eles podràs pareciar els díes 7 i 26 d’aquest mes de desembre en que Campaners de Moixent obrirá el Museu.  Per a poder visitar-lo en altre moment posar-se en contacte amb l'Associació Campaners de Moixent.

27 de noviembre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: SANTA BÁRBERA, PURÍSSIMA CONCEPCIÓ I FESTA DE SANTA CECILIA

SANTA BÁRBERA: Es la Patrona dels Campaners.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners difunts.  
En Moixent, prop de l'Església Parroquial té un carrer que porta el seu nom; en l'església tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008.   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.

Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 4 de desembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies.


PURISSIMA CONCEPCIÓ: El dia 8 de desembre l'Església celebra la Solemnitat de la Puríssima Concepció de Maria, (Patrona d’Espanya) devoció de profundíssim arrelament en les notres terres.   Enguany les dos imatges de la Inmaculada complixen 75 anys la del Retaule lateral i la que esta en el Museu Pare Moreno des de 2011 i que abans es treia en processó.  Les dos imatges van ser fetes sent Rector de Moixent En José Galiana Fons i Vicari En Isidro Morant Garcia.

La que está en l’església va ser donació de la Familia Tortosa Molla, del autor Pio Mollar (igual que la imatge de Sant Francesc d’Assís).  Segons el boceto firmat el 4 de novembre de 1943, la solicitud de la benedicció es el 30 de novembre.    L’Agenda Parroquial d’eixe any es fa referencia a que el dia 2 de desembre va arribar la imatge, i el diumenge dia 5 es va beneir “y se trasladó a la Parroquia a las 4 tarde, se rezó el Rosario, canto Felicitación Sabatina y por último se cantó la Salve.  Terminada se colocó la imagen en el nicho”.  I el dimecres dia 8:  “Fiesta y procesión.-  1er dia novena en sufragio del alma del que fue fundador de la Cofradía D.Pedro Puig Alonso Pbro”. La imatge es de madera natural amb una altura de 2’20m d’altura sense contar l’enrallat i amb dos angeles i serafins sent
La que ara esta en el Museu i que abans es treia en processó, realitzada per l’escultor moixenti Virgilio Sanchis, va ser donació a l’església el dia 5 de desembre de 1988 de Paquita Ros Dini a l’església després de tindre-la en la casa de Paquita des de el primer momento..  Eixe any (o l’anterior) es va deixar de fer la processó.  El dia 18 de setembre de 1943 es firma el boceto per a la seua aprovació que va ser el dia 30 de novembre.  El dia 16 d’octubre es fa la solicitud de la Benedicció 
En les notes de l’Agenda Parroquial de dit any esta escrit: “Jueves 28 de octubre: compra de 21 bombillas de luces para el nicho de la Purísima.  Sábado 30 de octubre: se instaló el nicho de la Purísima.  Domingo 31 de octubre.  Se hizo la bendición de la nueva Imagen de la Purísima a las 4 y media tarde tercer toque ejercicio del Rosario.  Asistieron Hijas de María, Sr.Alcalde, Sr.Sargento y Música y por la noche se colocó la imagen en el nicho”.
 
En el terme de Moixent ha tingut dos Ermites dedicades a la Puríssima, fet que evidència l’antiga y gran devoció de Moixent a la Puríssima: En la Casa Rabosa, terme de les Alcusses l’ermita (anteriorment Parròquia) té de Titular a la “Puríssima Concepció” en la façana hi ha una ceràmica que ho recorda, i altra Ceràmica amb els símbols de la lletania (ara està en el Saló Parroquial),  a més esta també en el Salo Parroquial la imatge de la Puríssima de l’any 1943 (que també complix 75 anys) procedent de la Casa Rabosa d’on era la Titular
La campana dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari té gravada l'inscripció "AVE MARIA GRACIA PLENA" que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l'Encarnació.  La campana volteja cada dia a les 13 hores invitant a l'Oració de l'Àngelus.
Per a està solemnitat al igual que el mes de maig dedicat a la Mare de Déu es col·loca al costat del Retaule-Altar que té dedicat, un Estandart de ras blau amb un medalló de la Puríssima pintat l'any 2006.

La campana Santa Maria Mare de Déu voltejara amb més protagonisme al ser un dia d’Advocació Mariana i es destacara també al ser l’ultima campana en parar en els voltejos amb altres campanes.  
Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de Sant Pere que precidix el Retaule del Presbiteri.

Vespra de la Puríssima Concepció, 7 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20 i Vol al tercer toc amb Santa Maria Mare de Déu.
- Toc d’alçar a Déu (tradicional).
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

Puríssima Concepció (Patrona d’Espanya)(75 anys de dos imatges)  8 de desembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu   
  El tercer toc, Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu (tradicional).


FESTA DE SANTA CECILIA: Des de fa uns anys en la missa de 12, els components de l'Associació Musical "La Constància" celebra el final dels actes festius de Santa Cecília, amb una missa commemorativa a la patrona dels Músics.
La primera referencia d’una Banda de Música a la localitat data del 19 de novembre de 1858 (enguany 160 anys). La imatge va ser encarregada pel entonces mestre de la Banda de Música Francisco Belda al escultor moixenti Virgilio Sanchis.  El boceto va ser firmat el 14 de novembre de 1943, la autorització per a beneir esta firmada el dia 20 de novembre.  Va arribar a Moixent el 19 de novembre de 1943 costejada per la Societat Musical i el poble, i es va beneir el diumenge dia 21 del mateix mes i any a les 9hs a la casa del Sr.Mestre de la Banda de Música on es trobava la imatge.  
Va estar uns anys en l’església fins que la Banda de Música va tindre un lloc per a custodiar la seua Patrona.  

Santa Cecilia, (75 anys de la imatge), 9 de desembre
- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santes Relíquies.

23 de noviembre de 2018

PRÓXIMAMENT

1- L’Associació Campaners de Moixent oferix Loteria (papeletes i decims) per al sorteig de nadal  Si algu vol que ho diga a algún campaner.

2- Els diumenges del temps de l’Advent, en Albaida toc de vespres;  en la Catedral de València Toc Dominica Morada a les 9 hores.

3-.  El dia 4 de desembre dia litúrgic de Santa Bàrbera, patrona dels Campaners En Moixent, missa en sufragi dels campaners difunts: Volteig de la Campana Santes Relíquies.   En Albaida i Ontinyent Vol de Campanes.

4-En Moixent, els dies 2, 7, 9, 16, 26  de 17:30 a 18:30h, Campaners de Moixent obrira el Museu Pare Moreno.

5- El dia 8 Solemnitat de la Inmaculada Concepció.  La vespra coincidix amb el el primer divendres de mes dedicat a la devoció del Sagrat Cor de Jesús. A Moixent, la vespra i el dia, Volteig de 5 campanes, de manera particular la campana Santa Maria Mare de Déu.  En Bocairent i Ontinyent la Puríssima es Patrona tocs especials de campanes, Vol de totes les campanes de la ciutat a les 13 hores i per la vesprada processó.  En Vallada i Catedral de València, procesons amb corresponents voltejos de campanes.  La imatge de Moixent que es conserva en el retaule lateral de l’església i també la que abans eixia en processó que esta en el Museu Pare Moreno, les dues enguany complixen 75 anys.

6-  A Moixent el diumenge 9, la Banda de Música “La Constancia” celebra la seua festa en honor a Santa Cecilia, Volteig de Santes Relíquies.  La imatge enguany complix 75 anys.

7-Festes de Nadal.  Grans Festes i Solemnitats!. A Moixent, Voltejos Generals de Campanes, la vespra i dia del Naixement de Jesús.  

8- El dia de Sant Esteve la comunitat crisitana de Moixent recorda el Aniversari del Trasllat de les S.Relíquies del Convent de Franciscans a l’Església Parroquial, Volteig de la campana Santes Relíquies.

9- El dia 31 es la festa de la Sagrada Familia, Volteig de 3 campanes; i es la vespra de Santa Maria Mare de Déu, volteig de 5 campanes de forma especial la campana amb el titol d’eixa solemnitat “Santa Maria Mare de Déu.

15 de noviembre de 2018

VIDA PARROQUIAL: SUCESOS EN LA SOLICITUD DE LA REPLICA DEL SANTO CÁLIZ

Cada año la Diócesis de Valencia entrega una Réplica del Santo Cáliz a aquellas Parroquias que realizan grandes esfuerzos económicos en la conservación y restauración de los templos parroquiales y se han distinguido por su trabajo pastoral.  

En Moixent,  el Sagrario de plata realizado por el orfebre Agustín Devesa que preside el Retablo de María al pie de la Cruz en la Capilla del Santísimo, en el año 1941, donación a la Parroquia de José Vicente Iñesta Albert; y el Sagrario que se coloca durante la semana santa cuando se retira el anterior tienen grabados la efigie del Santo Cáliz que se conserva en la Catedral de Valencia.

La Parroquia de Moixent durante los últimos años ha realizado grandes esfuerzos económicos para mantener y restaurar el templo Parroquial.  Entre las restauraciones de imágenes y pinturas cabe destacar en 2006-2007 la restauración de las campanas de la Iglesia y de la Ermita; en 2007 la restauración de la Torre Campanario, contando con subvenciones públicas.  En 2010 obras en los tejados de la sobre sacristía y trasaltar pagado íntegramente por la Comunidad cristiana de Moixent  Y en 2013-2014 la restauración de las dos cúpulas de la Iglesia y accesos que costeando también íntegramente la Comunidad parroquial.
Y desde 2014 recabando fondos para la restauración del techo de la Sacristía, vidrieras de la cúpula, y estaciones del Vía Crucis del Calvario.

Tras muchas insistencias de Felipe Sanchis Tárrega, el entonces Párroco D.Antonio González,  habló con el Vicario Episcopal D.Juan Melchor Seguí, sobre el procedimiento a seguir para obtener una Réplica del Santo Cáliz.  El Vicario Episcopal, le informó de que lo primero, era dirigir-le a Él un escrito, exponiendo las razones por la que se solicita, mencionando las “obras” o “reparaciones” realizadas en la Iglesia Parroquial y otro lugar de culto de la Parroquia, como expresión del afán e interés por la celebración de los misterios de la fe, en especial de la Eucarística.  Escrita la carta el 26 de febrero se le entrego al Vicario Episcopal que la llevaría a la Comisión “encargada” de valorarlo y poder así considerar la conveniencia o no del conceder la Replica.  Se entiende que es la Comisión vinculada al Arzobispo.
Pasan los meses y aprovechando otros encuentros se le pregunta por el curso de las gestiones, si tenía noticias o no.  El Vicario Episcopal, respondía que se estaba considerando.
Con motivo de los cambios de Párroco se precipitaron los acontecimientos.
Se había informado de todo a los Consejos Parroquiales de Pastoral y Económica.  Ahora venían las dudas.  Aumenta la preocupación de Felipe y del entonces Párroco por la escasez de noticias al respecto.  Personados el dia 10 de julio en el Arzobispado, D.Antonio y Felipe, acuden a la Secretaria General a solicitar información.  Deben de ponerse en contacto con la secretaria particular del Arzobispo.  Se lleva a cabo ese contacto telefónico con una de las secretarias que trabaja, la hermana Griselda, quien atendió muy amablemente  para enterarse por el tema.
Al salir del Arzobispado, en un encuentro fortuito (Providencial): el Guardián del Santo Cáliz D.Juan Miguel Diaz Rodelas, acompañado de otro sacerdote.  El Párroco no domina la timidez, Felipe lo presiona,  y los momentos de incertidumbre “los capta” D.Juan Miguel Diaz quien se interesa: “Como estamos? Que pasa?”. 
¡Que respiro!: Se inicia la conservación.  Indica que se le envié por correo la misma carta que se envió al Vicario Episcopal con el fin de interesarse.  ¡El Padre Moreno que facilita las cosas!  Ya teníamos muchas garantías de poder recibir la Réplica ¿Cómo hacer con los cambios de Párroco?  La Providencia, movida por los interesas del Padre Moreno, va estableciendo lo imposible.

Conocidas las fechas de cambios de Párrocos, y de la Confirmación y de la fecha próxima de la entrega de las Replicas, Felipe piensa y insiste en que se intente solicitar que nos concedan  y la traiga el Cardenal en la Confirmación.
Llamadas a Secretaria Particular y de nuevo la atenta secretaria aunque nos responde: “no se ha hecho nunca eso, no sé si será posible”. El Párroco con la insistencia de Felipe “Ayúdenos”  La a secretaria dijo que harían lo posible y días más tarde de nuevo otra llamada.
El Consejo Episcopal de Gobierno de la Diócesis viaja a Roma.  Contactos telefónicos con el Vicario Episcopal solicitando que se interese por nuestro tema, para informar al Arzobispo de nuestros deseos y la conveniencia de que Él mismo la entrega con motivo de unas Confirmaciones  unos jóvenes aprovechado la presencia de unos jóvenes.
El Vicario Episcopal atiende a nuestras peticiones e informa detalladamente al Cardenal-Arzobispo, quien acepta amablemente y da las pertinentes indicaciones para que se haga.  Cuando nos informa telefónicamente de todo el Vicario Episcopal nos llenamos de alegría.
La hermana Griselda nos habla de los pormenores de la Confirmación y también certifica que el Sr.Cardenal entregara la Replica el dia de las Confirmaciones.  Aunque no se ha hecho nunca.  En la segunda visita que realiza el actual Párroco a nuestra Iglesia, se le pone al dia de asuntos así como de la entrega de la Replica.

Moixent recibe la Réplica del Santo Cáliz y la lleva personalmente el Cardenal-Arzobispo de Valencia D.Antonio Cañizares el pasado sábado 20 de octubre, al principio de la misa tras la Oración de Bendición, el actual Párroco hizo una Acción de Gracias y  la gente que estaba en la Iglesia comenzó a realizar un largo aplauso y el Cardenal mostró la Replica, en la cual ya oficiaría la Misa.
(Podeis leer la noticia anterior, y la publicada el dia 22 de octubre en esta web).
Como dijo D.Lisardo en las palabras de Acción de Gracias, la Parroquia de Moixent “que guardaremos, y de eso Moixent entiende mucho, como una de sus más preciadas reliquias”. 

La replica del Santo Cáliz será expuesta en breve en la Capilla de las Santas Reliquias junto con el Cáliz de San Juan de Ribera que regalo al Padre Moreno en una vitrina. 
Se utilizará en las solemnidades como ha pasado en la de Todos los Santos, en la de la próxima de la Purísima.  También el Documento que acredita la Autenticidad de la Replica del Santo Cáliz sera expuesto en dicha Capilla de las Santas Reliquias.
La Replica tiene en la parte de debajo grabado "Fiesta del Santo Cáliz 2018  Antonio, Cardenal Cañizares Llovera Arzobispo de Valencia Fiat Voluntas Tua".

A la tradición cristiana el Santo Cáliz es la copa que Jesucristo utiliza en la Ultima Cena.  La leyenda de esta Reliquia menciona que a la muerte de la Virgen María, los apóstoles de Jesús se repartieron todo lo que guardaba y que San Pedro se llevo el Cáliz a Roma.  A causa de las frecuentes persecuciones sufridas por los cristianos, el Papa Sixto II, entrego la reliquia a su Diacono San Lorenzo el cual lo traslado a Huesca.  Allí estuvo hasta que en el año 712, huyendo los cristianos de los musulmanes se refugiaron en los Pirineos y finalmente en el monasterio de San Juan de la Peña, cerca de Jaca.   De allí paso a Zaragoza, al palacio de Aljafería.  El Santo Cáliz fue dado por la Comunidad de San Juan de la Peña al Rey de Aragón, Martin el Humano en 1399, el cual agradecido, lo entrego a los monjes de San Juan otro de Oro.  El Santo Cáliz va estar en poder de los monarcas de la Corona de Aragón hasta que en el año 1437 Alfonso el Magnánimo, que había llevado a Valencia la Reliquia para la capilla de su palacio real, las entrego a la Catedral que desde entonces la alberga.  En los últimos años el Santo Grial ha tenido gran protagonismo.  El Papa San Juan Pablo II el 8 de noviembre, venero el Santo Cáliz y lo utilizo en la misa en la que ordeno un gran numero de sacerdotes.  En el año 2006 el Papa Benedicto XVI también lo utilizó en la eucaristía central del V Encuentro Mundial de las Familias en Valencia.

12 de noviembre de 2018

VIDA PARROQUIAL: ORACIÓN DE BENDICIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS POR LA ENTREGA DE LA REPLICA DEL SANTO CÁLIZ (20-10-2018)

 BENDICIÓN DE LA REPLICA DEL SANTO CÁLIZ  (Excmo.Sr.Cardenal)
¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?  Alzare la copa de la salvación, invocando su nombre.  (Sal. 115, 3-4)
Bendición:
Señor Jesucristo, que derramaste tu Sangre por nosotros y nos la entregaste en el cáliz para que la bebiéramos; te rogamos nos concedas, que quienes te alabamos unánimes por un don tan grande, podamos presentarnos ante ti con alma pura.
Sobre tu altar Señor, colocamos esta réplica del Santo Cáliz, santifícalo con tu bendición †.
Que la Sangre de tu Hijo, que en él se ofrecerá santifique este cáliz para que nos fortalezcamos con tus sacramentos y seamos penetrados por tu Espíritu, hasta que podamos gozar con tus santos del banquete de tu reino celestial.
Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA REPLICA DEL SANTO CÁLIZ (Pronunciadas por el Párroco D.Lisardo al Cardenal-Arzobispo de Valencia D.Antonio Cañizares) el dia 20 de octubre de 2018 en la Iglesia de Moixent.

El culto al Santo Cáliz es inmemorial y en los últimos tiempos, incluso dos Sumos Pontífices han celebrado con él.  El 29 de Octubre de 2015 dio comienzo un año jubilar eucarístico llamado del Cáliz de la Misericordia, ya que se enmarcaba en el Jubileo extraordinario de la Misericordia, promulgado por el Papa Francisco.
En Valencia, con el esfuerzo de nuestro Cardenal-Arzobispo, D.Antonio Cañizares, se acrecienta por momentos la devoción a la Eucaristía y se propaga el conocimiento de esta Sagrada Reliquia también llamada el Santo Grial.
Desde hace muchos años, la Catedral de Valencia obsequia a las parroquias que se han distinguido por su trabajo pastoral, con una réplica de esta preciosa reliquia. La Parroquia de San Pedro Apóstol de Moixent, es una de las que viene realizando un gran esfuerzo por restaurar y mantener, con dignidad, el conjunto del Templo Parroquial y sus instalaciones.  Lugar donde se reúne la Comunidad cristiana para celebrar la Eucaristia, escuchando la Palabra de Dios, raíz de la vida cristiana y acogiendo en los Sacramentos la gracia que nos fortalece y santifica.
Todos esos esfuerzos están en continuidad con la enorme generosidad de esta comunidad cristiana que, junto con sus anteriores y dignísimos párrocos D.Antonio Marín y D.Antonio González, han mostrado su gran tesón y santo empeño con la incesante renovación del patrimonio espiritual y material.

Los avatares de la historia llevaron al Santo Cáliz, de Jerusalén a Roma, de Roma a Huesca y diversos lugares de nuestra geografía, para finalmente, llegar a Valencia.  Dichosos los pies del mensajero que anuncia la paz.  Gracias en nombre de todos Excmo.Sr.Arzobispo. Gracias D.Antonio por visitar nuestra Parroquia, que es la suya.  Gracias por venir con las manos llenas de paz, simbolizada en esta réplica del Santo Cáliz, donde el Señor nos dio a beber su Sangre.  Esa Sangre preciosa derramada en la Cruz, por la que consiguió la Paz verdadera para el mundo, y para todos los hombres de fe y buena voluntad.  Muchísimas gracias por este regalo que guardaremos, y de eso Moixent entiende mucho, como una de sus más preciadas reliquias.

8 de noviembre de 2018

CAMPANERS DE MOIXENT PARTICIPEM EN L’OLLERIA EN LA XXIX TROBADA DE CAMPANERS VALENCIANS

El dissabte 20 d’octube, Felipe i el seu Pare, i Lorenzo i Manuel, amb el cotxe de Felipe va manar fins a L’Olleria per a participar en la XXIV Trobada de Campaners Valencians.

A més dels Campaners de Moixent estaven presents els campaners de Albaida, Alcora, Campanar, Catedral de Valencia, Castielfabid,  Beniarrés, Bocairent, l’Alqueria de la Comptessa, l’Hora, Masanassa, Navarrés, Picanya, Puçol, Quesa, Xàtiva, Vicent Tomás de l’empresa Electorecamp S.L,  a més de la la colla de campaners de la Vall Blanca que ha organizat la Trobada
El recibiment va ser en la plaça de la Vila, on després d’un volteig de campanes vam entrar al salo de la Casa Abadia per a que després d’unes paraules del Rector i la Concejala de Patrimoni, Isaac (President dels Campaners de la Vall Blanca) i donar pas a la intervenció dels grups de campaners presents.

De Campaners de Moixent va intervindre Felipe nomenant les tasques de voltejos de la setmana anterior amb motiu de l’entrada del nou Rector a Moixent (agraint la col·laboració als campaners de la Vall Blanca que ens van ajudar), la visita eixe dissate dia 20 del Cardenal Arquebisbe de Valencia per a administrar el Sagrament de la Confirmació en la nostra Parroquia, els treballs voluntaris, Museu Pare Moreno (amb la nova il·luminació i noves peçes, i les 250 visites a la sala de les campanes en la setmana de Festes Patronals

Entre altres coses es va proposar que el próxim en contre siga en Masamagrell, es va citar el toc de “Llançem les campanes al Vol” del dia 21 de abril la repercusió que va tindre i tots els campaners units;   i també que el el dia 25 se informaría de protegir el toc manual de campanes en una reunió en la población d’Elx per part del Consell del Patrimoni Histíóric, cosa que va succedir sent aprovat el el punt nº2 la proposta de declarar el toc manual de campanes com a manifestació representativa del Patrimoni Cultural Inmaterial, sent ara l’encargat el Ministeri de Cultura de fer un decret i transmitir-ho al Consell de Ministres per a la seua aprovació.

Al acabar les intervencions, Campaners de Moixent ens vam tenir que tornar a Moixent ja que teniem que preparar la celebració d’un Bateig i les Confirmacions que va presidir el Cardenal-Arquebisbe de València.  


Com cada any vam compartir, intercanviar impresions, alegries, preocupacions, amb els demés grups de campaners. 

30 de octubre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: TOTS SANTS, FIDELS DIFUNTS, TRIDUO A LA MILAGROSA, I FESTA DE MOROS I CRISTIANS A LA MILAGROSA

TOTS SANTS: Es el dia 1 de novembre, una Solemnitat molt antiga i molt arrelada al poble cristià, tant que no necessita estimuls externs sinó que, el poble mateix és mostra intimament motivat de fer memòria dels difunts, ja gent va al cementeri a visitar als seus sers volguts difunts. El cementeri estos dies apareixen primorosament ornamentats de multitut de flors que familiars i amics porten a les diferents sepultures.  Per a esta Solemnitat de Tots Sants la litúrgia celebra amb el color blanc, les campanes voltejen en senyal de festa i d’alegria; i a la vesprada es quant a les campanes es fan sonar tocs de difunts, com a vespra del dia 2 de novembre.Per tant les Campanes acompanyen la profunda devoció dels fidels en estos dies, amb tocs adecuats als diferents sentiments de cadascun dels dos dies.

FIDELS DIFUNTS:   Tot el mes de novembre es recorda als difunts, però el dia 2 de novembre, de manera especial.  Anomenat també en valencià dia de “Ànimes”, és una celebració cristiana que té lloc el dia 2 de novembre, l’objectiu del qual es resar per aquells que han acabar la seua vida terrena, i especialment per aquells que es troben encara en estat de purificació en el purgatori.  
El mateix dia de Tots Sants, per la vesprada, en el Cementeri es resa el Sant Rosari pegant unes voltes caminant. Si la meteorología o impedix es celebra en l’església i per això es convocara a tres Mig Vols.  

El dia de Fidels Difunts  es celebran dos misses, una per el mati, i l’altra a la vesprada a la qual el Cor Parroquial es fa present per a Solemnitzar la celebració que encara es més concurrida que la del mati, es canta un reponso “Libera me Domine”.
Des de l’any passat s’ha recuperat cada dia el toc d’Ànimes invitant-nos a resar per els difunts, o realitza la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni.

El Mig Vol, es un toc d’homenatge de les Campanes als Difunts: la sonoritat d'una certa calitat fúnebre perque és tracta de Difunts però s'executa amb les Campanes oscilant fent el Mig Vol com si feren un aplaudiment moderat no clamoros.  Les campanes amb aquest toc ens recorden resar per els qui ens han precedit en esta vida.

A Moixent este toc tradicional és va tornar a incorporar l'any 2008 al eixir el difunt de l’Església.   També  per als avisos de Mort de Sacerdot vinculat o nascut a Moixent, Mort de Bisbe, Arquebisbe, Rei i Mort d’un Papa.  De manera particular el dia de Fidels Difunts, i el dia de Festes Patronals en què és recorda als Moixentins Difunts, Aci podeu vorer el Mig Vol: http://www.youtube.com/watch?v=3zoQNR-uBRs 

Vespra de Tots Sants, 31 d’octubre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20hs.  I Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Tots Sants (Vespra de Fidels Difunts), 1 de novembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30hs, i Vol de Sant Jaume i de Nieves. El tercer
  toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

-  20hs.  Toc d’Ave Maria, i Mig Vol.

Fidels Difunts, 2 de novembre
- Tres tocs d’avisos a missa de 10:30h amb les campanes a Mig Vol.

- Tres tocs d’avisos a missa de 19hs amb les campanes a Mig Vol.


TRIDUO A LA MILAGROSA: “Las Hijas de la Caridad” van vindre a Moixent el 17 de gener de 1894 fins al setembre de 1999, per a atendre un llar-asil per a ancians dedicat a Sant Joan Baptiste, i després escolaritzar els xiquets més xicotets, fins que més majors ja els acollien en les escoles (en la teulada tenia la campana, que ara està en la Venta del Potro).  En està llarga presència i activitat a Moixent una de les coses de més arrelament i de major ressonància és la devoció a la Milagrosa i el Triduo que han fomentat, així com instituir les “Conferencias a San Vicente de Paúl”, i la “Medalla Milagrosa” 

Al construir de 1994-1996 la Residencia on era el Col·legi Sant Joan Baptista (Asilo), es va dedicar la Residencia amb el nom de: "Residencia La Milagrosa"

L'Associació de la “Medalla Milagrosa” va començar a Moixent cap al 1913 o 1915; i el dia 10 de gener de 1991 va ser erigida com Associació.  

Un grup de dones i les Filles de la Caritat que venen a Moixent es reuneixen alguns dijousos en la Capella de la Residencia “La Milagrosa”,  a una reunió de formació cristiana i resar.  Quan naix algun xiquet les mares que volen ho presenten la Mare de Déu perquè ella els mostre el camí i els protegisca, se'ls entrega una medalla perquè el xiquet la porte sobre el pit. Durant tot el mes de maig, mes de María, es reunixen en la capella de la Residència per a oferir flors i oracions, i en el mes d’octubre mediten la Novena.  Al voltant de 40 celadores es preocupen que la Capelleta de la Milagrosa passe per les families de Moixent. Per a les comunions donen una imatge xicoteta de la Milagrosa als xiquets que han recibit per primera volta a Jesucrist en l’Eucaristia.

A més de la imatge processional, hi ha una en el pati de la Residència, altra en la gruta del Calvari (des de les altures de la muntanya ens veu i protegix a tots) i on cada diumenge del mes d’octubre es resa el Rosari.  Té un carrer dedicat (que se adorna amb banderes i colgadures), amb ceràmica de la Milagrosa, i altra en una font en el Calvari.  Segons una poesia del moixenti Gabriel Vila, la Milagrosa es patrona de la partida de Gramoixent.

El Triduo es celebra en la Parròquia desde l’any 1952 (segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial) ja que en la Capella del Col·legi Sant Joan Baptiste, era reduït per a la gent.  Des de l’any 2014 el Triduo comença amb el Trasllat el dissabte, canviant la costum de divendres a diumenge.

El triduo ho presidix un Pare Paul, no sols la feligresia de majors, també jóvens i xiquets reviuen i expressen el seu amor a la Mare de Déu. Estos tres dies, la missa s’oferix per els socies y socios difunts de la Medalla Milagrosa de Moixent.  Algunes celadores al finalitzar la celebració de l’Eucaristia repartixen medalles. Al finalitzar la Missa de 12 del diumenge, es presenten els xiquets a la Verge.


Desde l’any 2012, l’Associació de Moros i Cristians que la tenen per Patrona, es porta el dissabte (28 d’octubre) en trasllat la Milagrosa desde la Capella de la Residència fins a l’Església Parroquial, acompanyen a la Milagrosa els xiquets de la catequesis, alguns fidels amb flors per la Milagrosa, les Filles de la Caritat que venen per al Triduo i el Pare Paul,  les filades de Moros i Cristians i la Banda de Música “La Constancia”.

L’imatge de la Milagrosa tornará a la Residencia el dia 11 de novembre fins a este dia durant els dies que esta en l’església es resa oracions i cants marians, i es convoca als qui están fent l’Iniciació Cristiana en torn a la Milagrosa.

Enguany en els calendaris nacionals de la Milagrosa la imatge que ix es la de Capella la Milagrosa de la Residencia de Moixent

La campana Santa Maria Mare de Déu que dedicada a Ella, Voltejara amb més asiduitat estos tres dies el bronze té fundides quatre efígies d'imatges de Maria de Moixent, entre elles la Milagrosa, i l’Anagrama de la Mare de Déu.


1er dia del Triduo a la Milagrosa, 3 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19hs, amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer Volteig al pujar la Milagrosa per el carrer “Màrtirs” fins que entre al Temple Parroquial de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu (tradicional).

2on dia del Triduo a la Milagrosa, 4 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 12hs,  amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc Volteig de
  Sant Antoni hasta Sant Isidre. 
-Toc d’alçar a Déu (tradicional).

3er dia del Triduo a la Milagrosa, 5 de novembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19hs, amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer de Sant Antoni hasta Sant Isidre.


FESTA DE MOROS I CRISTIANS EN HONOR A LA MILAGROSA: El cap de setmana que següeix a Tots Sants desde 2008 be celebrant-se a Moixent, uns dies de Festa de Moros i Cristians i entre els actes esta la celebració de l’Eucaristia de Diumenge trasllat de l'imatge a la Residencia i una Ofrena de flors a la Milagrosa que està en el pati de la Residencia.

A les 12 hores, té lloc la missa festera, rodejant la imatge es col·loquen els estandarts de cada “fila” i les banderes dels ambaixadors.  Al peu del Presbiteri també esta Creu i la mitja lluna.  Asistixen la Coorporació Municiapal i la membres de l’Associació de Moros i Cristians.
Per la vesprada a les 16:30 es trasllada la imatge a la Residencia amb la asistencia de membres de l’Associació de la Medalla Milagrosa y Moros i Cristians amb els seus trages de gala, Sr.Alcade i Banda de Música.
Seguidament té lloc l’ofrena de flors a la imatge de la Milagrosa que esta en el patí de la Residencia.

Festa de Moros Cristians. Ofrena a la Milagrosa, 11 de novembre
- Tres Repics festius d’avís a missa de 12hs, i Vol de Sant Jaume i de Nieves.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.

Vols de trasllat de 16:30hs:
• Vol al eixir l’imatge Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre.