14 de agosto de 2017

AGENDA 2017: FESTES PATRONALS

OFRENA A LES SANTES RELÍQUIES:  El dimarts dia 22 d’agost de la setmana de festes Patronals, les Autoritats, i Comissió de Festes amb les seus Reines i Dames d’Honor i altres fidels, després de la proclamació de la Regina de València, acudixen al Temple Parroquial per a realitzar una solemne Ofrena de Flors a les Patrones i demanar la seua intercesió.   

Des de 1952 era en la mateixa Capella de les Santes Relíquies de l’Església Parroquial, davant del Reliquiari estaven els dos Bustos de Santa Úrsula i Santa Còrdula i les reliquies posterios (com estan en les colgadures), i al fer els dotze quadres del Presbiteri es va fer una hornacina per als Bustos-Reliquiari de les màrtirs  Úrsula i Cordula en la Capella de les Santes Relíquies enfront del sepulcre del Pare Moreno. 
Des de este canví, l'ofrena de flors es en el Presbiteri on estan colocades les primeres reliquies que arribaren a Moixent.
Enguany per a que l’ofrena acabe tant tard s’adelantat la Presentació de la Regina de Valencia, esperem que així s’haja lograt més asistencia a l’Ofrena a les Patrones.

Es farà un Volteig de 3 campanes (de devoció popular), la campana que fa de “gran” es Santes Relíquies, dedicada a totes les Relíquies de l'Església Parroquial i té impreses en el bronze els Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula, i també del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino.

Ofrena de Flors a les Santes Relíquies, 22  d’agost
- Al pujar la Comissió per el carrer “Màrtirs”,  Volteig de Sant Antoni hasta S.Relíquies.
- Volteig al final de l’Ofrena, de Sant Antoni hasta Santes Relíquies. 


FUNERAL PER ELS MOIXENTINS DIFUNTS: El divendres 25, es recorda a tots els Moixentins Difunts.  A la Missa a què assistixen les Autoritats, Reines (, Comissió de Festes, i multitud de fidels.

Les Campanes també convoquen amb els seus sons fúnebres, però impregnats d'esperança (Mig Vol), oferint un homenatge sonor a tots els nostres difunts. Intervenen les campanes: Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria Mare de Déu, les tres oscil·len d'un costat a un altre, sense arribar a donar la volta. 

Després de la celebració es fa una ofrena sencilla de flor davant del Bust del Pare Moreno en el passeig que porta el seu nom.

Funeral per els Moixentins Difunts, 25  d’agost
- Tres Migs Vols d’avís a missa de 12, amb S.Relíquies, S.Isidre i Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Mig Vol al final de la celebració.

-  20 hores.  Toc d’Ave Maria, i Volteig General.


SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI: Està dedicat el dissabte de les Festes Patronals (dia 26 d'agost). 
Es una festa apart del divendres sant, com a Jesucrist a Resucitat, la creu porta a la vida, es una creu gloriosa perque ara mirem els resultats victoriosos.

L’anterior Església de Moixent un Altar dedicat al Santíssim Crist. L’Ermita del Calvari ubicada en el barri de Santa Anna, tènia com demostren els llibres de Visita Pastorals i altres documents, les adovaciones de Stm.Crist i  Santa Anna i desde les festes Patronals de 1899 està baix l’advocació de Santíssim Crist del Mont Calvari.

Possiblement en els anys que el Santíssim Crist ja era considerat patró (junt amb Sant Pere i les Santes Relíquies), el Papa Pius IX en 1873 va otorgar una Indulgencia Plenaria Perpetua, en el dia de la festa als fidels que visitaren dita imatge en el temple Parroquial; i altres Indulgencies dels anys 1870, 1872 i 1873, dels Bisbes d’Oviedo, Sogorb i Granada. 
 
Durant la Guerra Civil la imatge va ser cremada junt amb altres.  Acabada la guerra civil, l’any 1940 es va fer la Festa al Crist i un any després Amparo Gassó va fer donació de la bella imatge del Santíssim Crist de la Monte Calvari d'Enrique Bellido 

La imatge (amb les andes de 1943 i amb els farols propis de l’any 2013) es troba en l'Església Parroquial, per a la veneració dels fidels desde el dia 9 d’agost, davant té col·locat un ciri roig, durant els dies que el Patró està en l’Església Parroquial, es resa la seua Plegaria i els Goigs.

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie del Santíssim Crist del Mont Calvari.

El dissabte per a les misses de la seua festa des de l’any 2013 es col·loca en el Presbiteri.  Les lectures que es proclamen son les del dia de la Exaltació de la Santa Creu.
En la missa de 12 es fan presents les Autoritats,  Comissió de Festes, acudint al Temple acompanyats per la Banda de Música.   La missa es solemnizada per el Cor Parroquial.

Per la  vesprada del dissabte de nou es convoquen els fidels, i l'Excel·lentíssim Ajuntament i la Banda de Música, per a acompanyar la imatge del Santíssim Crist del Calvari a l'Ermita: és la processó i  “Pujà”, molt concorreguda i atentament seguida per tots els Moixentins i visitants que en estos dies omplin el nostre poble.
L'orde de la processó es: festeres, quintos, festeres/rs d'honor, pares de les reines (esquerre la de València, i a la dreta la de Moixent), Festeres/rs majors, dames de la reina de València a l'esquerra i la de Moixent a la dreta i les Reines davant de la imatge a l'esquerra la de Moixent i a la dreta la de València mirant a l'imatge.  El Sacerdot darrere de l'imatge i unt a les Autoritats, a la dreta de l'Alcalde anira el President/a de la Comissió, i la Banda de Música.

L'imatge del Patró entra a l'ermita mentres la Banda de Música interpreta l'Himne Nacional i es canten els seus “Goigs” i la Plegaria al Crist de l’autor Emilio Buenaventura Perez de 1954.

L'efecte de les Campanes, es al contrari que en la “Baixà”: seran les Campanes parroquials les que acompanyen amb els seus sons fins a la primera estació del Via Crucis, límit urbà on comença el calvari, i allí li acollix la campana de l'Ermita del Santíssim Crist dedicada als Sants de la Pedra.

Santissim Crist del Mont Calvari, 26d’agost
- Tres tocsd’avís a missa de 10:30.  Repic festiu amb SantesRelíquiesi Sant Isidre. 
  I Volteigde Sant Jaumei Nieves.  El tercer tocVolteig General.
- Tocd’alçar a Déuamb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres VoltejosGeneralsd’avís a missa de 12.
-Tocd’alçar a Déuamb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Voleig General al final de la celebració.

Vols de processó:
 - Tres Voltejosd’avís a processó de 20, amb Sant Pere Apòstol.
 • Volteig General a l’eixir el SantíssimCrist del Mont Calvari de l’Església.
 • Volteig de SantesRelíquies, per el carrermajor.
  • Volteig de les Tres Grans, per el passeig Venerable Pare Moreno.
Relleu de la imatge del Santíssim Crist en la campana
"Màrtirs del segle XX de Moixent" de Felipe Sanchis
  • Volteig General al pujar la Creu Parroquial al Calvari. 

ERMITA DEL SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI (Voltejos de la Campana SANTS DE LA PEDRA) 
- Al entrar l’imatge del Crist al Calvari (Primera Estació)
- Per la meitat del recorregut del Calvari
- Desde l’ultima volta del Calvarifins que entra dins de l’Ermita.


SANTES RELÍQUIES: L’últim dia de les Festes Patronals, es dedica  a les Santes Relíquies, i mitjançant la seua veneració, es tributa un agraït record al Venerable Fra Cristobal Moreno del Camino, portades al poble per ell.  És la major de totes les Festes Patronals; la més concorreguda, i la més apreciada. 
Moixent i les Santes Relíquies són dos realitats inseparables des de fa 435 anys.  Al mencionar les Santes Relíquies, associem com una mateixa cosa, la personalitat del nostre paisà Venerable Pare Cristóbal Moreno del Camino, portador d’esta riquesa espritual.

L’any 1582  el Venerable  Pare Moreno era confessor de l’emperadriu Na Maria d’Àustria, la qual li va regalar un fragment del Lignum Crucis i relíquies de les Santes Úrsula i Còrdula; i en 1587 sent provincial dels franciscans de València,  en uns dels seus viajtes a Roma, amb motiu del capítol general de l’orde,  va portar una col·lecció de relíquies dels primers segles del cristianisme.  Anys més tard es sumaren altres reliquies. 

En l’Arxiu Parroquial a més de les “Autentiques” hi han Indulgències concedides pel Papa Sixt V a l’església del Convent de Sant Antoni de Pàdua de Moixent, a petició del Pare Fra Cristóbal Moreno:
- Indulgència de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma, en data 2 de maig de 1587

- Sumari de les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma,  en Roma el 2 de maig de 1587.
- Lletres Apostòliques (doctrina dels Papes) sobre les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà,  datada a Roma el 10 de maig de 1587.
També un document, firmat pel llavors Arquebisbe de València Sant Joan de Ribera, que dóna fe de l'autenticitat de tals documents i de les Santes Relíquies autoritzant el seu culte públic.  
L’any 1866 l'Arquebisbe de València en resposta a una sol·licitud del Alcalde de Moixent, va concedir una Indulgència el 26 de maig de 1866:  “Desitjant promoure el diví culte i fomentar la devoció dels fidels concedim huitanta dies d'indulgència…”

El 10 de febrer de 1833 les Santes Relíquies en el Convent van ser traslladades a una urna nova sent examinades amb “L’Autentica”.  
Les Sagrades Relíquies van rebre culte en el Convent de Franciscans de Moixent fundat per el Pare Moreno, fins que en 26 de desembre de 1835, amb motiu de la desamortizació van ser traslladades al Temple Parroquial, on es veneren amb gran devoció en la Capella a la que donen nom i que es molt visita per moixentins i moixentines i visitants que imploren l’intercessió de les Sagrades Relíquies.  Cada any el 26 de desembre es recorda este aconteciment del trasllat. Se suposa que l'orige de les nostres festes va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció a elles és el que registra el trasllat de les mateixes del Convent a la nostra Parròquia en 1835.  

En la persecució religiosa mans piadoses les van poder retirar de la Parròquia amb tot respecte i guardar-les en un lloc segur. En el domicili de Isabel Palop Borja, persona vinculada a la Parroquia, en el Paseig Pare Moreno que fa cantonera amb el carrer Milagrosa, on vivien les Filles de la Caritat, es guardaren entre altres domicilis, els Bustos-Reliquiaris de Santa Úrsula y Santa Córdula.  El Reliquiari va ser amagat en el trasaltar de l'Església.   El dia 24 de juliol de 1939 es fa l'Autentificació de les Santes Relíquies després de la persecució Religiosa i Guerra Civil. (com indica D.José Pellicer en la Novena; y D.Antonio Marín en Grato Recuerdo).  Algunes reliquies es van destinar a altres Parròquies per a consagrar el seus altars.

El 24 de setembre de 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Cordula, en una Eucaristia concluint el I Centenari de la Construcció del Temple i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Reliquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregueren tots els carrers de la població celebrant la Eucaristía en cada barri de la setmana del 17 al 23 de setembre.  El video de l’Eucaristia el podeu vorer a internet.   (Efemeride que cada any es recorda)
Des de l’any 2010 s’ha recuperat la Lletania dels Sants del Reliquiari, per invocar als Sants i Màrtirs dels que hi ha reliquia
En la Capella de les Santes Relíquies on està el Reliquiari, abans estaba ubicat la “Sarga del Reliquiari” una pintura de l’any 1896, (que està restaurada en el Museu Pare Moreno) i al cantar els “Goigs a les Santes Reliquíes” el final de les misses del diumenge es pujava mostrant les Relíquies dels primers màrtirs del cristianisme i després es cobrien de nou.

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de les Santes Relíquies (Reliquiari i Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula).

Campana: Santes Relíquies
Durant les dos misses del diumenge, els fidels oferixen ciris al peu del Presbiteri, que durant tots els dies de l'any cremen en la Capella de les Santes Relíquies, en l'Altar Major, en la làmpara del Santíssim Sacrament i en la Reserva en el transaltar.  Els ciris es van col·locant en els escalons del Presbiteri, davant dels Bustos que contenen les Relíquies de Santa Úrsula i Còrdula i la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, Patró i Titular de l'Església (situada en el centre de les quatre palmes que sosté els dos Bustos de les màrtirs. 
En les misses molt concorregudes de fidels, en la de 10:30 s'invoquen als Sants i Màrtirs en les Lletanies del Sants del Reliquiari, com en altres dies de Sants de Devoció Popular que hi ha Reliquia; i en la missa de la de 12 hores participen les Autoritats, i Comissió de Festes, el trage com el dia anterior.  La eucaristia es solemnitzada per els cants del Cor Parroquial.  
 En les dos misses  es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”. (http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2012/12/gozos-las-santas-reliquias-veneradas-en.html)
Relleu de Santa Úrsula i Santa Còrdula en la campana
Santes Relíquies

Una de les parts més importants es la processó que trasllada les reliquies més antigues que poseix la Parròquia i les primeres que arribaren al Convent de Franciscans (Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula, a més de la Relíquia de la creu on va morir Sant Pere) des de l’Església a l’antiga Capella del Convent (actualment Museu Pare Moreno), en el carrer Santes Relíquies.
Després d’una breu visita es canten els “Goigs a les Santes Relíquies” interpretats pel Cor Parroquial, i  es dispara un castell de focs artificials en honor del Pare Moreno,  (abans es disparaba en la Cova del Pare Moreno), per a tornar minuts més tard a l’Església.
Relleu de les Santes Relíquies en la campana
"Màrtirs del segle XX de Moixent" de Felipe Sanchis
La processó al arribar al pont que precedeix l’entrada a la capella (Museu), la Banda de Música “La Constancia” sol interpretar la marxa “A San Antonio” composada per Sanchis i Teixidor en 1962, es similar harmònica i quasi en la seua totalitat melòdica als goigs a les Santes Relíquies.

Es d’admirar que no sols el trajecte peró on pasa la processó, sinó molts balcons per tot arreu del poble, apareixen engalanatats amb cobertors i colgadures dels Santíssim Crist del Mont Calvari i les Santes Relíquies.  Les Santes Relíquies entren al Temple Parroquial, que està de gom a gom mentres la Banda de Música fa sonar el Himne Nacional i després de cantar els "Goigs" mentres entren les Santes Relíquies,  l'Oració i Benedicció, el Rector llig la llista dels proposats festers per a l'any següent .

Este dia Volteja més asiduament la campana dedicada a les Patrones: Santes Relíquies, perquè té la dedicació d'esta Festa, el bronze a més dels Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula i del Pare Moreno, te gravat l’inscripció: “SANTA URSULA I SANTA CORDULA TRAIDAS A SU PUEBLO DE MOGENTE POR FRAY CRISTOBAL MORENO DEL CAMINO EN EL AÑO 1582”. 

EN LEONARDO GASSO. El 27 d'agost de 1936, van traure de s’ha casa davant de l'Església al Pare Jesuïta En Leonardo Gassó López, de 73 anys. 

Segons el escrit de Jesús M.Sariego SJ., que es pot vorer a internet Kuna Yala; Misiones Jesuitas.  De Diccionario de Historia Cultural de América Latina(http://www.enciclopedicohistcultiglesiaal.org/diccionario/index.php/KUNA_YALA;_Misiones_jesuitas) “Leonardo Gassó y López, hijo de un abogado terrateniente español (Mogente, Valencia 1865), tras estudiar en el Colegio jesuita de Valencia, entró a la Compañía de Jesús en 1882 y nueve años después fue destinado al Ecuador donde realizó sus estudios de Teología. Allá sintió una fuerte vocación hacia la pastoral indígena, que le llevó a aprender el quichua, lengua en la que más tarde escribirá un Catecismo. Cerrada la Misión de Napo en Pifo, solicitó de los superiores ser destinado a trabajar con el pueblo rarámuri la Misión Tarahumara, recientemente abierta en el norte de México. Desde 1903 trabajó en Sisoguichi estudiando la lengua y diseñando un proyecto de educación indígena que contó al inicio con el apoyo del propio Presidente Porfirio Díaz…. En camino a Perú, su nuevo destino, Gassó llegó a Panamá en diciembre de 1906 y se hospedó en la residencia del Obispo Junguito. Tanto el gobierno como el propio Obispo diseñaban en esos días con Henry Clay, sahila de Nusatupu, un plan para integrar a los isleños de San Blas a la nueva nación. Junguito convenció pronto a Gassó de cambiar sus planes por la evangelización de los kunas, destino que además consiguió el Obispo de los superiores jesuitas. Gassó comenzó pronto a estudiar la lengua kuna con los muchachos de la Escuela Normal de los Hermanos de la Salle, la mayoría hijos de Narganá y Nusatupu. Trabajó un tiempo en Portobelo para conocer más sobre los kunas y su cultura y pronto comenzó a componer su Gramática y Catecismo kunas....De regreso a España, Gassó vivió como jesuita en Gandía (Valencia) hasta el 4 de julio de 1917, fecha en que decidió abandonar la Compañía para ser sacerdote diocesano en su tierra natal”.

Després de dedicar tota la seua vida a les missions, llavor en la que va elaborar la gramàtica de una llengua nativa de Panamà, i de prestar servicis en Malaga, va coronar la seua vida morint màrtir dient "Viva Cristo Rey". “Lo sacaron de su propia casa con el pretexto de que había hecho estallar una bomba en la puerta de su casa, bomba que los mismos rojos de antemano colocaron maliciosamente, haciéndola explotar.  Fue conducido a la prisión en medio de insultos y malos tratos y trasladado después a la prisión de Enguera (cabeza de partido). Y una noche, la antes citada, fue sacado de la cárcel y fusilado en la carretera.  Cuando termino la guerra, sus restos fueron trasladados a este cementerio, donde reposan”.  (Aleluya, 30 de junio de 1957. nº869)

L’Església de Moixent li recorda fent menció durant la Missa, al no tindre de moment fotografia, es col·loca un ciri en el Presbiteri a la vista de tota la comunitat, junt al seu calze que la Parròquia conserva, i des de 2012 les Campanes en particular Santes Relíquies recorden el testimoni martirial del moixenti En Leonardo, unit-se a eixe record edificant.  Enguany la Parroquia va poder adquirir per a l’Arxiu un llibre escrit per En Leonardo “Doctrina y Catecismo popular en castellano y karibe-kuna”.

Santes Relíquies. En Leonardo Gassó López, Màrtir(81anys del Martiri)27d’agost
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, amb Santes Relíquies i Sant Isidre.  I Volteig General, el segon i tercer toc Volteig amb Santes Relíquies.
- Toc d’alçar a Déuamb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Voltejos Generals d’avís a missa de 12.
-Toc d’alçar a Déuamb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.

Vols de processó:
 - Tres Voltejos d’avís a processó de 20, amb Santes Relíquies.
 • Volteig General a l’eixida de les Santes Relíquies de l’Església.
 • Volteig de Santes Relíquies, al comensar a processonar les Santes Relíquies.
 • Volteig de Santes Relíquies per el passeig Venerable Pare Moreno.
 • Volteig de les Tres Grans,  per l’Avinguda Guerrer de Moixent.
 • Volteig de Santes Relíquies a l’entrada de les Santes Relíquies del Museu Pare Moreno.
 • Volteig de Santes Relíquies a l’eixir  les Santes Relíquies del Museu Pare Moreno.
 • Volteig General, al pujar les S.Relíquies per el carrer “Màrtirs” fins que entre a l’Església.

10 de agosto de 2017

DEL DIA 21 AL 25 D'AGOST VISITES GUIADES AL CAMPANAR DE MOIXENT

És ja la decima edició de les Visites Guiades al Campanar de Moixent, un servici que oferim en la setmana de festes Patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies.
Aquest any els dies de visita son del dilluns 21 al divendres 25 d'agost, cada dia de 17:30 a 18:30 hores, tot i que l'ultim dia solem estar fins les 19:30 hores.
Campaners de Moixent, vos acollirem a l'entrada del Temple Parroquial.  Per a la visita que es gratuita, no cal concertar visita.  

Una oportunitat per als moixentins i forasters de pujar al Campanar i seguir l'explicació dels campaners sobre cada una de les huit Campanes i la Matraca, així com alguns tocs que es realitzen.  Visita animada amb comentaris i observacions, es realitzen fotografies per a reviure "l'aventura" viscuda.  També en la base del campanar podrán vore la imatge de Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), així com tres batalls anteriors de campanes, una peça de cerámica de l'anterior bola del campanar, la primera esfera del rellotge del campanar amb números romans, una matraca semblant a la tradicional de ma i altra procedent de la Casa Rabosa i tres campanes xicotetes badades del anterior rogle.

En la base del campanar estará a disposició dels visitants diversos fullets editats per l'Associació i que els visitants poden emportar-se a casa.
Engunay com a novetat es podrá vorer i qui vullga voltejar, la campana “Màrtirs del segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis, fundida en octubre de 2016.

Com l’any passat, disposarem del "Llibre de Firmes" disponible per a tots el que desitgen deixar constància de la seua visita a la Sala de les Campanes, amb la seua firma i si ho desitgen algun pensament o dedicatòria.

El cartell d'enguany novament ha sigut el·laborat pel campaner d'Atzeneta Isaac Montell seguint algunes indicacions de Felipe, on apareixen tres fotografies detall del martell i  de la campana Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni, part superior de la sala de les campanes, forat que hi ha en l’ultim tram pujant al campanar.   En la part de baix del cartell apareix en xicotet l’aniversari dels 225 anys de la campana Sant Pere Isidre Llaurador Antoni, i també dels 10 anys de l’Associació Campaners de Moixent.

Si sents curiositat o interes, durant tota la setmana de festes Patronals pots pujar al campanar. No conve deixar-ho a última hora.

7 de agosto de 2017

AGENDA 2017: L'ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU I FESTA DELS SANTS DE LA PEDRA

L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE DE DÉU:  coneguda popularment esta festa com “la Mare de Déu d’Agost" es el 15 d’agost.
En el Temple Parroquial, en el Retaule lateral de la Puríssima Concepció hi ha una esvelta imatge de l’Assumpció reprensentada en la “Durmició de la Mare de Déu” de l’escultor moixenti Virgilio Sanchis, donació a la parròquia per part de Isabel Palop Borja, i que per a este dia es col·loca als peus del Presbiteri (enguany complix la imatge 75 anys).
La imatge és de madera de pi decorada, el pressupost va ser de 3.000 pesetes firmat el 17 de febrer de 1942, i l'autorització per a beneïr la imatge esta firmat el dia 11 d’agost del mateix any, sent beneïda en els ultims dies sent Rector de Moixent D.Arcadio Nadal Talens o be per D.José Galiana Fons, sent Vicari D.Isidro Morant Garcia, este any amb motiu dels 75 anys a sigut restaurada.

Units a l’Església Universal, la campana Santa Maria Mare de Déu celebra aquest misteri de l’Assumpció de Maria, i en tots els Voltejos es l’ultima campana en finalitzar ja que està dedicada a la Mare de Déu (com el dia de la Puríssima Concepció i Santa Maria Mare de Déu).

Vespra de l’Assumpció de la Mare de Déu, 14 d’agost

- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics festius d’avís a missa de 20.  Volteig al tercer toc amb Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

Assumpció de la Mare de Déu  (75 aniversari de la imatge), 15 d’agost
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30.  Volteig de de Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria  Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Voltejos d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.


SANTS DE LA PEDRA: La seua festa se celebra el 30 de juliol. 
Els Sants de la Pedra son els patrons del terme de les Alcusses.  En l’Ermita de la Casa Rabosa dedicada a la Puríssima Concepció (abans era Parròquia), es feia hasta l'any 2002 una missa amb processó amb les imatges que actualment están en el Saló Parroquial, ara sols es fa el bou en corda. En la Casa el Fondo hi ha un plafó ceràmic on es representen als Sants de la Pedra (imatges idèntiques a les què van furtar l’any 1987)

En les misses d’esta festa les imatges dels Sants de la Pedra están col·locades en el Presbiteri amb dos ciris, a la missa de 12 assistixen les Autoritats i Comissió de Festes.

La campana procedent de l’Ermita de la Puríssima Concepció de la Casa Rabosa que te el nom de Nieves, de l’any 1923, instal·lada l’any 2010 en el campanar seguix la funció que li es propia voltejant per a la festa, tal com es feia en les Alcusses, ja que ara la mateixa festa dels Sants de la Pedra es celebra en l’Església Parroquial. 
La campana de l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, està dedicada a ells, amb una magnifica epigrafía dels Sants Abdó i Senén i l’Espérit Sant sobre ells, a més te l’incripció “Ave Maria Gracia Plena”.

Festa dels Sants de la Pedra, 17 d’agost
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Nieves.  

- Tres Vols d’avís a missa de 12, de Nieves, el tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu (tradicional).
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  

6 de agosto de 2017

ENCONTRE CAMPANERS VALENCIANS A ESLIDA (21-10-2017)

Amics campaners i campaneres:

Agarrant el testic de l’any passat a Moixent, per preparar per enguany el XXIII ENCONTRE DE CAMPANERS, els “Campaners d’Eslida”, les campanes i la Parroquia de El Salvador, vos rebran i acolliran, el proper 21 D’OCTUBRE.

Quedem tots convocats, per eixe dia, a la plaça de l’església a les deu menys quart del matí per, després, al voltant de les deu, al temple parroquial, començar la presentació-reunió-xarrada-exposició on cada grup, com sempre, podrà exposar les seues activitats, projectes, necessitats, i sugeríments: es dir, seguirem fent i compartint “afició i vocació”.

Finalitzada esta activitat, visitarem el campanar parroquial, on podrem vore i escoltar les dos campanes (Santa Bàrbara del 1686 i Sant Vicent Ferrer del 1778). Interpretarem el “Senyal de Revoltejar” i “revoltejarem” per anunciar “L’ENCONTRE DE CAMPANERS” i, al matèix temps, la Solemnitat “recuperada” del co-patró del poble Sant Rafel Arcàngel que la comunitat parroquial celebrarà l’endemà. A més, abans de revoltejar, si algú de vosaltres vol interpretar algún toc propi, podrà fer-ho, tenint en compte que “soles comptem amb dos campanes”.

Acabada la visita al campanar i campanes, anirem a dinar, al “Bar Paquita”: el preu del dinar queda en 16€ per persona, import que podreu fer efectiu el mateix dia.

Per confirmar la vostra assistència dient els que veniu de cada lloc i, a més, els que vos quedareu a dinar, podreu fer-ho enviant un correu electrònic a: voltacampanes@yahoo.es, cridar o enviar un whatssap al 635838463, amb data límit del 14 d’octubre per poder avisar amb temps al lloc on hem de dinar.

Esperant rebre les vostre confirmacions d’assistència, ens veiem el proper 21 D’OCTUBRE, a Eslida.

P.D.- si eixe dia, voleu accedir amb vehícle, dalt a la plaça del ajuntament, caldrà que, quan entreu al poble, venint des d’Artana, seguiu la carretera direcció a Xòva.

1 de agosto de 2017

AGENDA 2017: FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS, SERVENT DE DÉU EN PEDRO PUIG MÀRTIR I BAIXÀ DEL SANTÍSSIM CRIST

MARE DE DÉU DELS ÀNGELS: Es desconeix quant sorgix està devoció a la Mare de Déu dels Àngels a Moixent.
Hi ha una Comissió de Festeros y festeres, que durant tot l'any prepara està festa, en la que els veïns del carrer, col·loquen en els balcons colgadures de la seua Patrona, el carrer se illumina. El carrer Raval te un plafó ceràmic on es representa a la Mare de Déu i a Sant Francesc d'Assís.
És de reconéixer que en estos carrers tant de Sant Antoni com la del Arraval, conserven la festa i que no desaparega la seua memòria. Dies abans es prepara l’imatge, restaurada l'any 2011 gràcies a una Subvenció de la Diputació de València otorgada a l'Associació Campaners de Moixent, no se sap el seu autor ni l'any; així com preparar les andes que son de l'any 2008. 

En la missa de 12, els festers del Raval acompayen l’imatge fins l’Església Parroquial per a la celebració de l’Eucaristia i es col·locada en la part esquerra del Presbiteri.   Després l’imatge torna al Raval recorregent inclús un tros del carrer de Sant Francesc. Per ser festa de carrer, correspon les campanes de Sant Antoni fins a Sant Isidre, i al ser festa Mariana, sona en solitari la campana Santa Maria Mare de Déu en distints moments.  

Festa de la Mare de Déu dels Àngels, 6 d’agost
- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre a l’eixir l’imatge del Temple Parroquial.


SERVENT DE DÉU EN PEDRO VICENTE PUIG ALONSO: La data més probable del Martiri del Prevere En Pedro Puig, és el dia 12 d'agost de 1936.  Va exercir quasi tot el seu ministeri sacerdotal, ací a Moixent des de l'any 1905 fins al seu Martiri en 1936.  Les persones que li van conéixer (i que han col·laborat en la fase per al procés de Beatificació) diuen que va ser "un Màrtir per la seua Fe autentica en Déu, una persona bona, un home d’oració, un Sant…".   El dia 12 es fa memòria del seu testimoni exemplar en l'Església de Moixent, per a donar gràcies a Déu pel seu ministeri pastoral en esta Parròquia i per a suplicar que la Causa de Testimoni heroic de fidelitat a Jesucrist siga reconeguda amb la Beatificació per tota l'Església.  Les Campanes sonen al Màrtir: Santes Relíquies, és la campana que celebra el Testimoni de Santedat o Martiri dels Sants del Reliquiari.
També l'Església conserva el seu calze de celebrar la primera missa i que solia celebrar  (té gravat en la part de baix: “1º enero 1903. A D. Pedro V. Puig Alonso. En su 1ª misa Pbro, su tio y padrino Hermenegildo Puig Francés”.  Per a este dia es col·loca en el presbiteri a la vista de tota la comunitat, junt  una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris, i des de l’any 2010 es volteja la campana Santes Relíquies.

Este dia en la missa es beneïra la campana “Màrtirs del segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis, seguint el ritual que diu el Venerable Pare Moreno en un dels seus llibres titulat “Tratado de las Excelencias del Agua Bendita” i que Campaners de Moixent publicà en la ultima edició “Las campanas en un escrito del Padre Moreno” que es menciona a les campanes.

Servent de Déu En Pedro Vicente Puig Alonso, Màrtir  (81 anys del Martiri), 12 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


BAIXÀ DEL SANTÍSSIM CRIST: Moixent, antigament, celebraba les festes Patronals dedicades al Santíssim Crist del Mont Calvari i a les Santes Relíquies a principis de setembre. i per els anys i poc a poc, es trasllada a finals d'agost.
Les celebrem intensament els que vivim en el poble, però també molts moixentins/es que, residint en altres llocs, acudixen cada any per a esta ocasió.  Festes que compartim amb familiars, amics i amb molts visitants que acull el nostre poble en estos dies.

Es desconeix l’any de quant es va començar a fer la “baixà”, la primera dada que Felipe ha pogut trobar es de l’any 1914 i es realitzava la vespra de la Festa del Santíssim Crist que coincidia alguns anys amb el dia del Funeral pels Difunts de la Parròquia.  En la persecució religiosa de 1936, cremen l’imatge.  L’any 1940 es celebra la festa el 7 de setembre però sense imatge que es sol·licita al escultor Enrique Bellido Miquel i per al 12 de setembre de 1941 queda beneïda la nova imatge del Pátro, donació de Amparo Gassó. 
Durant anys la Baixà a variat en data i hora fins que sembla ser l’any 1992 es consolida en la programació el diumenge anterior a la festa dels Sants de la Pedra. 

Els últims rectors de Moixent han resaltat la importància de participar en la baixà del Crist i potenciar-la, a causa de la poca assistència de fidels i fomentar la devoció. 

L’hora de la processó es com es feia tradicionalment a les 20 hores, ja que es facilita molt als portadors per a està processó son els quintos d’este any, els quals amb l’horari de vesprada resulta molt més fàcil portar la imatge del Patró pel fet de que no porta farols, ni bateria, ni tants rams de flors.
La processó transcorre per el ittinerari de costum. La presidix la Creu Parroquial seguida de fidels devots, la Comissió de festes d'enguany que ha organitzat les Festes, seguida de la Comissió de Festes de l’any 2015, la imatge portada pels quintos de la Comissió 2016, el Rector, Presidents de festes del any passat, d'enguany i el Regidor de Festes, tancant la processó la Banda de Música de la localitat.
Quan la Imatge del Crist arriba a les primeres cases del poble (carrer Calvari), i entra en el nucli urbà de Moixent, es realitza un Volteig General de Campanes, anunciant a tot el poble, que el Santíssim Crist del Mont Calvari ja ha entrat en el poble, en este moment la Banda de Música s’incorpora a la processó.

La campana més antiga de Moixent,  dedicada als Sants de la Pedra de l'Ermita del
Calvari, lloc d’on ix l’imatge del Crist i en el que s'inicia la Processó, volteja en els tres tocs d’avis a la processó, i acompanya el recorregut del Crist per el Calvari, Voltejant en tres moments:
1- A l'eixir de l'Ermita la Imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, al mateix temps que sona el “Himne Nacional” interpretat per la Banda de Música.
2- A mitat del recorregut del Calvari, prentres sona el “tabalet” de la Banda de Música,
3- En la primera “volteta”, abans d'eixir del Calvari, en senyal de despedida.

Baixà del Santíssim Crist del Mont Calvari, 13 d’agost
Vols de processó de 20hs:
-Volteig General, a l’entrada del Santíssim Crist del Mont Calvari al poble.
-Volteig General, al pujar l’imatge per el carrer “Màrtirs” fins que entra a l’església.

30 de julio de 2017

ARTICLE DE L'ASSOCIACIÓ CAMPANERS DE MOIXENT, PUBLICAT EN EL LLIBRE DE FESTES PATRONALS 2017

Campaners de Moixent i la "XXII trobada" 

Associació Campaners de Moixent.

En el llibre de festes Patronals de l’any passat, anunciàvem la “XXII Trobada de Campaners Valencians” que va tindre lloc a Moixent.  Un repte important per a nosaltres jóves Campaners de Moixent, que enguany complim el 10 aniversari.  Ara compartim amb vosaltres la satisfacció i l’alegria pel feliç desenrotllament de dita Trobada. 

Se va celebrar el dissabte 15 d’octubre de 2016, durant tot el mati i part de la vesprada.  Van participar campaners procedents de: Albaida, Alberic, Algemesi, Atzeneta de’Albaida, Benirredrà, Catedral de València, barri de Campanar de València, Campaners de l’Horta, L’Alqueria de la Comtessa, Llauri, Massanassa, Ontinyent, Quesa, de la provincia de Castello (Eslida i Vil·lareal), Vicent Tomás de la Empresa Electrorecamp S.L, i un jove de Fuente el Saz (Madrid), sent uns 70 campaners i campaneres aproximament entre majors, joves i xiquets.

Campaners de Moixent i les Autoritats (Alcalde i Regidor de Cultura) vam acollir i saludar en la Plaça Major, mentres alguns miraven l’antiga maquinaria del rellotge que està en l’Ajuntament.  Es vam desplaçar al Saló Parroquial on va tindre lloc la reunió en què cada Associació va exposar les seues inquietuds i novetats.  Seguidament es va pasar el protagonisme a les campanes, tant en els dos campanars-mòbils que van vindre procedents de l’Alqueria de la Comtessa i d’Ontinyent com en la Torre Campanar.

Els dos campanars-mobils primer van realitzar una volta pel passeig Pare Moreno mentres voltejaven les campanes.  Després per orde alfabètic cada Associació va interpretar un toc peculiar del seu poble, resultant un concert peculiar.  Aprofitant el silenci de les campanes del campanar, en el temps en què un grup baixava i pujava altre grup a la sala de les campanes, sonaven les campanes dels dos campanars-mòbils que estaben instal·lats en la Plaça de l’Església.

Compartirem el dinar en un restaurant de la localitat i per a completar el dia van visitar el Museu Pare Moreno.  Els vam mostrar i explicar el que allí es troba exposat i així proposar-los amb més extensió la figura i el significat per a nosaltres del Venerable Pare Moreno i del qual els haviem fet una entrega d’una nova edició de l’Associació titulada “Las Campanes en un escrito del Padre Moreno”.  Acaba la visita al Museu Pare Moreno vam pujar al Calvari i visitar l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari mentres voltejava la campana més antiga de Moixent dedicada als Sants de la Pedra datada en 1704.  Van veure les imatges que están especialmente la del Santíssim Crist (imatge que complia el passat any el 75 aniversari).  Acabada la visita van veure panoràmiques del nostre poble i part de la Comarca des del el fenomenal paratge del calvari. Al finalitzar la visita ens depedirem agraïnt-nos el dia magnífic que els haviem preparat.

Aprofitem esta oportunitat per a anunciar-vos que enguany, 2017, la campana Sancti Petre-Isidore Agricolae et Antoni, (és a dir: Sant Pere, Isidre Llaurador, Antoni), la més antiga del campanar i la segona més antiga de Moixent, complix els 225 anys i que continua complint la seua funció després de estar de 1998 a 2006 en silenci per clevill.
Es va fundir l’any 1792, sent el seu fonedor Ramón Roses i Domingo Tormo.  El seu pes aproximat es de 296 kg. Es llig l’inscripció “SANCTI PETRE ISIDORI AGRICOLAE ET ANTONI ORATE PRO NOBIS / A EXPENSAS DEL COMUN REINANDO D.CARLOS IV RAIMUNDUS ROSES / ET TORMO ME FECIT ANO 1792 /”.  També té gravats una Creu i l’escut de Moixent.  Estaba ubicada en l’anterior Ajuntament fins l’any 1889 en que es va fer donació a l’Església Parroquial recentment construida (junt amb altra campana i un rellotge que es deconeix on están).
Està mirant al Calvari es distingeix pel seu so nítid i brillant, la pots sentir en cada toc de quart, en el repic festiu junt amb Santes Relíquies, així com en el recentment recuperat toc d’Ànimes a les 21hs.  
També vos avancem que el pròxim any la campana Sant Pere Apòstol, la més gran de Moixent i la 5ª més gran de la Comarca complirà els 75 anys.

Enguany es complix el X Aniversari de la nostra Associació, ja que en 2007 després de la restauració de les campanes vam recuperar el toc manual de campanes concretament el dia 7 de maig i ens vam constituir com a Associació Cultural.  Amb este motiu, en el Museu Pare Moreno hem preparat una exposició fotográfica d’alguns moments d’estos 10 anys.  Per a poder-la visitar estarà indicat en la nostra web (http://campanersmoixent.blogspot.com.es), i en el facebook de Campaners de Moixent.

Els membres de l’Associació Campaners de Moixent que ens preparem per al ric conjunt de repics i voltejos que configuren estos dies de festes Patronals, i la Visita Guiada al Campanar del dia 21 al 25 d’agost, vos desitgem que disfruteu feliçment de les festes Patronals que ens disposem a celebrar, en honor al Santíssim Crist del Monte Calvari i a les Santes Relíquies.

29 de julio de 2017

VIDA PARROQUIAL (49): ARTICLE DEL RECTOR DE MOIXENT, PUBLICAT EN EL LLIBRE DE FESTES PATRONALS 2017

 1er Centenario de la Capilla del Santísimo Sacramento 

D.ANTONIO RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
PARROCO DE SAN PEDRO APÓSTOL DE MOIXENT

En el Aleluya Parroquial, nº 837, con fecha 18 de noviembre de 1956, el entonces Cura Párroco D.José Pellicer Valero, hace mención del Rvdo.D.Vicente Morant Catalá, Cura Párroco que fue también de Moixent y dice de él que “merece un recuerdo especial, nuestra más sincera gratitud, por la actividad que desplegó y las muchas obras complementarias que realizó”, de las cuales va dando cuenta en el mismo número del Aleluya.  Quiero ahora transcribiros también estas palabras: “El día 9 de septiembre de 1917, se inauguró la nueva capilla de la comunión edificada, a expensas de doña Victoria Liñana Sales.  Fue bendecida por D.José Sebastiá, Cura Arcipreste de Enguera, celebrándose con tal motivo una fiesta solemne en la que ofició dicho Señor Arcipreste, presidió D.Francisco Madrid”.

Sigue hablando del equipamiento de la Capilla y de las personas que colaboraron, aunque no hace falta transcribirlo todo, sino quedarnos con ese hecho importante, del 9 de septiembre de 1917, pues nos damos cuenta que en este año, se cumple el 1er Centenario de la Construcción y Bendición de dicha Capilla, y es una buena ocasión para dar gracias a Dios y para rendir un sencillo homenaje de gratitud, a las personas que la promovieron y sufragaron, a lo cual se refería D.José Pellicer, y que para nosotros es una exigencia todavía más honda.  Se trata de un legado muy valioso que nos han entregado esas generaciones anteriores de cristianos y cristianas.  En este caso de Dº Victoria Liñana Sales, quien afrontó generosamente los gastos de la construcción y decoración mínima de la Capilla, que seguimos disfrutando.  En ella celebraron muchas veces el entonces Párroco D.Vicente Morant y los Vicarios D.Pedro Vicente Puig Alonso (Mártir), y D.Isidro Morant García a quienes los más mayores recuerdan.  Han seguido celebrando los sucesivos párrocos y sacerdotes que han servido a la Parroquia ejerciendo su ministerio, y seguimos celebrando allí la Misa y rezando el Rosario muchos días.

Situada cerca de la entrada de la Iglesia Parroquial, en su parte izquierda, alberga la reserva del Santísimo Sacramento en el Sagrario, que es su función principal pero no exclusiva.  El Pan Consagrado sobrante después de la comunión en la misa, se guarda en el sagrario, tabernáculo que en su sencillez ha de contar con belleza y dignidad, por contener la presencia real de Jesucristo en el Pan Consagrado.  Pero, además, la Iglesia siempre ha procurado que, el Sagrario quede a la vista de los fieles, para que pueda recibir la Adoración y la Oración de los fieles cristianos.  Tiene cerca un cirio siempre encendido, ofrenda de todos los fieles y señal que nos recuerda la presencia de Jesucristo en el Sagrario.

Nuestra Capilla, incluso arquitectónicamente, está construida con un aire circular, para favorecer el recogimiento, el silencio, y la atención concentrada en la presencia de Jesucristo.  Está coronada por una bella Cúpula que armoniza con la gran Cúpula de la nave central, dotando de gran elegancia la parte exterior de nuestro Templo.  Con el paso del tiempo se ha ido mejorando su disposición, dotándola con un pavimento de madera para aliviar el frio y la humedad.  En ella se encuentran las imágenes que procesionan como María al pie de la Cruz y San Pedro Apóstol.  Vemos la imagen de San Francisco de Asís (este año cumple 75 años) en un Altar lateral, y enfrente la pintura de San Juan de Ribera en otro Altar y con sus respectivos Retablos.  Otras imágenes y objetos litúrgicos la adornan, favoreciendo un ambiente de religioso recogimiento y sosiego.
En estos cien años que cumple como Capilla, ha recogido muchas oraciones y celebraciones comunitarias de la fe, pero, sobre todo, muchos encuentros personales de cristianos y cristianas que han buscado a Jesucristo en la intimidad que favorece el lugar, intimidad que sigue invitándonos a adentrarnos también nosotros en un encuentro personal con Jesucristo, quien fielmente nos espera
Este 1er Centenario, coincide en su fecha 9 de septiembre, con el aniversario anual de la Consagración de la Iglesia Parroquial (año 1989).

També les festes Patronals que celebrarem ens oferixen l’oportunitat de viure junts, com a comunitat de fe, un encontre amb Jesucrist, tant en les processons com en l’Eucaristia.  La seua imatge en la creu, el Santíssim Crist del Mont Calvari, manifesta la totalitat del seu amor per la salvació del mon. Invitant-nos a acollir el seu amor i a correspondre volent.  Testimonis excepcionals d’este amor són els Sants i Màrtirs dels qui venerem les Relíquies, amor que els portà a la total fidelitat a Jesucrist, coronada en molts d’ells i elles amb l’entrega de la pròpia vida.  Testimoni excepcional d’eixe amor, ho sabem bé, és el Pare Moreno, qui per amor es va consagrar a Jesucrist i al servici de l’Església, i en multitud de signes que ens ha llegat, resplendix l’entranyable amor que sempre va professar a Moixent.  Testimonis de l’amor a Jesucrist i a l’Església són tants cristians i cristianes de Moixent que han viscut eixa entrega fidel i ens han llegat al llarg de les generacions, el gran tresor de la fe i tantes altres realitats que fan posible la celebració i la vivencia d’eixa fe.  Per tots ells preguem en el divendres dia del funeral de difunts, i enguany, en particular pels qui van promoure i construir amb tant d’afecte i tant interés la Capella del Santíssim Sagrament que complix 100 anys.   Ara és el nostre moment per a creure, per a estimar i per a treballar a favor de la vida cristiana de Moixent.

Bones Festes!