14 de julio de 2024

PROGRAMA DE TOCS: SANT JAUME, MÀRTIR RVD.EN JUAN JOSÉ CALABUIG I FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA

SANT JAUME. 186 ANYS DEL ANIVERSARI ARRRIBADA DE LES RESTES MORTALS DEL P.MORENO: Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el dia 25 de juliol. La imatge de Sant Jaume està adosada en el Retaule del Presbiteri de la nostra Església en la part dreta segons es mira, juntamb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia

En el Campanar de Moixent desde l’any 2009, té una campana dedica, que procedix de la Casa Oràa, datada l’any 1895 instal·lada en el campanar el dia 18 de maig de 2009 i este dia volteja amb més freqüència.  

Per Moixent pasa el Cami de Santiago, conegut amb "Levante".

Este dia la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda l’aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino de l’església de Sant Martí de València a Moixent, l’any 1838. Encara que va morir a València en el Convent de Franciscans de Sant Llorenç el dia 7 de setembre de 1603, l'Ajuntament de Moixent en 1838 va reclamar amb l'aprovació del Rector de Moixent les seues restes mortals a fi que reposaren en el seu volgut Moixent. 

En  la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es resen les Lletanies dels Sants del Reliquiari. Una de les sis pintures de la part dreta del presbiteri que relaten moments del Venerable Pare Moreno, hi ha una on apareix el trasllat de les restes mortals de València a Moixent.  Este dia també voltejara la campana Santes Reliquies ja que hi ha reliquia del Patró d’Espanya i perque té gravada la efigie del Venerable Fray Cristóbal Moreno. 

Sant Jaume. (Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent, 186 anys), 25 de juliol
- Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies

 

RVD. EN JUAN JOSÉ CALABUIG REVERT, MÀRTIREl dia 29 de juliol, se celebra en Moixent, el Martiri de En Juan José Calabuig, Sacerdot nascut en el Alted de la Ampolla en les Alcusses el 14 de febrer de 1883. 

Segons el llibre “Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX” comenzó sus estudios en el Seminario de Valencia, y después en 1902 el cardenal Herrera lo envio a Roma donde estudio en la  Universad Gregoriana, logrando el Doctorado en Filosofia y Teología y la licenciatura en Derecho Canónico, en la misma ciudad de Roma fue Ordenado Sacerdote el 21 de diciembre de 1907.

De destins pastorals podem asegurar segons documentació, en una carta del entonces Arquebisbe de Valencia al Nunci Apóstolic de sa Santedat en Espanya signada el 12 d'abril de 1930 indica que "se ordeno de Presbítero en la Ciudad de Roma con Letras Dimisorias expedidas en esta Diócesis el dia 26 de julio del año 1907 para que le fuesen conferidos el Subdiacono, Diaconado y Presbiterado.  Durante sus estudios eclesiásticos en esta Universidad Pontifícia observo buena conducta y estuvo siempre muy buen reputado.  Después de su Ordenación ha prestado servicios en el Arzobispado de Valencia por tiempo de tres años, durante los cuales conservó siempre su buena reputación y la fama de sus dignas costumbres sacerdotales.  En 30 de junio de 1908 fué nombrado Coadjutor de la Parroquia de Muro de Alcoy, cargo de que desempeño hasta 29 de diciembre de 1909"  En la mateixa carta indica que va tindre llicencies ministerials mitjançant sinodes i amb prologes.  

Vicari de Guadassuar del 1 de gener de 1910 al 14 de gener de 1912, i en eixos pocs anys el seu treball pastoral, la seua dedicació a la parròquia, al poble resulta tan fructuós que en 1930 se li nomena Fill Adoptiu. (Llibre d'Actes Municipals de Guadassuar)

En 1912 consta como “Cura Encargado” de Alfara de Algimia (entre el 20 de gener de 1912 a maig de 1913 consta su Firma.  (Archivo Parroquial de Alfara de Algimia.  En el Almanaque 1912-1913 apareix “o de Torres Torres”).

En Espadilla el seu nombrament el 15/07/1913  (segons El BOA Nº1687)

En 1915 es trasllada a Cartagena i fou nombrat Capellà Ecònom de la Parroquia del Sagrat Cor entre els anys 1914-1916 (correu Arxiu Obispat de Cartagena recibit per Felipe el 25-2-2022); i “profesor de religión del Instituto de Enseñanza Media”.  (Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX)

En 1918 fue nombrat Capellá de la Basílica de San Francisco el Grande, de Madrid; i en 1930 Auditor del Tribunal de la Nunciatura Apostólica.  (segóns la Profesió Catolica de Fe esta signada el 25 d'octubre de 1930. Documentació del Archiu Apostólic Vaticà.  Segons la mateixa Documetació es diu que te tres doctorats i va apostar per una canongia en Murcia)

Visitava Moixent per les Festes Patronals segons consta en l'Arxiu Parroquial de Moixent.  Va Publicar diversos llibres,  (des del any 2010 hem recuperat alguns d’ells), i es conserven en l’Arxiu Parroquial; i en la Capella del Convent (Museu Pare Moreno). 

Trabajador infatigable y publicista muy competente.  De origen humildísimo, a fuerza de constancia y de perseverancia y, sobre todo, por su gran cultura y sus muchas virtudes, fue llamado a desempeñar una auditoria en el Alto Tribunal Eclesiástico, en el que dio pruebas de erudición en materias de Derecho Canónico, en el que se había especializado y sobre las que había escrito varios libros, muy estimados por los estudiosos”.  (Boletin Oficial Obispado Madrid-Alcala)

Calabuig se había distinguido por sus escritos de carácter jurídico e histórico, por su fidelidad a la Santa Sede y por sus colaboraciones con la nunciatura en cuestiones legales… Tuvo una muerte horrible pues fue descuartizado…”. (Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX)

Va morir com a testimoni de la Fe el dimecres 29 de juliol de 1936 en el poble de “Carabanchel Bajo de Madrid”.   (Persecución Religiosa y Guerra Civil.  La Iglesia en Madrid, 1936-1939, pàgina 400). 

Som la seua comunitat Cristiana d'orige i desde 2011 recordem el seu martiri voltejant la campana Santes Relíquies que celebra la memoria dels Màrtirs i Sants del Reliquiari. En el Presbiteri es col·loca una fotografia  a la vista dels fidels sobre una tela roja amb dos ciris. 

Bibliografia.
Archivo del Registro Civil de Moixent. Acta de Nacimiento.
Boletin Oficial Arzobispado de Valencia.  
“Obispos y Sacerdotes Valencianos de los siglos XIX y XX”   página 286
(Web: Blog: “Cròniques de l’Arxiu” Dades sobre els Rectors i la Rectoria de Guadassuar, segons la Documentació conservada. Publicat el 25-9-2018.  (Josep Enric Mut Ruiz).  Informació facilitada per el cronista de Guadassuar i Comprovada en l'Arxiu Parroquial i Municipal de Guadassuar.  (AMG. Llibre d'Actes Municipals, Ple sig.4/36 (1928-1930
Documentació: Archivo Apostólico Vaticano. Arch.Nunz.Madrid 790, ff. 231-289 
Correo recibit por Felipe el 25/02/2022 del Arxiu de la Diocesis de Cartagena
Archivo Parroquial de Alfara de Algimia. Libro de Fabrica 1859-1951.  Consta su firma entre enero de 1912 a mayo de 1913
Fotos:  No desaparecerá.  El Tribunal de la Rota.  Sus antecedentes, atribuciones y privilegios.; Estampa. El Tribunal de la Rota.  Lo que es y lo que hace.; Semana Grafica 8-12-1930. any VI nº226   ABC (Madrid) 28/10/1930 pagina 9
Persecución Religiosa y Guerra Civil.  La Iglesia en Madrid, 1936-1939,
Mater Clementisima. Julio 1940 paginas 90-91
Boletin Oficial Obispado Madrid-Alcala   15 junio 1940 nº1687 p.278

En Juan José Calabuig Revert, Màrtir  (88 anys del Martiri), 29 de juliol
- Tres Voltejos d’avís a missa de 20, amb Santes Relíquies.


FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA: El dia dels Pares de la Mare de Déu es el 26 de juliol, es celebra el dia dels iaios. 

Santa Anna dóna nom a tot un barri molt important a Moixent, perquè en la part més alta d'este barri està l'Ermita que alberga estes dos imatges: Sant Joaquim i Santa Anna. 

L’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari primer estaba dedica a Santa Anna, inclús anys després dues per separades, seguidament al Crist i Santa Anna, i des de setembre de 1899 está dedica al Santíssim Crist del Mont Calvari (per tant enguany es complix  el 1er Centenari de la Benedicció).

Des de l’any 2011 es nombren uns festers que organitzen una festa i la Missa es fa el diumenge próxim al dia litúrgic (enguany será el diumenge dia 28).

La campana més antiga de Moixent dedicada als Sants de la Pedra ubicada en l’ermita, voltejara en els tres tocs d’avís a missa de 12h.

8 de julio de 2024

I CENTENARI DE L'INICI DE LA RECONSTRUCCIÓ DE LA TORRE CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA DE MOIXENT

En el llibre de Matrimonis de l'Arxiu Parroquial de Sant Pere Apòstol de Moixent (1939-1948), apareix al final d'este, una exhaustiva comptabilitat d'Obres en la qual esta inclosa la reconstrucció de la torre campanar,  la qual es va construir al mateix temps que l’actual Església Parroquial (1881-1889).  L’església es va beneïr el 23 de setembre de 1889 pero posteriorment consten en el Llibre de Fabrica 1889-1950 de que en l’any 1895 consten els ultims pagaments del remat, segons la documentació que hem pogut accedir.  
No coneguem les raons, però eixe remat del campanar  metàl·lic, més menut que l'actual, no va donar bon resultat tingent en compte que molt prompte van apareixer problemes.   

En els llibres d'Actes de l'Ajuntament de Moixent celebrades els dies 21-setembre-1914, 24-agost-1917 i 22-juny-1924 apareix consignat el “estat ruïnós” en què es trobava. I en el Llibre de Fàbrica 1889-1950 de l'Arxiu Parroquial Sant Pere Apòstol de Moixent, al febrer de 1912 “pel viatge d'un tècnic per a reconéixer el campanar” (pagina 77). De que es tractava? Es parla de desconchaments, despreniments a la via publica,  materials que suposaven un perill per als vianants, perill per “desplomar-se”.

En les primeres dates de juliol de 1924 es va dur a terme l'enderrocament de l'anterior remat de la torre campanar “fins més avall del repla de les campanes”.

S'indica que es van pagar a "Jornals i materials de la primera setmana del 7 al 12 de juliol” (de 1924), amb la qual cosa estem en els dies en què es complix el 1r Centenari d'eixos treballs, si bé venien precedits per labors de reconeixement per part dels arquitectes. Probablement van començar a fer eixos treballs passades les festes de Sant Pere Apòstol, Patró de Moixent i Titular de la Parròquia.

Des d'eixes labors d'enderrocament, fins al campanar actual tal com el veiem, s'ha recorregut un llarg procés d'intervencions destinades a reparar desperfectes i millorar la seua seguretat. El que hui veiem i gaudim, va començar a reconstruir-es fa 100 anys.

Estes primeres obres sent el mestre d’obres Miquel Marques, es van prolongar en el temps, de manera que la benedicció d'eixa reconstrucció va tindre lloc el 28 de gener de 1928 per part del llavors Arquebisbe de València D.Prudencio Melo. Segons l'esmentada comptabilitat es tractava de treballs discontinus en el temps, no seguits successivament.

En l'Acta que es conserva en l'Arxiu Parroquial (Carpeta Obres) i de la qual es va introduir una còpia en l'actual bola de la torre, s'informa que en la restauració de 1987 en substituir l'anterior bola per l'actual, en la primitiva bola realitzada amb peces de ceràmica (de les quals es conserva una en la base del campanar) van trobar dins d'una botella, un periòdicc de data dissabte 28 de maig de 1927, per la qual cosa cal suposar que en eixa data es tancà la bola i van començar ja a desmuntar el andamit, rematant els xicotets detalls que potser quedaven.

En eixa comptabilitat de la reconstrucció de la campanar, segons els títols són, en 1924 ”Derribo hasta más abajo del rellano de las campanas “p.7v; 1925 “Reparación del Campanario” p.16v ; 1926 “continuan las obras del Campanario” p.24v, 1927 “colecta para la bola del campanario” p.25v, “continuen las obras de reparación del campanario”p.44. I com a nota aclaridora final “Juntamente con las obras del campanario, se ha reparado la Cúpula de la Iglesia, hasta poder hacer en ella obras mayores, y han sido reparados los tejados de la Sacristia y del cuartillo fumador de la misma”” p.45v.

I les campanes? En l'esmentada comptabilitat de la reconstrucció apareix en la pagina 7v ,que es pague al campaner d'Albaida,“ por desmonte y bajar las campanas 75”. Però sorprenentment, en la comptabilitat ordinària es pagava mensualment al campaner: per tant exercia eixa funció, que llavors era Gabriel Palmi Prats ajudat de la seua germana i germans. On estaven les campanes durant la Reconstrucció de la torre, des de 1924 a la benedicció de la torre campanar?. En la comptabilitat de la reconstrucció l'any 1927 apareix "Talon factura cabezales (truchas campanas) en Albaida" (p.44);  i en l'any 1928  “Reparación del trasagrario Altar mayor y colocación de campanas (p.46)".   A Manuel Roses, Albaida, por las cabezas (truchas) de las campanas, silletas y colocar”. (p.46v)

La Campana la Sant Antoni instal·lada en el nostre campanar va ser fosa 1927, al final quasi de la reconstrucció de la torre, guardara alguna relació eixe any de fosa amb les obres que s'estaven executant?

Eixa necessària reconstrucció va ser promoguda per la Parròquia regentada llavors pel clergat que el formaven com Rector D.Vicente Morant Catala, i Vicaris D.Pedro Vicente Puig Alonso (màrtir), i D.Isidro Morant Garcia, clergat que juntament amb el poble cristià de Moixent, no sols residents a Moixent sinó en altres llocs i altres aportacions van haver de fer front.

És just reconéixer i agrair l'esforç i la dedicació que el poble cristià animat pel seu clergat, i les autoritats municipals van prestar per a evitar accidents personals i el total derrumbament de l'anterior remat del campanar, preocupant-se de proporcionar la màxima seguretat, la major estabilitat i la millor estètica que complaguera a tots. 

L'Associació Campaners de Moixent continuarem informant en els pròxims anys sobre tots estes reformes dutes a terme i que han conduïda a l'estat actual del campanar. Conéixer-ho millor és el camí per a apreciar la molta faena, recursos, i estima a la vida cristiana que els nostres avantpassats li han dedicat.
Et recordem que en la Capella que queda del Convent (Museu Pare Moreno) hi ha una lona amb indicacions de la Torre Campanar de l'Església de Moixent amb un reportatge fotografic.

4 de julio de 2024

CAPELLA-MUSEU: VISITES ESTIU 2024

Amb l'estiu augmenten les nostres possibilitats de descans i de compartir amb uns altres, familiars i amics, vivències que ens gratifiquen i ens enriquixen.
La Capella que queda del Convent (Museu Pare Moreno) obri la seua portes amb més freqüència per a acollir-nos en la companyia de records, notícies, efemèrides i altres, sempre en relació amb la vida cristiana a Moixent.

Durant l'any l'Associació Campaners de Moixent, obrim els dos primers dissabtes de mes de 18 a 18:30hs. oferint la possibilitat de visitar-ho i també per a procurar airejar-ho i vigilar el seu bon estat, tenint en compte les moltes humetats.

Ara durant el mes de juliol que acaba de començar, s'obri cada divendres de 22 a 23:15hs, i també durant el mes d’agost, així com el divendres de festes Patronals de 18 a 19hs.   En setembre, de nou, s’obrira els dos primers dissabtes de cada mes.

Si la teua última visita va ser en l'estiu anterior, 2023, este estiu trobaràs com a novetats (algunes d'elles ja publicades en esta web):
- Elements sacerdotals perteneixents al sacerdot Rvd.En Isidro Morant Garcia que estan des del dijous, dia 20 juliol de 2023
-Dos Peçes artesanes de terra santa amb motiu del 800 aniversari del primer betlem de l’história (des del 28 de novembre de 2023)
-Còpia literal dels Gojos en honor a Fra Cristóbal Moreno del Camino (des del 8 de gener de 2024)
-Altre llibre escrit per Fra Cristobal Moreno titulat “Libro de la vida y obras del Seraphico Padre Sant Francisco abreviado por Christoval Moreno… añadiosela vida y milagros del glorioso San Antonio de Padua y del Santo Fray Gil” imprés 1572 (des del 26 de gener de 2024 que próximament explicarem)
-Lona amb notícies de la torre campanar i les seues dos restauracions amb motiu del 1r centenari de l'Inici de la Reconstrucció amb un reportatge fotogràfic (dones del dia 13 de març)
-Peça de marbre completant la que hi havia, de l'anterior coberta del sepulcre del P.Moreno (des del dissabte 20 d’abril que próximament explicarem)
-Dos llibres més, i dedicats, escrits pel màrtir moixenti Rvd.En Juan José Calabuig Revert (des del  10 de maig de 2024 que próximament explicarem)
-Informacions de aniversaris Parroquials (que próximament explicarem)
-Correció del panel sobre el Convent de la Expossició i ampliació de un nou panel sobre peçes de la parroquia. (des del 5 de juny de 2024, que próximament explicarem).

Recorda que el lloc d'exposició no és una sala moderna habilitada per a eixa funció, sinó la capella del convent franciscà dedicat a Sant Antoni de Pàdua beneït l'any 1585 per Fra Cristóbal Moreno.

El mateix lloc que ens acull ens embolta amb eixe recer d'haver albergat durant segles la vida franciscana a Moixent, amb les seues celebracions, cants, oracions, lloc per a la trobada amb Déu en la fraternitat eclesial. És bònic que seguisca en peus eixe lloc i puguem entrar en ell endinsar-nos a estampes de la vida cristiana que sempre ens alegren i conforten.

Este lloc també s'obri per a acollir l'anda processional de les Santes Relíquies en el dia de la seua festa Patronal el dia que Moixent dedica l'ultim diumenge d'agost, perquè entren en la que van ser venerades durant segles per les anteriors generacions de moixentins i moixentines juntament amb els franciscans. Enguany també es va obrir davant la imatge processional de la Mare de Déu dels Desamparats “la pelegrina”, diumenge passat dia 16 de juny.

2 de julio de 2024

VIDA PARROQUIAL: SEMANA DE EVANGELIZACIÓN

Para la visita de la imagen procesional de la Virgen de los Desamparados “la peregrina” los días 15 y 16 de junio de 2024 el Párroco organizo una “Misión”, con el fin de que esa visita estuviera preparada con actividades evangelizadoras, y la siguiera también un dinamismo evangelizador. 

Para esa “Misión” D.Lisardo, el último día del Triduo a la Virgen Milagrosa en el mes de octubre, le dirigió un whatsapp al P.José Luis Castillo, según él mismo nos indico.  Es un Padre Paul, con vinculo fraterno a la Hijas de la Caridad quienes han estado en Moixent desde 1894 a 1999 de modo que los Padres en el Triduo y las Hijas de la Caridad constituyen para Moixent una presencia y una voz de gran resonancia evangelizadora.

El dia de San Blas (3 de febrero), se presento el P.José Luis y Presidio la Eucaristía y comenzaron los primeros contactos con la feligresia.

La pretensión de la “Misión” consiste en caminar “hacia una Parroquia Evangelizada y evangelizadora” y se planteaba como objetivo general: “avivar la experiencia de fe personal y comunitaria de la Parroquia, para salir al encuentro del hermano en clave evangelizadora”, según indican los documentos y materiales elaborados para la Misión.

La Misión comenzó propiamente con la “misa de envió” el domingo 9 de junio, con los misioneros P.José Luis Castillo, el laico Ramón y las Hijas de la Caridad Carmen e Isabel.  Se celebro a la 10:30h aprovechando que la parroquia celebraba la misa de la fiesta del Corazón de Jesús. 
Ese mismo dia por la tarde se celebró reunión evangelizadora en el salón parroquial, con los miembros del Consejo Pastoral Parroquial y Campaneros.  Y luego el Padre Paul presidió la procesión del Sagrado Corazón de Jesús.

Durante la semana los misioneros visitaron el Colegio Público P.Moreno y el Instituto I.E.S Moixent, el Centro ocupacional y la Residencia "la Milagrosa". Dedicaron mucho tiempo a visitar a enfermos en sus domicilios, y celebraron reuniones con los miembros de la Parroquia: Cofradías, Asociaciones, padres de niños de primera comunión, catequistas, cantoras, encargadas de la limpieza.

En cada reunión vivían el interés por conocer la realidad de la Parroquia y manifestaron su asombro ante la riqueza de personas de variada edad incluso jóvenes en la parroquia de Moixent, y también manifestaron el propósito de animar y continuar en las tareas evangelizadoras, sembrando sin la impaciencia de recoger enseguida frutos apostólicos.

De lunes a viernes a las 9h comenzaban el dia con la Oración en la iglesia parroquial, pues los misioneros estaban alojados en diferentes domicilios del pueblo y por la tarde la celebración de la Eucaristía en la Iglesia Parroquial a la hora de costumbre. El jueves a las 20:15h, exposición del Santísimo con la custodia. 

Los misioneros estuvieron también los días de la visita de la Virgen de los Desamparados el sábado y domingo participando en todos los actos.

El padre José Luis Castillo fue substituido el jueves por el padre Juan Cruz que estuvo hasta el domingo dia 16, junto con el hermano Francisco que vino el lunes dia 10, el laico Ramón y las hijas de la Caridad Carmen e Isabel.   Los misioneros según el Párroco indicaron que la luz del Cristo del Perdón estuviera encendida mientras la Parroquia estuviera abierta. Manifestaron su propósito y compromiso de volver más adelante.

Para evangelizar necesitamos primero acoger más profundamente el Evangelio.  Parroquia evangelizada para evangelizar: y nos vino muy bien a los grupos esos encuentros con los misioneros, animándonos, suscitando los compromisos con la vida cristiana.  Oír a otros cristianos, contar con nuevas presencias nos hace bien para madurar en la vida y compromiso cristiano.

30 de junio de 2024

VISITA GUIADA AL CAMPANAR LA VESPRA DE SANT PERE 2024

Amb motiu de la festa patronal de Sant Pere Apòstol, que a més és Titular de la nostra Església Parroquial, i que té dedicada la campana major i la campana més antiga del campanar, hem oferit per tercer any el servici de visita guiada al nostre campanar, i han sigut 10 les persones que han accedit, quedant molt satisfets i satisfetes d'esta visita.

Van accedir en dos grups diferents i el segon era el formaven la Regina de Moixent amb una dama d'honor i el President de la Comissió de festes, amb la seua dona la seua filla, si bé tenim constància que la Regina de València amb les seues dos dames d'honor i l'altra dama d'honor de la Regina de Moixent, no els va ser possible estar en esta activitat per no trobar-se a Moixent.

També enguany, com el any passat ha coincidit amb un soterrar. Volem fer notar la nostra grata sorpresa en comprovar que els visitants d'esta ocasió van mostrar uns certs coneixements sobre les campanes, a jutjar per les observacions, les preguntes i els comentaris que van anar manifestant. Als dos grups se'ls ha informat que estem apunt d'iniciar el 1er Centenari de l'Inici de la Reconstrucció de la Torre Campanar, mostrant-los fotografies amb el telèfon de l'anterior remat a la qual cosa van reaccionar amb emoció en considerar que estaven en la planta mateixa en què es va iniciar l'actual reconstrucció i fins on es enderrocar l'anterior remat.

Quant al grup dels representants de les festes Patronals 2023, indicar que el temps de la seua visita es prolonga fins a la execució dels tocs d'avís a la missa vespertina de la Solemnitat de Sant Pere, de manera que mentres anaven escrivint la dedicatòria en el “Llibre d'Honor. Firmes amb motiu de la visita a la Sala de les Campanes” pàgina 51, van ser testimonis presencials i emocionats de la manera de com realitzem els tocs de Solemnitat, la qual cosa constituïx un motiu més que, segons van manifestar, els mou a realitzar una altra pròxima visita a la sala de les campanes. Van marxar il·lusionades, molt contentes i agraïdes de l'experiència viscuda. 

Aprofitem per a recordar que les pròximes visites a la Sala de les campanes serà el dilluns 19 dimarts 20 i dimecres 21 de la setmana de festes Patronals d'agost.

Transcrivim la dedicatòria dels representants de la comissió de Festes Patronals 2023 en l'esmentat Llibre d'Honor de l'Associació Campaners de Moixent, a la qual estem molt agraïts.

“COMISSIÓ DE FESTES 2023 28/06/23
És un honor com a comissió de festes 2023, el haver sigut convidats per l’Associació de campaners de Moixent a visitar el campanar la vespra de Sant Pere.
Volem deixar constancia en aquestes linies de la gran feina que realitzen els campaners i agraïrlos el haver-nos permés gaudir dels tocs d’avís de missa de la vespra de Sant Pere.
A més, aquest any es celebra el centenari de la reconstrucció del campanar. Açò fa encara més especial la nostra visita.
Per a finalitzar, també hem pogut disfrutar de les meravelloses vistes que el poble de Moixent ens oferix. 
MOLTES GRÀCIES CAMPANERS!
Regina de Moixent 2023 Carmen Martinez Cirugeda
Paula Cirugeda Revert
Yanitsa Georgieva Ivanova.  Dames de Moixent 2023
President Festes 2023
REINA Y DAMAS DE VALENCIA"

25 de junio de 2024

LES CAMPANES DE MOIXENT EN LA VISITA DE LA IMATGE DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS

La imatge procesonal de la Mare de Déu dels Desamparats “la pelegrina” va visitar Moixent els dies 15 i 16 de juny, aconteciment per a que Campaners de Moixent vam programar tocs i voltejos per a avisar i convocar als diversos actes (Com estaba publicat en esta web el dia 1 de juny).  Protagonisme particular li corresponia la campana que el campanar de Moixent li te dedicada a Ella, a la Mare de Déu, amb el titol “Santa Maria Mare de Déu, fundida l’any 2006 i que te gravat la imatge de Moixent de la Mare de Déu dels Desamparats.

La primera salutació campanera va ser al acabar la Missa de la Residencia “La Milagrosa": un volteig de Festa de la Mare de Déu avisant que ja encaminava a la Església Parroquial, convocant-nos a recibir-la en eixa casa a la que acudim constantment per a celebrar la Fe.  Un Volteig de Solemnitat avisá a tots de que ja pujava pel carrer “Màrtirs” i es disponía a entrar en l’església.  Volteig Solemne que la saludà amb la seua esplendorosa sonoritat: la vam voler obsequiar amb els nostres millors sons, ja que al sentir de prop la imatge de la Patrona de tots els valencians i valencianes, apunt de entrar a l’església, era la nostra emoció i alegría, mes que les nostres forçes, la que impulsava manualment les campanes del campanar.

Per a les misses de dissabte de vesprada i diumenge interpretarem el Repic de solemnitat, Repic de Festa de la Mare de Déu i volteig en Solitari de la campana Santa Maria Mare de Déu i en el tercer toc un Volteig de Solemnitat.  La eucarístia de dissabte de vesprada la va presidir el Rector de la Reial Basil·lica de la Mare de Déu dels Desamparats i Vicari de Evangelització D.Juan Melchor Segui a qui alguns membres de l’Associació el saludaren.

Convocarem a la processó voltejant en solitari la campana Santa Maria Mare de Déu i en eixe espai, visita la sala de les campanes “Maria la versadora” (De Torrent), qui deixa constancia d’eixa visita en una dedicatoria en el Llibre de Visites al Campanar.

Per a diumenge pel mati estaba programat la visita al Calvari resant el Via Crucis fins l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari (que aquest any complix el 125 aniversari de la seua benedicció).  Convocarem al acte amb el Repic del Via Crucis seguit del Repic de Festa de la Mare de Déu, i en el tercer toc un Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.  Avisarem de la eixida de la imatge de la Església e inici de la processó amb el Volteig de Solemnitat i acompanyarem el recorregut processonal amb alguns voltejos en solitari de la Campana Santa Maria Mare de Déu, recordant que la imatge recorre alguns carrers del nostre poble camí del calvari.

La campana de la Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, dedicada als Sants de la Pedra, la veu més antiga de Moixent, la saludá al entrar al recorregut del Calvari indicant que iniciaba la pujà.  Pero per motius de seguritat, espai i per falta de portadors la imatge no va poder fins l’Ermita i va permaneixer en la primera “volteta” entre la primera i segona estació, asomada al poble i al terme, fins que es va observar que podía poc a poc girar en el tram de la 3ª estació, mirant a l’església parroquia, i les montanyes, lloc molt volgut per tots els moixentins.   La campana aunque no estava previst al no poder pujar la imatge,  volteja al finalitzar el Via Crucis mentres els fiels baixaven pel recorregut per del calvari i també durant el recorregut del carrer Calvari despedint a la imatge amb vivacitat: la veu més antiga de Moixent també li va cantar a la mare dels Valencians i Valencianes, i com en les festes Patronals, al entrar la imatge de nou en el nucli urba es va interpretar un Volteig de Processó Solemne.

Convocarem al últim acte programat, el Rosari i visita al barri de Villa Maria, amb el Repic del Rosari, Repic de Festa de la Mare de Déu i Volteig de la campana Santa Maria Mare de Déu, i al eixir la imatge de l’Església Parroquial, va arribar el moment en que les campanes la van despedir: un Volteig de Solemnitat, que va sonar clamorosament, amb la alegría de les huit campanes sonant per a ella: la Mare de Déu i mare nostra.  Sonaben desbordant, com volgent retindre-la, dedicánt-li els nostres millors sons, sobretot la campana que porta el seu nom “Santa Maria Mare de Déu” que quedant en solitari, va esparcir les ultimes caricies conforme anava baixant pel carrer “Màrtirs”.

El rector va tindre paraules d'agraïment per a Campaners de Moixent en la benvinguda a la parroquia de la imatge el dissabte i també en els agraïments del diumenge de la despedida en el barri de Villa Maria.

Membres de l'Associació Campaners de Moixent a més de poder col•laborar entre altres coses, també o hem fet com a portadors de la imatge en algún moment, mostrant-li a ella i a tots la nostra més sincera devoció i estima de fills.  També participarem en les reunions d’eixa setmana realitzades per els missioners amb motiu de la setmana d’Evangelització.

Hem interpretat de forma manual les Campanes, que son la veu de Déu i que totes a una veu han dit: Visca la Mare de Déu!

23 de junio de 2024

VIDA PARROQUIAL: PROGRAMA DE ACTOS SAN PEDRO APÓSTOL 2024

La portada del programa  “Festes a Sant Pere Apòstol 2024” muestra la fachada de la Iglesia Parroquial dedicada a El como titulo.  En la parte superior sobre un cielo claro, pero no azul sino blanquecino de calima destacan por tamaño y por azul marino las letras “Sant Pere Apòstol”, trasladando una sensación de frescura, y en la base de la portada se recoge la noticia interesante, que no conviene olvidar “Declarada Festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana en juny de 202”, no olvidar pues esa Declaración implica un compromiso por mantener y mejorar la dignidad de esta fiesta Patronal.

Al abrirlo para consultar la programación nos encontramos con la imagen de las llaves que lleva en sus manos la imagen de San Pedro Apóstol que preside la Iglesia Parroquial, detalle muy aprosíto pues el programa es la llave que abre nuestras posibilidades para disfrutar de estas fiestas. 

Entre esos actos programados hacemos notar el Volteo de la Solemnidad de Campanes, las visitas al Campanario además de la misa de la víspera y el dia y la procesión.  

Para terminar en la contraportada se recoge la poesía de nuestro paisano Gabriel Vila Vila titulada “Matí de Sant Pere en Moixent” y al leerla inevitablemente se dirige la mirada hacia la imagen de San Pedro Apóstol situada a la derecha del poema.

17 de junio de 2024

PROGRAMA DE TOCS: SOLEMNITAT DE SANT PERE (PATRÓ DE MOIXENT I TITULAR DE L'ESGLÉSIA) I SANT PAU

La devoció a Sant Pere Apòstol com a Titular de l’Església Parroquial de Moixent, es remunta allà per el segle XIV. Festa Patronal, declarada de “Interés Turístic Local de la Comunidat Valenciana” l’any 2020.

Té un carrer dedicat, i en la Cooperativa del Camp que portà el seu nom, hi ha un gran plafó ceràmic representant al nostre Patró (beneït en la festa de Sant Pere de 1960).    

Una esvelta imatge de Sant Pere Apòstol beneïda  el 1 de gener de 1958 presidix el Presbiteri de l'Església Parroquial a què dóna nom, sent Titular i Patró del poble. 
A la esquerra de l’imatge del Titular, segons es mira, està Sant Pau. 

En està mateixa part hi han sis pintures sobre la vida del Patró,  pintades a l’oleo per Salvador Gil Camarena, de la Academia de Sant Carles de València i col·locades per a les Festes Patronals de Sant Pere de 1965.

Baix dels bustos-Reliquiaris de les Santes Úrsula i Cordula,  està la Reliquia de la Creu on va morir San Pere, (l’autentica firmada el 24 de gener de 1942 en Roma,) Reliquia que per al dia del Titular des de 2012 es mostra en el Presbiteri amb dos ciris i que es trau en processó el dia de les Santes Relíquies.  

Ademés de la imatge del Retaule del Presbiteri, està la procesional de 1939-1940, que va ser la primera imatge que es va regalar a l’església despres de la Persecució religiosa;  i altra amb un Sant Pau (aproximadament de finals del Segle XVIII, procedent de l’anterior Església).

En la decoració de la Parròquia hi han diverses iconografies com la Tiara Papal i les Claus,  un dels medallons estil renaixetista que es troben en la nau central davall del trifori on están representants els apòstols apareix Sant Pere així com en candelabros i en una portapaz.
En lo més alt del campanar, en el penell està la figura de San Pere Apóstol sobre una clau. 

En la Sala de campanes hi han dos campanes que en este dia del martiri de Sant Pere es fan notar de manera particular: la més antiga del Campanar "Sancti Petre-Isidore Agricolae et Antoni", (Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni) de 1792; i la més gran del Campanar que portà el seu nom "SAN PEDRO APÓSTOL" de 1943, i que en esta Solemnitat es l’ultima campana en acabar els Voltejos de Solemnitat. 

Des de l’any 2016 la campana “Màrtirs del Segle XX de Moixent” de la col·lecció particular de Felipe Sanchis entre altres relleus té gravada l’efigie de Sant Pere que precidix el Retaule del Presbiteri.

Per a les persones que no poden pujar en la setmana de festes Patronals d'agost, la vespra de Sant Pere, l'Associació Campaners de Moixent realitzará visita guiada al campanar de 18 a 19hs, on podras vorer les dos campanes dedicades al nostre Patró.

En la Solemnitat i dies abans en les misses es canten els “Goigs a Sant Pere Apòstol” recuperats l’any 2012, http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2013/04/gozos-san-pedro-apostol-venerado-como.html; i la Plegaria composada per Gabriel Vila en juny de 1947 i la música de Matias Marquez.

La missa de 12h es solemnitzada musicalment per el Cor Parroquial on participen les Autoritats i la Comissió de festes Patronals del any passat amb les Regines de Moixent i de Valencia amb les seues dames a més de la Comissió de les Festes Patronals que esta organitzant enguany les festes; i per la vesprada, la Solemne Processó en honor a Sant Pere per el itinerari de costum en alguns balcons hi han colgadures amb la imatge del nostre Patró.  El Sacerdot que precidix des de l’any 2019 sol portar una Casulla  de color roig (que te gravat la imatge de Sant Pere que precidix el Presbiteri i la iconografía de Sant Pere), per a la processó també se sol gastar una capa amb la imatge de Sant Pere de Moixent.

La primera imatge regalada a l’Església després de la Guerra Civil entre 1939-1940, per part de l’Ajuntament,  i que fins l’any 1957 precidia tota l’Església recorre alguns carrers de la localitat amb les andes propies de l’imatge de 1957.  Des de 2022, la processó a proposta de l'Ajuntament a la Parròquia, es prolonga per a passar pel carrer que Sant Pere té dedicat. També encapçalen la processó el grup de Danses realitzant alguns balls obrint la processó que esta presidida per la Creu Parroquial seguida de fidels devots de la imatge, alguns xiquets i xiquetes que han recibit la 1ª Comunió este any i que volen participar en la processó, la Comissió de festes Patronals d'enguany que esta organitzant les Festes, seguida de la Comissió de Festes del any passat, Dames d'honor i Reines de l'any 2023, la imatge del Patró, el Rector, Autoritats i tancant la processó la Banda de Música de la localitat.

VESPRA DE SANT PERE I SANT PAU, 28 de juny
-  12h.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Solemnitat

- Tres Voltejos d’avís a missa de 20h  amb Sant Pere Apòstol. Primer toc Avis de Solemnitat. Segon toc Repic de Solemnitat.  El tercer toc Volteig de Solemnitat. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig de Solemnitat al final de la celebració.

SANT PERE I SANT PAU, 29 de juny
- Tres Voltejos de Solemnitat d’avís a missa de 12h.  Després del primer toc volteig amb S.Isidre.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig de Solemnitat al final de la celebració.

Voltejos de processó:
- Tres Voltejos d’avís a processó de 20:30h, amb Sant Pere Apòstol.    
•  Volteig de Solemnitat a l’eixir l’imatge del Patró del Temple Parroquial.
• Volteig de Sant Isidre, i de Sant Pere Apòstol, als primers pasos dels portadors.
• Volteig de Processó Solemne, amb Sant Isidre, Santa Maria Mare de Déu i Sant Pere Apóstol.
• Volteig de Sant Pere Apòstol.
• Volteig de Solemnitat, al pujar l’imatge per el carrer “Màrtirs” fins que entra a l’Esglèsia.