2 de abril de 2020

PROGRAMA DE TOCS: SETMANA SANTA

Si bé la Quaresma és un temps sense voltejos ni tocs especials, sent com un temps penitencial, i en el que els seus altars apareixen sense flors i rebestits amb sobrietat. Quant arriba la Setmana Santa les campanes, reflectixen que els cristians celebrem en eixos dies els misteris de la nostra Salvació: Passió, Mort, Sepultura i Resurrecció de Jesucrist.

A Moixent les processons les organitzen la “Junta de Setmana Santa de Moixent” que es va fundar l'any 1985, on están integrades les Confraries: Jesús Nazareno (1953), Piedad de Nuestra Señora “La Dolorosa” (fundada en 1954, refundada en 1987), Santo Sepulcro (Reglamento consta de 1912), Virgen de la Soledad (segons tradició oral es funda al mateix temps que el Sant Sepulcre) y la Hermandad Cristo Crucificado (1991), junt als Confrares en les següents distintes vestes, estandarts, bandes de tambors que amb il·lusió desde mesos abans de la Quaresma es reuneixen per a asajar, també destacar la llavor dels portadors de les andes per a les procesons.

La "Junta de Setmana Santa de Moixent" en el Programa d'actes va tindre la magnífica idea de publicar cada any les Ceràmiques de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) que dataven del segle XVIII, i que foren la majoria robades en desembre de 2004, enguany podem vorer la estació nº 9.  
 Les imatges que ixen en processó son:
• Jesús Natzare del escultor moixenti Virgilio Sanchis Sanchis en 1943.
• Santíssim Crist del Mont Calvari, del escultor Enrique Bellido en 1941.
• Maria al peu de la Creu, del escultor Enrique Bellido en 1943.
• Cris Jacent, realitzat en Madrid l’any 1991 (en substitució d'altre Crist Jacent de l'any 1941 de Enrique Bellido, que esta en l’església parroquial, que va procesonar fins 1990, sobre un llit i amb un enrallat i un calze de fons).
• La Soledat, del moixenti Virgilio Sanchis en 1944.

Oració de la Comunió Espiritual amb la pintura del
Crist Eucarístic que está a la Sagristia de l'església de Moixent
Per a la Setmana Santa alguns balcons de les cases apareixen engalanats amb colgadures de les imatges del Santíssim Crist del Mont Calvari, Sant Sepulcre, Soletat, i de Jesús Natzare, inclús també apareixen les colgadures de les Santes Relíquies, Sant Pere Apòstol i el Xiquet Jesús.   Enguany ja hi han algunes col·locades desde el diumenge 15 en que la parroquia va sugerir el col·locar els colgadures en senyal de protección per la pandemia del coronavirus.

Enguany per segon any consecutiu, s’han celebrat actes de devoció-homenatje a cada imatge amb una missa d’acció de gràcies i de record als membres difunts de cada confraria i Hermandad.  Però degut a la pandemia del covid-19 el homenatje a la imatge de la Verge de la Soledat  i la coronació a la imatge pel Bisbe auxiliar de Valencia D.Arturo Ros s’ha ajornat.  
Una Quaresma, en autentica quarentena de silenci, aislament, soletat, de penitencia i dijuni, oració prolongada, de escoltar la Paraula de Déu, de experiencia de caritat perque ens demana que estem atents als demés per no ampliar el contatgi...Si en l’hora que vivim cap la por i l’angoixa, la desesperança i la soledat, l’experiència del nostre llimit i pobresa, també cap l’agenollar-se, adorar, contemplar-lo en la Creu, resar com Ell per tots, sentir que el dolor de la humanitat esta sent ofrena als ulls de Déu...nguany podriem acompanyar desde les nostres cases a la Mare de Déu en la seua soletat, pregar-li, invocar la seua protección, el seu ampar en el desampar que vivim.  Seria recomanable que llegirem els relats de la Passió de Jesús, o resar el Via Crucis o adorar al crucificat amb un crucifixe.  (Paraules del Arquebisbe de Valencia en una recent Carta Pastoral)

Els actes de la Setmana Santa 2020 serán diferents tenint en compte les disposicions de l’Església i l’Estat per a frenar el contatgis.  
Les campanes tenen com sempre un paper important, a més de la Matraca.  Enguany no sonaran com sempre, sino que ens avisaran de alguns moments importants de lo que esta celebrant en l’interior de l’església, i així des de casa poder unir-nos, complint així una de les funcions que es propia de les campanes: anunciar i invitar a l’oració. Que el so de les campanes també ens conviden a pregar cridant a l’unitat en la plegaria per a pal·liar la pandemia que està assolant el nostre país i el mon.  Pels qui están patint en estos moments el coronavirus, a les persones que han perdut la vida, i pel consol dels seus familiars, i donant suport als sanitaris, forses i cos de seguritat .


DIUMENGE DE RAMS: Dóna inici a la Setmana Santa, es commemora l'entrada messiànica de Jesús de Natzaret a Jerusalem per a donar començament  així a la seua passió i mort en la creu.

Diumenge de Rams, 5 d’abril
- Volteig abans de començar la missa de 11 de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu (sobre el tercer toc)


DIJOUS SANT: En este dia l'Església catòlica commemora el Sopar del Senyor: Jesuscrist es reunix amb els seus Apòstols e insituiïx el Sagrament de l’Orde i l’Eucarsitia, i el llavoratori dels peus per Jesús. Aconteciment que també celebra d'una manera més festiva i fora de la Setmana Santa, en el dia del Corpus Christi.  Des de fa uns anys, l'Església celebra el Dia de l'Amor Fratern.

Matraca similiar a la de Moixent realitzada
en 2012 i altra  procedent de la
Ermita de la Puríssima Concepcióde la Casa Rabosa.  
A les 18h es celebració del Dijous Sant, l'Església canta el Glòria al que s'unix un Volteig de Campanes, després del Glòria les Campanes ja no tornen a tocar perquè l'Església entra en el silenci per la mort de Crist, ni tampoc la campana de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari. 

Al finalitzar la celebració, enguany, segons les Normes i Orientancions de l’eslgésia se reservara el Santíssim en el Sagrari, sense solemnitat, ni processó, ni incens, ni paño de hombros.  Tampoc es prepara el “Monument”
La misa concluix  amb l’oració per a després de la Comunió, es retira el celebrant a la sagristia, omitint la benedicció
És lleva el mantel de l’Altar Major i comença a sonar la Matraca, i és lleva el mantel de l'Altar Major. 

Sent Rector En José Pellicer, els acolits anaven amb una matraca de ma, de fusta rectangular amb ferros adossats que al moure-la proudient el so, recorrent els carrers fent oir els tocs respectius al veïnat "1er toc per a l’ofici, 2on toc per a l’ofici, 3er toc per a l’ofici”.  Desde 2012 es fa sonar manualment una Matraca en forma de creu grega, ubicada en el campanar, que té en una de les cares les iconografies: referents al Titular de la Parroquià (les claus i la tiarra papal, i la inscripció “TU ES PETRUS”), l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari, el dibuix de estandart de la Cofradia Santo Sepulcro i damunt l’incripció “1er Centenari / de la Cofradia / Santo Sepulcro 1912-2012”, l’anagrama de Campaners de Moixent amb el text “5é Aniversari / de l’Associació / Campaners / de Moixent / 2007-2012” En l’altra part de la Matraca estan els estandarts de la Cofradia Jesús Nazareno, la Hermandad del Cristo Crucificado, la Cofradia de la Dolorosa i de la Soledat.  En la base del Campanar tenim una matraca xicoteta procedent de l’Ermita de la Puríssima Concepció (Casa Rabosa).

Dijous Sant, 9 d’abril
- Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre en el cant del “Glòria”.
- Vol de la Matraca al final de la celebració.


DIVENDRES SANT: Este dia es recorda la Mort de Jesucrist.  L'Església Catòlica mana als seus fidels guardar dejuni i abstinència de carn com a penitència. El Divendres Sant és l'únic dia del calendari litúrgic catòlic on no se celebra la Missa, com a dol per la mort del Senyor.

Viacrucis:  (camí de la creu), també conegut com “Via Dolorosa". Es tracta d'un acte de pietat, un camí d'oració, i meditació de la passió i mort de Jesucrist en el seu camí al Calvari. El camí es representa amb una sèrie de catorze imatges de la Passió, denominades estacions, diferents etapes o moments  viscuts per Jesús des del moment que va ser agarrat fins la seua crucifixió i sepultura, per la salvació de la humanitat.

Urna amb el Lignum Crucis i Calce de S.Joan de Ribera
va regalar al Pare Moreno i Replica del Sant Calce. 
Parroquia Sant Pere Apòstol Moixent 
Ofici de la Passió del Senyor: te lloc a les 18 hores amb la veneració de la imatge de la Creu. No es celebra l’Eucaristía, sinó que es conmemora la seua Passió.  Al celebrar-se sense poble, en la veneració de la Santa Creu, la creu es desvela sense realitzar aclamació alguna i el sacerdot la venera.  Si la celebració es retransmet, el sacerdot desvela la creu amb les tres aclamacions i després la venera.  Pot llavors, mantindre elevada un segons per a l’adoració dels fidels que seguixen la retransmissió.  El Santíssim es trasllada, sense cap solemnitat, des del Sagrari o Altar a què s’ha de vestir amb el mantel i col·locar el corporal abans del seu trasllat.  Finalitzada la comunió del sacerdot, es reserva com a costum, es comulga amb el pa consagrat de la Missa d’ahir.  Tots podem realizar la comunió espiritual amb el Cos de Jesús entregat per nosaltres que ens ajudarà a estar més units a ell, en espera de la gran celebració de la nit de Pasqua.

Processó Sant Soterrament:  Al finalitzar la celebració dels Oficis de la Passió, es realitzará una Adoració a la Imatge de Crist Jacent que está en l’Església, imatge de Enrique Bellido de l’any 1941.

Divendres Sant, 10 d’abril
- Vol de la Matraca abans de començar del Via Crucis de 9hs

- Vol de la Matraca abans de començar la Celebració de la Mort del Senyor  de 18hs
- Vol de la Matraca al final de la celebració.


VIGILIA PASQUAL:   Per el mati del Dissabte Sant es prepara la celebració més important del calendari cristia: Ciri Pasqual, i s'adorna el Presbiteri amb flors.
Una vegada ha fosquejat, té lloc la principal celebració cristiana de l'any, la més important de l’any, el ritual inclou els símbols de la llum i l'aigua: la Vetlla Pasqual.  La celebració es a les 19:30 hores, com es va celebrant des de l’any 2013.
Enguany al celebrar-se sense fidels en l’interior de l’Església, segons les Normes i Disposicions es desenvolupara de la següent manera: En la primera part de la celebració, denominada Lucernari, es realitzara tot en el presbiteri.  Després de la monició inicial, que pot ometre’s, se suprimix la benedicció del foc i es procedix a la benedicció del Ciri Pasqual, s’encen i es col·loca en el seu lloc.  Omitint la processó i les aclamacions, es canta o llig el Pregó Pasqual. 
Després de les lectures de l’antic testament, l'Església canta el Glòria i de nou, les Campanes tornen a sonar amb renovada alegria, amb un Volteig General.  És el primer Volteig de la Pasqua que anuncia a tot Moixent la gran notícia que s'esta celebrant: Jesucrist ha ressucitat, ha vençut a la mort.  Este Volteig és el més solemne de tot l'any i el que dóna sentit a tots els altres, perquè totes les celebracions de l'Església tenen sentit gràcies a la Resurecció de Crist. 
La liturgia baptismal es redüix únicament a la renovació de les promeses del Baptisme.  S’omet la benedcció de l’aigua i l’aspersió.  Es finalitza esta part amb l’oració dels fidels.  La litúrgia eucarística, tal como indica el Missal.
Acabada la celebració, es fara Volteig General de Campanes, anunciant al mateix temps a tots que l'Església ha celebrat la Solemne Vigília Pasqual.

Vigilia Pasqual, 20 d’abril
- Volteig General de Campanes en el cant del “Glòria”.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.


DIUMENGE DE PASQUA:  És la festa central del cristianisme, en la que es commemora, d'acord amb els evangelis canònics, la resurrecció de Jesús al tercer dia després d’haver sigut crucificat.   A la Setmana Santa li seguix  li seguix  un període de cinquanta dies anomenat Temps Pasqual, que acaba amb el Diumenge de Pentecostés.

Diumenge de Resurrecció, 21  d’abril
- Volteig General abans de començar la missa de 11 (sobre el tercer toc).
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al finalitzar la missa.


L'Associació Campaners de Moixent vos desitja Bones Pasques!.

26 de marzo de 2020

PRÓXIMAMENT

-Semana Santa: es la setmana on trova la celebració més important del calendari cristià: la Vigilia Pasqual.  Amb motiu de la pandemia del Coronavirus i l'estat de alarma les campanes no convocaran sino que anunciaran els fets que estan ocorregent dins de l'Església Parroquial.  El Diumenge de Rams: Volteig de 5 campanes.  El dijous Sant: Volteig de 4 campanes en el cant del Glòria.  Toc de la Matraca al acabar la celebració i Divendres Sant al finalitzar el Oficis.  Dissabte Sant en la Vigilia Pasqual en el cant del Glòria, i el Diumenge de Resurrecció: Volteig General de Campanes.

-Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), dilluns 27 d’abril.  A Moixent, el dia, Volteig de 5 campanes. Vols especials de campanes en Torrella on es Patró i en el barri de la Torreta de Canals.
Este dia coincidix amb el quint aniversari de la mort del Rector Antonio Marín (Rector de Moixent 1970-1997).

- El dia 29 d'abril, es el 14 aniversari de la Benedicció de les Campanes de l'Església Parroquial de Moixent. 

19 de marzo de 2020

QUE LES CAMPANES ENS UNISQUEN AMB L’ORACIÓ

La Conferencia Episcopal Espanyola en un comunicat el dia 15 d’aquest més, ens convida a que les campanes de totes les esglésies d’Espanya, sonen tots els dies a partir del dilluns a les 12hs, hora del toc de l’Àngelus.

Dit comunicat diu així: «A vosotros, amados de Dios, gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo»(Rom1, 7).
En estos días de singular y dolorosa experiencia ciudadana y eclesial, a la que nos ha llevado la pandemia del coronavirus, la Iglesia Católica está llamada a ofrecer sus recursos en favor de los afectados así como la presencia del Señor que salva, animando a todos los cristianos a interceder ante la Madre de Dios, que nos ampara y escucha nuestra oración.
Por ello, invitamos a todas las Diócesis que lo consideren oportuno a que a la hora del Ángelus suenen las campanas de nuestros templos para invitar a orar a quienes permanecen en casa y hacer llegar, a quienes sirven y trabajan, la ayuda del Señor y el agradecimiento de la Iglesia. Así, proponemos que a las 12 del medio día suenen las campanas para mostrar nuestro agradecimiento y fraterna solidaridad y orar:
– Por los enfermos contagiados por el virus, por sus familiares, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia.
– Por los trabajadores de todos los Centros y Servicios Sanitarios y todos los servicios públicos.
– Por los Equipos de Emergencias, por los de Protección Civil y por las Fuerzas de Seguridad del Estado
– Por los Equipos de Pastoral de la Salud y por los voluntarios.
– Por las personas de riesgo: niños, mayores y enfermos crónicos.
– Por los padres, madres, abuelos y educadores.
– Por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad.
– Por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir.
– Por las diversas autoridades públicas.
– Por los sacerdotes, los Monasterios de vida contemplativa y la vida consagrada, que con su oración y entrega siguen dando esperanza a todos los ciudadanos.
Y proponemos que, como conclusión del Ángelus, digamos juntos estos días y a esa hora la oración del Papa Francisco:
“Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a Ti, salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!¡Qué el Señor os bendiga, os guarde y os conceda la paz!

En Moixent, com sabeu, la campana instal·lada en el campanar de Sant Pere Apóstol dedicada a Santa Maria Mare de Déu realitza tots els dies de l’any (exepte Divendres i Dissabte Sant) el toc d’Alba (7:30hs), Àngelus (13hs, com es té costum des de la electrificació), i l’Àve María (20hs).
Seguint el toc de l’Àngelus de la campana Santa Maria Mare de Déu, volteja la campana Sants de la Pedra que està en l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari.  Es el bronze mésantic  del municipi, es a dir la veu de Déu més antiga del poble, datat l’any 1704, té gravada l’inscripció “AVE MARIA GRACIA PLENA” que son les paraules del Àngel Gabriel a la Mare de Déu en l’Encarnació. 

Ara tenim un motiu més per a pregar, cridant a la unitat en la plegària per a pal·liar la pandemia que està assolant el nostre país, i tot el mon.
Les campanes, que son la veu de Déu, no abandonen mai el seu poble, la seua gent, i menys en uns moments com els que estem passant.

més, com a toc d’oració cada dia a les 21hs, está el toc d’Ànimes que ens convida la campana més antiga del campanar dedicada a Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni per a pregar pels nostres difunts, i ara en particular per les persones que han perdut la vida amb motiu de la pandemia, i per el consol dels seus familiars.

15 de marzo de 2020

VIDA PARROQUIAL: PRESCRIPCIONES DE NUESTRO ARZOBISPO ANTE LA “ALARMA SANITARIA”

Ya en los comunicados anteriores se prescribía, por parte del Arzobispo D.Antonio Cañizares y, de la Conferencia Episcopal Española: 
-no darse la Paz con la mano en la Santa Misa, sino con un simple gesto de reverencia; 
-comulgar en la mano; quitar de las pilas el agua bendita;
las catequesis se suprimen, así como todas las reuniones pastorales, tanto de fieles como de sacerdotes; 
-nuestro Obispo dispensa del precepto dominical a los fieles, de tal manera que se exhorta a seguir la celebración de la Santa Misa a través de los medios de comunicación, así como el Rosario y otros actos de piedad propios de este tiempo de Cuaresma.

Pero tras la Declaración Gubernamental del “Estado de Alarma”, nuestro Cardenal Arzobispo de Valencia, de inmediato, en la misma noche del dia 14 de marzo y, ante las medidas ordenadas por el Gobierno, comunica la necesaria adopción de nuevas disposiciones de urgencia:
-Quedan suspendidas las celebraciones públicas de la Santa Misa en todas las iglesias.
- Apelando a la responsabilidad, se considera necesario suspender todos los actos públicos previos, así como las procesiones de Semana Santa, atendiendo a la excepcional situación que compartimos todos, y agradeciendo la comprensión de todos los fieles.
- Se reitera la petición de que los fieles sigan la Santa Misa a través de los medios de comunicación, y otros canales de distribución, como La 8 Mediterráneo Televisión, el Canal Youtube de la Catedral de Valencia, COPE, La 13, RNE y TVE, y que los fieles que participen de la Eucaristía, a través de estos medios, de forma no presencial, hagan la comunión espiritual, recuperando la práctica tradicional de la Iglesia como medio de comunión eclesial.
-A los sacerdotes, que celebrarán en privado la Eucaristía, que incluyan peticiones para la erradicación de la pandemia, y por los fallecidos, enfermos y sus familias, y también por los profesionales sanitarios abnegados, y dedicados a costa de sus propias vidas a salvaguardar las nuestras pensando en el bien común.
-Asimismo, se transmite a los fieles que los sacerdotes permanecerán siempre disponibles para la atención espiritual, especialmente para los enfermos y necesitados de consuelo espiritual.
-Como también se indicaba, respecto a las celebraciones fúnebres, se realizarán con la celebración de la Palabra posponiéndose las misas funerales.
-En cuanto a los bautizos y bodas programados, que se realicen siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias, y los que no estén programados, que se pospongan, -en el caso de los bautizos, exceptuando el peligro de muerte-.
Como indicó el Cardenal Arzobispo de Valencia “la gran manifestación de solidaridad y cercanía con la totalidad de nuestro pueblo, es que elevemos nuestra plegaria y clamemos desde lo hondo al Señor, infinito en su compasión, que tenga piedad y nos bendiga. Su bendición es comprensión, colaboración, y verdad que se realiza en el amor. Supliquemos a Dios y a la Santísima Virgen, Madre de los Desamparados, implorando su auxilio”.

Así en nuestra Parroquia de San Pedro Apóstol:
- Se suprimen los ensayos de Coro, tanto del coro de las Solemnidades como el de niños.
La Coral de San Pedro Apóstol y el Coro de niños; también se suspenden la catequesis de niños y la Iniciación Cristiana de Confirmación.
- Se aplaza el Homenaje a la imagen de la Virgen de la Soledad con la Coronación de la imagen por parte del Obispo auxiliar de Valencia.

-El dia de ayer el Busto del Venerable Fray Cristóbal Moreno que tiene en el paseo que tiene dedicado tenia un Cirio delante.
-Se suprimen los volteos previstos para San José y la misa de la Coronación de la Virgen de la Soledad.  Así como los toques de misa diaria i festiva por lo que las campanas no convocaran, dejan temporalmente una función que les es propia.  Solo sonaran los toques de los cuartos, la hora, el Ángelus a las 7:30h,  13h, y 20h y el toque de Animas a las 21h.
-Hasta el día de ayer, día 14, se celebró el Rosario y la Misa vespertina, con la concurrencia discreta de 10 personas.

-El Museo Padre Moreno no se abrirá.
-Al anochecer de hoy, a las 20hs, Moixent ha realizado el gesto de aplaudir para dar gracias y animos a los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, a todos los que estan ayudando y sufriendo en estos momentos y sus familiares y personas han estado rezando.
-A propuesta de la Parroquia se están colgando en los balcones de las casas colgaduras religiosas que tenemos en casa de las devociones de Moixent, invitando a la invocación.
-En las últimas horas, a través de los grupos de whatsapp, se han proporcionado oraciones; también se está pasando la Novena a las Santas Reliquias.
-
También fotografías de nuestros Patronos y el Padre Moreno con la siguiente ofrenda-oración:
"Bon dia. En aquestos moments difícils, necessitem experimentar l'ajuda del Senyor i de la Mare de Déu. Per això des de la Parròquia de San Pere de Moixent volem informar-vos que la llum del cambril de San Pere, el Pare Moreno i les Santes Reliquies estarà encesa les 24 hores del dia i, als seus peus, el canelobre, com a signe de l'oració constant de tot el nostre poble de Moixent.
Qualsevol persona que vulga fer la visita als nostres Patrons i al Pare Moreno i pregar davant Ells, pot accedir als wassaps aquesta pagina o al meu Facebook i al de campanersmoixent i vore les fotos que anirem penjant.
Quel Pare Moreno, San Pere i les Santes Reliquies ens ajude en estos moments.
"Les llagrimes que ploreu de tendror son dolces gotes, Mare meua caiguen totes dins del cor d'este fill teu.
I endolxisquen l'amargura d'esta vida que és tan dura i de molt pesada creu, sense Tú, Mare de Déu"

6 de marzo de 2020

PROGRAMA D'ACTES DE LA SETMANA SANTA DE MOIXENT DEL 22 DE FEBRER AL 20 D'ABRIL DE 2020

  22 de Febrer: DISSABTE
• 12:00 h. Concert de violoncel i piano a l’Església, a carrec de Pau Cutanda i Frances Valldecabres

26 de Febrer: DIMECRES DE CENDRA
• 19:00 h. Missa i celebració d’imposició de la Cendra com a entrada en la Quaresma.

CADA DIVENDRES DE QUARESMA I EL DE DOLORS
• 18:30 h. Via Crucis en l’Església.
• 19:00 h. Missa.

29 de Febrer: DISSABTE DE QUARESMA
• 19:30 h. Missa i homenatge a la imatge de Jesús Nazareno “Cofradía Jesús Nazareno”, amb la col·laboració de la Coral Universitària Sènior de València.

1 de Març: DIUMENGE DE QUARESMA
• 10:30 h. Missa i homenatge a la imatge del Sántíssim Crist del Mont Calvari, amb la col·laboració dels membres de la “Hermandad del Cristo Crucificado”

7 de Març: DISSABTE DE QUARESMA
• 19:30 h. Missa i homenatge a la imatge de María al peu de la Creu “Cofradía Piedad de Ntra.Sra “La  Dolorosa”, amb la col·laboració del tenor Rafael Sanz i pianista

8 de Març: DIUMENGE DE QUARESMA
• 10:30 h. Missa i homenatge a la imatge del Crist Jacent “Cofradía Santo Sepulcro”, amb la col·laboració de les Cantores de Misses de Xiquets de Moixent, el pianista José Cebolla Cebolla i soprano Inmaculada Palmi Alcober.

21 de Març: DISSABTE DE QUARESMA
• 19:30 h. Missa i Coronació de la imatge de la Verge de la Soledat “Cofradía Virgen de la Soledad”, per part del Bisbe Auxiliar de València D. Arturo Ros, amb la col·laboració de la Coral Sant Pere i Cor de Xiquets de Moixent.

3 d’Abril: DIVENDRES DE DOLORS
• 22:30 h. Via Crucis en el Calvari, organitzat per la “Hermandad del Cristo Crucificado” i amb la col·laboració de les Cantores de Misses de Xiquets de Moixent i Voluntaris.

5 d’Abril: DIUMENGE DE RAMS
• 10:30 h. Cercavila a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
• 11:00 h. Benedicció de Rams i Palmes en la Plaça de la Hispanitat i eixida cap a l'Església en processó, amb l'assistència de les Autoritats.
▪ Itinerari de la processó: Plaça de la Hispanitat, Párroco Quilis, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
• Acte seguit: Missa Inaugural de la Setmana Santa: Missa de Confraries i Hermandad.

6 d’Abril: DILLUNS SANT
• 19:00 h. Missa.
• 19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 

7 d’Abril:e Març: DIMARTS SANT
• 19:00 h. Missa.
• 19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 

 

8 d’Abril: DIMECRES SANT
• 19:00 h. Missa.
• 19:30 h. a 20:30 h. Confessions.  (Sentirem el toc de Confessar). 
• 21:30 h. Cercavila a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
• 21:45 h. Trasllat de Jesús Nazareno i de la Verge de la Soledat a l'Església, acompanyats per la “Hermandad del Cristo Crucificado”.
▪ Itinerari del trasllat:  Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major,   Màrtirs, Plaça de l'Església.
• 22:00 h. Trasllat del Crist Jacent a l'Església, acompanyat per la “Cofradía la Dolorosa” i Confraries convidades. A l'arribada, els Tambors de la “Cofradía Santo Sepulcro” faran una tamborrada.
▪ Itinerari del trasllat: Constitució, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.

9 d’Abril: DIJOUS SANT
• 18:00 h. Solemne Missa del SOPAR DEL SENYOR. (Després del “Glòria” deixaran de sonar les Campanes).
• 21:30 h. Cercavila a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
• 22:00 h. Processó del Silenci.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
▪ Itinerari de la processó: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Raval, Bautista Perales, D. Antonio Gonzálbez, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.

10 d’Abril: DIVENDRES SANT
• 8:30 h. Cercavila a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
• 9:00 h. Processó i Via Crucis al Calvari.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
▪ Itinerari de la processó:
▪ PUJADA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Màrtirs (només la Confraria de la Soledat), Plaça Major, La Cadena, Ramón i Cajal, Sant Caietà, Carrer Calvari, Pujada al Calvari.
▪ BAIXADA: Baixada del Calvari per les Eres, Carrer Calvari, Carrer Nou, Sant Caietà, Ramon i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
• Acte seguit: Hora Santa a la Parròquia. 
• 18:00 h. Solemnes Oficis de la PASSIÓ DEL SENYOR.  (Tres tocs d’avis amb la Matraca). 
• 19:30 h. Cercavila a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
• 20:00 h. Processó del Sant Soterrament, amb l'assistència de les Autoritats.
▪ Itinerari de la processó:  Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Carrer Major, Pare Moreno, Sant Vicent, Plaça de la Hispanitat, Ramón i Cajal, la Cadena, Màrtirs, Plaça de l'Església.
• Acte seguit: Trasllat de la Verge de la Soledat a la Residència d'Ancians.
▪ Itinerari del trasllat: Plaça de l'Església, Màrtirs, Plaça Major, Pare Moreno, Verge Milagrosa.

11 d’Abril: DISSABTE SANT
• 19:30 h. Solemne VIGÍLIA PASCUAL.  (En el “Glòria” tornaran a sonar les Campanes).
• 21:30 h. Tamborrada en la Plaça Major.

12 d’Abril: DIUMENGE DE RESURRECCIÓ
• 10:00 h. Cercavila a càrrec dels tambors de les Confraries i Hermandad.
• 10:30 h. Processó de l’Encontre, amb l'assistència de les Autoritats.
▪ Itinerari de la processó:
▪DES DE LA RESIDÈNCIA: Verge Milagrosa, Sant Albert, Álvaro Nácher, Sant Antoni, Sant Vicent, Pare Moreno.
▪DES DE L'ESGLÉSIA: Plaça de l'Església, Sant Josep, Carrer Major, Pare Moreno.
▪ENCONTRE: Les imatges es trobaran en el centre del “Parador” (Pare Moreno, part de baix).
▪DESPRÉS DE L’ENCONTRE: Pare Moreno, Av. Guerrer de Moixent, Plaça Major, Màrtirs, Plaça de l'Església.
• Acte seguit: Solemne Missa de la RESURRECCIÓ DEL SENYOR i Clausura de la Setmana Santa. Volteig General de Campanes a càrrec dels Campaners de Moixent.

18 d’Abril: DISSABTE DE PASQUA
17:30 h. Pujada a l’Ermita del Crist, de la imatge del Stm.Crist del Mont Calvari (Hermandad Cristo Crucificado). Eixida, en romeria, des de l’Església.

20 d’Abril: FESTIVITAT DE SANT VICENT FERRER
10:30 h. Missa.
• Acte seguit: Processó dels combregants, amb l'assistència de les Autoritats, de les Confraries i Hermandad i dels fidels que desitgen assistir.

25 de febrero de 2020

PROGRAMA DE TOCS: SANT JOSEP I CORONACIÓ DE LA IMATGE DE LA VERGE DE LA SOLEDAT

SANT JOSEP: Es el del Patró de l’Església universal (enguany es complix 150 anys de dit patronatje fet pel Papa Pio IX l'any 1870), coincidix amb la Quaresma, per a nosaltres és festa entranyable perquè la memoria de Sant Josep, va unida a la festa tipica valenciana de les falles. El dia 19 també es conmemora el día del pare.  

A Moixent, en una nau lateral esquerra segons se entra a l’Església, té dedicat un Retaule amb altar, on està la imatge del escultor Enrique Bellido de l’any 1942. 

En el poble té un carrer dels més antics del poble, prop del Temple Parroquial, conegut popularment com "carrer del mig" on transcorren gran part de les processons parroquials. 
En les dos misses de la Solemnitat es resara l’Himne al Sant “Salve José Glorioso, Esposo de Maria, consuelo del que fia en ti su salvación”.

Vespra de Sant Josep, 18 de març
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves. 

Sant Josep (Patró de l’Església Universal), 19 de març
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i de Nieves.   El tercer toc   Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 


CORONACIÓ IMATGE MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT: El dissabte dia 21 de febrer, es el homenatge a la image de la Verge de la Soledat, imatge que l’any passat va cumplir els 75 anys.  Enguany la Cofradia “Virgen de la Soledad” va pensar en reatlizar una nova corona per la talla, i amb el vist-i-plau de rector i després de haber reunit els documents necesaris al Arquebisbat, es va solicitar per a la seua Coronació el dia 21.  Presidira l’Eucaristia el bisbe auxiliar de València En Arturo Ros.  Al visitar la parroquia un sucessor dels Apóstols, les campanes es farán sonar  amb més peculiaritat la campana Santa Maria Mare de Déu que te gravada a més de l’anagrama de la Mare de Déu, les imatges de Moixent de la Mare de Déu dels Desamparats, la Milagrosa, la Soletat i Maria al Peu de la Creu.
En el moment de la Coronació també amb els sentimens d’alegria i festa, dita campana col·labora voltejant en eixe instant.

Coronació de la imatge de la Verge de la Soletat i Missa presidida pel Bisbe auxiliar En Arturo Ros, 28 de març
- Tres Voltejos generals d’avís a missa de 19:30hs, finalitzara el voltejos la campana Santa Maria
-En el moment de la Coronació, volteig de la campana Santa Maria Mare de Déu
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.

22 de febrero de 2020

PRÓXIMAMENT

-Actes de la Quaresma a Moixent en el mes de març: Diumenge dia 1 en la missa de 10:30hs homenatge a la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari (Hermandad Cristo Crucificado); dissabte 7 en la missa de 19:30hs homenatge a la imatge de Maria al peu de la Creu (Cofradia Piedad de Nuestra Señora “La Dolorosa”); diumenge dia 8 en la missa de 10:30hs homenatge a la imatge de Crist Yacent (Cofradia Santo Sepulcro); dissagte dia 21 de març en la missa de 19:30hs homenatge i Coronació per part del bisbe auxiliar de Valencia En Arturo Ros a la imatge de la Verge de la Soledat (Cofradia Virgen de la Soledad), en este ultim dia amb la visita del Bisbe i de la Coronació  Volteig General de Campanes.

-En Moixent, el dia 18 Campaners de Moixent obrira el Museu Pare Moreno de 18 a 19hs.

-Continuen en alguns pobles l’exercici dels “Siete Domingos de San José”

-Els diumenges de Quaresma en la Catedral de Valencia Toc de Cor Dominica Morada a les 9 hores.

- El dia 3, primer divendres de mes dedicat al Sagrat Cor de Jesús.  En Moixent després del toc de missa diaria volteig de la campana que té dedica.  Via Crucis, i Missa,

- En Navarrés el dia 12 festa de "San Gregorio Magno", Volteig de Campanes

- Solemnitat de Sant Josep (Patró de l'Església universal). A Moixent,  la vespra i el dia: Volteig de cinc Campanes. 

- El dia 31 de març es el aniversari de la col·locació i benedicció de la primera pedra de l'església Parroquial de Moixent, fet ocorregut l'any 1881.

6 de febrero de 2020

VIDA PARROQUIAL: HOJA PARROQUIAL

De nuevo con nosotros la Hoja de nuestra Parroquia: recordamos la nutrida información que proporcionaba Don José Pellicer en el Aleluya que se repartía en tantos domicilios, y que se conservan encuadernados en cuatro tomos  Archivo Parroquial como fuente de la que seguimos extrayendo noticias muy valiosas de la vida de nuestra parroquia y de nuestro pueblo en los años en los que el ejerció el ministerio aquí en Moixent; le siguió  la publicación de Don Joaquín Montes "La Bastida", edición que también se recibía con gran interés, que también esta encuadernada con un tomo en el Archivo Parroquial.

Constituye una buena noticia que ya vamos por la tercera Hoja Parroquial que nuestro Párroco Don Lisardo nos ofrece.  Se trata de una Hoja tamaño cuartilla, y a color.

En la primera portada nos asombro con la pintura retrato del Padre Moreno, muy apropósito para comenzar esta publicación y mas coincidiendo con el V Centenario su nacimiento que estamos celebrando, pues sabemos de su inmenso amor del Padre Moreno a Moixent, a nuestra Parroquia, a la vida cristiana, y por eso vemos muy acertado que sea su rostro el que abra la ventana a la información Parroquial.  Para el segundo domingo hemos visto a la Virgen María, a quien tanto ama Moixent, y en este caso la imagen de la Virgen del Rosario, la talla más antigua que tenemos de la Virgen María.   Y por tanto nos parece muy apropiado.  Y para la hoja número tres en la portada ha sido la Custodia del siglo XVIII procedente del Convento de San Antonio de Padua.  Así con imágenes, pinturas y piezas de nuestro Patrimonio religioso y artístico irán las portadas de la Hoja.

La Hoja que también tiene un lema “Parroquia mare de Parroquies” nos ofrece además de las Intenciones de las Misas lo cual favorece la oración por los difuntos, aparte de la misa en los domicilios por parte de aquellos que no pueden salir de casa, pero conociendo los difuntos y el día de la misa también pueden unirse a esa ofrenda por su eterno descanso.
También nos proporciona información sobre cuestiones económicas, celebraciones de la liturgia, y sobre todo para este año noticias sobre el Padre Moreno al celebrar el V Centenario de su Nacimiento y por dicho motivo en la portada de la Hoja Parroquial, además del dibujo logotipo de la Iglesia Parroquial en la parte derecha está la imagen del Padre Moreno acompaña de esa noticia del V Centenario.

Se reparte a los fieles en el momento del Credo durante la misa, sin solicitar una cantidad concreta, pero se entiende que todos los fieles debemos colaborar en los gastos de la parroquia y por lo tanto al recibir esta Hoja semanal está claro que hemos de aumentar nuestro apoyo económico para poder sufragar debidamente estas mejoras.  También se puede facilitar algún enfermo o impedido que la quiera para que este sabedor de las efemérides y actividades de la parroquia.