28 de marzo de 2014

TREBALLS VOLUNTARIS (24): REPOBLACIÓ EN EL CALVARI

Tenint en compte que s'han realitzat en els anys anteriors alguns talls de pins i ciprers necessaris pròxims a vivendes i perillosos en el recorregut del calvari, inclús recordem la noticia es va publicar en l’anterior web el dia 17 de gener de 2010, que va caure un pi el dia 14 de gener del 2010 sobre la 4a estació derrocant totalment l’Estació i una escala (i encara sort que es va poder arreplegar i reconstruir la bella imatge de la ceràmica de l'estació!), i que queden huit pins perillosos que cauen cap als patis veïnals en la part “el miraor” per a evitar perills en dies de forts vents i que ja s'ha demantat el permís corresponent, Campaners de Moixent, hem realitzat diversos dies de plantació d'oliveres, carrasques, ametlers, roures, arbustos de jardinera, mates de romer, timó… a fi de repoblar els espais buits d'arbratge amb noves espècies, com ja hi ha en altres racons del calvari plantats en anys anteriors, amb l'esperança que arraigen i cresquen a fi que conforme el pinar envellix i es deteriora a més dels cirpesos i alguns pins frondosos hi ha algun arbratge complementari que plena de vegetació tot el paratge. 
Són arbres que no aconseguixen les dimensións tan elevadores dels pins i que per tant no presenten tants regs per a ara ni per al futur.  Són arbustos comuns en la nostra zona i que aporten varietat i bellesa a la zona.  A més de menys perills afavoriran la visibilitat i bellesa del Calvari i la seua Ermita contemplant desde el poble, així com la panoràmica de la Comarca, que ara resulta impedida pels elevats i incontrolats pins. 
En les nostres estones lliures hem realitzat estos treballs de replantació, regar i preparar una repoblació que mira amb esperança al futur.  Si no arraigen o veiem que hi ha algu que o arranca, o tornarem a intentar-ho novament.  Treballs senzills però importants per a garantir la continuïtat d'una vegetació en el calvari que proporciona ombra, bellesa i aromes a la nostra volguda zona del Calvari.

Al saber gent del poble de llevar els pins més perillosos que estan trencant les calçades del recorregut, baranes, i pròxims a les estacions del Via Crucis,  estan alguns espantats perquè es pensen que el calvari quedaria com en els anys 1960 amb pocs pins, i volem deixar clar que això no sera així.  
El Calvari tindrà pinar però assegurant que no hi ha pins que trenquen el recorregut ni estan perillosos per a les Estacions del Via Crucis, ni ara ni per al futur. Abans de restaurar i reparar el Calvari primer ha d'estar garantit l'estabilitat del recorregut y les estacions, per a que no torne a pasar lo succeït l’any 2010.

També s'he està rascant la calç acumulada de molts anys en les estacions del Via Crucis per a pintarla en millors condicions, i pintant la calçada del recorregut.