4 de abril de 2016

TREBALLS VOLUNTARIS (38): DURANT LA SETMANA SANTA I OCTAVA DE PASQUA 2016

Campaners de Moixent ja des de fa diversos anys col·laborem gustosament en tots els preparatius de la celebració de la Setmana Santa.   Són tasques que reclamen una dedicació en dies concrets i hem de fer l'esforç de coincidir en eixos moments que no admeten trasllat perquè son actes que van a celebrar-se. 

Des de que va començar l’any en la Sagristia a xicotetes estones d'interval el campaner Antonio preparava el protector de cartó per a les candeles aprofitant uns cartells durs que d'esta manera resulten reutilitzats.  Felipe ajudà a primer dibuixar el model, tallar, apegar i finalment col·locar en el ciri. 

El dia 23 de febrer Felipe amb alguns jóvens que van recibir el sagrament de la Confirmació el dia 30 de gener baixaren la imatge de Sant Josep i la netejaren i després la col·locaren a l’entrada de la Capella de les Santes Reliquies. I el dia de Sant Josep després de la Missa de 12 amb l’ajuda de un jóve de Iniciació Cristiana de 2003, Felipe, Antonio i El Rector, pujaren la dita imatge a la seua fornícula

Campaners prepararem amb els jovens que es van confirmar el dia 30 de gener el anda de Jesús Ressuscitat i abaixarem la imatge a fi de netejar-la.  Antonio preparà l'Estendard de la Dolorosa, i Felipe prepara les barres de la imatge de María al peu de la Creu.

El dimarts Sant vam llevar el mantel de l'Altar adossat del Retaule de la Capilla del Santíssim, els candelabors, guardem la creu parroquial en la Sagristia i apartem els bancs per a preparar la baixada de la imatge de María al peu de la Creu.  Despres de baixar els Confrares de la Dolorosa la imatge de Maria al peu de la Creu, prepararem el Monument, col·locant unes palmes i rams d’olivera.  I el Dijous Sant es completà el monument amb unes plantes i flors sencilles, amb una decoració sòbria més coincident amb els misteris que celebrem. 
Enguany com l’any passat no guardarem les creus dels altars laterals, sinó que les cobrirem amb uns draps i blancs, que cobrien la creu i harmonitzaven millor amb els tons clars de l'Església Parroquial.

El Dimecres Sant prepararem el Monument col·locant les palmes, i rams d'olivera, estora, i el Dijous Sant, les plantes i les flors predominant un to senzill, i una decoració sòbria, Felipe per a cada processó aparte els bancs de la nau central per a poder passar les imatges.

Finalitzat la missa del Dijous Sant i portat el Santíssim Sagrament al Monument, i després de tocar per primera vegada en el Tridu Pascual en este moment la Matraca, Campaners acudirem al Presbiteri per a despullar l'Altar Major, i cobrir la imatge del Crist del Perdó amb la escala gran oberta que cobrix just l’últim escaló de la Seu i d’eixa manera permet acostar-se a la imatge del Crist amb garanties i permet cobrir totalment la imatge i la creu.

El Divendres Sant a la vesprada abans dels Oficis, vam disposar el Crist de l'Agonia per a l'Adoració amb una tela roja i la seua peanya, i Felipe també s'encàrrega de portar del Museu al Pare Moreno el Lignum Crucis igual com l’any passat per a col·locar-ho en el Presbiteri a la vista dels fidels sobre un suport i després portar-ho al Museu.

Cada any el Dissabte Sant al matí ho dediquem amb el Rector a llevar tota la flor de les andes que han processonat en les celebracions de la passió i col·locar-les en el Presbiteri per a la Solemne Vigília Pascual.  Primer es va desmuntar el Monument, organitzar la Capella del Santíssim i preparar el Presbiteri, Candelabros, ciris, les lectures…  tot per a la celebració més important de l'any que comporta tantes tares que sempre ens ocupa tot el matí. Prepararem el nou Ciri Pascual, el foc, Aigua per a beneir,, vam posar la imatge del Crist del Perdó i es dóna un toc de neteja a l'església. Amb l'agilitat de repetir-ho molts anys ja tot ens resulta més fàcil però al final passem tot el matí per a desmuntar el Monument, col·locar la Creu, organitzar la Capella del Santíssim, preparar el Presbiteri…

Antonio va col·locar el conopeo de color blanc en el Sagrari, una vegada ja estaba la imatge de Maria al peu de la Creu en la fornícula del Retaule.
Una vegada Felipe va ajudar a baixar les imatges que van realizar el Sant Encontre el Diumenge de Resurreció, (Crist Resucitat i la Soledat), el Dijous de l'Octava de Pasqua ens reunirem per a preparar el Pal·li per a la processó de “Combregar d'Impedits” la Comunió de Pasqua. 
Felipe el diumenge 3 d’abril baixa la imatge de Sant Vicent Ferrer per a col·locarla en el Presbiteri i després finalitzada la Solemnitat tornà a pujar-la al Retaule de la Capella de les Santes Relíquies.