6 de abril de 2016

VIDA PARROQUIAL (41): SETMANA SANTA 2016

1-En el Programa de Semana Santa que conté els actes i l'orde de confraries, així com en els cartells, enguany reflectien el nou segell de la Junta de Setmana Santa de Moixent: senzill i elegant conté  en el mig una creu a un costat el Campanar amb la façana i la cúpula i a l'altre costat unes vestes.

2- El Diumenge de Rams, en la Benedicció de Rams i Palmes abans de la Lectura de l’Evangeli i de la Benediccó, el Rector va fer menció dels Confrares difunts i en particular des de l’anterior Pasqual i la Confraria a què pertanyia: Jacinto Jorques Sola (Dolorosa i Hermandad Cristo Crucificado) y Joaquin Mico Martinez (Jesus Nazareno).  El Rector també va fer menció dels aniversaris d'enguany: 75 anys de la imatge de Crist Jacent, 25 anys de la Hermandad Cristo Crucificado (en paraules de gratitut per la història de dits anys col·laborant en la Setmana Santa de Moixent), i 25 anys de la Imatge de Crist Jacent de la Cofradía Santo Sepulcro, i en les festes Patronals 75 anys de la imatge del Santíssim Crist del Monte Calvari. En la Missa inaugural també és fa fer menció de dits confrares difunts i dels aniversaris d'enguany. En la Lectura de la Passió hi havia Confrares dels Confraries i Hermandad.   En este primer acte de Setmana Santa es notà un increment de tambors tant de la Cofradía de Jesús Nazareno com de la Soledat.  La Policia Local ha col·laborat perquè en el recorregut de les processons no hi hajen cotxes.
 
3- Del dilluns al dimecres sant, ha sonat el toc de confessar per a convocar als fidels a celebrar la Misericòrdia de Deu, toc que ja va sent familiar perque també durant l'any es tocà en altres ocasions.

4- Enguany s'ha possat en practica l’última reforma de la imatge de la Cofradía Santo Sepulcro que complix 25 anys:  el Crist Jacent se separà de la carrossa i varen entrar a l’església solament el llit sepulcral en la imatge, això després d'una tamborada de la banda de tambors de juvenils i majors de la Confraria.  Varen pujar la imatge al Presbiteri per mig del toc de tambor per a la Benedicció de les reformes e imatge.  Concluit l'acte la imatge es portà davant el Retaule de Santa Teresa de Jesús, davant una taula preparada per a tal efecte i de cara a els que entren a l'església.
 
5-El Cor Parroquial com l'any passat no va pujar al cor que està sobre el cancell, sinó que van utilizar l'antic armonium que està restaurat, davant el Retaule del Sagrat Cor de Jesús. Resultà ser la tercera missa de la vesprada perque entre les dos misses va haver un soterrar.

6-Per a la processó del Silenci la Hermandad Cristo Crucificado processonà en una creu que sobre un adorn d'oliveres, fent memòria de l'Oració en l'Hort de les Oliveres,  va ser una processó que va tindre que fer front a un vent intens i fret. 

7- Per al Via Crucis este any la megafonía pública funcionà correctament i  es va poder seguir amb atenció.  Tots els confrares seguiren les meditacions de les estacions permaneixent en el recorregut de les voltetes.  Però es prolongà la duració de la processó de manera que resultà ja excessivament llarc el temps dedicat a la processó.  Este dia va coincidir el dia en la Anunciació que en el recorregut es van fer oracions  i cants marians.  Al eixir la imatge del Santíssim Crist del Monte Calvari de l’ermita es va cantar una “saeta” de M.Serrat.

8- El monument ha tingut una adoració assídua quasi permanent de part dels fidels ademés de l'Hora Santa del Divendres Sant per la vesprada.

9- La Celebració de la Mort del Senyor va comptar un any més amb el Lignum Crucis sobre un pedestal molt visible per als fidels, senyalant el Rector la gratitut al Pare Moreno per este preciós regal que a passat a ser patrimoni de la Parròquia. 

10- Per a la processó del Sant Soterrament, la imatge de Crist Jacent va eixir solament de l’església amb el llit sepulcral en la imatge i es colocà en la carrossa.  Al arribar a l’església novament entra solament el llit sepulcral amb la imatge.   Destacà un any més la bellesa organizativa dels portadors de la imatge de Maria al peu de la Creu, portant a coll la image amb l'elegant indumentària.  Per a commemorar els 25 anys de la Hermandad se li varen dedicar quatre saetes a la imatge del Santíssim Crist del Monte Calvari i un xicotet castell al arribar a l’església.   Durant el transcurs de la processó la image de Maria al peu de la Creu s’orientà cap a la casa Coromines lloc on va eixir la image per primera volta en 1943 per a ser regalada a l’església; i la Soledat cap a la donant, com a senyal de cortesia i agraïment.

11- Algunes imàtges entren a l’església de cara els qui estan en la Plaça de l’església, com un gest agraït i sol·licitant un “fins a la pròxima”.  D’esta manera les imatges miren a la gent i sol·liciten la seua presència.

12- Per quint any la Matraca va complir perfectament la seua funció de convocar als fidels durant el temps del silenci de les campanes, en la frencuencià d’escoltarla  va resultant familiar i grata.

13- De nou la Vigília Pasqual se celebrà per la vesprada sent un any mes, molt participada per fidels fins i tot de xiquets i de jòvens de Iniciació Cristiana, que actuaren com a portadors de la llum del Ciri Pasqual a tots els presents. 

14- La tamborada prevista per la banda de tambors al finalitçar la Vigília Pasqual es va suspendre encara que estaven tots presents en la Plaça Major.  Es van pendre la decisió a causa del decés repentí e inesperat d'un confrare de la Soledat, un persona jove que també tocava el tambor en dita Confraria.

15- El Diumenge de Resurrecció, per a la processó del Encontre,  la Verge va aparéixer en el seu vestit blanc pasqual en un llaç negre en memòria del confrare difunt, així com els portadors de la imatge, i els estandarts de les Confraries.  A tots se’ls veía commocionats.  També enguany com els anteriors, la desfilada que ix de la Parròquia van estar esperant a la desfilada que ix de la Residència sèt minuts per al Encontre, cosa que s'ha de millorar.

16- Finalitzà tot en la celebració de la Missa de Pasqua i Clausura de la Setmana Santa en que el Rector de la Parròquia, pronuncia paraules de gratitut per als cofrades en especial per a la Junta de Setmana Santa de Moixent que organitza tots els actes.  Paraules de gratitut per a l'Ajuntament que a més de col·laborar en el desenrollament dels actes públics es fa present en els actes com a signe d'apreci i de suport a les nostres tradicions.  Una riquesa patrimonial de molt valor com demostren els aniversaris d'este any i que convé conéixer, apreciar, potenciar i divulgar.

17- El dissabte de l'octava de pasqüa la Cofradía Santo Sepulcro va voler oferir la Missa pels difunts de la Confraria per a la qual cosa estava l'Estandart en el Presbiteri amb un ciri roig i el Rector va tindre paraules de gratitut a la Confraria.  Acabada la Missa es traslladà el llit sepulcral amb la imatge al domicili del President de la Confraria.


(Fotos de Pura Carceles per a l'Arxiu Parroquial)