20 de abril de 2016

VIDA PARROQUIAL (43): INICIACIÓ CRSTIANA DE MOIXENT

Amb la Quaresma es completa la convocatòria a tots els grups que segons les edats es considera minimament necessari per al que anomenem “Iniciació Cristiana”.  Jesús camina amb nosaltres” és el títol que dóna expressió al que es pretén: caminar junts, amb els de la meua edat, deixant-nos acompanyar per Jesús, escoltant-li i entrant en conversació amb Ell.  És la Iniciació Cristiana, o apendre a ser apendre a ser cristians.

A qui comprén? Coincidim amb el segle i el mil·lenni acabat de començar, perquè després d’un camí d’escolta de l’Evangeli de Marcos, van recibir el Sagrament de la Confirmació els nascuts l’any 2000 el dia 30 de gener d’enguany, i després s’han tornat a reunir uns quats per a seguir que és del que es pretén.

Per a l’Advent i Nadal van ser convocats els nascuts l’any 2001 que es reunixen ininterrompudament els dissabtes a les 18:30. 
També van respondre a la convocatòria els nascuts l’any 2002 que es reunixen els dijous a les 19:30, i els nascuts l’any 2003 que es reunixen els dimecres a la mateixa hora. 
Van seguir textos relatius a l’Advent i al Nadal, els evangelis que es proclamen en les misses dominicals en tot eixe cicle litúrgic fins al Baptisme del Senyor.  Tots estos grups tenen en comú el pertànyer a l’adolescencia i estan a un pas de la joventud. 

Després d’un breu descans van començar  les sessions al començar la Quaresma, compartint el relat de la Passió de Crist de l’Evangeli de Marc junt amb altres oracions i el Via Crucis en l’Església Parroquial i després en el Calvari portant una creu.  Per ser procediments nous encara hi ha un cert desconcert i una tímida implicació.  Però van descobrint que açó és necessari per a anar aconseguit ser jóvens cristians. 

Al final del Nadal van poder ser convocats els nascuts en l’any 2004 que están en l’infància amb l’interés de continuar creixent, reunint-se els diumenges a les 17:30.  També com els anteriors per mitjà d’unes cartes es van reunir els nascuts en 2005 que es reunixen els divendres a les 19:15; i els nascuts en 2006 els dissabtes a les 18 hs.  També com els de l’adolescència, han compartit la lectura de la Passió de Crist segons Sant Marc, però a un nivell més elemental, amb xicotets detalls.  També han resat el Jo Confesse, canten el Pare Nostre, i es van iniciar en el coneixement del Via Crucis.

Algunes quintes han respost molt generosament i compartixen amb entusiasme l’afany per reunir-se.  Altres es costa més implicar-se en este camí i es resistixen a col·laborar amb generositat.  Els nascuts en 2004 necessiten més impulsos perquè la resposta és més fluixa i requerix més generosa col·laboració.  Precisament és el grup que es reunix el dia i l’hora en què Jesús ressucitat es va aparéixer als deixebles que anaven a Emáus i es van posar a caminar amb Ell.  Potser quant es donen compte de Qui és qui els convoca per a acompanayar-los, llavors acepten viure amb més il·lusió el recorregut d’eixa amistat amb Jesús.  Perquè açò és el que es pretén per a este i per als altres grups: que caminen junts, acollint la presència viva de Jesús en l’Església que els convoca.  Les reunions se fan en l’Església Parroquial en els dies i hores abans indicats.  S’han celebrat  en l’Advent i Nadal, després en Quaresma, i han continuat en la convocatòria en el Temps Pasqual, recordant la celebració més important de tot l’any: la Viglia Pasqual.

Després es convocara per a la Solemnitat del Titular de l’Església i Patró de Moixent Sant Pere en el mes de juny, i a l’agost al Santíssim Crist del Monte Calvari i a les Santes Relíquies.  En el mes de setembre ens convocara el “Dies Natalis” del Pare Moreno i el Aniversari de la Consagració de la nostra benvolguda Església, finalitzant el cicle de reunirem  entorn a la Verge Milagrosa, per a començar novament amb el pròxim Advent.

També els xiquets i xiquetes que recibiran la Primera Comunió els propers dies 8 i 15 de maig, se'ls convocara per a celebrar a Sant Pere.

¿Quien se encarga? Lo hace Felipe Sanchis, con la ayuda también del Párroco i de Antonio Morant
¿Com? A través dels grups de whatssap i al coincidir en els carrers del nostres poble.
Només han llegit textos? No.  Si fóra així no seria Iniciació Cristiana. 
Que més han fet? Han escoltat explicacions sobre la Setmana Santa de Moixent, han visitat al voltant del dia 26 de desembre el Museu Pare Moreno on van resar les Lletanies dels Sants del Reliquiari, complentant eixa sessió en la Capella de les Santes Relíquies en l’Església.
Han vist catequesis sobre obres d’orfebreria de la parròquia i pujat al Calvari entrant dins de l’Ermita (molts jóvens al arribar a ser quintos i quintes en les festes patronals ni havien entrat), es té previst mostrar-los detalls de la nostra Església amb la recent editada “Guia de l’Església” així com coneixer detalls de les pintures e imatgens i pujar al Campanar.
Van coneixent tradicions molt moixentins com els Gojos a Sant Pere, els del Crist i de les Santes Relíquies, també la Plegrària per la pau de Sant Pere i la del Crist. 

S’hem adonat que estem corregint i millorant lo que en un principi teniem previst, en les reunions de la pasqua es va introduir el cant d’unes fulles que tenim de cants per a la Confirmació, cants sobre l’església, sobre Jesucrist, l’Espérit, el testimoni… De cara a disposar de cants  per a poder celebrar trobades de tots els grups de cada etapa: infància i adolescència, pensant en alguna Viglia d’oració que puga congregar a tots també.  D’esta manera podran experimentar una celebració d’oració adaptada als seus nivells i que els ajude a viure i celebrar la seua trobada personal amb Jesucrist i en la seua vida diària.

Sense un contacte vital en l’Església, no hi ha vida cristiana.   La Iniciació Cristiana garantix eixe contacte vital, en les sessions dels grups, participació en la Missa o en altres actes o celebracions en la Fe, la qual es comptabiliza per a garantir uns mínims.  En eixe camí, es realitzaran alguens entreges i celebrem els Sagraments, i un fonamental és la Confirmació, que podrán rebre els que seguixen el camí deixant-se acompanyar per Jesús.