29 de marzo de 2016

AGENDA 2016: SANT VICENT FERRER

La festivitat de Sant Vicent és el 5 d’abril, dia de la seua defunció.  No osbtant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat en el Regne de València, al dilluns següent a l’octava de Pasqua. Es el patró principal de la Comunitat Valenciana.  Cal no confondre-lo amb Sant Vicent Màrtir (22 de genr) patró de la ciutat de València i de l’Arxidiòcesis de València.   
La vespra es el diumenge “in albis” també es coneix com el Diumenge de la Divina Misericordia.

En el Arxiu Parroquial en el Llibre “Racional” del dia 20 de abril de 1868 fa menció: “Fiesta sin sermon y si en procesión a San Vicente Ferrer por D.Cosme Sancho e Isabel Simo tercia, misa, visperas y procesión” en l’any, 1869 “tercia, misa visperas y procesión” el mateix diu fins l’any 1875 que añadix  “ 5 abril Fiesta a S.Vicente Ferrer amortizada por D.Cosme Sanchos con tercia, misa y por la tarde visperas y procesión y una antifona y oración al santo en la puerta de la casa llamada de Reguera en el Parador”.

En el Temple Parroquial, en la Capella de les Santes Relíquies està l’imatge de Sant Vicent Ferrer, del segle XVII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri, amb dos ciris (està imatge va ser portada en la Revista de la Junta Central Vicentiana l'any 1994).   En Moixent té un carrer que porta el seu nom, en la Capella de la Residencia hi ha altra imatge i en la Casa Rabosa hi ha una Cerámica representant al Sant valencià del ceràmiste Francesc Tos.   El Retaule on ara està la Soledat estava dedicat a Sant Vicent Ferrer amb la seua imatge fins que l’any 1944 es va regalar a la Parròquia la Soledat. El dia 24 de juny de 1962 els xiquets del "Colegio de Huérfanos de Sant Vicente”, representaren en Moixent els "miracles del Pare Sant Vicent Ferrer".

Com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, és a dir, es porta la comunió als malalts i impedits que no poden anar a l'església, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sagrament baix pal·li, acompanyat del Ajuntament que paga el servei de la Banda de Música “La Constancia”.

L’església en la Pasqua, vol que participem de la Comunió.  Portar la comunió als impedits no significa que se li administre l’unció dels malats. En contra del que la gent pensa, això no comporta res greu, simplement que s’està malalt o impedit, i la Parròquia va a portar-li el Senyor a sa casa.  No és motiu de pena, sinó d’alegria. 
A Moixent abans els monaguillos anaven amb la Creu Parroquial amb unes campanes. La processó es valora molt esta processó tant emotiva. L’any passat no es va celebar per este motiu,  s’ha creat un ambient tant fúnebre que no volen recibir al Senyor.
El Rector ho fa cada primer divendres de mes, però el dia de Sant Vicent és diferent.  A més ix el Copó amb la Comunió per als malants i no com el dia del Corpus Christi que ix la Custodia, per tant es un fet unic durant tot l’any. 

Este any s’ha optat per traslladar la processó a les 10:30 per a que no siga tant mati, i si hi ha malalts e impedits que volen comulgar tingen més facilitats.  Abans a les 10 hores es celebrara una misa.   El itinerari previst es: eixida de l’església, carrer Sant Bárbera, Sant Francesc, als quatre cantonts, Carrer Bautista Perales, General Cirugeda, Padre Barranco, Sant Albert, Av. Guerrer de Moixent,  Plaça Major, Màrtirs fins a l’església.

El Rector anuncia en les misses el recorregut de la processó dels combregants, la Policia local co·labora en el transcurs de la processó. Els veïns engalanen els carrers amb plantes, colgadures i teles als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens.  
El Rector amb el copó que conte les formes sagrades, entra a la casa del malalt per a que prenga el combregar.  Aquest moment és tan solemne que, que els acompanyats, amb el ciri a la mà, és detenen, i la banda de Música, que tanca la processó toca l’Himne Nacional.  Al finalitzar la processó amb unes breus paraules del Rector dona la Benedicció i agraïx la participación, motivant la processó explicant el seu significat donant soport als impedits i felicitant als que porten el nom de Sant Vicent.  Després es fa altra missa en honor a Sant Vicent Ferrer, i que és fan algunes parts de la missa en valencià per ser un Sant valencià i universal, que va estar molt prop de Moixent (com per eixemple en la Torreta de Canals) i possiblement pasaria per el poble.

Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sagrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, dita campana és fa sonar amb més freqüència.

Vespra de Sant Vicent Ferrer, 3 d’abril
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

-  20 hores.  Toc d’Ave Maria, i Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), 4 d’abril
- Tres Repics d’avís a missa de 10, i Volteig de Sant Jaume i Nieves

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 10:30, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Volteig General a l’eixir el Santíssim Sagrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Volteig General, al pujar la Creu Parroquial per el carrer Màrtirs.

- Tres Repics d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
 - Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.