25 de abril de 2016

AGENDA 2016: RENOVACIÓ PROMESES DEL BATEIG, ASCENSIÓ DEL SENYOR I PENTECOSTA

RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS:  La celebració de la Primera Comunió es pensa que tot són gastos, atordint als xiquets amb gastos,  quan l'essencial és que el xiquet i xiqueta rep Jesucrist.
A Moixent com a celebració preparatoria a la Primera Comunió està la Renovació de les Promeses Baptismals. Els xiquets i xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició  de viure com a Cristians i la professió de Fe: Es la Renovació de les Promeses del Bateig.
Com acontecimient local de la vida cristiana, es fa un Vol de Sant Antoni fins a Santes Relíquies.  Este Vol de tres campanes es el mateix que s’executa quant s’acaba la celebració de la missa quant es bateja a un xiquet o xiqueta.

Renovació Promeses Baptismals, 1 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 11:30. El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.


ASCENSIÓ DEL SENYOR.   MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS, (1er torn de Comunións
):    La festa de l’Asencsió de Jesús al cel conmemora els quaranta dies després de la seua Resurrecció, però al deixar de ser festa laboral en Espanya i altres països es va pasar al diumenge següent, el sèptim de pasqua.La placeta de l’església s’ombli de comulgars, musics, familiars, amics, feligresos, visitants…

Tot el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu, però a més, el segon diumenge l'Arxidiòcesi de València celebra a la Patrona de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València: la Mare de Déu dels Desemparats, festa profundament valenciana. 

En el Arxiu Parroquial de Moixent, en el llibre “Racional” de l’any 1868 diu “10 mayo fiesta a Ntra.Sra.de los Desamparados por los niños mayordomos celebra la misa predico de Jativa”; en 1870 la processó es fa de manera claustral, en l’any 1872 apaixen dos festes a la Verge dels Desamparats, en maig i en juny: “Fiesta con tercia misa por unos devotos”; Del any 1878 al 1883 “V.Desamparados con procesión y visperas; 1880 “2 de mayo fiesta a Ntra.Desmaprados con tercia, misa, sermón, visperas, completas y procesión a intención de unas devotas”.  Així continua quasi exàctament igual fins l’any 1896.
En el Llibre de  de contabilitat de l’any 1800 es parla de un “manto de la V.Desamprados”. En el “libro distribuidor” 1913-1936 apareix una festa i processó a la Mare de Déu dels Desamparats.  De 1924 a 1930 no es apareix la processó.  De 1932 a 1934 es fa una novena però sense mencionar la processó.
Després de la persecució religiosa, en el mateix llibre en l'any 1940 apareix una Novena, i en l’agenda parroquial de l’any 1944 apareix una processó a la Verge dels Desemparats “por los niños festeros” el dia 14 de maig.
  
En l’Església de Moixent té un Retaule amb Altar dedicat en el lateral dret segons s'entra, després del primer de Santa Teresa de Jesús.   Es preocupen del bon estat i dignitat de l'altar una família de Moixent. En el Retaule hi ha una imatge que es va beneir el dia 9 de setembre de 1956 regalada a l’Església per: Jesús Sancho Carreres, Miguel Sancho Carreres i fills de Josefina Sancho Carreres, recuperant així l’imatge que és va cremar en la Persecució Religiosa.  Està imatge de la Geperudeta està fundida en la campana Santa Maria Mare de Déu.   És la segon campana seguint a la del Titular en pes, i encara que no és patronal, es veu clarament el gran amor de Moixent a Ella, a més te gravat el seu Anagrama a més de altres tres imatges més de Maria de Moixent. 

Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial, és celebrava una Festa amb presentació dels Xiquets a la Geperudeta  i també una Novena a la Verge dels Desemparats.
La imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, la Pelegrina  que presidix els actes allà on és sol·licitada com va ocórrer a Moixent els dies 13 i 14 d'agost del 2011.
En la plaça de l’església hi ha un plafó ceràmic representant a la Patrona dels Valencians.
Campaners de Moixent baixem l’imatge de la Geperudeta del Retaule on està al Presbiteri per a per a la Festa.

En la missa de 12 al adelantar-se les Comunións, pren el primer grup de xiquets i xiquets la Primera Comuió.  La missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30.  Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia, i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats per els pares i familiars i de la Banda de Música.
En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes, i les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia: una Estampa sobre la Iniciació Cristiana.  Les altres coses presenten en les ofrenes seran entregats en distintins moments de la Iniciació Cristiana.
Al finalitzar la Missa,  tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu, i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal

Vespra de la Mare de Déu dels Desemparats i de l’Ascensió del Senyor, 7 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics d’avís a missa de 20, El tercer toc, Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.
 - Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Mare de Déu dels Desemparats (Patrona de la Comunitat Valenciana) i de l’Ascensió del Senyor, 8 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc, Volteig 
  de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu. El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


PENTECOSTA: La Pentecosta  o Pasqua Granada és en la litúrgia catòlica la festa més important després de la Pasqua i la de Nadal.  Per això també se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant. Pentecosta designia tota la Cinquantena Pasqual i també la Solemnitat del cinquanté dia després de la pasqua i que posa final a este temps litúrgic.  L’Eucaristia inclou la seqüencia medieval Vení, Sancte Spiritus.  El color litùrgic es el roig.
Durant molts anys en Moixent es celebrava el Novenari a l’Espérit Sant amb Exposició Major del Santíssim Sagrament i també estaven constituides l’Acció Catolica, tant d’homens com de dones amb les seccions de Aspirants y Xiquetes.
El dia de la Solemnitat de Pentecosta, es el dia litúrgic de Sant Isidre.   En el Presbiteri de l'Església Parroquial hi ha una imatge del Sant de l'escultor moixenti Virgilio Sanchis, regalada a la Parroquia per la Germandat de Llauradors de Moixent en 1953.  La campana més antiga del campanar de Moixent esta dedicada a Sant Isidre, per aixó este dia, voltejara de forma especial.

Un sorroll d’un vent tempestuos va convocar a molta gent a Jerusalem en torn als Apòstols: i naixia l’Església tal i com proclama la Primera Lectura de la Missa d’este dia dels Fets dels Apòstols.  El so tradicional i familiar de les campanes, també colaboren a glorifiar a Deu, convocar i anunciar les cel·lebracions de la fe, com el primer dia de l’Església en Pentecosta, el Volteig final de la missa de 12 será el Volteig que tancara el temps Pasqual.

Com en el primer torn, es la missa de 12, en que els xiquets i xiquetes recibixen la Primera Comunió,  la missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30. Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa acompanyats de la Banda de Música. En la celebració, els xiquets i xiquetes que van a recibir per primera volta a Jesús en l’Eucaristia, intervenen proclamant lectures, oració dels fidels, i en moment de les ofrenes, i les catequistes els donen al finalitzar la missa per part de la Parròquia: una Estampa sobre la Iniciació Cristiana. Les altres coses presenten en les ofrenes seran entregats en distintins moments de la Iniciació Cristiana.

Al finalitzar tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal.

Vespra de Pentecosta, 14 de maig
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Volteig de Sant Jaume i Nieves.
- Volteig General al final de la celebració.

Pentecosta, 15 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i de Sant Isidre. El tercer toc Volteig General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

-Tres Vols d’avís a missa de 12,  Sant Pere Apòstol.  El tercer, Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.