11 de julio de 2014

TREBALLS VOLUNTARIS (27): ARREGLAR CADIRES, VENTILADORS, GUARDAR PAL-LI, ANDES I LA IMATGE DE SANT PERE

Després de les celebracions de la Primera Comunió vam haver de posar totes les cadires al seu lloc habitual i ordenades, ja que poques són les persones que tornen a posar la cadira on estava.
Amb les primeres calors ja en el mes de juny ens hem prestat com els anys anteriors a col·locar els ventiladors amb els seus respectius suports.  Felipe i Antonio van tindre que arreglar la mobilitat d'uns dels ventiladors, i ja en marxa l'ambient fresc de l'Església s'aireja.
Acabada la processó del Corpus, el dimarts 24, ja quedarem Felipe, Sergio Garcia i Manuel, per a desmuntar el Pal·li i procedir a a guardar-ho en el seu armari corresponent.  Amb la practica d'altres anys, resulta molt fàcil, còmode i segur, perquè es tractava d'anar abaixant un creuer recolzat en les dos barres i anar traient-la cap a fora, de manera que en minuts queda perfectament desmuntat i sense perills per al Pal·li.  Després portarem les peces al quart on està l'armari, i col·locar la tela i les barres ordenades.

Acabada la processó del Cor de Jesús, el dia 17 de juny, els mateixos campaners, llevarem la imatge del Cor de Jesús, guardar les andes i traure les de Sant Pere.  Amb la practica repetitiva d'estos exercicis resulten mes menge i ràpids, no obstant les andes de Sant Pere pel seu pes i dimensions sempre ens exigixen majors esforços ja que passen milimetricament  pel passadís amb escalons que comunica la Sagristia i el transaltar on es guarden.  És un exercici on es reclama coordinació i força, ja que les andes passen només poden agafar-la dos persones i resulta complicat agafar les andes en vertical amb el pes major d'una part i fer-la passar per l'estret corredor que té un desnivell amb escalons. 
També col·locarem la imatge processional de Sant Pere, i al finalitzar la Solemnitat de Sant Pere la vam tornar a col·locar en el lloc que estava.

Els treballs voluntaris són constants en l'Església perquè també les celebracions de l'Església són contínues però també són ocasions de passar un bon estona junt i col·laborar amb la vida parroquial. Treballs que cada any resulten mes pràctics i senzills. Si alguna vegada vols sumar-te a estos treballs voluntaris també la teua aportació serà molt ben acollida