19 de julio de 2014

MUSEU PARE MORENO (4): EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES I MILLORES

Per a poder mostrar al públic l'Expositor del Reliquiari degudament col·locat com vos informarem fa uns dies, ens decidirem a unes xicotetes modificacions que progressivament van millorant el que tractem de mostrar, perquè a poc a poc volem anar enriquint eixa mostra d'objectes del Patrimoni Històric Religiós de Moixent amb noves peces, relacionades amb el Pare Moreno, les Santes Relíquies i la vida Parroquial. 

La base sempre és el que constituïx l'inici del Museu que li dóna nom, el Pare Moreno i quant se li relaciona.  Però ens pareix que el local i la seua ubicació, tractant-se d'una Capella i molt facilment visitable, podem aprofitar per a anar mostrant altres realitats de valor no sols històric sinó també sentimental, emotiu de realitats que parlen al cor de moixentins i moixentines, i així és el cas del que enguany hem proposat:   una exposició de fotografies de l'Arxiu Parroquial referents a En Antonio Ricardo Marin Gómez que va ser rector de Moixent de 1970 a 1997, i que va morir el passat 27 d'abril.  La dita exposició ha estat en l'Església, però al posar-ho des del divendres 4 en la Capella-Museu facilitem la seua contemplació a les persones que no les han vist en l'Església.
En Antonio Marín  forma part de la història cristiana religiosa de Moixent, no sols perquè ha presidit molts actes de les festes, etc, sinó perquè ha estat molt pròxim a multitud de persones, famílies i sobretot de xiquets i jóvens en l'institut.  El seu amor a Moixent, es deixà veure també en el seu interés pel Venerable Pare Moreno i les Santes Relíquies com es pot veure clarament en el seu llibre “Grato Recuerdo” que suposa per la seua banda un gran treball d'investigació.  Les fotos estan col·locades en el centre de la Capilla baix la Cúpula.

Aprofitarem per a col·locar l'escut de pedra de Felip II, al lloc on es dóna notícia del en la mostra del Pare Moreno.  Treball que ens suposa un gran esforç i en el que suarem gran quantitat perquè les magnífiques ferramentes que necesitavem per al trasllat es van reduir a les nostres mans, habilitat, i força.  Felipe, Sergio Garcia i Manuel van realitzar la proesa de moure la roca maziza d'un lloc a un altre.
També afegirem una Colgadura de balcó commemorativa del 4t centenari de l'arribada a Moixent de les Santes Relíquies, realitzades en 1989 (enguany es complixen 25 anys de les colgadures, i de la Coronació Canònica de les S.Relíquies), i col·locar-la junt amb uns quadros referits a les Santes Relíquies, i les lletanies, completant així la dita paret de la esquerra del Retaule.
Hem millorat algunes indicacions de dits quadres, una fitxa sobre la campana Santes Relíquies d'acord als colors de la mostra (blau i groc, colors de la bandera de Moixent, i  hem canviat la base de l'hábit de franciscà per una mas estreta per a poder passar
També i en la part de la dreta del Retaule, davant dels quadros i lletanies, hem començat la secció de Vida Parroquial i hem començat a col·locar a la Cronologia de Sacerdots, Vicaris i Sacerdots nascuts a Moixent amb fotografies que disposem en l'Arxiu Parroquial, així com un full sobre esdeveniments  a tindre en compte durant l'any, un full amb fotografies sobre tres dels nostres quatre màrtirs i fotografies de la Consagració de l'Altar Major i del Temple Parroquial.

Amb motiu de la concessió a Campaners de Moixent, de la Subvenció de la Diputació de València per a restaurar l'Expositor del Reliquiari, hem rebut renovats motius per a comprometre'ns inclús mes en la millora progressiva i enriquiment de tot allò que podem mostrar i oferir en el Museu Pare Moreno.