13 de julio de 2014

AGENDA 2014: VERGE DEL CARME I SANT JAUME (176 ANIVERSARI TRASLLAT RESTES P.MORENO)

VERGE DEL CARME: El dia 16 de juliol, se celebra a la Mare de Déu del Carme.  A Moixent, en el Llibre de la Visita Pastoral de l’any 1819 de l’Arxiu Parroquial, en un paper xicotet, es fa referencia a una Confraria del Carme instalada en l’any 1866.  En les Visites Pastorals del 1758 al 1819 es cita una Ermita baix l’advocació de Nostra Senyora del Carme en el Mas Monserrat en les Alcusses, que segurament d’eixa d’existir al voltant de l’any 1722, ja que en l’ultima Visita Pastoral (1819) l’Oratori estaba arruinat.  Segons els “Aleluyes” del Arxiu Parroquial desde 1934 fins 1968 es feia una Novena.
Actualment l’Església té una xicoteta imatge de 1984, i  altra procedent de la Ermita de la Purísima Concepció de la Casa Rabosa;  i en la part més antiga del poble, un carrer que portà el seu nom amb un plafó ceràmic representant a la Mare de Déu del Carme. 

Mare de Déu del Carme, 16 de juliol
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santa Maria Mare de Déu.


SANT JAUME.  176 Anys del Aniversari arrribada de les Restes mortals del P.Moreno: Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el dia 25 de juliol, la seua imatge està en el Retaule del Presbiteri en la part dreta segons es mira, junt amb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia. En el Campanar de Moixent, té una campana dedica, que procedix de la Casa Orà, datada l’any 1895, es volteja exclusivament de forma manual, i este dia volteja amb mes freqüència.  
Este dia la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda l’aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino desde l’església de Sant Martí de València fins a Moixent, l’any 1838.  En  la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es resen les Lletanies dels Sants del Reliquiari.  També voltejara la campana Santes Reliquies ja que hi ha reliquia del Patró d’Espanya i perque té gravada la efigie del Venerable Fray Cristóbal Moreno.

Sant Jaume. (176 anys Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent,), 25 de juliol
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Sant Jaume, i després de Santes Relíquies

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies