2 de julio de 2014

MUSEU PARE MORENO (1): NOTICIA EN L’ANTERIOR WEB EL DIA 4 D’AGOST DE 2009

ELS CAMPANERS DE MOIXENT, COL·LABOREN EN EL MUNTAJE DEL MUSEU DEL PARE MORENO

L’any 1585, el Venerable Fra Cristòfol Moreno del Camino, Fill il·lustre de Moixent, que va profesar en l’orde de Sant Francesc, va beneir un Convent de Franciscans baix l’Advocació de Sant Antoni de Padua.  Del Convent sols permaneix en peu la Capella de les Santes Relíquies.  Aquesta Capella es va reformar i decorar l’any 1988, i nays despres fou Museu Municipal de Moixent, amb carácter arqueològic. (Fins l’any 2003 es que totes les peçes de Prehistoria  al anar incrementant-se foren traslladades a altra ubicació i per tant la Capella estaba sense peces).  L’any 2003 es va cumplir el IV Centenari de la Mort del Vernerable Fra Cristòfol Moreno, José Cardos Granero, va proposar que la Capella de les Santes Relíquies es realitzarà un Museu dedicat al Pare Moreno, la proposta fou acceptada per l’Ajuntament de Moixent i la Parròquia de Sant Pere Apòstol.

I el dia 30 de març de 2007, s’inaugura el Museu del Pare Moreno.  Una mostra que segueix l’itinerari i la trajectòria de la seua vida, també el context social, polític i religiós en el quual va viure Fra Cristòfol i la referencia a la presencia del Pare Moreno en el àmbit de la Devoció popular de Moixent.

A Iniciativa de Mossèn Antonio i del Concejal de Cultura de l’Ajuntament de Moixent, José Luis Ortiz de portar al Museu del Pare Moreno, algunes peces que estaven exposades en la “Llum de les Imatges, 2008” de Xàtiva, i també algunes que es conserven en el Temple Parroquial, i per a estar a la vista del públic, per a trasladar les peces i el muntatge en el Museu, alguns dels Campaners de Moixent, hem col·laborat.  Desde el dia 21 de juliol hem traslladat, la Creu arroquial (que aquest any compleix 50 anys), també la Custodia (que per tradició s’afirma que estaba en el Convent de Franciscans), el Lignum Crucis (regal de DªMaria d’Àustria al Pare Moreno), La Casulla i el Calze i Patena que també va regalar Sant Joan de Ribera a Fra Cristòfol Moreno.
Dies despres, portarem i netejarem diferents quadres, entre els quals una “Autentica” que certifica la autenticitat de les Relíquies que contenen els Bustos de les Santes Úrsula i Córdula.  Mes tard, traslladarem 6 candelers i 2 sacres, i 2 Cronologies dels Rectors de Moixent, una que data de 1908 i la qual certifica a la actual, que es trova al costat.
Felipe Sanchis, va proposar el crear una pagina web per a poder visitar el Museu. La página esta en proces de elaboració, próximament quant estiga disponible, vos indicarem la direcció.