1 de diciembre de 2013

NOTICIA EN EL PERIÒDIC "L'INFORMADOR" EL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2013

La Diputació subvenciona la restauració de la Sarga del Reliquiari de l’Església de Moixent.

CAMPANERS DE MOIXENT
Campaners de Moixent ha rebut per a la Restauració del Patrimoni Moble de 2012 una Subvenció de 3.500 euros, per a restaurar la Sarga del Reliquiari, segons es publica en el Butlletí Oficial de la Diputació el dia 7 de novembre. Sense estes ajudes públiques, la Parròquia actualment amb les obres de reteular les Cúpules, no podría desenvolupar ni esta ni altres restauracions urgents.
La Sarga es de l’any 1896.  Està en la Sagristia i a simple vista es nota el seu gravíssim deteriorament.  És una pintura sobre tela, en ella apareix el Reliquiari amb més Relíquies, què actualment té el Reliquiari, ja que algunes  van anar a altres parròquies per a consagrar els seus altars i altres es van pedre en la Guerra Civil. Així com la remat és diferent de l'actual, i el Reliquiari está sobre una taula roja i de fons apareix un cel amb núvols i quatre querubins.

La Sarga o Expositor del Reliquiari s'usava per a cobrir el Reliquiari (que conté les Relíquies portades a Moixent en 1587 des de Roma pel Pare Moreno), en el Retaule de la Capella de les Santes Relíquies.   A l'entrar en la Capella es veia habitualment la pintura que li representa.  Quan es descobria el Reliquiari en determinades ocasions,  per a poder veure-ho i venerar-ho hi ha un mecanisme que permetia pujar la Sarga i es cantaven els Goigs a les Santes Relíquies.  Una vegada restaurat per “Art i Restauració” d'Algemesí,  s’exposarà degudament en el Museu Pare Moreno, ja que no pareix probable ni adequat tornar-la a la seua funció original en el Reliquiari, perquè els fidels s'han acostumat a tindre-ho a la vista.