7 de diciembre de 2013

ANUARI Nº 6

El dia 4 de desembre festa de Santa Bàrbera patrona dels Campaners, s'enquaderna l'Anuari 2013, any de la Fe, el logotip del qual apareix en la majoria de les pagines de l'Anuari.  Amb aquest, ja són 6 el conjunt d'anuaris que recopilen desde el dia 4 de desembre de 2012, dia litúrgic de la nostra Patrona, fins al 3 de desembre de 2013.   
Durant tot l'any, el President de l'Associació va arreplegant la documentació, que ara apareix en un tom de 159 pagines: articles publicats en la web, noticies en els periòdics, a més de tots els programes de tocs i celebracions de tot l'any . 
 L’any 2013 proclamat pel Papa Emèrit Benet XVI, hem comptat amb un fet històric que sempre recordarem: la renúncia de Benet XVI, seguida del Conclave i l'Elecció del Papa Francesc, esdeveniment que vivirem amb els corresponents tocs de campanes.
També de la primera visita a la Comunitat Cristiana de Moixent del nostre Arquebisbe de València En Carlos Osoro, i la seua visita al Campanar. Un fet que quedara gravat en la nostra memòria
També s'ha recopilat articles de l'anterior web així com interesants noticies sobre el Campanar i les Campanes, com podreu llegir en el mes de novembre en esta web.