4 de agosto de 2014

ARTICLE DE L'ASSOCIACIÓ CAMPANERS DE MOIXENT, PUBLICAT EN EL LLIBRE DE FESTES PATRONALS 2014

AJUDES PÚBLIQUES A TRAVES DE CAMPANERS DE MOIXENT

Interés primordial de Campaners de Moixent és l'afany pel bon estat del funcionament de tot el sistema de les campanes per a poder fer ús del mateix en les nostres intervencions de repics i voltejos de campanes que oferim al llarg de tot l'any Litúrgic en les moltes festes, Solemnitats i celebracions locals que tots coneixem.

Dates particularment assenyalades per a nosaltres i molt volgudes són les que viurem en honor al Santíssim Crist del Mont Calvari, a les Santes Relíquies, també en memòria dels nostres Difunts, el dia 7 de setembre “dies natalis” del Pare Moreno, i el 9 de setembre Solemnitat de la Dedicació del Temple.  Enguany amb més protagonisme, al complir-se el 125 aniversari de la Benedicció del Temple Parroquial. 

Però com a Associació Cultural, també procurem atendre a altres aspectes importants en la vida del nostre poble i els que hem tingut ocasió d'intervindre: és el cas de les Ajudes públiques, Subvencions, que hem aconseguit de les Institucions Públiques per a la recuperació del Patrimoni Històric-Artístic i per a la publicació de les nostres celebracions.  És una satisfacció que volem compartir amb vosaltres aprofitant l'oportunitat que ens brinda el Llibre de Festes, però també perquè quede constància de reconeixement agraït a les Institucions que han atés la nostra sol·licitud:

1-Imatge de la Mare de Déu dels Àngels.  En 2011 alguns veïns del carrer del Raval, ens van fer saber el greu deteriorament que es trobava la imatge que és porta en trasllat des del carrer fins a l'Església per a la missa de la seua festa, sent després traslladada novament al Carrer.  En contacte amb el restaurador Xavier Ferragut de l'empresa “Art i Restauració” d'Algemesí, demanarem un pressupost i aprofitant la Convocatòria de Subvencions de 2011, prepararem tota la documentació, i la presentarem  (amb la col·laboració de persones de l'Ajuntament), mostrant un gran interés personal a través del telèfon amb els tècnics de la Diputació de València.  Constituï una gran alegria el fet de comunicar-nos l’aprovació a la nostra sol·licitud i que s'anava a portar a efecte la proposta de restauració.  Després de ser restaurada la imatge, queda exposada en el Temple Parroquial i el dia 16 de juliol del 2011 es va beneir la restauració i posteriorment es porta al Carrer on és Patrona per a la seua festa.

2- Fullet Setmana Santa.  Procurem participar activament amb la nostra llabor pròpia de Tocs de Campanes i de la Matraca per a esta setmana tan gran per a la vida cristiana, però també hem tingut ocasió de col·laborar sol·licitant una Subvenció després de parlar-ho amb la Junta de Setmana Santa de Moixent per a la publicació dels programes que es repartixen per tot el poble.  Senzilla publicació que oferix els horaris i l'organització dels actes i que col·laboren a difondre fotogràficament aspectos i patrimoni imaginari de la nostra Setmana Santa.  Per a la Setmana Santa de l’any 2011 la Conselleria d’Educació va aprovar la nostra sol·licitud per a gran satisfacció nostra.   I des de eixe any es publiquen alguns tocs de Campanes i de la Matraca, recuperant així també les publicacions dels tocs en les festes.

3-Expositor del Reliquiari.  Es tracta d'un element important del Patrimoni Parroquial vinculat a la Capella de les Santes Relíquies perquè servia per a cobrir i descobrir el nínxol que conté les Relíquies de Sants i Màrtirs, portades des de Roma per Fra Cristóbal Moreno en 1587.  Ara sempre està el Reliquiari exposat, però antigament no era així: es mostrava als fidels en determinades festes i solemnitats vinculades sobretot als Sants que és té reliquia, celebrar la seua memòria i tributar culte,  mentres es cantaven els Goigs a les Santes Relíquies i es resaven les Lletanies dels Sants del Reliquiari.  Al no utilitzar-se i estar deteriorat és va exposar com es va poder en la Sagristia, però en un estat de molt deplorable, a falta d'una ferma i segura base que assegure la pintura i un tractament que garantitze i consolide les figures i colors.  Pensarem en sol·licitar una Subvenció a la Diputació de València per a poder recuperar este llenç, i després de sol·licitar el pressupost a “Art i Restauració” d’Algemesí, amb alegria vam rebre la notificació d'aprovació.  Una vegada restaurat i beneït, estara exposat perquè podeu contemplar-ho, no sols els que van a la Parròquia, en el Museu Pare Moreno, on Campaners de Moixent és preocupa del manteniment d'este llenç i de les peces del Patrimoni Històric-Artístic de la Parròquia i vinculades al Pare Moreno que allí estan exposades.
 
4-Dins d'esta línia de suports rebuts de les Institucions, volem mencionar el suport que cada any rebem de l'Ajuntament de Moixent, a través de la Regidoria de Cultura, per a publicar els senzills tríptics, fullets, i la Consueta que ens han servit per a difondre i donar a conéixer els nostres tocs, les campanes, costums.  Al referir tot l'anterior volem reconéixer i agrair el suport i les ajudes de les Institucions Publiques a les activitats culturals que realitzem les Associacions, en este cas Campaners de Moixent, i que col·laborem així a donar a conéixer, conservar i a preservar el nostre Patrimoni Històric Artístic. 

Una més àmplia i detallada informació d'estos fets les pots seguir en la nostra web: http://campanersmoixent.blogspot.com.es

Recordem que durant la Setmana de festes del dia 18 al 22 d'agost, és podrà visitar la Sala de les Campanes on podreu conéixer amb detalls els noms de les campanes, les seues efígies, tocs i algunes peculiaritats.

L’Associació Campaners de Moixent, desitja bones festes a tots.