9 de agosto de 2014

AGENDA 2014: ASSUMPCIÓ, SANTS DE LA PEDRA I OFRENA DE FLORS A LES SANTES RELÍQUIES

Assumpció de Maria: El dia 15 d’agost l'Església Universal celebra la Gloriosa Assumpció de la Mare de Déu, en Cos i Anima al Cel.  En el Temple Parroquial, en el Retaule lateral de la Puríssima Concepció hi ha una esvelta imatge de l’Assumpció reprensentada en la “Durmició de la Mare de Déu” de l’escultor moixenti Virgilio Sanchis, i que per a este dia es col·loca als peus del Presbiteri.
Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial, a la Mare de Déu d’Agost com es coneguda, es feia una Novena i es nombraven festeres que concluia amb la processó de dita imatge, es desconeix l’any que va desapareixer la festa possiblement l’any 1967 va ser l’ultim.
Units a l’Església Universal, la campana Santa Maria Mare de Déu celebra aquest misteri maria de l’Assumpció, i en tots els Vols es l’ultima campana en finalitzar ja que està dedicada a la Mare de Déu (com el dia de la Puríssima Concepció i Santa Maria Mare de Déu)

Vespra de l’Assumpció de la Mare de Déu, 14 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres tocs d’avís a missa de 20.  Repic festiu i Vol amb Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

Assumpció de la Mare de Déu, 15 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de de Santa Maria Mare de Déu.  El tercer toc, Vol.Sant Antoni hasta Santa Maria  Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.  


Sants de la Pedra: La campana de l’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, està dedicada a ells. No se sap com arriba a l'Ermita, possiblement estiguera en la Ermita de les Casses de Lloma en els Alcusses (dedicada als Sants de la Pedra) i al traslladar els ornaments litúrgics al Convent  de Franciscans i a l'Església s'instal·laria en l’Ermita (com diu la Visita Pastoral de 1758).  La campana te una magnifica epigrafía dels Sants Abdó i Senén i l’Espérit Sant sobre ells.
Els Sants de la Pedra son els patrons del terme de les Alcusses.  En l’Ermita de la Casa Rabosa dedicada a la Puríssima Concepció (abans era Parròquia), es feia hasta l'any 2002 una missa amb processó amb les imatges que actualment están en el Saló Parroquial, havien festers i es cantaven els “Goigs” als màrtis. En la Casa el Fondo hi ha un plafó ceràmic on es representen als Sants de la Pedra (imatges idèntiques a les què van furtar l’any 1987)
La campana procedent de l’Ermita de la Puríssima Concepció de la Casa Rabosa que te el nom de Nieves, de l’any 1923, instal·lada l’any 2010 en el campanar seguirá la funció que li es propia voltejant per a la festa, tal com es feia en les Alcusses, hi ha que ara la mateixa festa dels Sants de la Pedra es celebra en l’Església Parroquial (en que també assistixen les Autoritats a la missa de 12),  i les imatges dels Sants Abdó i Senén están en el Presbiteri. 

Vespra de la Festa dels Sants de la Pedra, 16 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 

- Vol al final de la celebració de missa de 20, de Sant Antoni hasta Sant Isidre. 

Festa dels Sants de la Pedra, 17 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu, i Vol de Nieves. El tercer toc, Vol de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, de Nieves El tercer, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  


Ofrena a les Santes Relíquies:  El dimarts dia 19 d’agost de la setmana de Festes, les Autoritats i altres fidels (este any les Reines que acaben el seu regnat), acudixen al Temple Parroquial per a realitzar una solemne Ofrena de Flors a les Patrones i demanar la seua intercesió.   Desde 1952 era en la mateixa Capella de les Santes Relíquies de l’Església Parroquial, ara es en el Presbiteri on estan colocades les primeres reliquies que arribaren a Moixent.
Es farà un Volteig de 3 campanes (de devoció popular), la campana que fa de “gran” es Santes Relíquies, dedicada a totes les Relíquies de l'Església Parroquial i té impreses en el bronze els Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula, i també del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino.
Ofrena de Flors a les Santes Relíquies, 19 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santes Relíquies. 

- Al pujar la Comissió en les flors  per el carrer “Màrtirs”,  Vol de Sant Antoni hasta S.Relíquies.
- Vol al final de l’Ofrena, de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.