13 de agosto de 2014

AGENDA 2014: FUNERAL PER ELS MOIXENTINS DIFUNTS, SANTÍSSIM CRIST DEL MONT CALVARI, SANTES RELÍQUIES I MÀRTIR PARE GASSÓ

FUNERAL PER ELS MOIXENTINS DIFUNTS: El divendres 23, es recorda a tots els Moixentins Difunts.  A la Missa a què assistixen les Autoritats, Reines, Comissió de Festes, i multitud de fidels, les Campanes també convoquen amb els seus sons fúnebres, però impregnats d'esperança (Mig Vol), oferint un homenatge sonor a tots els nostres difunts. Intervenen les campanes: Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria Mare de Déu, les tres oscil·len d'un costat a un altre, sense arribar a donar la volta. 
Després de la celebració es fa una ofrena sencilla de flor davant del Bust del Pare Moreno en el passeig que porta el seu nom.

Funeral per els Moixentins Difunts, 22  d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 12, Mig Vol amb Santes Relíquies, Sant Isidre i Santa Maria  Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Mig Vol al final de la celebració.

- 20 hores.  Toc de l’Ave Maria.   I Volteig General.


Santíssim Crist del Mont Calvari: Està dedicat el dissabte de les Festes Patronals (dia 23 d'agost).  La imatge es troba en l'Església Parroquial, per a la veneració dels fidels desde el dia 10 d’agost, i per a les misses de la seua festa està col·locat en el Presbiteri.  En la missa de 12 es fan presents les Autoritats,  Comissió de Festes, acudint al Temple acompanyats per la Banda de Música, la missa es solemnitazada pel Cor Parroquial.
Per la  vesprada del dissabte de nou es convoquen els fidels, i l'Excel·lentíssim Ajuntament i la Banda de Música, per a acompanyar la imatge del Santíssim Crist del Calvari a l'Ermita: és la “Pujà”, processó molt concorreguda i atentament seguida per tots els Moixentins i visitants que en estos dies omplin el nostre poble.  L'efecte de les Campanes, es al contrari que en la “Baixà”: seran les Campanes parroquials les que acompanyen amb els seus sons fins a la primera estació del Via Crucis, límit urbà on comença el calvari, i allí li acollix la campana de l'Ermita del Santíssim Crist dedicada als Sants de la Pedra.

L’anterior Església de Moixent (fins l’any 1881) tenia un Altar dedicat al Santíssim Crist. L’Ermita del Calvari ubicada en el barri de Santa Anna, tènia com demostren els llibres de Visita Pastorals i altres documents, les adovaciones de Stm.Crist i  Santa Anna i desde les festes Patronals de 1899 està baix l’advocació de Santíssim Crist del Mont Calvari.

Possiblement en els anys que el Santíssim Crist ja era considerat patró (junt amb Sant Pere i les Santes Relíquies), el Papa Pius IX en 1873 va otorgar una Indulgencia Plenaria Perpetua, en el dia de la festa als fidels que visitaren dita imatge en el temple Parroquial; i altres Indulgencies dels anys 1870, 1872 i 1873, dels Bisbes d’Oviedo, Sogorb i Granada. 


El Santíssim Crist entant al Calvari.
Fotos Maria José Calatayud. Any 2013
Durant la Guerra Civil la imatge va ser cremada junt amb altres.  Acabada la guerra civil, l’any 1941, Amparo Gassó va fer donació de la bella imatge del Santíssim Crist de la Mont Calvari d'Enrique Bellido. 
El Retaule-Altar de Sant Antoni de Padua de l’Església Parroquial, abans de ubicar està imatge en 1955, estaba dedicat al Santíssim Crist.  És curiós que durant la Setmana Santa i en les Festes Patronals, la imatge del Crist està davant d'este Retaule. 
El Santíssim Crist del Mont Calvari, te uns “Goigs” i una “Plegaria”, que es canten també durant els dies que l’imatge del Patró està en l’Església Parroquial.
En el Temple Parroquial hi ha una imatge del Santíssim Crist del Perdó (situat al centre del Presbiteri), el Crist de la Fe i el Crist de l'Agonia (els dos en la Sagristia).

Santissim Crist del Mont Calvari, 23 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu amb Santes Relíquies i Sant Isidre.  I Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Vol General,
- Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols Generals d’avís a missa de 12.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Sant Pere Apòstol.
• Vol General a l’eixir el Santíssim Crist del Mont Calvari de l’Església.
• Vol de Santes Relíquies, per el carrer major.
• Vol de les Tres Grans, per el passeig Venerable Pare Moreno.
• Vol General al pujar la Creu Parroquial al Calvari. 

 (Voltejos de la Campana SANTS DE LA PEDRA de l’Ermita del Santíssim Crist) 
- Al entrar l’imatge del Crist al Calvari (Primera Estació)
- Per la meitat del recorregut del Calvari
- Desde l’ultima volta del Calvari fins que entra dins de l’Ermita.
- Vol al final de la processó.Celebració de l'Eucaristia de les S.Relíquies, presidida per
l'Arquebisbe amb motiu de les Bodes de Diamant del Temple
  6-9-1964
Santes Relíquies: L’últim dia de les Festes Patronals, es dedica  a les Santes Relíquies, i mitjançant la seua veneració, es tributa un agraït record al Venerable Fra Cristobal Moreno del Camino, portades al poble per ell.  És la major de totes les Festes Patronals; la més concorreguda, i la més apreciada.  Les festes a les Santes Relíquies  porten l'homenatge de gratitud de cada cor cap al Pare Moreno portador d'esta riquesa espiritual. 

Moixent i les Santes Relíquies són dos realitats inseparables des de fa 432 anys.  Al mencionar les Santes Relíquies, associem com una mateixa cosa, la personalitat del nostre paisà Venerable Pare Cristóbal Moreno del Camino.
L’any 1582  el Venerable  Pare Moreno era confessor de l’emperadriu Na Maria d’Àustria, la qual li va regalar un fragment del Lignum Crucis i relíquies de les Santes Úrsula i Còrdula; i en 1587 sent provincial dels franciscans de València,  en uns dels seus viajtes a Roma, amb motiu del capítol general de l’orde,  va portar una col·lecció de relíquies dels primers segles del cristianisme.  Anys més tard es sumaren altres reliquies.
Se suposa que l'orige de les nostres festes va ser a arrel de l'arribada de les Santes Relíquies, encara que el primer document que fa menció a elles és el que registra el trasllat de les mateixes a la nostra Parròquia en 1835.  Les Sagrades Relíquies van rebre culte en el Convent de Franciscans de Moixent fundat per el Pare Moreno, fins que en 1835, el 26 de desembre amb motiu de la desamortizació van ser traslladades al Temple Parroquial, on es veneren amb gran devoció en la Capella a la que donen nom i que es molt visita per moixentins i moixentines i visitants que imploren l’intercessió de les Sagrades Relíquies.  Cada any el 26 de desembre es recorda este aconteciment del trasllat.

En l’Arxiu Parroquial hi han Indulgències concedides pel Papa Sixt V a l’església del Convent de Sant Antoni de Pàdua Moixent, a petició del Pare Fra Cristóbal Moreno:
- Indulgència de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma, en data 2 de maig de 1587
- Sumari de les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà de Roma,  en Roma el 2 de maig de 1587.
- Lletres Apostòliques (doctrina dels Papes) sobre les Indulgències de la Basílica de Sant Joan de Laterà,  datada a Roma el 10 de maig de 1587.
També un document, firmat pel llavors Arquebisbe de València Sant Joan de Ribera,que dóna fe de l'autenticitat de tals documents i de les Santes Relíquies autoritzant el seu culte públic.  
L’any 1866 l'Arquebisbe de València en resposta a una sol·licitud del Alcalde de Moixent, va concedir una Indulgència el 26 de maig de 1866:  “Desitjant promoure el diví culte i fomentar la devoció dels fidels concedim huitanta dies d'indulgència…”

En 1913 es feia la“Novena a les Santes Relíquies" per el mes d’octubre i sent Rector En José Pellicer era en desembre; es tènia previst fundar una Confraria de les Santes Relíquies.  Desde l’any 2010 s’ha recupetat la Lletania dels Sants del Reliquiari, per invocar als Sants i Màrtirs dels que hi ha reliquia.
En la Capella de les Santes Relíquies on està el Reliquiari, abans estaba ubicat la “Sarga del Reliquiari” una pintura de l’any 1896, i que al cantar els “Goigs a les Santes Reliquíes” es pujava mostrant les Relíquies dels primers màrtirs del cristianisme.  Desde juny, la Sarga restaurada està en el exposada en el Museu Pare Moreno.

Durant les dos misses del diumenge, els fidels oferixen ciris al peu del Presbiteri, que durant tots els dies de l'any cremen en la Capella de les Santes Relíquies, en l'Altar Major, en la làmpara del Santíssim Sacrament i en la Reserva en el transaltar.  Els ciris es van col·locant en els escalons del Presbiteri, davant dels Bustos que contenen les Relíquies de Santa Úrsula i Còrdula i la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, Patró i Titular de l'Església (situada en el centre de les quatre palmes que sosté els dos Bustos de les màrtirs.  En les misses molt concorregudes de fidels, en la de 10:30 s'invoquen als Sants i Màrtirs en les Lletanies del Sants del Reliquiari, com en altres dies de Sants de Devoció Popular que hi ha Reliquia; i en la missa de la de 12 hores en que participen les Autoritats, i Comissió de Festes,  solemnitzada per els cants del Cor Parroquial.  En les dos misses  es canten els “Goigs a les Santes Relíquies”. http://gogistesvalencians.blogspot.com.es/2012/12/gozos-las-santas-reliquias-veneradas-en.html

Durant la processó al arribar al pont que precedeix l’entrada a la capella (Museu), la Banda de Música “La Constancia” sol interpretar la marxa “A San Antonio” composada per Sanchis i Teixidor en 1962, es similar harmònica i quasi en la seua totalidad melòdica als goigs a les Santes Relíquies.
Les Santes Relíquies entrant al carrer
Santes Relíquies, on està la Capella
del segle XVI, ara Museu.
Foto Maria Jose Calatayud. 2013

Una de les parts més importants es la processó que trasllada les reliquies més antigues que poseix la Parròquia i les primeres que arribaren al Convent de Franciscans (Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula, a més de la Relíquia de la creu on va morir Sant Pere) des de l’Església a l’antiga Capella del Convent (actualment Museu Pare Moreno), en el carrer Santes Relíquies. Després d’una breu visita es canten els “Goigs a les Santes Relíquies” interpretats pel Cor Parroquial, acompanyats per la Banda de Música, i  es dispara un castell de focs artificials en honor del Pare Moreno,  per a tornar minuts més tard a l’Església, (abans es disparaben en la Cova del Pare Moreno).

Es d’admirar que no sols el trajecte peró on pasa la processó, sinó molts balcons per tot arreu del poble, apareixen engalanatats amb colgadures dels Santíssim Crist del Mont Calvari i les Santes Relíquies.  En el Temple Parroquial, de gom a gom, després de cantar els "Goigs" mentres entren les Santes Relíquies,  l'Oració i Benedicció, el Rector llig la llista dels possibles festers per a l'any següent  (abans es feia desde el pulpit).

Este dia Volteja més asiduament la campana dedicada a les Patrones: Santes Relíquies, perquè té la dedicació d'esta Festa, el bronze a més dels Bustos de les Santes Úrsula i Còrdula i del Pare Moreno, te gravat l’inscripció: “SANTA URSULA I SANTA CORDULA TRAIDAS A SU PUEBLO DE MOGENTE POR FRAY CRISTOBAL MORENO DEL CAMINO EN EL AÑO 1582”. 

Santes Relíquies, 24 d’agost
- Tres tocs d’avís a missa de 10:30.  Repic festiu amb Santes Relíquies i Sant Isidre.  I Volteig General, el segon i tercer toc Vol amb Santes Relíquies.
- Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols Generals d’avís a missa de 12
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 20, amb Santes Relíquies.
• Vol General a l’eixida de les Santes Relíquies de l’Església.
• Vol de Santes Relíquies, al comensar a processonar les Santes Relíquies.
• Vol de Santes Relíquies per el passeig Venerable Pare Moreno.
• Vol de les Tres Grans,  per l’Avinguda Guerrer de Moixent.
• Vol de Santes Relíquies a l’eixir  les Santes Relíquies del Museu Pare Moreno.
• Vol General, al pujar les S.Relíquies per el carrer “Màrtirs” fins que entre a l’Església.
• Vol General, al final de la processó.


En Leonardo Gassó López, Màrtir: El 27 d'agost de 1936, van traure de s’ha casa davant de l'Església al Pare Jesuïta En Leonardo Gassó López, de 70 anys.  Després de dedicar tota la seua vida a les missions, llavor en la que va elaborar la gramàtica de una llengua nativa de Panamà, i de prestar servicis en Malaga, va coronar la seua vida morint màrtir dient "Viva Cristo Rey". “Lo sacaron de su propia casa con el pretexto de que había hecho estallar una bomba en la puerta de su casa, bomba que los mismos rojos de antemano colocaron maliciosamente, haciéndola explotar.  Fue conducido a la prisión en medio de insultos y malos tratos y trasladado después a la prisión de Enguera (cabeza de partido). Y una noche, la antes citada, fue sacado de la cárcel y fusilado en la carretera.  Cuando termino la guerra, sus restos fueron trasladados a este cementerio, donde reposan”.  (Aleluya, 30 de junio de 1957. nº869)
El carrer “Màrtirs” està dedicat als Màrtirs de la Persecució Religiosa.  L’Església de Moixent li recorda fent menció durant la Missa, al no tindre de moment fotografia, es col·loca un ciri en el Presbiteri, i les Campanes en particular Santes Relíquies recorden el testimoni martirial del moixenti En Leonardo, unit-se a eixe record edificant.

En Leonardo Gassó López, Màrtir, 27 d’agost
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.