2 de abril de 2014

AGENDA 2014: SETMANA SANTA

Si bé la Quaresma és un temps sense voltejos ni tocs especials, sent com un temps penitencial, i en el que els seus altars apareixen sense flors i rebestestits amb sobrietat. Quant arriba la Setmana Santa les campanes, reflectixen que els cristians celebrem en eixos dies els misteris de la nostra Salvació: Passió, Mort, Sepultura i Resurrecció de Jesucrist.
A Moixent les processons les organitzen la “Junta de Setmana Santa de Moixent” on están integrades les Confraries: Jesús Nazareno, Dolorosa, Santo Sepulcro, Soledad y la Hermandad Cristo Crucificado, junt als Confrares en les següents distintes vestes, estandarts, bandes de tambors que amb il·lusió desde mesos abans de la Quaresma es reuneixen per a ensayar, també destacar la llavor dels portadors de les andes per a les procesons.  
La "Junta de Setmana Santa de Moixent" en el Programa d'actes a tingut la magnífica idea de publicar cada any les Ceràmiques de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) que dataven del segle XVIII, i que foren la majoria robades en decembre de 2004.  Per a la Setmana Santa alguns balcons de les cases apareixen engalanats amb colgadures de les imatges del Santíssim Crist del Mont Calvari, Sant Sepulcre, Soledat, incús també apareixen les colgadures de les Santes Relíquies, Sant Pere Apòstol i el Xiquet Jesús.  
El dilluns i dimarts Sant tenen costum els membres de les diferents Confraries preparar les andes i imatges per a procesonar, i Campaners de Moixent s’encarrega setmanes abans de preparar les andes de Crist Resucitat, i colaborar en treballs necesaris per a la celebració com preparar el Monument, llevar les Creus dels Altars…

DIUMENGE DE RAMS: En 1953 se celebrava la Benedicció davant de la porta de l’Església, anys més tard en el carrer la Milagrosa, després en la porta del Museu Pare Moreno, i desde 1989 en el balcó de la Cooperativa Sant Pere Apòstol en la Plaça de la Hispanitat (antiantiga plaça del Convent). 
En el año 1957 se funda la Cofradía “Jesús triunfante en Jerusalen” però no qualla.  Sent Rector En José Pellicer després de la Missa inaugural és feien Trasllats de les imatges del Natzaré i la Soledat als domicilis dels seus respectius presidents.
Els ornaments per a este dia són de color roig. Estan presents les Autoritats Municipals, Banda de Música, els Confrares i una gran multitud de Confrares amb les seues vestes i estendards, els tambors i fidels rodejats de xiquets portant palmes d'Elx o branques d'olivera i llorer de Moixent.  Després de la Benedicció de Palmes i Rams és el començament de la Missa fins l’Església Parroquial on continua la litúrgia, la missa és en sufragi dels Confrares difunts. Al final de la Missa Inaugural de la Setmana Santa s'executa un Volteig General indicant que ha acabat la celebració dels Rams i Palmes i queda inaugurada la Setmana Santa.

Vespra de Diumenge de Rams, 12 d’abril
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol General.

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol General al final de la celebració.

Diumenge de Rams, 13 d’abril
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc Vol General
 
Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 11:30, amb Sant Pere Apòstol.
• Vol General al finalitzar la Benedicció de Rams i Palmes (inici de la processó-missa inaugural).
- Vol General al final de la celebració.DILLUNS DIMARTS I DIMECRES SANT: Segons la Revista “Aleluya” del Arxiu Parroquial de 1953 fins l’any 1960 es feien el dilluns el trasllat de la Soledat del domicili del President a l'Església, el Dimarts el Trasllat de Jesús Natzaré del domicili del President a l'Església, i el Dimecres la Salpasa.  Al suprimir els trasllats el Dimarts també se cap a la Salpasa i Confessions.  Desde 1991 el Dimecres Sant es fa el trasllat del Sant Sepulcre a l’Església.
El dilluns, dimarts i dimecres de la Setmana Santa, es proposa un servici de Confessions.  En estos tres dies a l'acabar la Missa a les 19:02, es fa "toc de Confessar", amb la campana dedicada a Jesucrist: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sacrament.  El  toc resulta agut per ser una campana de xicotetes dimensions, però té l'avantatge que l'execució del toc és peculiar i inconfundible.  Recordeu les paraules del Sant Pare Francesc: “Dios no se cansa de perdonar, pero nosotros sí nos cansamos de pedir su perdón”.   


DIJOUS SANT: l'Església commemora el Sopar del Senyor: Jesucrist es reunix amb els seus Apòstols e instituïx el Sacrament de l'Orde i de l'Eucaristia.  Aconteciment que també celebra d'una manera mes festiva i fora de la Setmana Santa, en el dia del Corpus Christi.  Desde fa uns anys l’Església celebra el Dijous Sant, el anomenat dia del Amor Frater

Es celebren dos misses: una per a menuts a les 17 hores i l’altra la solemne en la que están presents membres de les Confraries i Hermandad a les 19 hores, els ornaments son de color blanc, esta celebració de l'Eucaristia igual que els Oficis Litúrgics importants dels dies següents es fa present el Cor Parroquial.  En esta missa del Dijous Sant, l'Església canta el Glòria al que s'unix un Volteig General de Campanes, després del Glòria les Campanes ja no tornen a tocar perquè l'Església entra en el silenci per la mort de Crist, ni tampoc la campana de l'Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari;  les agulles de l'esfera del rellotge també es paren.  En el moment que el Santíssim es traslladat al Monument, al finalitzar la celebració comensa a sonar la Matraca.
Desde este moment fins el Glòria de la Vigilia Pasqual, si hi ha algun soterrar la Matraca o avisa i convocaria en els tres tocs d’avís).  Al acabar la celebració és cobrix amb una tela morada la imatge del Santíssim Crist del Perdó que està en el presbiteri, i és lleva el mantel de l'Altar Major

Per la nit està la processó del Silenci, recordant el que va passar et Getsemani.  Esta processó és va fer per primera vegada segons la revista Aleluya l'any 1953.  De 1956 fins a 1967 es realitza el Dimecres Sant i després de no fer la processó es desconeix que any es va tornar a incorporar als actes el Dijous Sant. Podria ser que la imatge es deixara de fer al no procesionar i desaparéixer per uns anys la imatge de Maria al peu de la Creu per no estar els Confrares de la Dolorosa. Encara que en l'any 1944 al tindre la imatge de la Soledat segons  l’Agenda de 1944 diu Jesús Nazareno el Sr.Vicario detrás del Nazareno con manteo y estola morada detrás de la Soledad el Sr.Cura con manteo y estola morada, tanto el Sr.Vicario como el Sr.Cura van cantando el Miserere Mei Deus con cantoras, llegada la procesión a la Iglesia el Sr.Cura vestido de Roquete sube al pulpito y predica, la procesión termina a las 9 menos cuarto, el sermón empezo a las nueve y duro tres cuartos”.
Per a està processó i al dia següent en el Via Crucis fins el Calvari, davant de l'imatge de Jesús Natzaré va una persona vestida de natzaré portant una Creu complint així una penitència que ha oferit durant una malaltia o una promesa

Dijous Sant, 17 d’abril
- Tres Vols d’avís a missa de 18:30, amb Sant Pere Apòstol.  El tercer Vol General
- Vol General en el cant del “Glòria”.
- Vol de la Matraca en el moment del trasllat del Santíssim al Monument.

-Vols de la Matraca a la processó del Silenci:
- Tres Vols d’avís a processó de 22.
• Al eixir les imatges de Jesús Natzare, Maria al peu de la Creu i la Soledat.
• Durant la meitat del recorregut de la processó (23h).
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.DIVENDRES SANT: Els ornaments d’este dia son de color roig.  El Via Crucis en el any 1944 es feia de bon mati, com diu l’Agenda Parroquial de dit dia: “7, viernes.  A las 6 el Vía Crucis en el Calvario venimos a salir 6. Nazareno y Soledad en procesión bastante numerosa, desde la Iglesia se va cantando el Miserere Mei, el Sr.Vicario detrás del Nazareno y el Sr.Cura detrás.  Se termina el Vía Crucis dentro de la Ermita en la Madre llena de Dolor… y se regresa por el mismo sitio rezando el Rosario llegamos ala Iglesia a las 7”
Esta processó, una de les mas típiques de la Setmana Santa Moixentina, on es poden aconseguir verdaderes fotografies per a postals.  Després d'eixir les Confraries i Hermandad de l'Església té lloc l’Encontre d’Amargura en la Plaça Major, amb les imatges de Jesçus Natzare i la Soledat.  I cami del Calvari en processó el Rector amb els fiels que van darrere ressant el Sant Rosari.  Dins del Recorregut del Calvari, es resen les catorze estacions del Via Crucis per megafonía publica, per a que tot el poble rese, i al arribar a la plaça de l’ermita, i mentrés es canta una “saeta” ix l’imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari que s’incorpora a la processó fins arribar a l’Església Parroquial.  (Al portar la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari a l'Ermita el dia 29 de març de 1953 després d’estar des de la seua donació en el Retaule que tènia dedicat (actual de Sant Antoni de Pàdua) i des de llavors fins a fundar la Hermandad del Cristo Crucificado en 1989  s'abaixava privadament i eixia en la processó del Silenci i pujava en el Via Crucis on ja quedaba en l'Ermita.  Al fundar-se la Hermandat del Cristo Crucificado, en el moment d'arribar a l'Ermita la imatge s'incopora a la processó on també procesiona a la vesprada en la del Sant Soterrament i torna privadament dies més tard a l'Ermita que té dedicada)

Per la vesprada es celebra un Hora Santa i el Ofici de la Celebració de la Mort del Senyor , amb la veneració de la imatge del Crist de l'Agonia, mentres els “Armats” que des de 1953 de nou, actuen en numero de nou amb el seu capità i cada mitja hora més o menys amb moviments rítmics efectuen relleus custodiant el cos de Crist Jacent.  

Minuts més tard del Ofici de la Mort del Senyor te lloc la processó del Sant Soterrament on processonen les imatges de Jesús Natzare, Santíssim Crist del Mont Calvari, Maria al peu de la Creu, Sant Sepulcre (custodiat per la agents de la Guardia Civil tradició recuperada l’any 2010) i la Soledat amb les seues respectives Confraries i Hermandad.  A la processó participen les Autoritats i la Banda de Música. 
Fins l'any 1990 es procesonava la bella imatge de Crist Jacent sobre un llit i d'un fons amb un enratllat i un calze, l'Agenda Parroquial de 1944 diu “después del sermón se pone la capa el Sr.Cura y se darán tres vueltas por el claustro y a la tercera el Sr.Cura  Alcalde coloca el Cristo en el nicho, después incienso y oración”.  Però per incomprensions i confusions, la Cofradia Santo Sepulcro va voler fer una altra imatge de Crist Jacent amb un sepulcre masa gran.  
Video de la processó del Sant Soterrament de 2012: https://www.youtube.com/watch?v=62WyzJNm5Dc

Divendres Sant, 18 d’abril
-Vols de la Matraca a la processó i Via Crucis:
- Tres Vols d’avís a processó de 9.
• Al eixir les imatges de Jesús Natzare i la Soledat.
• En l’Encontre d’Amargura en la plaça major.
• A l’eixir el Santíssim Crist del Mont Calvari de l’Ermita.
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.

- Tres Vols de la Matraca a l’Hora Santa de 16.

- Tres Vols de la Matraca a la celebració de la Mort del Senyor de 18.
- Vol de la Matraca al finalitzar l’Ofici.

Vols de la Matraca a processó del Sant Soterrament:
- Tres Vols d’avís a processó de 20.
• Al eixir les imatges.
• Durant la meitat del recorregut de la processó (21h.).
• Al entrar les imatges al Temple Parroquial.


VIGILIA PASQUAL: El Dissabte Sant és un dia de Silenci i Soledat de la Mare de Déu, un dia d'oració acompanyant a Maria en la seua soledat  i esperant amb Ella el moment sublim de la Resurrecció.   Es tracta de preparar la Vigília Pasqual la celebració mes important del calendari cristià, adornant el Presbiteri amb flors de les andes que han procesonat, tornant a posar les Creus sobre els Altars dels Retaules laterals, és lleva la tela de color morat que cobria la imatge del Crist del Perdó, és preparen les candeles i el Ciri Pasqual que s'encén en la Vigília Pasqual com a símbol de Crist Llum.  És des dels primers segles un dels símbols més expressius de la Vigília. Al mig de la foscor, d'una foguera s'encén el ciri que té una inscripció en forma de creu, acompanyada de la data de l'any i de les lletres alfa i omega, la primera i última lletra de l'alfabet grec, indicant així que Crist és el principi i fi del temps i de l'eternitat.   El ciri estarà encés en totes les set setmanes de la cinquantena pasqual, s'encén també en els Baptismes, Exèquies i també en les professions religioses. Esta al costat de la Pila Baptismal
Per a facilitar la participació  com es va demostrar l’any passat, la celebració es a les 20 hores. Els Ornaments son de color blanc, señal de l’alegria per la Resurreció. Després de les lectures de l’antic testament, l'Església canta el Glòria i de nou, les Campanestornen a sonar amb renovada alegria, amb un Vol General.  És el primer Volteig de la Pasqua que anuncia a tot Moixent la gran notícia que s'esta celebrant: Jesucrist ha ressucitat, ha vençut a la mort.  Este Volteig és el mes solemne de tot l'any i el que dóna sentit a tots els altres, perquè totes les celebracions de l'Església tenen sentit gràcies a la Resurecció de Crist.  (Les agulles de l'esfera del rellotge tornen a marcar l'hora). Acabada la celebració, mentre els fidels tornen a casa senten el Volteig General de Campanes, anunciant al mateix temps a tots que l'Església ha celebrat la Solemne Vigília Pasqual, es té previst com l’any passat fer una tamborada.


Vigilia Pasqual, 19 d’abril
- Tres Vols de la Matraca a la Vigilia Pasqual de 20.
- Vol General en el cant del “Glòria”.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol General al final de la celebració.


DIUMENGE DE PASQUA: Fins a l'any 1962 procesionava una imatge xicoteta antiga d'un Xiquet Jesús vestit (robat en els anys 1998-1999) substituïda per la imatge actual del Crist Ressuscitat en 1963. 

A la processó a més de Confrares assistixen el Rector, Autoritats Municipals i la Banda de Música.


Part de la Processó ix del Temple Parroquial, i l'altra de la Capella de la Residència amb la imatge de la Soledat. A l'eixir la imatge de Jesucrist Ressuscitat de l'Església per a iniciar la processó de l’Encontre amb la Mare de Déu, es realitza un Vol General de Campanes.  Amb este Volteig General, els Confrares comencen hi ha desfilar i a tocar el tambor a l'igual els que ixen de la Residència saben que la imatge del Ressucitat ja està en els carrers. Al trobar-se les dos imatges del Ressuscitat i la Soledat l’imatge fa tres genuflexions al mig del Passeig Pare Moreno que esta a sobreeixir de Confrares i mulitud de gent. Quan a la imatge de la Soledat se li lleva la mantellina del cap, s’executa un Vol de les Tres Grans, al que s'unix una dispara de traca i es llancen caramels mentres sona el Himne nacional, i els Confrares és descobrixen el rostre llevant-se el capirot (Caputxo), i els "Armats" el casc,  en senyal de la victoria de Jesucrist sobre la mort.  Després de la processó té lloc en l’Església Parroquial per part del Rector, la Clausura de la Setmana Santa i seguidament la Missa de Pasqua.


Diumenge de Resurrecció, 20 d’abril
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves. El tercer toc Vol General

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 11:30, amb Sant Pere Apòstol.
• Vol General a l’Eixida de l’imatge del Temple Parroquial
• Vol de les Tres Grans, en el moment de l’Encontre (12:14)
• Vol General a l’arribada de les imatges a l’Església 

- Vol General al final de la celebració de la Missa de Pasqua.