27 de abril de 2014

TREBALLS VOLUNTARIS (25): EN LA SETMANA SANTA I OCTAVA DE PASQUA

Campaners de Moixent ja des de fa diversos anys col·laborem gustosament en tots els preparatius de la celebració de la Setmana Santa.  No necessitem ja que ens indiquen les tasques.
Comencem preparant les andes del Crist Ressuscitat i la imatge setmanes abans, també preparar les andes de Maria al peu de la Cruz.  No a faltat la retirada de les creus dels altars laterals després de la missa del Dijous Sant, i  este mateix dia ens resulta molt mes treballós cobrir amb una tela de color morat la imatge del Crist del Perdó del Presbiteri, per la seua elevació fa falta una escala i diverses persones i resulta difícil cobrir tota la Creu amb la tela al faltar el suport que sostinga el llenç, diversos intents fins quasi la desesperació temblava l'escala de tanta tensió nerviosa. També disposarem el Crist de l'Agonia per a l'Adoració de la Cruz el Divendres Sant.  Durant les procesons Felipe va estar ajudant a apartar els bancs per a poder pasar les imatges.
Preparem també el Monument del Dijous Sant al matí amb el canví de Sagrari, disposició d'alfombra, candelabros i distribució de la flor i neteja de la Capella del Santíssim. 
El dissabte Sant al matí  també com cada any llevarem la flor de les andes de les imatges i la del Monument i la preparem en el Presbiteri, prepararem el Ciri Pasqual, les candeles que es repartixen, els mantels de l'Altar Major, tornar a posar les Creus dels Altars laterals i disposar-ho tot per a celebrar a Jesucrist Ressuscitat en la Vigilia Pasqual.

Dins de l'Octava de Pasqua ens convocarem els campaners Felipe, Sergio Garcia, Manuel, Sergio Palmi i Antonio per a abaixar del Presbiteri les andes del Ressuscitat i la Soledat (les dos imatges del Encontre) i col·locar-les en les naus laterals.
També el Dijous de Pasqua preparem el Pal·li per a la processó d'impedits del dia de Sant Vicent Ferrer.  Una tasca que també reclama diverses persones, perquè s'ha de col·locar en el suport les dos primeres bares metàl·liques que sostenen la vareta de la faldeta que porta l'escut de Moixent per a eixir al Carrer. 

En eixe mateix dia els campaners veníem d'una excursió al Pedregal (antenes) de Moixent i els 12 quilòmetres aproximadament a peu es feien sentir en cames i algun campaner no podia reresister el necessari descans a intervals en una cadira

Felipe baixà la imatge bella i antiga de Sant Vicent Ferrer per a col·locar-la en el seu dia en el Presbiteri, i Antonio col·loca el guió de la Purissíma Concepció a la vista dels fidels,  pròxim ja el mes de maig, dedicat a Maria.

Realitzem estes tasques amb grat com un servici a la nostra volguda Parròquia, la nostra gent, i que ja es va convertint en un hàbit que facilita molt la facilitació de tots els treballs.