21 de abril de 2014

AGENDA 2014: SANT VICENT FERRER I MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

SANT VICENT FERRER (PROCESSÓ DE COMBREGAR D’IMPEDITS): L'Arxidiòcesi de València celebra la festa de Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana) el  segon dilluns següent al diumenge de Pasqua.  En el Temple Parroquial, en la Capella de les Santes Relíquies està l’imatge de Sant Vicent Ferrer, del segle XVII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri, (està imatge va ser portada en la Revista de la Junta Central Vicentiana l'any 1994).   En Moixent té un carrer que porta el seu nom, en la Capella de la Residencia hi ha altra imatge i en la Casa Rabosa hi ha una Cerámica representant al Sant valencià.   El Retaule on ara està la Soledat estava dedicat a Sant Vicent Ferrer amb la seua imatge fins que l’any 1944 es va regalar a la Parròquia la Soledat. El dia 24 de juny de 1962 els xiquets del "Colegio de Huérfanos de Sant Vicente, representaren en Moixent els "miracls del Pare Sant Vicent Ferrer".

Com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, és a dir, es porta la comunió als malalts i impedits, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sacrament baix pal·li, acompanyat del Ajuntament que paga el servei de la Banda de Música “La Constancia”

L’església en la Pasqua, vol que participem de la Comunió.  Com hi han malalts i vellets que no poden anar a l’església, es porta el Viàtic a casa, portar la comunió als impedits no significa que se li administre l’unció dels malats. 
Sabem que el Rector ho fa cada primer divendres de mes, però el dia de Sant Vicent és diferent.  A més ix el Copó amb la Comunió per als malants i no com el dia del Corpus Christi que ix la Custodia, per tant es un fet unic durant tot l’any. 
A Moixent la processó es valora molt esta processó tant emotiva.  Es una tradició popular moixentina perquè fa ressaltar l’atenció i ajuda a persones invalides o maltats crònics que esperen atentament esta celebració.  Els dies del segon diumenge de Pasqua, (Divina Misericordia) el Rector anuncia en les misses el recorregut de la processó dels combregants. Els veïns engalanen els carrers amb vert, plantes i colgadures i boniques teles als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens (alguns xiquets, jovens i majors).  Abans els monaguillos anaven amb la Creu Parroquial amb unes campanes.

El dia de Sant Vicent comença amb la processó que fa el recorregut indicat per el Rector, el Rector amb el copó que conte les formes sagrades, entra a la fasa del malalt per a que prenga el combregar.  Aquest moment és tan solemne que, quan tots els acompanyats, amb el ciri a la mà, és detenen, la banda de Música, que tanca la processó toca l’Himne Nacional.  Al finalitzar la processó amb unes breus paraules del Rector dona la Benedicció i agraïx la participació.  Després son les misses en honor a Sant Vicent Ferrer, i que és fan algunes parts de la missa en valencià per ser un Sant valencià i universal, que va estar molt prop de Moixent (com per eixemple en la Torreta de Canals) i possiblement pasaria per el poble.

Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sagrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, dita campana és fa sonar amb mes freqüència.

Vespra de Sant Vicent Ferrer, 27 d'abril
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
- Toc d'Ave Maria.  I  Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), 28 d'abril
Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 9, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Vol General a l’eixir el Santíssim Sagrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Vol de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Vol General, al pujar la Creu Parroquial per el carrer Màrtirs.

- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de Sant Jaume i Nieves
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Repics d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu


MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS: Tot el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu, però a més, el segon diumenge l'Arxidiòcesi de València celebra a la Patrona de la Comunitat Valenciana: la Mare de Déu dels Desemparats, festa profundament valenciana.    A Moixent té un Retaule amb Altar dedicat en el lateral dret segons s'entra, després del primer de Santa Teresa de Jesús.   Es preocupen del bon estat i dignitat de l'altar una família de Moixent. En el Retaule hi ha una imatge que es va beneir el dia 9 de setembre de 1956 regalada a l’Església per :Jesús Sancho Carreres, Miguel Sancho Carreres i fills de Josefina Sancho Carreres, recuperant així l’imatge que és va cremar en la Persecució Religiosa.  
Està imatge de la Geperudeta esta fundida en la campana Santa Maria Mare de Déu.   És la segon campana seguint a la del Titular en pes, i encara que no és patronal, es veu clarament el gran amor de Moixent a Ella, a més te gravat el seu Anagrama a més de altres tres imatges més de Maria de Moixent També en la plaça de l’església hi ha un plafó ceràmic representant a la Patrona dels Valencians.
Segons els Aleluyes del Arxiu Parroquial, és celebrava una Festa amb presentació dels Xiquets a la Geperudeta  i també una Novena a la Verge dels Desemparats.
L’imatge pelegrina de la Mare de Déu dels Desemparats va estar en Moixent els dies 13 i 14 d’agost 2011.  Campaners de Moixent baixem l’imatge de la Geperudeta del Retaule on està al Presbiteri per a per a la Festa.

Vespra de la Mare de Déu dels Desemparats, 10 de maig
- Vol al final de la celebració de 20, amb Santa Maria Mare de Déu. 

Mare de Déu dels Desemparats (Patrona de la Comunitat Valenciana), 11 de maig
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol amb Santa Maria Mare de Déu.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santa Maria Mare de Déu.