18 de septiembre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: SERVENT DE DÉU RAFAEL CIRUGEDA, ACCIÓ DE GRÀCIES A DÉU PELS 21 ANYS DE RECTOR EN MOIXENT D'EN ANTONIO I ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÓNICA DE LES SANTES RELÍQUIES

Foto enviada per la Delegació
de les Causes dels Sants de València a
Felipe Sanchis
SERVENT DE DÉU RAFAEL VICENTE CIRUGEDA TORTOSA MÀRTIR:  El 21 de setembre, és l'Aniversari del Martiri del Servent de Déu Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, naixcut a Moixent  el dia 10 d’octubre de 1916, però que residia a Alzira.  Va entregar la vida per la Fe, a pocs dies de complir 20 anys, estava en l'Acció Catòlica en la que havia obstentat càrrecs de caracter local i també en l’Adoració Nocturna, sent martiritzat el 21 de setembre de 1936. Està inclòs en el procés de martiri dels servents de Déu “Miguel Paya Alonso de Medina i CCXLIX companys màrtirs”, obert a valència en 2004. 
En el presbiteri es col·loca una fotografia seua sobre una tela roja amb dos ciris, i desde l'any 2011 es volteja la campana Santes Relíquies.

Desde l'any 2009 es va recuperant en Moixent el record dels mártirs que donaren la seua vida per la fe, vinculats a Moixent, el president de l'Associació Campaners de Moixent, s'he preocupa per investigar sobre els nostres màrtirs i donar-los a conéixer, en Moixent tenim a quatre sacerdots (dos fills de la nostra Comunitat Cristiana) i al Jove Moixenti Rafael Cirugeda.  
Es preciso que las Iglesias locales hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio, recogiendo para ello la documentación necesaria“.  (Carta Apóstolica Novo Millennio Ineutne de Sant Joan Pau II)

Servent de Déu, Rafael Vicente Cirugeda Tortosa, Màrtir, 21 de setembre
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.


ACCIÓ DE GRÀCIES A DÉU PELS 21 ANYS DE SACERDOT EN MOIXENT DE EN ANTONIO: Les misses de dissabte 22 de setembre i diumenge 23 (que coincidix amb l'aniversari de la benedicció de la finalització de les obres de l'església en l'any 1889), seran en Acció de Gràcies a Déu pels 21 anys de Rector en Moixent de En Antonio Rafael González González, que eixe mateix diumenge per la vesprada fara la la seua entra com a Rector en la Parròquia de la Nativitat de Nostra Senyora en La Llosa de Ranes.
En Antonio, com ja em indicat en anteriors articles, es Rector de Sant Pere Apóstol de Moixent des del 18 d’octubre de 1997. 
Entre altres restauracions a nivel inmoble han sigut la restauració de la torre campanar i les campanes, logrant recuperar la campana de 1792 Sant Pere-Isidre Llaurador-Antoni i fer tres noves qui ell mateix va voler que es dedicaren al: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, Santes Relíquies i Santa Maria Mare de Déu i que va beneïr el 29 de abril de 2007 completant així un conjunt de campanes amb armonia musical i amb gust, i que després es van completar amb les dos campanes procedents de les Alcusses i la Matraca per al Triduo Pasqual. Va animar e impulsar deseguida l’Associació Campaners de Moixent, i ajudant als membres en la creació d’aquesta web i noticies...  Entre les moltes ocasions que ha visitat la sala de les campanes ha voltejant inclús les campanes en tres ocasions (l'ultima volta va ser en el programa "España Directo").

El Cor Parroquial interpretara el Cant en la missa del dissabte a la que també assitiran les Autoritats.
Campaners de Moixent hem pensat fer sonar eixes tres campanes en cadascún dels tocs d’avís en les tres misses.
Possiblement el dissabte a migdia En Antonio putje a la sala de les campanes on els campaners voltejarem les huit campanes del campanar i així glorificar a Déu.

Missa Acció de Gràcies pels 21 anys com a Rector en Moixent de En Antonio R.González González, 22 i 23 de setembre
- Tres Voltejos d’avís a missa de 20; 10:30 i 12.  Primer toc Volteig amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.   Segon amb Santes Relíquies.  Tercer amb Santa Maria Mare de Déu.


ANIVERSARI DE LA CORONACIÓ CANÒNICA DE LES SANTES RELÍQUIES: El 24 de setembre, es l’Aniversari de la Coronació de les Santes Relíquies.  Este dia l’any 1989, l’Arquebisbe de València En Miguel Roca Cabanellas va coronar els Bustos-Reliquiari de les Santes Úrsula i Còrdula.  Concluint el I Centenari de la Construcció del Temple, i el IV Centenari de l’arribada a Moixent de les Santes Relíquies, després d’una setmana on les primeres Reliquies que arribaren a Moixent amb la Relíquia de la Creu on va morir Sant Pere, recorregeren tots els carrers de la població celebrant la Eucarisita en cada barri,  amb els balcons engalanats amb les colgadures que es realitzaren per a este acontecimient.  Video de la celebració de la Santa Missa on va tindre lloc la Coronació Canónica de les Santes Relíquies: https://www.youtube.com/watch?v=ITPXYtHJYg8

Al no haber sacerdot el dilluns (com el dimarts, el Rector En Antonio o indicara que pasara fins l'entrada del nou Rector En Lisardo), una persona de la parròquia resara el Rosari, les Lletanies dels Sants del Reliquiari i els Gojos a les Santes Relíquies; i es farà la celebració de la Paraula per un ministre de l’Eucaristia.

Per a este dia Voltejara la campana Santes Relíquies, que te gravades les efigies dels Bustos de les Santes Relíquies i del Pare Moreno.

Aniversari de la Coronació Canónica de les Santes Relíquies  (29 anys), 24 de setembre
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.