4 de julio de 2017

VIDA PARROQUIAL (58): SANT PERE 2017

En la Missa de la vespra es van resar una part dels Gojos i la Plegaria a Sant Pere.  La missa va estar precedida per un rosari pel rés d’un difunt. 

La misa de Sant Pere d’enguany s’ha vist concorreguda a més de la Comissió de festes d’enguany 2017 amb el seu President al cap, d’alguns festers de la Comissió de 2016 junt amb la Regina de València i les seus dames junt a una altra dama de la Regina de Moixent.  El mateix Sr.Alcalde abans de començar la missa, informa al Rector que la Reginaa de Moixent també haguera desitjat estar en la celebració però no es va poder personar perquè tènia exàmens de la seua carrera.  Tots els festers i festeres participaren de forma correcta i amb atenció en la Santa Missa. També van participar un grup de Hermanitos i Hermanitas del Cordero del Monestir de Moixent i Navalón.  El Cor Parroquial va intervindre amb els cants que solemnitzen la celebració, interpretant al final la Plegària a Sant Pere.
Enguany també es va fer una l’ofrena participa un matrimoni major i un altre familiar, es tracta de Paco i Reme i Amparo, que van tindre la iniciativa propia de presentar l’ofrena d’un cabàs d’aspart que s’utilitza en tasques agrícolas amb verdures i fruites amb pa i vi a més dels ciris un signe clar del apreci a la festa de Sant Pere i el desig d’honrar-li com a Patró de Moixent.  El Rector comenta en la homilía els signes de Sant Pere que apareix en el programa de la seua festa, és a dir, el relleu de la veleta del campanar, a més dels dos aniversaris d’enguany: la campana Sant Pere Isidre Llaurador Antoni de l’any 1792 i la Relíquia de la creu on va morir Sant Pere de 1942 de la Autentica, (Relíquia que estaba en el Presbiteri en aquesta missa com en la vespra).  El Rector va aplaudir la iniciativa d’incorporar estos signes en els programes que es repartixen. 

Per a la processó d’enguany s’habilita el carro de la Cofradía “la Dolorosa” que esta en l’església per a portar la imatge de Sant Pere, a causa de la falta de portadors.
El carro es prepara davant de la plaça de l’Esglesía a fi que la imatge es traguera per la porta principal.  Acte que van col·laborar els festers de 2017 així com per a entrar-lo.  Així va eixir la imatge puntualment.  Van participar més de  xiquets/etes que han pres per Primera vegada la Comunió enguany amb alguns pares.  Si que estaven les dos Regines de Moixent i València amb les seues dames, les dos Comissions de festes 2016 i 2017.  A l’entrar la imatge es canta la Plegària a Sant Pere, i una oració que finalitza amb paraules d’agraïment per part del Rector. 

La inexperiencia en la participación d’estos actes per part de la gent jove es detenen i favorix que hi haja talls en el deserotllament de la processó (d’inclus de tres minuts), a vegades es detenen entretenits sense donar-se compte de les conseqüencies que tenen per a altres eixe detindre’s pel la poca costum de participar, impedint que la processó resulte elegant i armoniosa en el seu ritme. Esperem que no torne a ocurrir.