5 de abril de 2017

REPORTATGE DE LES CAMPANES DE MOIXENT EN “AQUÍ LA TIERRA”

Constatem amb satisfacció l’alegria que han sentit molts moixentins i moixentines al veure en la 1ª cadena de TVE la nostra Església, el nostre Campanar, les nostres campanes i a nosaltres com a campaners.  Hem rebut moltíssimes comunicacions tant a través de les noves tecnologies com en persona, felicitant-nos per eixe esdeveniment del reportatge emés en el programa “Aquí la Tierra” ahir dimarts.
És un orgull que el Volteig manual de les nostres campanes haja suscitat l’interés dels reporters  d’un programa de televisió de tant de prestigi, perquè tot va començar per iniciativa de la reportera alguns dels nostres videos en YouTube sent este un dels primers reportatges en aquest programa. 

Com a dada significativa indiquem que l’anterior noticia que anunciavem el dia, hora i emissió del reportatge va tindre una repercusió segons la nostra pagina del facebook de 2.182 visualitzacions (sent de les noticies més vistes en la web).  A banda el Rector de la Parròquia en les misses dominicals o avisa perquè es tinguera coneixement públic, així com es va fer un “bando” per megafonía publica.  Agraïm molt sincerament tantes mostres de suport i tantes felicitacions.
Ens va paréixer un reportatge molt simpatic, amb molta vivor, encara que va eixir només una xicoteta part dels moltes altres realitats gravades i que després ho treballen en producció abreviant.  Però ens va alegrar molt comprobar que el reportatge l’han començat amb la vista general del nostre benvollgut poble amb l’Església Parroquial en el centre.  El sonar de les campanes sobre les quals cridaven l’atenció dos moixentines que ho indicaven a la reportera, la qual es dirigix a l’Església Parroquial de què mostren la fatxada principal, i després breument l’interior catedralici, i finalment en els últims escalons de la sala de les campanes.
Ve la trobada amb els campaners, els diàlegs sobre les campanes i els seus tocs i van sonant algunes d’elles.  La reportera subratlla la juventud dels campaners i va voler provar el toc manual amb les diferents formes de tocar que tenim en Moixent tant amb Sant Pere Apòstol, com en Sant Antoni i en Sant Jaume.  Els reporters van enfocar molt bé els diàlegs dels campaners, alguns detalls de cada campana i va ser fenomenal la panorámica del volteig recorrent els finestrals de cada campana, oferint una visió de conjunt de gran vivor i dinamisme, que reflectix fidelmente la gran vitalitat que té l’execució del volteig manual per la quantitat de campanes i les dimensions reduïdes de la sala de les campanes. 

Hem sabut que el reportatge a tingut una repercussió de 1.317.000 espectadors i un share de 10’8%.
Ens ompli d’orgull moixenti que les nostres campanes, el nostre campanar, i el nostre poble hagen sigut mostrats per esta finestra al món que és la Televisió Española.
El nostre aplaudiment a Moixent.

Açí podeu vorer el reportatge: https://www.youtube.com/watch?v=dyWU9QxzeqY