22 de abril de 2017

AGENDA 2017: SANT VICENT FERRER I MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS

SANT VICENT FERRER: La festivitat de Sant Vicent és el 5 d’abril, dia de la seua defunció.  No osbtant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat en el Regne de València, al dilluns següent a l’octava de Pasqua. Es el patró principal de la Comunitat Valenciana. 

En el Temple Parroquial, en la Capella de les Santes Relíquies està l’imatge de Sant Vicent Ferrer, del segle XVII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri, amb dos ciris (està imatge va ser portada en la Revista de la Junta Central Vicentiana l'any 1994).   En Moixent té un carrer que porta el seu nom, en la Capella de la Residencia hi ha altra imatge i en la Casa Rabosa hi ha una Cerámica representant al Sant valencià del ceràmiste Francesc Tos.   El Retaule on ara està la Soledat estava dedicat a Sant Vicent Ferrer amb la seua imatge fins que l’any 1944 es va regalar a la Parròquia la Soledat.

Com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, és a dir, es porta la comunió als malalts i impedits que no poden anar a l'església, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sagrament baix pal·li, acompanyat del Ajuntament que paga el servei de la Banda de Música “La Constancia”.

L’església en la Pasqua, vol que participem de la Comunió.  Portar la comunió als impedits no significa que se li administre l’unció dels malats. En contra del que la gent pensa, això no comporta res greu, simplement que s’està malalt o impedit, i la Parròquia va a portar-li el Senyor a sa casa.  No és motiu de pena, sinó d’alegria. S’ha creat un ambient tant fúnebre que els impedits i maltats no volen recibir al Senyor.
El Rector ho fa cada primer divendres de mes, però el dia de Sant Vicent és diferent.  A més ix el Copó amb la Comunió per als malants i no com el dia del Corpus Christi que ix la Custodia, per tant es un fet unic durant tot l’any. 

Com l’any passat s’ha optat per traslladar la processó a les 10:30 per a que no siga tant mati, i si hi ha malalts e impedits que volen comulgar tingen més facilitats.  Abans a les 10 hores es celebrara una misa.   El itinerari previst es: eixida de l’església, carrer Sant Bárbera, Sant Francesc, als quatre cantonts, General Cirugeda, Sant Albert, Av. Guerrer de Moixent,  Plaça Major, Màrtirs fins a l’església.

El Rector anuncia en les misses el recorregut de la processó dels combregars, la Policia local co·labora en el transcurs de la processó. Els veïns engalanen els carrers amb plantes, colgadures i teles als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens.  

El Rector amb el copó que conte les formes sagrades, entra a la casa del malalt per a que prenga el combregar.  Aquest moment és tan solemne que, que els acompanyats, amb el ciri a la mà, és detenen, i la banda de Música, que tanca la processó toca l’Himne Nacional.  Al finalitzar la processó amb unes breus paraules del Rector dona la Benedicció i agraïx la participación, motivant la processó explicant el seu significat donant suport als impedits i felicitant als que porten el nom de Sant Vicent.  Després es fa altra missa en honor a Sant Vicent Ferrer, i que és fan algunes parts de la missa en valencià per ser un Sant valencià i universal, que va estar molt prop de Moixent (com per eixemple en la Torreta de Canals) i possiblement pasaria per el poble.

Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sagrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, dita campana és fa sonar amb més freqüència.

Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), 24 d’abril
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10, i Volteig de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc, Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 10:30, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu a l’eixir el Santíssim Sagrament del  Temple Parroquial
• Durant la processó Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu, al pujar la Creu Parroquial per el carrer  Màrtirs.

- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.


MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS: Tot el mes de maig està dedicat a la Mare de Déu, però a més, el segon diumenge l'Arxidiòcesi de València celebra a la Patrona de la Comunitat Valenciana i de la ciutat de València: la Mare de Déu dels Desamparats, festa profundament valenciana. 
  
En l’Església de Moixent té un Retaule amb Altar dedicat en el lateral dret segons s'entra, després del primer de Santa Teresa de Jesús.   Es preocupen del bon estat i dignitat de l'altar una família de Moixent. En el Retaule hi ha una imatge que es va beneir el dia 9 de setembre de 1956 regalada a l’Església per: Jesús Sancho Carreres, Miguel Sancho Carreres i fills de Josefina Sancho Carreres, recuperant així l’imatge que és va cremar en la Persecució Religiosa.  Està imatge de la Geperudeta està fundida en la campana Santa Maria Mare de Déu.   És la segon campana seguint a la del Titular en pes, i encara que no és patronal, es veu clarament el gran amor de Moixent a Ella, a més te gravat el seu Anagrama a més de altres tres imatges més de Maria de Moixent. 


La imatge de la Mare de Déu dels Desamparats, la Pelegrina  que presidix els actes allà on és sol·licitada com va ocórrer a Moixent els dies 13 i 14 d'agost del 2011.
En la plaça de l’església hi ha un plafó ceràmic representant a la Patrona dels Valencians.
Campaners de Moixent baixem l’imatge de la Geperudeta del Retaule on està al Presbiteri per a per a la Festa.

Mare de Déu dels Desamparats (Patrona de la Comunitat Valenciana), 14 de maig
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.