8 de febrero de 2014

VIDA PARROQUIAL (20): TREBALLS EN LA CÚPULA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT

Després de llevar tota la teula agrietada de la Cúpula del Santíssim Sagrament, es va procedir a picar tot el basament o materials adherents a la Cúpula, que bàsicament constituïx una mescla terrosa, i mostrant l'evidència d'un estat de conservació que amenaçava amb afonaments.  Ha sigut un encert poder intervindre comprovada la perillositat amb els despreniments de la Cúpula.

El mur que constituïx la Cúpula és a base de rajola compacte, el típic antic, però col·locat no en horitzontal com la Cúpula del creuer, sinó en vertical (a la manera com les ximeneres antigues).  No obstant la Cúpula mostra un bon estat i apareix consistent.  Una vegada tot desenrunat s'ha procedit a tractar-la amb resina per a la seua impermeabilització.

En l'arrancada de la Cúpula a partir del alero, va aparéixer un rajoles més solt que al llevar-ho es va poder comprovar l'existència d'una camera de més d'un pam d'ampla entre la Cúpula de rajola i el revestiment d'escaiola i adorns que es veuen per l'interior, la qual cosa ens cause una sorpresa: pensàvem que el revestiment interior de la Cúpula, és a dir el que veiem al mirar-la des de dins de la Capella del Santíssim Sagrament, estava immediatament lluït a la superfície interior de la Cúpula, però no és així, sinó que forma com una Cúpula interior d'escaiola i adorns i hi ha una camera d'aire considerable entre esta i el mur de la Cúpula. 
 
Es percibix que és en proporció més elevada que la del creuer i per això les teules hauran d'anar més verticals

Després d'alguns dubtes s'ha decidit reteular-la en blau, però no sols per major bellesa estètica, sinó sobretot perquè la teula lacada en blau resulta molt més consistent i duradora que l'altra, encara que resulta molt més cara. 
Ja hi ha col·locades les primeres fileres del alero, que formen els rius, una labor molt detinguda i pacient perquè eixes primera fileres van totes les mesures tant en la longitud de la teula que cal tallar com en la distribució de teula a teula entre els rius.  A més d'estar tota rodejada en les primeres línies, ja s'han col·locat les primeres teules blaves, i ens pareix que quedara segura i magnífica.

Han picat els laterals del tambor per a deixar la rajola de cara vista i per a poder resinar-ho amb antihumitat deixant-la així també segura i bella.

També han reparat els laterals dels finestrals als quals es procedirà a una protecció de les vidrieres per estar trencats, i també han tallat el cable antic del parallamps.

A més de la protecció de les vidrieres, es tractara la Creu amb anticorrosius, es pintara i es reforçara la seua base. 

A pesar que han de creuar la nau central, pel andamit, ens pareix que els treballs van a bon ritme.