15 de febrero de 2014

NUESTRA IGLESIA DE MOIXENT. RECUPERANDO NOTAS (14): CRONOLOGIA DE LOS VICARIOS HABIDOS EN MOIXENT

Rvdo.D.Jaime Puerto                         1575
Rvdo.D.Pedro Bru                             1577
Rvdo.D.Climent Badia                        1595
Rvdo.D.Juan Sanchis                        1600
Rvdo.D.Andreu Polop                        1600
Rvdo.D.Antoni Vila                            1601
Rvdo.D.Vicente Jover                       1627
Rvdo.D.Fray Luis Garcia                   1672
Rvdo.D.Fray Gabriel Pedro                1687
Rvdo.D.Fray Sebastián Torres           1705
Rvdo.D.Francisco Canto                   1733
Rvdo.D.Fray Vicente Gómez              1749
Rvdo.D.Tomas Yacer                         1822
Rvdo.D.Fray Bautista Vila                   1822
Rvdo.D.Francisco Albiñana                1857
Rvdo.D.Vicente Silvaje                       1859
Rvdo.D.Pascual Planells                     1864
Rvdo.D.Vicente Cambra                     1870                
Rvdo.D.Vicente Monllor                      1881 
Rvdo.D.Manuel Cortell                        1892
Rvdo.D.Antonio Marti                          1892
Rvdo.D. Luis J.Marqués                      1893
Rvdo.D.Ramón Pascual                       1894  
Rvdo.D.Peregrin Ricart                       1896
Rvdo.D.Pascual Gisbert                      1896
Rvdo.D.José Baudes
Rvdo.D.Francisco Carreres
Rvdo.D.Vicente Monllor 
Rvdo.D.Fray Vicente Gassó                                 
Rvdo.D.Juan Bautista Tormo, Mártir    1902
Rvdo.D.Desciderio Lera                     1905
Rvdo.D.Pedro Puig Alonso, Mártir       1905
Rvdo.D.Camilo Vidal                          1909
Rvdo.D.Amadeo A.Sarrio                    1908
Rvdo.D.Carlos Blanquer                      1910
Rvdo.D.Isidro Morant García               1913
Rvdo.D.Vicente Gonzalbez                  1968  

Bibliografia:
ARCHIVO PARROQUIAL DE MOIXENT.  Libros Sacramentales
GASSET I PEINADO Santiago, LERA I GASSÓ Manuel.  Estudi històric sobre l'Església Moixentina 1996