9 de abril de 2018

VIDA PARROQUIAL (66): SETMANA SANTA 2018

·      Per a enguany la fotografía del programa d’actes de la Setmana Santa va ser la séptima estació del Via Crucis de les Ceràmiques que van ser robades de l’ermita de la Puríssima Concepció (Casa Rabosa), on es representa la segona caiguda de Jesús, amb un soldat i Simón el de Cirene.

·      Una antiga imatge de la Mare de Déu Dolorosa que alguns anys processonaba en la Setmana Santa de Moixent  Ha sigut entregada a la Parròquia per part de la dona que custodiava dita imatge perquè siga exposada en el Museu Pare Moreno (ja ampliarem aquesta informació). En el Divendres conegut com de Dolors o de Passió, estava en el Presbiteri per a la celebració del Via Crucis i de la Missa, suscitant l’interés i l’alegria dels fidels.Eixe mateix Divendres, a l’acabar el Via Crucis de nit en el Calvari, es va beneïr una nova anda per a trasladar la imatge del Santíssim Crist del Mont Calvari. 

·      La Vespra de Diumenge de Rams, a les 19hs en el Saló Parroquial es va oferir per part de Miguel Gironés membre del Centre Espanyol de Sindonología  una Conferència sobre la Sabana Santa, animada amb projecció de fotografíes. Ell es va oferir a això perquè amb la seua familia disfruta d’una casa en la urbanització de Cumbre i per això participa amb molta freqüencia en la vida litúrgica de la nostra parròquia.

·      El Diumenge de Rams abans de la Benedicció de Rams i Palmes el Rector va fer menció dels confrares difunts des de l’anterior Pasqua, a este diumenge als qui menciona i la Confraria a què pertanyia i un responso: José Jordan Jorques (Cofradia Santo Sepulcro), Rafael Garcia Sanegre (Cofradia Jesús Resucitado), Pepe Garrigos Herrero (Cofradia Jesús Nazareno), a més menciona els 75 aniversaris de les imatges de Jesús Natzare i Maria al peu de la Creu.  En la missa inaugural en l’església també es va fer menció de dits confrares difunts. 

·      Del dilluns al dimecres Sant com estaba anunciant es va poder sentir el toc de Confessar, així com per sèptim any es va escoltar la Matraca complint la funció de convocar en substitució de les campanes per la mort de Crist.

·      Enguany el tradicional trasllat del dimecres sant de la imatge de Crist Jacent a la Parròquia s’ha vist enriquida amb altres trasllats amb motiu del 75 aniverari de la imatge de Jesús Natzare.  Abans del trasllat se celebra la Benedicció d’una nova anda per a la imatge de la Soledat disposada en el domicili del President de la Confraria i a continuación van eixir en primer lloc la Hermandad Cristo Crucificado, la Confraria Virgen de la Soledad i tancant este trasllat la Confraria Jesús Nazareno que a l’arribar a l’església se li canta una “saeta”.  Quince minuts més tard se celebra el trasllat del Sant Sepulcre acompanyat de la Confraria la Dolorosa i de la Confraria “La Flagelació –Señor de la Columna” de Xàtiva que van despertar gran interés per les creus i cadenes que portaven.

·      La processó del Silenci va transcórrer com altres anys amb la novetat que a l’arribada de la imatge de Jesús Natzare a la plaça de l’església va rebre l’homenatge d’un trompetista confrare que li interpreta “El Silencio”.

·      Cada confrare de la Confraria Jesús Nazareno portava un llaç commemoratiu del 75 aniversari de la imatge i que també portava l’estendard.  Enguany amb motiu del 75 aniversari de la imatge de Maria al peu de la Creu la imatge mostraba un nou llenç confeccionat per la familia de la donant amb bordats en els dos costats i en els vèrtexs de tot el llenç. 

·      Posar en relleu l’encert de la flor que porta les andes de Jesús Natzare que esta disposada de manera que no sols protegix les andes sinó sobretot és de poca altura i no impedix la perfecta visibilitat de la imatge perquè es puga veure en tot el seu conjunt.

·      També ha sigut sorpresa els coixins que abracen, i mai millor dit, les barres de les andes de Jesús Natzare i Maria al Peu de la Creu.
 
·      Es podía vorer en el balcó de la Casa Coromines el primer estendart de la Confraría la Dolorosa i en una casa de la plaça de l’església l’anterior estendart de Jesús Natzare.

·      Totes les imatges entren a l’Església de cara als qui están en la plaça de l’Església.

·      Quasi tot el Via Crucis es va poder resar amb tots els confrares presents en el recorregut del Calvari, però es tardà més la processó quant tindria que ser al contrari.  El Calvari va aparéixer més net gràcies a les llabors de neteja que van dur a terme uns diez abans els treballadors de l’Ajuntament.  Crida l’atenció dels presents la imatge del Santíssim Crist en el nou suport.

·      Per a la celebració de la Mort del Senyor es va portar a l’església el Lignum Crucis per quart any, sent col·locat en el presbiteri.

·      En la processó del Sant Soterrament es van cantar algunes “saetes” i la imatge de Maria al peu de la Creu al passar per la Casa Coromines es va girar a la façana (lloc on va eixir per part dels donants fa 75 anys). 

·      Es dignificà el final de la processó del Sant Soterrament (com l’any passat) una vegada estaven les dos ultimes imatges dins de l’església, amb una Oració propia per al moment i la Benedicció del Sacerdot.  Després la imatge de la Soledat es va trasllar a la Residència amb la participación de les bandes de tambors de les Confraries i Hermandad.

·      La Celebració de la Vigilia Pasqual d’enguany va ser molt participada, es menciona que eixe dia (31 de març) es l’aniversari de la col·locació i benedicció de la primera pedra de la nostra Església i es va resar un respons.  El Glòria va ser cantat a les 20:06hs (igual com l’any passat), alhora que van voltejar novament les campanes.  Al final després d’unes indicacions al respecte es van encendre totes les llums de les lampares i els focos així com els nínxols dels altars laterals perquè s’ha canviat a led, i en el cas dels altars laterals s’ha canviat la intal·lació que encara tènia el fil antic recobert de teixit de tela.  Totes eixes reparacions s’han dut a terme durant el mes de març, de manera que es protegix la instal·lació que recorre el temple i que esta coberta davall la decoració i que sent molt antiga ara a l’abaixar el consum d’energia amb les noves perilles se la protegix un poc.

·      Un aplaudiment per a totes les bandes de tambors i els seus cordinadors en particular a Nuria que va posar esforç en harmnonitzar bé els repics que durant mitja hora van sonar en la plaça major rodejada de públic.  A l’acabar es va disparar un castell; prèviament davant de la casa Corominas (d’aon va eixir la imatge de Maria al peu de la Creu fa 75 anys de part dels donants) es va fer una breu tamborrada.

·      La Societat Musical “La Constancia” mereix el reconeixement pel seu interés a dignficar no sols el recorregut de les processons, sinó al final de la processó de l’Encontre solicitaren que les imatges de la Soledat i el Ressucitat permaneixeren en la Plaça de l’Església fins a l’acabar la melodía que interpretaven i continuar amb l’Himne Nacional.