2 de abril de 2018

PROGRAMA DE TOCS: SANT VICENT FERRER

 La festivitat de Sant Vicent és el 5 d’abril, dia de la seua defunció.  No osbtant això i atés que eixa data cau normalment en dies de quaresma o Setmana Santa, es va decidir fa segles el seu trasllat en el Regne de València, al dilluns següent a l’octava de Pasqua. Es el patró principal de la Comunitat Valenciana. 

En el Temple Parroquial, en la Capella de les Santes Relíquies està l’imatge de Sant Vicent Ferrer, del segle XVII, que per a este dia es col·loca a la vista dels fidels en el Presbiteri, amb dos ciris (està imatge va ser portada en la Revista de la Junta Central Vicentiana l'any 1994).   En Moixent, desde el 29 de juny de 1955 té un carrer que porta el seu nom amb una lápida que es va descubrir eixe any; en la Capella de la Residencia hi ha altra imatge i en la Casa Rabosa hi ha una Cerámica representant al Sant valencià del ceràmiste Francesc Tos.   El Retaule on ara està la Soledat estava dedicat a Sant Vicent Ferrer amb la seua imatge fins que l’any 1944 es va regalar a la Parròquia la Soledat.

Com a element peculiar se celebra la processó de Combregar d'Impedits, és a dir, es porta la comunió als malalts i impedits que no poden anar a l'església, d'una forma solemne, portant el Santíssim Sagrament baix pal·li, acompanyat del Ajuntament que paga el servei de la Banda de Música “La Constancia”.

L’església en la Pasqua, vol que participem de la Comunió.  Portar la comunió als impedits no significa que se li administre l’unció dels malats. En contra del que la gent pensa, això no comporta res greu, simplement que s’està malalt o impedit, i la Parròquia va a portar-li el Senyor a sa casa.  No és motiu de pena, sinó d’alegria. S’ha creat un ambient tant fúnebre que els impedits i maltats no volen recibir al Senyor.

El Rector ho fa cada primer divendres de mes, però el dia de Sant Vicent és diferent.  A més ix el Copó amb la Comunió per als malants i no com el dia del Corpus Christi que ix la Custodia, per tant es un fet unic durant tot l’any. 

Després de dos anys fent la processó a les 10:30, enguany s’ha traslladat a les 9:30 segons uns homens per a tindre temps per a esmorçar, tampoc era l’hora de fa quatre anys, per a que els malalts e impedits que volen comulgar tingen més facilitats.  Després es celebraran la missa a les 10:30 i 12hs.   

El Rector anuncia en les misses el recorregut de la processó dels combregars, la Policia local co·labora en el transcurs de la processó. Els veïns engalanen els carrers amb plantes, colgadures i teles als balcons,  és una processó en què només participen els hòmens.  
El Rector amb el copó que conte les formes sagrades, entra a la casa del malalt per a que prenga el combregar.  Aquest moment és tan solemne que, que els acompanyats, amb el ciri a la mà, és detenen, i la banda de Música, que tanca la processó toca l’Himne Nacional.  Al finalitzar la processó amb unes breus paraules del Rector dona la Benedicció i agraïx la participación, motivant la processó explicant el seu significat donant suport als impedits i felicitant als que porten el nom de Sant Vicent.  Després es fa altra missa en honor a Sant Vicent Ferrer, i que és fan algunes parts de la missa en valencià per ser un Sant valencià i universal, que va estar molt prop de Moixent (com per eixemple en la Torreta de Canals) i possiblement pasaria per el poble.  Del 9 d’abril d’enguany fins el 29 d’abril de l’any que ve la diócesis de Valencia celebra un  Any Sant Jubilar Vicentí pel sext centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer.

Per tindre el nostre Campanar una campana dedicada al Santíssim Sagrament (Sagrat Cor de Jesús-Santissim Sacrament) i tractant-se d'una processó Eucarística, dita campana és fa sonar amb més freqüència.

Sant Vicent Ferrer (Patró de la Comunitat Valenciana), 9 d’abril
Vols de processó:
- Tres Vols d’avís a processó de 9:30, amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
•  Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu a l’eixir el Santíssim Sagrament del Temple Parroquial
• Durant la processó Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
• Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu, al pujar la Creu Parroquial per el carrer Màrtirs.

-Missa de 10:30.  Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Repics festius d’avís a missa de 12, i Vol de Sant Jaume i Nieves, el tercer Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.