12 de abril de 2018

TREBALLS VOLUNTARIS (47): DE SANT JOSEP FINS L'OCTAVA DE PASQUA

A més dels voltejos de Campanes i tocs amb la Matraca durant la Setmana Santa també com altres anys col·laborem amb tasques per a preparar l’església i les celebracions, així com les processons.   Col·laborant així amb la nostra Parròquia, contents i sempre amb moments divertits.

El dia de Sant Josep després de pujar la imatge a la seua hornacina (imatge que vam baixar el diumenge 28 de gener), vam preparar les andes i la imatge de Jesús Resucitat i col·locar-la en la nau lateral de l’església i aixi poder netejar tant les andes com la imatge. 
Es va preparar l’estendard de la Cofradía la Dolorosa.
Vam apartar els bancs de la Capella del Santíssim per a poder baixar la imatge de Maria al Peu de la Creu.
El dimarts sant vam retirar les creus dels altars laterals i la Creu Parroquial, traslladar la taula on estan les estampes amb oracions de l'entrada de l'església a l'entrada de la Sagristia, i ajudar a baixar la imatge de Jesús Natzare; el dijous sant per el mati vam cobrir la imatge del Crist del Perdó que està en el Presbiteri amb dos teles de color morat. 

El dijous Sant de mati vam preparar el Monument disposant la flor i neteja de la Capella del Santíssim.  Al acabar la missa del dijous Sant vam llevar el mantel del Altar Major.

En les procesons vam estar apartant els bancs de una nau per a poder pasar les imatges.

Vam disposar la imatge del Crist de l’Agonia per a l’Adoració de la Creu el Divendres Sant amb una tela roja i la seua peanya.  Enguany de nou, vam portar a l’Església el Lignum Crucis per a col·locar-lo amb un suport en el presbiteri i acabada la celebració de la Mort del Senyor el vam portar de nou al Museu.
.
El dissabte Sant per el mati, com els últims anys, vam dedicar tot el matí a llevar la flor de les andes de les imatges i del Monument i col·locar-les en el Presbiteri per a la Solemne Vigilia Pasqual.  Es va disposar el Ciri Pasqual, el foc, l’Aigua per a beneïr, les candeles,… es va llevar les dos teles de color morat al Crist del Perdó, vam tornar a col·locar les creus en els altars laterals així com la Creu Parroquial en la Capella del Santíssim…

Al pujar la imatge de Maria al peu de la Creu al seu lloc el dimarts de l'octava de Pasqua,  vam apartar els bancs i al acabar vam col·locar l’altar al seu lloc així com els mantels i el conopeo de color blanc al sagrari.
El  dimecres de nou ens convocarem per preparem el Pal·li per a la processó de “Combregar d’Impedits” per al dia de Sant Vicent Ferrer, i es va guardar el estendard de la Dolorosa. 

El passat diumenge es va baixar la imatge Sant Vicent Ferrer per a la seua solemnitat i al acabar esta es va tornar al seu lloc.  Al dia següent, al celebrar la nostra Diòcesis la Anunciació del Senyor, com els ultims anys, vam baixar del saló parroquial al presbiteri la imatge de la Puríssima Concepció que procedix de l’Ermita de la Casa Rabosa, per a estar a la vista dels fidels en la Missa.