27 de enero de 2017

AGENDA 2017: PRESENTACIÓ DEL SENYOR I SANT BLAI

PRESENTACIÓ DEL SENYOR EN EL TEMPLE: El dia 2 de febrer se celebra la festa coneguda popularment com la Candelaria i la Purificació de la Mare de Déu. També es el dia de la Jornada de la Vida Consagrada.

Durant la Missa es beneïxen les candeles que després són portades a casa on es cremen durant l'any.  

Presentació del Senyor, 2 de febrer
- Tres repics diaris d’avís a missa de 19, i Volteig en el primer toc de Vol amb Sant Antoni hasta Santes Relíquies.


SANT BLAI: Es el dia 3 de febrer. Sant Blai.  En Moixent té un carrer dedicat, en una de les fatxades del carrer te una ceràmica  representant el Sant, és una costum portar dolços i caramels de rebosteria per a beneir en la missa del Sant per ser Patró de les malalties de la gola.
Enguany coincidix amb el primer divendres dedicat al Sagrat Cor de Jesús.
En el Presbiteri es col·loca una xicoteta imatge de Sant Blai i la seua Relíquia datada en Roma en 1947 donació del jesuita moixenti H.Luis Tortosa Palop, amb dos ciris. El Rector durant la Benedicció recorre totes les naus del Temple Parroquial aspergint l'aigua beneida sobre els dolços, mentres es resen les Lletaníes dels Sants del Reliquiari.  
El volteig de campanes son de amb Santes Relíquies, perquè hi ha Reliquia del Màrtir i per ser Sant de Devoció Popular.

Sant Blai, 3 de febrer
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Santes Relíquies. 

- Tres Vols d’avís a missa de 19, amb Santes Relíquies.  
-Toc d'Exposició del Santíssim en el moment de l'Exposició del Santíssim