16 de enero de 2017

MUSEU PARE MORENO (13): NOVA UBICACIÓ DEL BUST I ESTANTERIA

Ens ha arribat després de haber-ho comentat amb el Regidor de Cultura José Luis Ortiz, una xicoteta estantería, amb uns quants estants que encaixa molt bé en el buit de l’entrada a mà esquerra de la Capella (ara Museu Pare Moreno).  Ho veníem buscant per a poder col·locar de manera més apropiada algunes publicacions entorn del Pare Moreno i altres signes de devoció.  Ara si están més visibles i de forma més adequada guanyant espai en la Capella. 

I posats a millorar hem canviat d’ubicació el bust del Pare Moreno (de l’escultor moixenti Virgilio Sanchis),  ara esta en el Presbiteri, lloc on tantes vegades en esta Capella celebra la Missa i es va reunir amb els seus germans franciscans per a celebrar la Litúrgia de les Hores.  Queda més centrat i dignificat i gràcies a l’escaló cobra un poc més d’altura.  
Vos recordem que està en la Capella l’exposició de fotografíes sobre la Restauració de les Campanes (2006-2007), i sobre la Restauració de la Torre Campanar (2007), amb motiu del X Aniversari de dites restauracions. 

El Museu va ser visitat pels xiquets i jóvens que están realitzant la Iniciació Cristiana a Moixent el dimarts dia 3, en les seus dos etapes.  Allí van resar les Lletanies dels Sants del Reliquiari i els Gojos a les Santes Relíquies, i van veure les peces que allí s’exposen vinculades al Pare Moreno i la vida parroquial, acompanyats per alguns jóvens que van rebre el Sagrament de la Confirmació el dia 26 de noviembre del passat any.

Per poder visitar el Museu Pare Moreno, contactar amb Felipe Sanchis.