14 de enero de 2017

VIDA PARROQUIAL (53): DURANT EL NADAL

Enguany han coincidit amb diumenge les Solemnitats del Naixement de Jesucrist i de Santa Maria Mare de Déu, però per tractar-se de festes en què es canvia la vida habitual de les persones, els horaris s’han adaptat a les misses com en anys anteriors.  La missa de nadal en què están presents els xiquets a la vesprada es consolida, la que menys afluencia experimenta és la del gall amb 23 persones.

El dia 26 de desembre, dia litúrgic de Sant Esteve, la comunitat cristiana de Moixent fa memoria de l’aniversari del trasllat de les Santes Reliquies des del Convent de Franciscans a la Parròquia, fet ocorregut l’any 1835.  En la missa va haber molta concurrencia de fiels, es van resar les Lletanies dels Sants del Reliquiari i cantar els Gojos a les Santes Relíquies.
Enguany la festa de la Sagrada Familia s’ha celebrat el divendres dia 30.  Se va celebrar la missa en la Capella del Santíssim Sagrament (com es ve fent diariament), i es va resar com estaba avisat el Sant Rosari per les families.
En les misses de Santa Maria Mare de Déu estava previst realitzar l’Exposició Major del Santíssim mitja hora abans de la missa pero al no haber suficient fiels no es va fer.  Si es va resar la Plegaria de Sant Pere per la pau.  El Rector informa en les misses del moviment de cifres dels sagraments de l’any 2016:  (Bajetos 40: xiquetes 23, xiquets 17, Primera Comunió 40, Confirmacions el 30 de gener 33 jóvens, el 26 de noviembre 24 jóvens, total 57, Matrimonis 5, Defuncions  45: dones 18,  homens 27).
En les misses de Epifania (que coincidia en el primer divendres de mes) si que es va adorar al Santíssim amb el Copó al acabar les misses, resant les Lletaníes del Sagrat Cor de Jesús, les Alabances al Cor de Jesús i la Benediccó.
Un any més en el Nadal, els jóvens que van recibir el Sagrament de la Confirmació el 26 de novembre, van col·laborar en col·locar les colgadures, així com la Cova i figures del Naixement en el Presbiteri, el Xiquet Jesús (gran) en la Capella del Santíssim, davant de l’altar; i també en la Sagristia damunt de l’encaixonada al peu d’un Crist Crucificat i les figures del Betlem.

El dia 3 de gener en la dinàmica d’Iniciació Cristiana, les dos etapes, van visitar la Capella de les Santes Relíquies del que va ser Convent de Franciscans (actual Museu Pare Moreno), acompanyats per alguns jóvens que van recibir la Confirmació el 26-11-2016 i van resar les Lletaníes dels Sants del Reliquiari i els Gojos a les Santes Relíquies, mencionant el aniversari del Trasllat de les Santes Reliquies del Convent a l’Església.