28 de noviembre de 2016

VIDA PARROQUIAL (51): MONSENYOR ARTURO BISBE AUXILIAR DE VALÈNCIA ADMINISTRÀ EL SAGRAMENT DE LA CONFIRMACIÓ A 24 JÓVENS

La vesprada amenaçava pluja, de manera que no es podía estar a la intemperie sense el paraigues i el grup de membres del Consell Pastoral Parroquial i d’Económia permaneixien en el interior del cancell de l’Església fins que a les 18:24 descendia del cotxe el Bisbe Auxiliar de Valencia Monsenyor Arturo Ros amb una actitud alegre i jovial, desitjós amb la trovada amb la feligresía de Moixent.
En la porta va saludar a tots el nombres dels Consells que li esperaven, als qui els va dirigir paraules d’agraïment i simpatía.  A l’entrar en la nau per la via sacra va rebre una forta impressió al veure d’un colp tot l’interior de l’església i la gran asamblea de fidels i comenta al Rector “açó és una catedral”.  Avançant cap al Presbiteri es va dentindre en els primers bancs per a saludar als 24 jóvens que rebrien el Sagrament de la Confirmació (20 xiques i 4 xics).  En la Sacristia es van últimar els últims detalls de la celebració.  Al descendir del cotxe en la Plaça de l’Església van voltejar les huit campanes del Campanar, una alabança a Déu per la presencia d’un successor dels Apòstols i ara sonaven les campanes del Rogle per a iniciar la missa mentres el Cor Parroquial entonava el cant “Pueblo de Reyes”.  Al veure la mitra i el bàcul llavors sí que verdaderament era una Catedral.  Per coincidir amb el temps de l’Advent es va seguir amb les lectures del primer diumenge de l’Advent.
Després de l’Evangeli Felipe va fer la presentación de cada un dels 24 jóvenes mentres anaven alçantse al ser cridats davant del Bisbe.  Felipe perquè els ha acompanyat al llarg de 45 sessions ininterrompudament i a disfrutat moltíssim amb ells.  Han seguit la lectura de l’Evangeli de Sant Marcos, textos evangèlics propis del temps d’Advent i Nadal, les lectures de la Vigília Paqual i Sant Pere.  Tot enriquit amb aproximació al ric patrimoni piadós de la comunitat cristiana de Moixent com els diferents Gojos i Plegàries, les Lletanies del Sants del Reliquiari.  Visites al Museu Pare Moreno, a la Gruta del Calvari on esta la imatge de la Milagrosa, a la Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari, portant en quaresma també una creu per a meditar el Via Crucis, Visites al Campanar… Vivencies molt ben rebudes i amb molt interés per estos jóvens.  Els que no podien asistir a les sessions han recuperat a banda fent treballs voluntaris.


El Bisbe en la primera part de l’homilia relfexiona sobre l’actitud de l’esperança propia del temps de l’Advent, els anima a mirar el positiu des altres i d’un mateix, i a reviure el sentiment de gratitud, anima a mirar el positiu dels altres i d’un mateix.  Al mencionar el Sagrament de la Confirmació va parlar de la presencia de Déu en el signe sagramental per a mostrar el seu amor, i com a marca carácter es tracta d’un amor Fidel i per sempre.   Com que Déu “Vinc a tu, per a quedarme”.  Els confirmats van mostrar una fenomenal actitud de gran atenció, seguint tota la celebració amb viu interés.  Les respostes a les preguntes sobre la Fe o Credo, van ser molt vives i van ressonar en tota l’església.  Es van agenollar a la Imposició de Mans i després van ascendir fins al Bisbe que els marca en el front amb el Sant Crisma, moments de silenci viscuts amb intensitat i encara que acompanyat per un padrí o madrina, es pressentia en eixe jove a tota la familia, cada nom va ressonar en tota l’església.

Acabada la Confirmació es van realizar les fotografíes de costum. En l’església es notaven els signes propis del temps de l’Advent perquè els mateixos confirmandos en els dies anteriors havien volgut baixar la cova per al Naixement.  La corona d’Advent presentaba el primer ciri encés i al final de la nau es llegia el rètol “Bon Nadal”.  De nou en la Sagristia van entrar a saludar al Bisbe Arturo fidels invadida d’alguns que seguixen la Iniciació Cristiana.
El Bisbe no es va prestar a pujar en este dia al campanar però si consigna en el llibre “Visites al Campanar. Firmes” amb esta dedicatòria: "Con gratitud y alegria en este dia en que visito por primera vez este querido pueblo de Moixent ¡Que Dios os colme de bendiciones! 26 de Noviembre de 2016.  Arturo Ros Obispo Auxiliar de Valencia"

El Bisbe felicitava al Rector i a Felipe per l’emotiva celebració i li va dir a Felipe que felicitara als confirmandos per la seua actitud i els animara.  Que continuara amb ànim en la Iniciació Cristiana.

De nou va fer falta el paraigues per acompanyar al Bisbe fins al cotxe i de nou el van despedir les campanes manualment al sucesor dels apòstols. Campaners de Moixent fan el seu treball adequadament. 
No van faltar les fotos per grups i famlies faclitat per la bona hora en què va tindre lloc la celebració i l’alegria dels confirmandos era ben patent amb una celebració molt entrañable.  Després de la celebració els jóvens van fer una sorpresa en el saló parroquial a Felipe Sanchis qui els a acompanyat durant este temps.La Parroquia felicita als 24 jóvens que han recibit el Sagrament de la Confirmació, confiem que continuen com a jóvens cristians, construint la comunitat parroquial.

(Fotos de Pura Carceles)