18 de noviembre de 2016

AGENDA 2016: CONFIRMACIONS I SANTA BÁRBERA

CONFIRMACIÓNS: Per a completar sacramentalment la Iniciació Cristiana, després d’haver rebut els sagraments del Baptisme, i de l’Eucaristia, es disposen a rebre el dissabte dia 26 de novembre, el Sagrament de la Confirmació 24 jóvens (20 xiques i 4 xics), nascuts l’any 2001, que des del 21 de novembre de l’any passat es reunixen cada setmana.  Els a acompanyat en este camí Felipe Sanchis, amb el ferm proposit d’acostar-los molts elements que conformen la pietat i la tradició de la vida cristiana a Moixent.

En este sentit han realitzat la lectura completa de l’evangeli de Marc en ambient d’oració, lectures del Naixement de Jesús i de la Vigilia Pasqual, també sobre la vida de Sant Pere Apòstol.  En este sentit també s’ha enriquit amb la:
-Visita i explicació al Museu Pare Moreno i resar les “Lletanies dels Sants del Reliquiari”
-Portant en quaresma una creu al Calvari mentres es resa el Via Crucis
-Visites a la Gruta de la Milagrosa en el Calvari i a l’Ermita.
-Celebració amb la imatge del Santíssim Crist del Monte Calvari que es va traure al cancell de l’esglesia i explicació del 75 aniversari de la imatge.
- Explicació de les Santes Reliquies i la seua vinculació amb el Pare Moreno.
- História del Pare Moreno amb el folleto recentment publicat “Para Conocer al Padre Moreno”
- Visita a la Sala de les Campanes.
-Oració amb motiu de la presencia de la imatge de la Milagrosa en l’església.

Administrara el Sagrament de la Confirmació dins de l’Eucarístia que celebrara a les 18:30 hs, el Bisbe auxiliar de València Arturo Ros, qui vindrà per primera vegada a la nostra Parròquia.
Ve el Bisbe com a successor dels Apòstols i per tant com a garantía de comunicar i continuïtat amb l’Església de Jesús, i així els confirmats s’incorporen plenament a l’Església, i están cridats a donar testimoni de la seua condició cristiana.  Rebran els dons de l’Espérit Sant que els capacitaran per a poder desplegar una existencia cristiana plena i coherent i eixa acció de Déu ha de ser per a tots ocasió per a donar gràcies a Déu.  És motiu de gran alegría la decisió d’estos jóvens de seguir el camí de vida cristiana i d’obrir-se als dons de Déu per a ser forjadors d’una humanitat nova, i seria magnífic que els acompanyem en esta celebració i recibir la nostra més cordial felicitació.  Que tot siga per a major glòria de Déu i per a bé dels nostre volgut poble de Moixent.

Confirmacions, 26 de novembre
-Tres Voltejos d’avís a missa de 18:30,  Sant Pere Apòstol. 
• A l’arribada de Monseyor Arturo Ros, Volteig General.
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Volteig General al final de la celebració.


SANTA BÁRBERA: El dia liturgic de la Patrona dels Campaners, enguany coincidix en diumenge.  Es celebra la missa a petició de l’Associació Campaners de Moixent, per els Campaners difunts.  En Moixent tenim una Reliquia de la Mártir, este dia se l’invoca amb els altres Mártirs i Sants quant es ressa la “Lletania dels Sants del Reliquiari”.  En la base del campanar tenim la imatge sufragada pel President de l'Associació i beneïda el dia 4 de desembre del 2008.   Imatge que este dia es col·loca en el Presbiteri, a la vista dels fidels, amb dos ciris.

Santa Bàrbera (Patrona dels Campaners), 4 de desembre
- Tres Vols d’avís a missa de 10:30, amb Santes Relíquies.

- Tres Vols d’avís a missa de 12, amb Santes Relíquies.