19 de mayo de 2014

LA SARGA DEL RELIQUIARI DE NOU AMB NOSALTRES

El dia 15 de maig festa litúrgica de Sant Isidre Llaurador, sobre les 10 del  matí, es persona en l'església parroquial Xavier Ferragud de “Art i Restauració” per a fer entrega del llenç restaurat que sèrbia d'Expositor en la fornícula del Retaule de la Capella de les Santes Relíquies.  També el restaurador va pintar uns desperfectes de les imatges de Sant Pere Apòstol procesonal i de Sant Cristòfol.

Ha sigut un motiu de gran alegria constatar el bon treball realitzat, inclús tenim fix en la memòria el mal estat en què es trobava amb pèrdua de la pintura, clevills per totes les bandes, ruptures per no tindre una base ferma i solida i açò a sigut el primer: proporcionar-li una base consistent i un bastidor de fusta, i la capa pictòrica amb el que el llenç queda perfectament fixat i es garantix la seua conservació.  També s’ha procedit a la eliminació de vernissos i repintats, neteja de la pintura, emplet de parxes per als forats, un primer envernissat, estucat de les llacunes, reintegració de la policromina i per ultim un envernisat de protección final. Ja no s'aprecien clevills ni desconchaments, sinó que amb la neteja a recuperat l'originalitat dels seus colors i s'ha repintat les zones perdudes.  Fins i tot la pinturadescansava no sols amb una tela sencera i uniforme, sinó sobre trossos d'altres materials com a paper, te-les i fins una peça de pantaló vaquero, i com a curiositat tenia un paper d'una fabrica de torró de Tortosa de Moixent. 
Immediatament es col·loca a l'esquerra segons es mira al Retaule del Sagrat Cor de Jesús, elevat sobre una taula amb una tela blanca perquè puga ser apreciat pels fidels i visitants a l'Església.  De fet, els fidels que eixe dijous participaven de la Missa, i després de la comunicació i agraïment del Rector tant a Campaners de Moixent com a la Diputació de València, van manifestar la seua satisfacció.   També es va comunicar en les misses dominicals, els dies 17 i 18.

Hem col·locat unes notes informatives junt amb el llenç per a informar que es tracta d'una Subvenció de la Diputació de València atorgada a l'Associació Campaners de Moixent per a la dita restauració, a més de l'empresa restauradora i el temps de restauració.  S'ha fet un muntatge de fotografies realitzades pel Campaner d'Atzeneta Isaac Montell amb un abans i un després de la Sarga i també de com estava la Sarga en la nínxol del Retaule de les Santes Relíquies.
Segons ens han  comentat persones que ho han vist en el nínxol del Reliquiari, es descobria el Reliquiari al final de la primera missa de cada diumenge mentres es cantaven els Goigs, i es cobria el Reliquiari després de la  missa.  En la Sarga pintada per H.Romero Orozo en 1896 aprofitant el trasllat de les Reliquies a la nova urna, s’aprecien les Reliquies portades per Fra Cristóbal Moreno en 1587, i que hi havíen entonces en el Reliquiari a més d'un bust amb Reliquia de Sant Joan de Ribera col·locat en el Reliquiari segurament l'any 1896, i també el remat  del reliquiari que es dirent del actual. 
En l'Arxiu Parroquial, en el Llibre de Contabilitat l'any 1939 fa referencia a: "Agosto 20.  A Eduardo Iñesta para colocar  el cuadro de cubrir Reliquias 16,00" (página 109vto); i l'any 1945 "Noviembre 11. Por componer el cuadro del lienzo del Nicho Santas Reliquias 22" (página 118)

Estarà exposat a la vista de tots els fidels una temporada, aprofitant per a beneir eixos treballs de restauració, el pròxim dia 7 de juny, vespra de Pentecostés en la missa vespertina de la Solemnitat del naixement de l'Església com a comunitat enviat pel Senyor per a donar testimoni.  Les Relíquies ací representades pertanyen a magnfiics testimonis del Senyor, Beats, Sants i Màrtirs que van fer de la seua vida un cant d'alabança a Déu.  Són model i eixemple per a tots els cristians i per això l'Església els venera i demana la seua intercessió en la Lletania que els invoca, com tractarem de fer el dia de la Benedicció de la restauració.
Tenim previst, com ja hem dit en les anteriors publicacions sobre la Restauració, portar-la al Museu Pare Moreno per a facilitar la seua visita en hores i dies diferents al culte, i així enriquir la Mostra del Pare Moreno i la Parròquia.

Notícies de la Sarga que hem publicat en esta web durant la Restauració