16 de mayo de 2014

AGENDA 2014: RENOVACIÓ DE LES PROMESES BAPTISMALS I ASCENSIÓ DEL SENYOR

PROMESES DEL BATEIG: Com a celebració preparatoria a la Primera Comunió, està la Renovació de les Promeses Baptismals, els Xiquets i Xiquetes que van a comulgar estan rodejant l’Altar Major i son interrogats sobre la seua disposició de viure com a Cristians i la professió de Fe: es la Renovació de les Promeses del Bateig.   Enguany s’abansat una setmana per coincidir en les eleccions.
Com aconteciment local de la vida cristiana, es fa un Vol de Sant Antoni fins a Santes Relíquies.   Este Vol de tres campanes es el mateix que s’executa quant s’acaba la celebració de la missa quant es bateja a un nou xiquet o xiqueta.

Renovació Promeses Baptismals, 18 de maig
- Tres Vols d’avís a missa de 11:30 de Sant Antoni hasta Santes Relíquies.


ASCENCIÓ DEL SENYOR: Es el dia propi de la Solemnitat de l’Ascenció de Crist el dijous que senyala els quaranta dies del diumenge de Pasqua, però al deixar de ser festa laboral en Espanya i altres països es va pasar al diumenge següent, el sèptim de pasqua.
L’església celebra la total glorifiació de Jesucrist ja anunciada en la Resurrecció, acaba la seua exitencia terrena però no se olvida de nosaltres, desde la Glòria seguix present entre nosaltres per mig de l’església gràcies a l’acció de l’Espérit Sant que va descendir sobre els Apóstols el dia de Pentecosta, que l’Església celebra el diumenge següent.  Te categogia de Solemnitat i en Moixent és la Primera Comunió del primer grup.
Es la missa de 12, en que el primer grup de Comunións pren la Primera Comunió,  la missa es cantada per el Cor Parroquial de Missa de 10:30.  Abans a les 11:15 els xiquets están en la Capella de la Milagrosa en la Residencia i d’allí amb el Rector van a l’església per a la celebració de la Missa, al finalitzar tornen a la Residencia on fan un cant a la Mare de Déu i l’Associació de la Medalla Milagrosa de Moixent els donen un regal.

Vespra de l’Ascensió del Senyor, 31 de maig
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 

- Tres Repics d’avís a missa de 20, i Vol de Sant Jaume i Nieves.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.

Ascensió del Senyor, 1 de juny
- Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Vol de de Sant Jaume i Nieves.  El tercer toc, Vol de
  Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 12,  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Vol de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Santa Maria Mare de Déu.
- Vol al final de la celebració, de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.