26 de enero de 2014

VIDA PARROQUIAL (19): RETAULANT LA CÚPULA DEL SANTÍSSIM SAGRAMENT


Dilluns passat dia 13 de gener van començar a llevar el andamit de la ja reparada Cúpula de la nau central, aprofitant per a muntar tot seguit un passatge des de la torre vertical de la Plaça Abadia, fins a la Cúpula de la Capilla del Santíssim Sagrament creuant la nau central de l'Església.  Com les mesures són diferents d'una Cúpula a una altra, han portat també dos camions de nous ferraments i plataformes per a adaptar-los ha esta Cúpula que és mes xicoteta en dimensions, construida l’any 1917.

El dissabte 18, el Rector En Antonio i el President de Campaners Felipe, van poder visitar-la per a comprovar de prop el seu estat i prendre fotografies, a fi d'acostar eixa informació a tots els tingueu interés que.  Després de la impressió de grandesa de la Cúpula major, esta Cúpula del Santíssim se'ns mostrava en dimensions molt més reduïdes: hi ha menys plataformes en vertical i el recorregut horitzontal de cada plataforma és molt més curt, tot això fa preveure que els treballs seran molt mes ràpids. 


Ara bé, l'estat de la teulada de la Cúpula i els materials del seu morter apareixen en gravíssim estat de conservació com podeu veure en les fotografies. Excepte l'angle que mira cap al campanar i l'església, tots els altres apareixen en estat ruïnós.  Sorprenentment les teules estan partides, trencades en la seua majoria.  Moltes altres han caigut i han començat a caure també els materials de suport a cases confrontants.  Vista de prop era inevitable la sensació de ruïna i d'afonament ràpid.  De fet, fa la impressió que haguera resistit molt menys que l'altra al pas del temps. Inclús hi ha una part que es veu la Cúpula origina sense la teula coberta.

Gràcies a Déu, li ha arribat per fi el temps, i així evitar un ràpid i progressiu despreniment de tota la teula amb els greus perills que això comportaria per la seua proximitat al carrer i cases confrontants.
La Creu mesura en el seua braç vertical 118’5cm 56’5cm i les teules que estan la gran part soltes, mesuren 32 cm de llarg, també col·locades amb “escantillón”.  Desde el dia 23 han començat a retir la la teuala i les runes del revestiment de la Cúpula i ja s’aprecia l’esfera feta de rajoles mesuren de llarg 25cm, i d’ample 12cm, segurament un expesor de 5cm.

Ens plena de satisfacció que després de reparar la Cúpula de l'Església, la Cúpula de la Capella de la Comunió no patisca el deterioramient i quede preservada per al futur.  També es tractara les vidrieres que apareixen trencades potser per gamberrisme, i també els accessos de manteniment.  

Aprofitant la infrastructura del andamit, s'ha accedit a la nau lateral de la part dreta, en el tram que està sobre la porta lateral de ferro per a llevar unes teules i procurar la reparació de les ultimes goteres.  Està nau té inclús bigues de fusta i han cedit des de l'any 2011.  Com podràs observar en les fotos també hem arribat a temps per a evitar una total inundació en les teulades i el Temple Parroquial, com va pasar els dies després de les Festes Patronals de 2013.  Aprofitant que s’han llevat les teules per a renovar les viges de fusta que están podrides, Felipe va entrar dins de la bóveda de la nau (que encara no té acces) i la va poder fotografiar per saber el seu estat.  Després s’han col·locat unes viges de ferro substituint a les de madera que están en mal estat fent de suport per a la teualada.Queden de la Cúpula major 12 teules blaves i 4 blanques per oferir a canví d'un donatiu mínim de 10 euros, qui vullga que pregunte a Felipe.

Estem en el 125 aniversari de la Benedicció de les Obres de l'Església Parroquial, la Cúpula major ja s'ha evitat el total desprendiment de les teules i deteriorament i lluix magníficament el seu esplendor.  Esperem en uns mesos poder veure la Cúpula del Santíssim també restaurada.  Demostrem com van fer els nostres avantpassats, la nostra col·laboració econòmica, per a preservar un patrimoni tan gran per a Moixent.  Ja hi ha més de 53.400 euros, quantitat que s'ha anat abonant a l'empresa.
És cosa de Tots.