6 de junio de 2020

PROGRAMA DE TOCS: TRIDUO I FESTA AL SAGRAT COR DE JESÚS

TRIDUO AL COR DE JESÚS: Durant tot este mes l'església celebra la devoció al Cor de Jesús, i que a Moixent compta amb un gran arrelament.
Al finalitzar la Missa de dilluns a divendres hi ha Exposició menor del Santíssim Sagrament, se canta la Oración propia del dia del Corpus Christi,  es resen les Lletanies del Sagrat Cor de Jesús, l’acte de Desagravi, es beneïx amb el copó i es reserva mentres es canta algun cant del Cor de Jesús.  Enguany a més esta el Copó mentres es resa el Rosari.
A més es fa un Triduo preparatori per a la Festa, la Solemnitat del Corpus i la missa de festa amb processó, que sol celebrar-se el diumenge próxim al dia del Patró Sant Pere Apòstol; es porta la comunió els primers divendres de mes als malalts e impedits.

La setmana que es celebra la festa del Cor de Jesús es fa un Triduo preparatori a dita festa, el dimecres, dijous i divendres. 

La primera data del Triduo apareix l’any 1892 en el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent.  Anys després es feia un Novenari  que solia començar el Dijous que era la Solemnitat del Corpus Christi (amb Expossició Major del Santíssim, Completes, Rosari y Novena, Letanies, Goigs), i a més el 21 de juliol de 1962, Maria Calaguig Juan, moixentina i germana d’un Sacerdot fill del poble En Antonio Calabuig Juan i devot del Cor de Jesús, va instituir una dotació econòmica en una Fundació titulada “Pia Memoria del Reverendo D.Antonio Calabuig Juan y familia” per a garantir eixa celebració de manera solemne i la Festa, al voltant de l’any 1974 es pasa a fer un Triduo.  

Enguany el ultim dia del Triduo, divendres, coincidix amb la Solemnitat litúrtica del Cor de Jesús.  
Desde este mes de maig amb una nova i adequada distribució de tocs, diariament la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament repica per a convocar a la missa, però els dies del Triduo i la Festa voltejara més asiduament.   Passats uns minuts del segon toc, es realitza l'Exposició del Santíssim Sagrament en l'Altar Major, és un moment molt important que anuncien les Campanes a tot el poble amb el toc d'Exposició del Santíssim.  

L’Exposició es realitza en la Custòdia més antiga i valuosa que procedix del Convent de Franciscans (és la Custòdia que té gravada la campana Cor de Jesús).

Triduo al Sagrat Cor de Jesús, 17, 18, 19 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.


FESTA DEL SAGRAT COR DE JESÚS:  Aquesta devoció es celebra tot el mes de juny i els primers divendres de cada mes.  En juny es fa després del ritu de comunió l’Exposició menor del Santíssim, inclou també un Triduo preparatori.
La primera constancia escrita de l'Associació de l'Apostolat de l'Oració (Secció Senyors/es) data de 1819.  Està Erigida canònicament i aprovats els Estatus el dia 30 de març de 2011 pel entonces Arquebisbe de València Monsenyor Carlos Osoro.
En l’Església de Moixent hi ha un enorme retaule lateral, dedicat al Sagrat Cor de Jesús, i en el centre del mateix està la dita l’imatge del Cor de Jesús, la qual està fundida en la campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  Esta imatge ixia en la processó des de l’any 1942 fins l’any 1977 en que per evitar l’esforç de baixar i pujar aquesta i els perills, es va portar una talla de la Ermita de la Purísima Concepció (Casa Rabosa) per a processonar que durant l’any esta en el Museu Pare Moreno.

L’església també té un estendart bordat fet per Sor Segunda Asurmendi, i un magnìfica tela que segurament faria la funció de cubre-altar en el Retaule que té dedicat.  Les dues peces estan exposades en l’entrada de la Capella del Santíssim Sagrament.

Enguany degut a la pandemia no es realitzara la benedicció i sorteig de imatges ni tampoc la processó, pero si la missa

La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament fundida l’any 2006, volteja  durant tot el mes de juny al primer toc de missa, cada 1er divendres de mes (de octubre a juny) i de manera particular el dia del Corpus i en la Festa del Cor de Jesús. 
La campana Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, tots els dies de dilluns a divendres realitza el toc de missa diaria, convoca a l’eucarístia i els primer divendres de més de octubre a juny volteja en el primer toc de missa convocant a celebrar l'Eucaristia i adorar Jesús en el Santíssim Sagrament en l'Exposició.  

Festa del Sagrat Cor de Jesús, 21 de juny
- Tres Vols d’avís a missa de 12, de  Sant Antoni hasta Sant Isidre.  El segon i tercer toc Volteig de  Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.