18 de mayo de 2020

PROGRAMA DE TOCS: ASCENSIÓ DEL SENYOR, PENTECOSTA I CORPUS CHRISTI

ASCENSIÓ DEL SENYOR:    Es habitual que en aquesta solemnitat es celebren la Primera Comunió, però amb motiu de la pandemia del Covid 19, s’han aplasat.  Però  la Solemnitat de l’Ascensió del Senyor es celebra

Vespra de la Ascensió del Senyor, 23 de maig
- Tres Repics festius d’avís a missa de 20h i Volteig de Sant Jaume a Nieves 

Ascensió del Senyor, 24 de maig
  - Tres Voltejos d’avís a missa de 10:30 amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer Volteig de Sant Antoni hasta Santa Maria Mare de Déu.  


PENTECOSTA: És en la litúrgia catòlica la festa més important després de la Pasqua i la de Nadal.  També se li coneix com la celebració de l’Espérit Sant.
El diumenge 31 de maig, coincidix amb el dia de l’advocació de Ntra.Sra.del Sagrat Cor.  En la Capella del Santíssim Sagrament de la nostra Església esta dita imatge del escultor moixenti Virgilio Sanchis Sanchis, beneïda sent Rector el Rvd.En José Galiana Fons i Vicari el Rvd.En Isidro Morant Garcia.  L’encàrrec i donació a la Parroquia va ser per Luis Garcia, el 25 de febrero de 1943. L’Autorització per a la benedicció de la imatge està firmada el 16 de juny de 1945.  Es una imatge de fusta, amb una altura total de 1’60m i el pressupost de 3.500 pessetes.  Va ser intervinguda contra insectes (carcoma) l’any 2012
En les intencions de Missa de l'any 1957 Felipe va encontrar un Triduo a Nostra Senyora del Sagrat Cor el divendres día 14 de juny per Teresa Iñesta.

Vespra de Pentecosta, 30 de maig
 - Tres Repics festius d’avís a missa de 20, Volteig de S.Jaume a Nieves i el tercer toc Volteig General 

Pentecosta, 31 de maig
-Tres Repics d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sant Antoni. El tercer, Volteig General. 
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.

CORPUS CHRISTIA més de les celebracions Eucaristiques, a les huit de la vesprada, se celebra des de molt antic una processó amb el Santíssim Sagrament perquè esta prescrit que la processó de l’Eucaristia s’ha de fer abans d’amagarse el sol. És la processó més religiosa de totes les que se realitzen a l'any, no es trau una imatge sinó a Jesucrist mateix en l'Eucarístia. És una manifestació de fe i d'amor a Crist sagramentat.
Els fidels particularment els xiquets i xiquetes que s’han incorporat a l’Eucaristia en la Comunió es tornen a vestir de tratge d’eixa primera comunió i van davant de la Custòdia. Alguns balcons per on transcorre la processó apareixen engalantas amb colgadures.  Acompanyant al  Santísim baix Pal·li,  van les Autoritats del Poble i la Banda de Música que el Rector convida amb uns mesos abans i que després agraïx la seua participació. 

Els fidels preparen una tauleta per a col·locar la Custòdia i adorar publicament uns minuts a Jesús present en l’Eucaristia. La processó es deté en les “estacions” o “tauletes” del recorregut, hi han tres (una en el carrer major, i dos en el Passeig Venerable Pare Moreno).  La tauleta esta guarnida de tovalles, flors, plantes, de verd aromàtic de la serra (romer, timó, prevella…), el Sacerdot deixa la Custòdia en la “tauleta” i es posa de genolls i tots canten i pregen. 

Durant el trajecte de la processó es repeteix diverses vegades  la jaculatoria que s'ha repetit diverses vegades "Lloat siga el Santíssim Sacrament de l'Altar".  Al arribar a l'Església s'adora al Santíssim, un cant d'acció de gràcies,  l'oració de desagravi, el Rector beneïx amb la Custodia i es reserva. 

També la Solemnitat del Corpus es suspen amb motiu de la pandemia del Coronavirus i es celebrara les misses tant com la vespra i el dia de la Solemnitat.

En la Solemnitat del Corpus Christi, Voltegen totes les Campanes, si be, hi ha una que te una funció més asidua en solitari per estar dedica al Santíssim Sagrament: Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament, que a més de tindre gravada  la Custòdia de Moixent que procedeix del Convent de Franciscans, en l'epígraf del mig peu te l’inscripció: "Alabado sea el Santisimo Sacramento de l'Altar"; i la campana Titular, Sant Pere Apòstol, també te fundida una gran Custòdia. 

Vespra del Corpus Christi, 13 de juny
- 12 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig General.

-Tres Repics festius d’avís a missa de 20, seguit d’un Volteig de  Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.  El tercer toc Volteig General
- Toc d’Exposició del Santíssim amb Sant Antoni i Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.

-Vol de les Tres grans durant la processó per dins de l’església

Corpus Christi, 14 de juny
- Tres Repics festius d’avís a missa de 10:30, i Volteig de Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament.   El  tercer toc Volteig General
- Toc d’Exposició del Santíssim
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
-Vol de les Tres grans durant la processó per dins de l’església

- Tres Voltejos d’avís a missa de 12 amb Sagrat Cor de Jesús-Santíssim Sagrament..   
- Toc d’Exposició del Santíssim
-Toc d’alçar a Déu amb la campana Sant Pere Apòstol.
-Vol de les Tres grans durant la processó per dins de l’església