1 de octubre de 2018

PROGRAMA DE TOCS: SANT FRANCESC D'ASSÍS, ENTRADA D'EN LISARDO COM A RECTOR DE MOIXENT I CONFIRMACIONS

SANT FRANCESC D’ASSÍS:   Así a Moixent va instituir la vida franciscana conventual el Venerable Pare Moreno, insigne moixenti francisca (segle XVI), i  fins l’any 1835, van estar els franciscans en el poble.  

En la Capella del Santíssim Sagrament te un Retaule amb altar e imatge, i en el Reliquiari de la Capella de les Santes Relíquies hi ha una Reliquia del Sant.  
En el Museu Pare Moreno està l'estandart amb estampa de l'any 1943, enguany complix 75 anys.  

En el poble té un llarc carrer en la part més antiga i alta, el qual en una casa tenen una imatge beneida el dia 4 d’octubre de 1953.  En este mateix carrer hi ha un plafó ceràmic; hi ha altra ceràmica de Sant Francesc en el carrer Raval i en Sant Bonaventura. 

La Festa de Sant Francesc d’Assís la celebra amb intensitat particular la 3ª Orde Fransciscana, o rama seglar que manté viu eixe esperit franscisca a Moixent. Els socis de la Tercera Orde en Moixent tenen capelletes amb l’imatge de Sant Francesc que recorren les cases dels socis. 

Els dies anteriors a la festa es resa una Oració de Sant Francesc. En la missa s'oferix per els socies i socios difunts de la Tercera Orde.  En el Presbiteri es col·loca des de l’any 2015, a la vista dels fidels la imatge de Sant Francesc que la té una persona en la casa del carrer del Sant i que abans es traslladava a l’església per a celebrar la seua festa. Durant la missa es beneïxen dos imatges de Sant Francesc que al final de la celebració se sortegen entre els membres de la Tercera Orde.  

Sant Francesc d’Assís, 4 d’octubre
-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  

- Tres Vols d’avís a missa de 19:30, amb Santes Relíquies.  El tercer toc Volteig de Sant Antoni hasta Sant Isidre.  


ENTRADA D’EN LISARDO CASTELLÓ COM A RECTOR DE MOIXENT: Constituïx un gran esdeveniment de singular importancia per a la nostra Parròquia que rebrà a qui será el nostre Pastor, enviat pel Bisbe.  Haurà de complir les funcions d’ensenyar, santificar i regir amb la col·laboració dels fidels laics de la Parroquia.  Estaran presents les Autoritats i els cants serán interpretats pel Cor Parroquial.

Durant l’entrada i presa de possessió, tindra lloc el recibiment i entrega de la clau de la porta principal, besarà el Lignum Crucis i aspergira  als fidels amb aigua beneïda, venerara l’altar Major i es dirigirá al Sagrari.  Al començar la missa es llegirà el nombrament i el Rector farà la Professió de Fe.  En el moment del Evangeli se li entregara al Rector el Leccionari per a que el Proclame i després tindra lloc la Homilia per part del Vicari Episcopal.
En el moment de l’entrega de llocs: el mateix Rector avisara als campaners en el moment de les campanes voltejant la campana Sant Jaume amb una corda que baixarà als peus del campanar per a que desde dalt els campanes voltejent les huit campanes.  Després anira al Confesionari, Sagrari, Pila Bautismal i per últim la Sede des d'aon precidira ja la Missa.  Després de la Comunió se li entregara la clau del Sagrari i dirigirá unes paraules.  Finalment, impartirá la Benedicció i es cantaran els Gojos a les Santes Relíquies.
(vore noticia publicada en esta web el 14-9-2018)

ENTRADA D’EN LISARDO CASTELLÓ, COM A RECTOR DE MOIXENT, 13 d’octubre
- Tres Voltejos Generals d’avís a missa de 20hs.
• Volteig General de Campanes al començar a Voltejar el Rector la campana Sant Jaume.  
-Toc d’alçar a Déu amb Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.


CONFIRMACIÓNS: Per a completar sacramentalment la Iniciació Cristiana, després d’haver rebut els sagraments del Baptisme, i de l’Eucaristia, es disposen a rebre el dissabte dia 20 d’octubre, el Sagrament de la Confirmació 11 jóvens (8 xiques i 3 xics), nascuts l’any 2003, i una de 1995 (que han fet les sessions en misses i processons i en anys anteriors han fet les sessions).  
Els de l’any 2003 des del 2 de desembre de 2015 s’han reunit cada setmana amb motiu de l’Advent, la Quaresma i la Pasqua.  Junt a estos, els a acompanyat en este camí Felipe Sanchis, amb el ferm proposit d’acostar-los molts elements que conformen la pietat i la tradició de la vida cristiana a Moixent.
Han anat recorrent el camí de la Iniciació Cristiana, seguint les convocatòries amb relació a l’any litúrgic i les celebracions pròpies de la parroquia de Moixent, de tal manera que encara que no són moltes les reunions, si reclamen i al mateix temps faciliten un contacte vital amb la parroquia. 
Estem en els primers grups que que realitzen esta nova experiencia que compromet a que participen afavorint el que el seu nom indica: anar iniciant-se en la vida cristiana.  Per a major serietat es va anotant la presència i aquells que no participen no poden rebre la Confirmació fins que no completen el numero de les sessions, llavors si que podrán rebre el sagrament de la Confirmació.

En este sentit han realitzat les lectures del Naixement de Jesús i de la Vigilia Pasqual, també sobre la vida de Sant Pere Apòstol.  En este sentit també s’ha enriquit amb la:
-Visita i explicació al Museu Pare Moreno i resar les “Lletanies dels Sants del
-Celebració amb la imatge del Santíssim Crist del Monte Calvari
- Explicació de les Santes Reliquies i la seua vinculació amb el Pare Moreno.
- História del Pare Moreno amb el folleto “Para Conocer al Padre Moreno”
- Visita a la Sala de les Campanes.
-Oració amb motiu de la presencia de la imatge de la Milagrosa en l’església.

Administrara el Sagrament de la Confirmació dins de l’Eucarístia que celebrara a les 19:30hs, el Cardenal Arquebisbe de València Antonio Cañizares Llovera, qui vindrà per primera vegada a la nostra Parròquia.  No es recorda en els ultims 100 la visita d’un Cardenal Arquebisbe de València visitant la nostra Església i celebrara la Santa Missa.  El Arquebisbe Antonio ja a estat en Moixent, concretament en la Casa Orá el diumenge el 24-4-2016. 

A petició del anterior Rector En Antonio per insistència de Felipe, en esta Missa el Arquebisbe Antonio Cardenal Cañizares farà un obsequi a la Parròquia.  

Ve el Bisbe com a successor dels Apòstols i per tant com a garantía de comunicar i continuïtat amb l’Església de Jesús, i així els confirmats s’incorporen plenament a l’Església, i están cridats a donar testimoni de la seua condició cristiana.  Rebran els dons de l’Espérit Sant que els capacitaran per a poder desplegar una existencia cristiana plena i coherent i eixa acció de Déu ha de ser per a tots ocasió per a donar gràcies a Déu.  És motiu de gran alegría la decisió d’estos jóvens de seguir el camí de vida cristiana i d’obrir-se als dons de Déu per a ser forjadors d’una humanitat nova, i seria magnífic que els acompanyem en esta celebració i recibir la nostra més cordial felicitació.  Que tot siga per a major glòria de Déu i per a bé dels nostre volgut poble de Moixent.

CONFIRMACIONS, 20 de octubre
-Tres Voltejos d’avís a missa de 19:30hs,  Sant Pere Apòstol. 
• A l’arribada del Cardenal-Arquebisbe de València Monseyor Antonio Cañizares,
  Volteig General de Campanes.
-Toc d’alçar a Déu amb Sant Pere Apòstol.
- Volteig General al final de la celebració.