22 de enero de 2018

VIDA PARROQUIAL (63): FOTOGRAFÍES HISTÒRIQUES DES D’AIELO DE MALFERIT

Des d’Aielo perquè amb molta amabilitat i paciencia, i atenent a les peticions de Felipe Sanchis, generosament Maria Jesús Juan Colomer encarregada de la Biblioteca d’Aielo de Malferit ens ha remes unes fotografíes molt històriques que no teniem en l’Arxiu Parroquial i tampoc teniem constancia.

Tot va començar al maig de l’any passat al preguntar Felipe sobre l’escultura del Crist Jacent que està en Aielo obra de l’escultor moixenti Virgilio Sanchis. En la contestació Maria Jesús va comentar que la pintura de Sant Joan de Ribera que l’any passat complia el 75 anys  que està en la Capella del Santíssim.  La pintura es del aieloler Luis Requena, el seu sogre era de Moixent (José Liñana Sales, metge) i el seu cunyat Leonardo Carreres Linaña, mestre, també moixenti, qui tenia de germa al Rector Francisco Carreres Liñana.    A més de esta informació li va enviar els enllaços publicats en la web “historia d’Aielo” sobre la vida de Luis Requena i del moixenti Leonardo Carreres.  (podeu vorer en les etiquetes Francisco Carreres, Leonardo Carreres).

A arrel d’estes informacions vam poder completar altres amb interés relacionats amb el Rvdo.D.Francisco Carreres (1882-1919).  Maria Jesús va enviar fotografíes no sols de D.Francisco (que no teniem), sinò també: d’ell amb el seu germà i la seua familia, amb el seu tio també Rector D.Francisco Tortosa Liñana, del seu calze i estola i recordatori de la seua ordenació.  Entre les fotos també ens ha arribat una del Presbiteri de l’Esglesia sense lluir amb la imatge anterior del Crist del Calvari en les andes, i un altra ja lluït, així fotos exteriors de l’església, calvari i del poble.
Qui va fer eixes fotos?  Les realitza Leonardo Carreres (1881-1971), mestre molt recordat a Aielo (té un carrer amb el seu nom).  Dites fotografíes revelades amb plaques de vidre les entrega Maruja Carreres, filla de Leonardo a la Biblioteca pública “Degà Ortiz i Sanz” d’Aielo de Malferit en octubre de 2014.  Totes estes informacions les poder llegir en molts detalls en la completísima web http://historiadeaielo.blogspot.com.es/ amb les etiquetes Francisco Carreres, Leonardo Carreres.

Les fotos estan archivades per suport informatic en l’Arxiu Parroquial i altres les hem impres amb una nota en la part de darrere sobre l’autor de la fotografía i aon es trova l’autentica fotografía.

Agraïm a Maria Jesús per totes estes informacions i fotografíes recibides sobre el moixenti D.Francisco Carreres (a l’any que ve es el 1er centenari de la seua defunció), sinò també del seu germa, també del seu tio Rvdo.D.Francisco Tortosa Liñana (canonge), del pintor aelioner Luis Requena i les fotografíes històriques de l’Església recent contruida.