9 de octubre de 2016

PUBLICACIÓ SOBRE UN ESCRIT DEL PARE MORENO

Amb motiu de la “XXII Trobada de Campaners Valencians” hem escomés la tasca de preparar la publicació d’un escrit del Pare Moreno sobre les campanes, i així es titula “Las Campanas en un escrito del Padre Moreno”. 

Des de que Felipe Sanchis ho va descobrir el primers dies d’octubre de 2011, teníem el viu interés de buscar una ocasió per a poder donar-ho a conéixer.  Per a nosaltres va ser un motiu de gran alegria trobar-nos amb un escrit del Pare Moreno que referix en primer lloc el rite complet de la benedicció de les campanes segons la litúrgia d’eixe temps i que va explicant les referències als textos bíblics corresponents.  Però a més, acontinuació establix una comparació entre els elements de la campana, les seus funcions, la missió i les qualitats del predicador.  Una mostra clara de la seua capacitat per a aplicar les realitats de la pietat a la vida concreta. 
La publicació que ja tenim a punt, oferix una transcripció literal del seu escrit perquè ens trobem amb una expressió original del seu pensament, del seu estil, de la seua manera d’argumentar i parlar: com si li estaguerem escoltat de viva veu.  I hem respectat les caracteristiques propies de les formes d’expressar-se del seu temps, la qual cosa fa que per a entendre-ho hem de llegir amb atenció o no ho entendrem. 
El llibret comença amb una Introducció i una breu biografia del Venerable Pare Moreno.  Hem volgut posar en relleu eixa comparació que establix entre les campanes i la seua “semblança” amb el predicador, i hem escrit també un “perfil del predicador”, com l’hem anomenat.  La publicació esta enriquida amb fotografies de les campanes i elements de la nostra església, i tot això sobre el permanent fondo del nostre poble i també del Pare Moreno.
Donar la enhorabona a la Imprenta Grau de Xàtiva que ha posat interés en el disseny del llibret, fet realitat gràcies a les ajudes del Ajuntament de Moixent a través de la Regidoria de Cultura i de la Parròquia de Sant Pere Apòstol de Moixent.

Estarà a disposició als campaners que participen en la "XXII Trobada de Campanesrs" ja que hem decidit oferir-lo com a obsequi a cada un dels que participaren en la Trobada com un regal molt volgut per nosaltres perquè recorden al Pare Moreno i a Moixent.   En les setmanes properes s’oferira la publicació en l’església.