8 de septiembre de 2016

TREBALLS VOLUNTARIS (41): DURANT LES FESTES PATRONALS 2016

El mes d'agost reclama una generosa dedicació en els treballs per a disposar les celebracions que centren estos dies.

Passada la festa de Ntra.Sra.dels Àngels prepararem la celebració de l'Assumpció: la bella imatge que representa la dormició de la Mare de Déu, de l'escultor Virgilio Sanchis, la col·locarem en el Presbiteri, en els mateixos escalons, a fi de com la seua inclinació resultara més fàcilment visible per als fidels i  estimular la veneració dels fidels.  Acabada la missa de 12 de la dita Solemnitat vam tornar al seu lloc la imatge.
Per al diumenge festa dels Sants de la Pedra, també vam disposar dites imatges en una tauleta en el Presbiteri.

El següent va ser ocupar-nos del Reliquiari amb els bustos-reliquiaris de Santa Úrsula i Santa Córdula amb el pedestal que conté la Creu on va morir S.Pere, i els suports per als rams de flors per a l'Ofrena.   Aprofitem estos treballs per a mantindre la neteja de les imatges i així evitar el deteriorament
Els rams de flors per al dia del Funeral de Difunts els col·locarem amb els suports en les dos bases laterals del Presbiteri davant de l'Ambó i la Pila Baptismal i després a l’entrada de la Capella de les Santes Relíquies i van romandre allí fins el dilluns despres de  festes.

Per al dia de difunts vam disposar les cadires per a les reines i dames en les corresponents parts del presbiteri.
Acabada la missa de difunts, per al dia següent vam col·locar la imatge del Santíssim Crist del Monte Calvari en el presbiteri   (enguany per quarta vegada), perquè els fidels pogueren veure durant la celebració de la missa, sobre uns bancs de fusta més xicotets, a una altura perque les imatges no resultaren excessivament elevades en el Presbiteri. 

El dissabte al final de la celebració de la misssa de 12 baixarem rapidament la imatge del Crist al peu del Presbiteri, comprovarem les llums i queda apunt perquè el florista fera el seu treball.   Vam traure les andes de Sant Pere al presbiteri per a col·locar damunt les palmes del martiri amb la creu que va morir Sant Pere i els bustos que contenen les Relíquies de les màrtirs Úrsula i Córdula.  També prepararem els ciris blancs i rojos per a les ofrenes de les misses de les Santes Relíquies, així com preparar l'Arca per a les ofrenes.

Finalment el dilluns passades les festes Patronals, vam tornar tot al seu lloc habitual, el desorde de cadires per tota la nau, portar els Bustos amb els Relíquies de Santa Úrsula i Córdula i el pedestal al seu respectiu lloc, guardar els andes de Sant Pere, col·locació de conopeu verd en el sagrari.... 

Són activitats que no sonen com les campanes i que ningú veu, però que fan possible que tots estos misteris de fe els podem celebrar, Tot açò suposa un esforç més després de voltejar les campanes però tenim l'avantatge que amb il·lusió i tindre un bon grup de campaners ens resulta més pràctic, còmode i coincidim a fer-ho amb generositat para bé de la nostra església i el poble