9 de septiembre de 2016

VIDA PARROQUIAL (50): FESTES PATRONALS 2016

 La missa dels Sants de la Pedra va ser cantada per la Coral “Santa Cecilia” de Moixent.  Enguany a més de les Reines nominades, van estar les Reines de l’any 2015. 
En el programació estava indicat per a les 21:15 però de fet la proclamació de la Reina de València sempre s’allarga i cada any més, per la qual cosa van arribar a la Parroquia quant la gent que estava esperant ja no estaba i no van poder vorer l’Ofrena de flors a les Santes Reliquies.  El Cor Parroquial interpreta el cant “Pescador de Hombres” i els Gojos a les Santes Relíquies.

Excepte el dia de l’Ofrena els altres actes religiosos la puntualitat de la Comissió de Festes a sigut correcta.  El divendres dia del Funeral per els Moixentins difunts, l’església parroquial a estat a sobreeixir de persones i es va fer una menci´`o especial a dos festers majors difunts (Francisco Jose i Jorge) en la seua memòria junt amb el Crist del Perdó que esta en el Presbiteri hi havia una rosa roja en cada costat de la imatge, per indicar que es trobaven ja junt amb Jesucrist.  Particular emoció provoca el cant del respons “Liberame Domine” que interpreta el Cor Parroquial.  Les cistelles de flors per a l’Ofrena al bust del Pare Moreno estaven col·locades a cada costat del Presbiteri per a que al finalitzar la Missa les Reines les portaren al Passeig Pare Moreno davant del seu bust, fet que es fa des de l’any 2003. 

El mateix dia de difunts a les 20 hores s’anunciava la Solemnitat del Santíssim Crist del Monte Calvari, imatge que enguany compli els 75 aniversari, per a la celebració de les dos misses la imatge va estar en la part esquerra segons es mira al Presbiteri i ja resulta familiar, afavorint el que es diu en la Plegaria “El fervor cristiano, al verte se aumenta, tu imagen divina, los dolores calma”, Plegaria que es va resar en les dos misses.  Al coinidir amb el 27 d’agost amb el martiri del moixenti jesuita D.Leonardo Gassó, estava davant de la imatge, el Calze amb què tantes vegades celebra l’Eucaristia, i el Rector va fer menció d’este aconteciment, reconeixent i agraint el seu testimoni de fidelitat. Abans de la missa la Comissió de festes va participar en la visita a la Residencia “La Milagrosa” on els Residents van fer entrega a les Regines de dos rams de roses que van eixir en les ofrenes.  
Foto: Facebook Ajuntament de Moixent
A la vesprada a la processó, en la plaça de la Hispanitat (anterior plaça del Convent) es van encendre uns focs que representaben un Crist Crucificat gegant de mode que s’anava apagant el perfil de la creu quedant el Crist Cruficicat.  A l’arribar a l’Ermita es canta una part dels Gojos (per cert cada anys mes lents es canten), i es resa la Plegaria al Crist.

El dia de les Santes Reliquies en les misses va haber numeroses ofrenes de ciris, en la missa de 10:30 es van resar les Lletanies dels Sants del Reliquiari.
La processó va eixir en retard a falta de portadors sense els quals no pot eixir.  A l’eixida del Museu Pare Moreno, anterior Capella de les Santes Reliquies del Convent de franciscans, es van disparar uns focs artificials, però amb l’inconvenient que al descendir sobre el paviment quedaven xispes enceses i va caldre d’esperar per a evitar que s’encengeren l’hindumentaria de les dames i Regines.  A la processó asistiren a més de l’Ajuntament, el Jutge, Cronista, Cap de la Policia Municipal y Municipal de València i membres de la Policia Autonomica.  Representats polítics com dos Diputats Provincials, Alcaldes de Vallda, l'Alcúdia de Crespins i Regidors de la Font de la Figuera, Vallada i Benifaió.  

Assenyalar que engyany en totes les celebracions ha estat el moixenti Fra Ramón Belda que acutalment se encontra en Ceuta.