1 de julio de 2016

TREBALLS VOLUNTARIS (40): DE PASQUA FINS A SANT PERE 2016

Per al dia de Sant Vicent Ferrer, es baixà l’antiga imatge del Patró de la Comunitat Valenciana per a col·locar-la en el seu dia en el Presbiteri, i després de la festa es tornà a col·locar en el seu lloc.
Per al mes de maig es col·loca l’estandart de la Puríssima

En festa de la Verge dels Desamparats que va coincidir en el 1er torn de comunións, vam baixar la imatge per col·locar-la en el Presbiteri, sols que la missa de 12 on era la Primera Comunió de xiquets i xiquetes es va ubicar a l’entrada de la Sagristia.

El diumenge dia 15 de maig, solemnitat de Pentecosta, finalitzat el temps Pasqual, per la vesprada vam llevar la imatge de Crist Ressucitat per posar-la en el seu lloc, i col·locar sobre les andes la imatge del Sagrat Cor de Jesús, i col·locarem la imatge de la Verge dels Desamparts en el seu lloc en el Retaule que te dedicat.

Després de les celebracions de la Primera Comunió vam deixar les cadires al seu lloc habitual i ordenades, per que poques són les persones que tornen a posar la cadira on estaven.

Per a la processó del Combregars del dia de Sant Vicent vam preparar el Pal·li i el dilluns dia 31 de maig, després de realizar la processó del Corpus, vam desmuntar el Pal·li i procedir a a guardar-ho en el seu armari corresponent. 

Abans de la processó del Corpus, vam preparar les andes de Sant Pere i portar la imatge processonal a la Sagristia.
Després de  la processó del Cor de Jesús, llevarem dita imatge, i guardarem les andes i vam traure a la nau lateral les andes de Sant Pere amb la imatge

El dia 22 de juny vam col·locar els ventiladors amb els seus respectius suports. 

Al dia següent del nostre Patró, llevarem la imatge processonal de Sant Pere i  la vam tornar a col·locar en el lloc que estava, i entrarem les andes a la Sagristia.  Després es va canviar el conopeo del Sagrari de la Capella del Santíssim i el mantel de l'Altar major.