15 de julio de 2016

AGENDA 2016: VERGE DEL CARME, FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA I SANT JAUME

LA MARE DE DÉU DEL CARME:  Aquesta advocació dóna nom a totes aquelles persones que es diuen Carme o Carmel, celebrant la seva onomàstica el dia de la festa d'aquesta Verge: 16 de juliol.

A Moixent, en el Llibre de la Visita Pastoral de l’any 1819 de l’Arxiu Parroquial, en un paper xicotet, es fa referencia a una Confraria del Carme instalada en l’any 1866.  En les Visites Pastorals del 1758 al 1819 es cita una Ermita de Nostra Senyora del Carme en el Mas Monserrat en les Alcusses, que segurament deixa d’existir al voltant de l’any 1722, ja que en la Visita Pastoral de 1819 l’Oratori estaba arruinat.  Possiblement la imatge antiga que hi ha en l'església procedent de l'ermita de la Casa Rabosa de la Verge del Carme  portant en les mans un escapulari, anteriorment estaria en el Mas Montserrat.  

En el Llibre de Racional de l'Arxiu Parroquial en l'any 1872 apareix que feia una processó i un any després "fiesta a la Virgen del Carmen por los vecinos de la calle, tercia, misa sermón y por la tarde vísperas y procesión".  En els “Aleluyes” desde 1934 fins 1968 es feia una Novena. Actualment l’Església té una xicoteta imatge de 1984 que es col·loca per a este dia en el presbiteri amb dos ciris; en la part més antiga del poble te un carrer que portà el seu nom amb un plafó ceràmic representant a la Mare de Déu del Carme. 

El dimecres 16 de juliol de 2008 va faltar als 97 anys Sor Asunción Lamuedra, Filla de la Caritat i que va estar en Moixent més de 60 anys, nombrada filla adoptiva de Moixent el 30 de maig de 2001, per el Ajuntament de Moixent.  El seu cos va rebre sepultura en el panteó de la congregació de les Filles de la Caritat en el Cementeri Municpal de Valencia, en Moixent este dia se li tindra un record.

Mare de Déu del Carme16 de juliol
- 13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Volteig amb Santa Maria Mare de Déu.

- Tres Vols d’avís a missa de 20, amb Santa Maria Mare de Déu.


FESTA DE SANT JOAQUIM I SANTA ANNA: El dia dels Pares de la Mare de Déu es el 26 de juliol, es celebra el dia dels iaios.  Santa Anna dóna nom a tot un barri molt important a Moixent, perquè en la part més alta d'este barri està l'Ermita que alberga estes dos imatges: Sant Joaquim i Santa Anna.  En tot el poble, però particularment en este barri se celebra la festa amb interés, participant en l'Eucaristia. 

L’Ermita del Santíssim Crist del Mont Calvari primer estaba dedica a Santa Anna, inclús anys després dues per separades, seguidament al Crist i Santa Anna, i des de setembre de 1899 está dedica al Santíssim Crist del Mont Calvari  Des de l’any 2011 es nombren uns festers que organitzen una festa i la Missa es fa el diumenge próxim al dia litúrgic.  Enguany coincidix en diumenge.

La campana més antiga de Moixent dedicada als Sants de la Pedra ubicada en l’ermita, voltejara en els tres tocs d’avís a missa de 12.


SANT JAUME.  178 Anys del Aniversari arrribada de les Restes mortals del P.Moreno: Sant Jaume, és Patró d'Espanya, es celebra el dia 25 de juliol,
En el Llibre Racional de l'Arxiu Parroquial de Moixent, en l'any 1878 diu " fiesta con misa tercia y sermón", i l'any 1884 "fiesta menos solemne a San Jaime  Apóstol a intención de los vecinos de la calle la cadena y Almazara".
Sant Jaume, la seua imatge està adosada en el Retaule del Presbiteri en la part dreta segons es mira, junt amb Sant Pere el Titular, també en el Reliquiari es conserva una Relíquia. 
Entre les sendes que hi ha al passar per Moixent està el "Camino de Santiago".
En el Campanar de Moixent, té una campana dedica, que procedix de la Casa Oràa, datada l’any 1895, es volteja exclusivament de forma manual, i este dia volteja amb més freqüència.  

Este dia la Comunitat Cristiana de Moixent, recorda l’aniversari del trasllat de les restes mortals del Venerable Fra Cristóbal Moreno del Camino de l’església de Sant Martí de València a Moixent, l’any 1838.  En  la missa es canten els “Goigs a les Santes Reliquies” i es resen les Lletanies dels Sants del Reliquiari. Una de les sis pintures de la part dreta del presbiteri que relaten moments del Venerable Pare Moreno, que enguany compleixen 50 anys, hi ha una on apareix el trasllat de les restes mortals de València a Moixent.  Este dia també voltejara la campana Santes Reliquies ja que hi ha reliquia del Patró d’Espanya i perque té gravada la efigie del Venerable Fray Cristóbal Moreno. 


Sant Jaume. (Aniversari trasllat restes mortals Venerable Pare Moreno València- Església de Moixent, 178 anys), 25 de juliol

-  13 hores.  Toc de l’Àngelus.  I Vol amb Sant Jaume, i després de Santes Relíquies

- Tres Vols d’avís a missa de 20, amb Sant Jaume, seguit amb Santes Relíquies