15 de abril de 2015

VIDA PARROQUIAL (35): FESTA DE SANT VICENT FERRER ENGUANY SENSE PROCESSÓ

El típic ací a Moixent des de fa molts anys en la festa de Sant Vicent Ferrer, és celebrar al matí la processó de “Combregar d'impedits”.  El Rector ja avisa els dies 14 i 15 de març (quasi un mes abans) que no tènia notícies de malalts ni d’impedits que desitjaven combregar excepte sa mare, per la qual cosa convindria proposar-ho a les famílies per a poder realitzar la processó d'este dia.
En la Vigília Pascual i les misses de Diumenge de Resurrecció ho avisa novament, i durant l'Octava es prepara el Pal·li.  Finalment no hi ha hagut persones que sol·licitaren combregar com va ocorrer l’any 1978.  Algun any s'ha suprimit per la pluja, o enguany amb el bon temps a molts ens hi ha paregut rar celebrar la festa de Sant Vicent Ferrer sense eixa bella processó del Santíssim baix pal·li acompanyat d'hòmens amb ciris recorregent els carrers adornats amb plantes i colgadures en els balcons.  Si s'han celebrat les misses de precepte de la Solemnitat, i en les homilies logicament el Rector En Antonio parle d'este tema.  Intentem reproduir algunes de les idees més destacades que va proposar:

1- Indica que “és una celebració molt valenciana, portar la Comunió en processó als impedits en el dia del Patró de la Comunitat Valenciana, els valencians per a fer festa som els millors del món, de manera que portar la comunió als malalts en esta festa del Sant Valencià en compte d'anar el sacerdot només, es fa una processó solemne: presidida per la Creu Parroquial, homens, Pal·li, Autoritats i Banda de Música. Es voltegen totes les campanes del Campanar. Per què eixa festa?”  I deia: “perquè es tracta de la Comunió pasqual, es porta la Comunió de Crist Ressuscitat als que per malaltia estan en casa i no han pogut celebrar els misteris de la Passió, Mort i Resurrecció de Crist.  Es fa festa perquè es porta la Comunió de la Pasqua a qui participa de la malaltia i patiment en la Passió de Crist”.  Deia el Celebrant “els malalts són els que més necessiten este encontre amb el Senyor Ressuscitat en l'Eucaristia per a trobar amb Ell l'apollo en la seua situació de patiment i malaltia”.  Però aclari “que potser no ho venim fent bé del tot perquè ja de molts anys s'ha reduït la comunió als molt malalts i moribunds i també dins d'una atomosfera algo fúnebre”.   Deia: “És la comunió pasqual no el Viàtic o la ultima comunió”.  A més va afegir “que nos es facilita intimitat de la trobada del malalt amb Crist, sinó que hi ha una atmosfera de familiars i veïns amb tints fúnebres.  En eixe clima no és fàcil que algú que patix, vullga combregar en eixes condicions, perquè pareix l'antesala de la mort”.  El Sacerdot va tornar a insistir en el fet que “és la comunió de pasqua”.  En este punt preguntava: “No hauríem de recuperar i facilitar eixe sentiment de festa, alegre i d'intimitat del malalt amb Jesucrist?”

2- Reflexionava també sobre els preparatius en la casa per a rebre la comunió: colgadures, plantes, enremadures, acompanyants dins de la casa amb ciris.  I deia el Rector: “Que si a més d’encendre al malalt cal preparar tot això, pareix una sobrecàrrega per a la família de posar i llevar.  Tots eixos elements són més propis del dia del Corpus”.  I preguntava: “No hauríem de procurar més senzillesa i facilitar les tasques de les famílies en l'atenció als malalts?”

3- També reflexiona sobre l'horari de la processó.  “Actualment les famílies i més si hi ha malalts i ancians, disposen bé la casa a hores més tardanes.  Realitzar la processó a les 9 del matí potser obliga a tots a matinar més per a disposar els preparatius de la Comunió en la casa corresponent, a més de procurar la neteja i disposicions del malalt, els seus tractaments, condicions d'habitació, etc”. I seguia inclús: “No seria millor per a les famílies realitzar-la a les 11 del matí, perquè a eixa hora la majoria de les famílies ja estan en bona disposició per al que siga?”

4- També El Rector En Antonio va suggerir però no com una decisió personal sinó com algo per a dialogar la possibilitat de portar la Comunió a la Residència “La Milagrosa”.  “La Comunió consagrada en la Pasqua de Resurreció en l'Església, però tenint en compte que el Sacerdot celebra menys els dijous i diumenges la Missa en la Capella de la Residència.  Però assenyala “que a l'anar en processó tant a la Residència com a les cases dels malalts amb eixe to de festa, no sols va el Sacerdot amb la comunió, sinó també fidels, Autoritats i Banda de Música, que també d'esta manera realitzen una “visita” a persones ancianes i malaltes, en un dia festiu, i per tant amb roba elegant, fent la impressió que també s'oferix un senzill homenatge de reconeixement a veïns de Moixent que reduïts per l'enfermetat o l'edat no participen en les activitats habituals de la vida publica, però que a l'anar en processó fins a sa casa, s'oferix un testimoni públic de consideració, reconeixement, algo així com dir-li “sabem que no pots eixir, però no ho t’oblidem, i venim a portar-te la Comunió de pasqua

5-Finalment el Rector va insistir molt que “l'important no és que no es perda la processó”, perquè eixa no és la raó per a portar la Comunió als malalts, sinó que tots aprenguem a comprendre i valorar millor el misteri de l'Eucaristia i despertar el desig de rebre-li en la Pasqua, als malalts i impedits que són els mas necessitats, però no sols a ells, sinó a tot creient que temporalment s'haja impedit de celebrar la Pasqua de Resurrecció, perquè també està en el Manament de l'Església “Combregar per pasqua de Resurrecció”.

Esperem que estes reflexions ens ajuden a tots a promou-re una Comunó de pascua de malats i d’impedits molt nombrosa per a l’any que ve i propers anys.